Monthly Archives: Ιουνίου 2015

Ὁ σκηνοθέτης Χρῆστος Βακαλόπουλος γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸ Βυζάντιο

Ἕνα μικρὸ ἄρθρο τοῦ Χρήστου Βακαλόπουλου (1956-1993) γιὰ τὴν Εὐρώπη, τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδας στὴν Εὐρώπη καὶ γιὰ τὴν ἄποψη τῶν Δυτικῶν γιὰ τὸ Βυζάντιο. Ἀπὸ τὴν καλὴ παλιὰ Σύναξη.

Posted in Δυτικοί, Ρωμανία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ὁ Μακιαβέλλι γιὰ τὴ θρησκεία, καὶ μιὰ ἐπισκόπηση τοῦ Βυζαντίου

Παρακάτω, παρουσιάζονται μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ δυὸ ἔργα τοῦ Μακιαβέλλι. Στὸ πρῶτο ἔργο ἀναφέρεται στὴν «χριστιανικὰ κι ἰταλικὰ βλαβερή ἐπίδραση τοῦ Παπισμοῦ». Ἔπειτα ἐπιχειρεῖ τὴ σύγκριση μεταξὺ παλιᾶς καὶ χριστιανικῆς θρησκείας. Κι ἐνῶ δείχνει ολοφάνερα ὅτι τοῦ ταιριάζει ἡ παλιὰ θρησκεία … Συνέχεια

Posted in Δυτικοί, Ρωμανία, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἀπὸ τὸν κόσμο δὲν λείπουν οἱ ἀλλαγές. Καὶ τώρα γίνεται μιὰ ἀλλαγὴ γιὰ μᾶς.

Ἡ ρωμέικη Προύσα πολιορκεῖται ἀσφυκτικὰ γιὰ πολλὰ χρόνια, καὶ στὸ τέλος παραδίνεται. Οἱ Τοῦρκοι τοῦ 14ου αἰ. κατέγραψαν τὰ σχετικὰ γεγονότα ὡς ἑξῆς: «Ἦρθε εἴδηση [στοὺς Τούρκους] ὅτι [οἱ Έλληνες τῆς Προύσας] ὑπέφεραν πολὺ ἀπὸ τὴν πείνα καὶ ζητοῦσαν ἀφορμὴ … Συνέχεια

Posted in Ιστορίες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια, Τούρκοι | Tagged , , | Σχολιάστε

String Demons, Αἱ Γενεαὶ πᾶσαι

Θὰ περίμενε κανεὶς ἀπὸ τὰ παιδιὰ αὐτὰ νὰ ἀντιπαθοῦν τὴν ἑλληνικὴ λόγια μουσικὴ παράδοση (καὶ τέτοια εἶναι ἐκτὸς ἄλλων ἡ βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσική) καὶ νὰ μὴν τὴν ἐντάσσουν στὶς ἑρμηνεῖες τους. Ἀλλὰ κάτι τέτοιο δὲν γίνεται. Ἀπὸ ὅσο ἔχω ἀκούσει, … Συνέχεια

Posted in παράδοση, μουσική | Tagged , | Σχολιάστε

Διδάγματα ἀπὸ τὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα

Ἀπὸ τὸ P. Brown, Ὁ Κόσμος τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας: «Οι χριστιανοί είχαν κερδίσει έδαφος σε εκείνες ακριβώς τις περιοχές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που βγήκαν από την κρίση του 3ου αιώνα με τις λιγότερες απώλειες. Πέπλο σιωπής σκέπασε τις επίμονα παγανιστικές … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Ρωμαίοι, θρησκεία | Tagged | Σχολιάστε

Ἀνήκει στὴ Δύση ὅπως ὁ κατάδικος στὸ κελί του.

Ἡ Ἑλλάδα, ἀλλὰ ὄχι ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἰσότιμης συμμετοχῆς. Ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια τῆς κατοχῆς, ὅπως ἀνήκουν στὸν ἀναγνώστη τὰ παπούτσια καὶ οἱ καρέκλες του: ἀνήκουμε στὴ Δύση, ἡ Δύση κατέχει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν κάνει ὅ,τι θέλει. Ὅ,τι … Συνέχεια

Posted in 1453, Δυτικοί | Tagged , | Σχολιάστε

Τέσσερις ἄγγελοι

Posted in βυζαντινή τέχνη | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἐκκλησία τῆς Μπογιάνα, Σόφια

    

Posted in Βούλγαροι, Χερσόνησος του Αίμου | Tagged , | Σχολιάστε

Τρεῖς Σλάβοι ἡγεμόνες

  Αριστερά: Ὁ Καλογιάννης  ἢ Σκυλογιάννης, Βούλγαρος ἡγεμόνας, μὲ τὴ σύζυγό του. Δεξιά: ὁ Ἅι Δημήτρης θανατώνει τὸν Σκυλογιάννη, ποὺ τόλμησε νὰ πολιορκήσει τὴ Θεσσαλονίκη (βουλγαρικὴ εἰκόνα).  

Posted in Βούλγαροι, Σέρβοι, Χερσόνησος του Αίμου | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἀχειροποίητος

  ‘A    

Posted in Θεσσαλονίκη, βυζαντινή τέχνη, βυζαντινή αρχιτεκτονική | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ροτόντα

Θυμᾶται κανεὶς τὴν ἀγανάκτηση τῶν φίλων τοῦ πολυπολιτισμικοῦ παρελθόντος τῆς Θεσσαλονίκης ὅταν στὴν Ἁγία Εἰρήνη τῆς Κωνσταντινούπολης ἔγιναν γυναικεῖα καλλιστεία; Δὲν ἀντηχοῦν ἀκομη τὰ αὐτιά μας ἀπὸ κραυγὲς κατὰ τὶς αυτοπυρπολήσεις Δημαριτῶν καὶ Συνασπισμένων ἔξω ἀπὸ τὸ Ἀλατζὰ Ἰμαρὲτ ὅταν … Συνέχεια

Posted in Θεσσαλονίκη, βυζαντινή τέχνη, βυζαντινή αρχιτεκτονική | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Παναγία Χαλκέων

Posted in Θεσσαλονίκη, βυζαντινή τέχνη | Tagged , , | Σχολιάστε

…Bravo!

Τὸ καλεῖ ἡ πολιτικὴ κατάσταση

Posted in μουσική | Tagged | Σχολιάστε

Βυζαντινοὶ πολυτελεῖς δίσκοι (4ος-7ος αἰ.)

Βυζαντινοὶ πολυτελεῖς δίσκοι. Χρειάστηκαν πολλοὶ  Ἄβαροι καὶ Σλάβοι νὰ ρημάζουν τὴ χερσόνησου τοῦ Αἵμου, καὶ –ταυτόχρονα– πολλοὶ Πέρσες νὰ καταστρέφουν πόλεις στὴ Μ. Ἀσία, γιὰ νὰ σταματήσει ἡ παραγωγὴ καὶ νὰ μποῦμε στοὺς Σκοτεινοὺς Αἰῶνες (β’ μισὸ 7ου – ἀρχὲς … Συνέχεια

Posted in τέχνη, Ύστερη Αρχαιότητα, Ρωμανία, βυζαντινή τέχνη | Tagged , , , , | Σχολιάστε

When you have to shoot, shoot; don’t talk

Κάτι ἤξερε ὁ Κονδύλης κι ἔβλεπε καουμπόικα.

Posted in μουσική | Tagged | Σχολιάστε

Μονομαχία γιὰ μερικὰ € ἀκόμη

Posted in μουσική | Tagged | Σχολιάστε

Γιὰ μιὰ χούφτα €

Posted in μουσική | Tagged | Σχολιάστε

Πῶς ἔλυσαν τὸ πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα

Μὲ ἕνα πολὺ ἁπλὸ τρόπο. Δὲν τὸ ἔλυσαν. Ὁ Πολύβιος γράφει γιὰ τὴν ὑπογεννητικότητα στὴν ἐποχή του (2ος αἰ. π.Χ): Ἱστορίες, 6, 38 «Ἔφτασε ὁ καιρὸς σήμερα στὴν Ἑλλάδα νὰ ὑπάρχει ἀρνησιπαιδία καὶ ὀλιγανθρωπία, ἐξαιτίας τῆς ὁποίας οἱ πόλεις ἐρημώθηκαν … Συνέχεια

Posted in Αρχαιότητα, Ιστορίες | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

Χρήσιμοι μύθοι τοῦ Αἰσώπου

Χρήσιμος μύθος τοῦ Αἰσώπου, ὅσον ἀφορᾶ τὴν πίστη πολλῶν Νεοελλήνων στὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ διαλόγου μὲ τὴ Γερμανία /τὴν Ε.Ε.  «Ὑπὲρ τῆς Εὐρώπης», βάσει τῶν ἀξιῶν της, καὶ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ λάμψει ἡ Ἀλήθεια, τὸ Δίκαιο καὶ ἡ (μία) Ἠθική: … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αρχαιότητα, Δυτικοί, Σαν παραμύθια | Tagged , | Σχολιάστε

Βυζαντινοὶ χορευτὲς καὶ χορεύτριες σὲ χειρόγραφα

Εἶναι γνωστὴ ἡ ἀκράδαντη πεποίθηση ὅλων ὅτι οἱ Βυζαντινοὶ δὲν γελοῦσαν, δὲν τραγουδοῦσαν καὶ δὲν χόρευαν. Αὐτὴ ἡ πεποίθηση δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει ὅσες ἀποδείξεις φέρει κάποιος γιὰ τὸ ἀντίθετο, ἐρευνητὴς καὶ μή. Γιὰ τὴν ἀδυναμία νὰ ἀλλάξουν τὰ μυαλὰ … Συνέχεια

Posted in Ρωμανία, βυζαντινή τέχνη, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Γυναῖκες ποὺ θρηνοῦν, Καταλωνία περ. 1295

Posted in Δύση | Tagged , | Σχολιάστε

Μένουμε Εὐρώπη

Κι ἐγὼ μένω Εὐρώπη. Γενικά, ὅταν λένε Εὐρώπη ἐννοοῦν -ἀποδεχόμενοι πλήρως τὴν εἰκόνα τῆς δυτικῆς Εὐρώπης γιὰ τὸν ἑαυτό της- ἀποκλειστικὰ τὴν δυτικὴ Εὐρώπη, «ἐκεῖ ποὺ τελειώνουν οἱ γοτθικοὶ ναοί». Ἔστω. Ἀλλὰ σ’ αὐτὴν τὴν πετσοκομμένη Εὐρώπη μοῦ ἀρέσει αὐτό: … Συνέχεια

Posted in Δύση, βυζαντινή τέχνη | Tagged , | Σχολιάστε

Κόντογλου, Θεόφιλος: Περικλῆς

Ἀντίθετα πρὸς τὴν αὐτοεκπληρούμενη προφητεία τῶν ἐχθρῶν τῆς παράδοσης, πὼς οἱ φίλοι τῆς παράδοσης εἶναι πολιτικὰ συντηρητικοί (μαζὶ μ’ αὐτοὺς κι οἱ καλλιτέχνες φίλοι τῆς παράδοσης, οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς παράδοσης ὡς ἐθνικιστὲς κι ὄχι καλλιτέχνες), ὁ … Συνέχεια

Posted in παράδοση, τέχνη, φιλοσοφίες, ζωγραφική | Tagged , , , | Σχολιάστε

Φεντερασιόν ἢ μυθολογία

Ἀπὸ τὸ Σουκρού Ιλιτζάκ, «Εβραϊκός σοσιαλισμός στην οθωμανική Θεσσαλονίκη» στό: Σουκρού Ιλιζάκ – Μαρίνα Αγγελοπούλου, Έλληνες και Εβραίοι εργάτες στη Θεσσαλονίκη των Νεότουρκων, εκδ. Ισνάφι, Ιωάννινα 2004. σελ. 29 «Η Φεντερασιόν δεν ήταν διατεθειμένη να αποτελέσει μια εβραϊκή οργάνωση όμως … Συνέχεια

Posted in Εβραίοι, Θεσσαλονίκη | Tagged , , | Σχολιάστε

Προσωποποiήσεις πόλεων

  Ἡ προσωποποίηση τῆς πόλης μὲ μιὰ γυναίκα (ποὺ ταυτίζεται ἐνίοτε μὲ τὴν Τύχη της πόλης) ἡ ὁποία φορᾶ ὡς διάδημα τὰ τείχη τῆς πόλης εἶναι μια ἑλληνικὴ συνήθεια, ποὺ ἀνιχνεύεται ἀπὸ τουλάχιστον τὰ ἑλληνιστικὰ χρόνια. Ἡ Τύχη τῆς Ἀντιόχειας … Συνέχεια

Posted in τέχνη, Ύστερη Αρχαιότητα, Ρωμαίοι, Ρωμανία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Damnatio Memoriae

Πᾶ νὰ πεῖ ἀφανισμὸς κάθε ἀναφορᾶς σὲ κάποιον, ἐξαφάνιση τῆς μνήμης του -ὡς βιολογικὴ παρουσία ἔχει ἤδη ἐξοντωθεῖ. Κλασικὴ ρωμαϊκὴ συνήθεια Ὅπως ὁ μικρὸς Γέτας (ἐκεῖ μὲ τὸ σβησμένο πρόσωπο), τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη ὁ μετέπειτα αὐτοκράτορας Καρακάλλας -φτυστὸς ἡ … Συνέχεια

Posted in τέχνη, Αρχαιότητα, Ρωμαίοι | Tagged , | Σχολιάστε

Δογμάτιος

Ἕνας διοικητὴς (ὑπαρχίας ἢ ἐπαρχίας) τοῦ 4ου αἰώνα, ἀξιωματοῦχος τοῦ Μ. Κωνσταντίνου. Οἱ ρυτίδες εἶναι ἀπαραίτητες σύμφωνα μὲ τὴν αἰσθητικὴ τῆς τέχνης τῆς ἐποχῆς, ὥστε νὰ καταδειχθεῖ ἡ ἔγνοια καὶ ἡ φροντίδα τοῦ ἀπεικονιζόμενου προσώπου γιὰ τὸ κοινὸ καλό καὶ … Συνέχεια

Posted in τέχνη, Ύστερη Αρχαιότητα | Tagged , , | Σχολιάστε

«Δέχου παρόντα καὶ μαθὼν τὴν αἰτίαν»

Posted in τέχνη, Ύστερη Αρχαιότητα, βυζαντινή τέχνη | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Antoine Helbert, Κωνσταντινούπολη

Κάποτε, στὴν ἐλεύθερη, ὡραία, ἀκόμη, Κωνσταντινούπολη τοῦ 6ου ἢ 10ου αἰώνα, ποὺ σκορποῦσε ἀκόμη φῶς κι ὄχι σκοτάδια, ὅπως τὴ φαντάστηκε ὁ Antoine Helbert. Τὰ ταξίδια στὴν Istanbul δὲν ξέρω πόσο κοστίζουν (100, 200, 300€ ; ), ἀλλὰ τί μᾶς … Συνέχεια

Posted in Ρωμανία, Τούρκοι | Tagged , | Σχολιάστε

Ἑλληνοβουδιστικὴ Τέχνη τῆς Γκαντάρα

Στὸ Μουσεῖο ἀσιατικῆς τέχνης τῆς Κέρκυρας ὑπάρχει μιὰ ὄμορφη συλλογὴ ἀπὸ ἀγάλματα κι ἄλλα δείγματα τῆς τέχνης τῆς Γκαντάρα. Ὅπως φαίνεται, ὑπάρχει σαφὴς ἐπιρροὴ τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πολιτισμοῦ στὸν τρόπο ἀπεικόνισης τῶν μορφῶν. Μιὰ ἐνδιαφέρουσα λεπτομέρεια ἀφορᾶ τὴν ἀπεικόνιση τοῦ Βούδα. … Συνέχεια

Posted in τέχνη, Αρχαιότητα, Ινδία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ἑλένη καὶ Πρόβος

Μετὰ τὴ λήξη τοῦ ἐμφύλιου πολέμου μεταξὺ τῶν Τετραρχῶν καὶ ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἐγκαταλείπεται (ὄχι ἐντελῶς, βέβαια) τὸ ἀφαιρετικὸ στὺλ τοῦ β’ μισοῦ τοῦ 3ου αἰώνα καὶ τῆς Τετραρχίας, καὶ ἐπανέρχονται οἱ κλασσικὲς φόρμες. Ὁ ἄτυχος καὶ μὴ χριστιανὸς Πρόμπος … Συνέχεια

Posted in τέχνη, Ύστερη Αρχαιότητα, Αρχαιότητα, βυζαντινή τέχνη | Tagged , , , , | Σχολιάστε

   

Posted in βυζαντινή τέχνη | Tagged | Σχολιάστε

«Μακεδονικὴ Ἀναγέννηση»

Δὲν ἦταν τίτλος ὁμάδας Δ’ Ἐρασιτεχνικῆς, ἦταν ἕνας ὅρος ποὺ πρότεινε ὁ K. Weitzmann (Greek Mythology in Byzantine Art) γιὰ τὴν τέχνη τῆς περιόδου ἐκείνης (10ος αἰ.). Ὁ ὅρος Ἀναγέννηση ἀμφισβητήθηκε τόσο ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ἀσυνέχειας μεταξὺ Βυζαντίου καὶ … Συνέχεια

Posted in Αρχαιότητα, Ρωμανία, βυζαντινή τέχνη | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

Μπαίνω εἰς τὸν καφενέ..

…καὶ παραγγέλνω παγωτό, καὶ ἡ σερβιτόρα μὲ κοιτᾶ στὰ μάτια καὶ μοῦ ἀπαντᾶ: – Θὰ ἔχουμε Γκρέξιτ.

Posted in κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Βυζαντινοσλαβικὴ τέχνη

Posted in Βούλγαροι, Ρωμανία, Σέρβοι, βυζαντινή τέχνη | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ἡ κληρονομιὰ τῶν Ὀθωμανῶν σὲ μᾶς στὴ χερσόνησο τοῦ Αἵμου.

Πολλοὶ στὴν Ἑλλάδα ἢ τὸ ἐξωτερικὸ ἀναρωτιοῦνται πρὸς τί τὸ μίσος κι ὁ ἀλληλοσπαραγμὸς μὲ τοὺς Τούρκους, καὶ γιατί δὲν ἀναγνωρίζουμε καὶ δὲν σεβόμαστε τὴν τουρκοϊσλαμικὴ κληρονομιὰ καὶ παράδοση στὰ Βαλκάνια. Μεγάλο τὸ ζήτημα. Ἐπιγραμματικά, καὶ χρησιμοποιώντας ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὴν … Συνέχεια

Posted in Θεσσαλονίκη, Τούρκοι, Χερσόνησος του Αίμου, βυζαντινή τέχνη | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἀχρίδα (τοιχογραφία), Βούλγαροι (χειρόγραφο)

Γιὰ τὶς παραπάνω τοιχογραφίες ἡ Ann Wharton Epstein εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι συνιστοῦν ἔνδειξη τοῦ προγράμματος ἐπιβολῆς τοῦ ἐξελληνισμοῦ στὴν περιοχή. Βέβαια, ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ περιοχὴ εἶχε ἤδη μεικτὸ πληθυσμό (ντόπιους Ρωμιούς, Ρωμιοὺς ποὺ μετέφερε παλαιότερα ἀπὸ τὴ Λάρισα ὁ … Συνέχεια

Posted in Βούλγαροι, Ρωμανία, Σλάβοι, βυζαντινή τέχνη | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἡ δημοτικὴ καὶ οἱ προϋποθέσεις της

Μὲ ἀφορμὴ ἕνα ἄρθρο τοῦ Κ. Κουτσουρέλη: Τὸ πιὸ κωμικὸ εἶναι ὅτι φανατικοὶ «δημοτικιστὲς» ἀσχολοῦνται μὲ τὴν διόρθωση τῆς «καθαρεύουσας» ποὺ διάφορος κόσμος χρησιμοποιεῖ, καὶ ἐπισημαίνουν μὲ χαιρέκακη συχνά διάθεση, τὰ λάθη στὴ χρήση της προκειμένου νὰ περάσουν τὴ γραμμή … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, γλώσσα, κοινωνία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἀγάλματα τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας

Κάποτε ἦταν παρεξηγημένη καλλιτεχνικὰ ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς τῆς τέχνης ἡ Ὕστερη Ἀρχαιότητα (3ος/4ος – 6ος/7ος αἰ.), ὅμως σήμερα δὲν θεωροῦν παρακμιακὴ τὴν τέχνη της. Τὸ ἀντίθετο, ἦταν μιὰ πρωτότυπη τεχνοτροπία, πολὺ πιὸ ἀνθρώπινη ἀπὸ τὰ τέλεια κορμιὰ τῶν κλασικῶν προτύπων καὶ … Συνέχεια

Posted in τέχνη, Ύστερη Αρχαιότητα | Tagged , | Σχολιάστε

Οἱ σχέσεις Βυζαντινῶν καὶ Σλάβων κατὰ τὸν Ντ. Ὀμπολένσκυ, καὶ ἡ ρώσικη περιγραφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας

Ἀπὸ τὸ Ἕξι βυζαντινὲς προσωπογραφίες, μτφ. Π. Πουγίουρου: «Οι Βυζαντινοί, πιστοί στην ελληνική κληρονομιά, της οποίας –τουλάχιστον στο πνευματικό πεδίο– θεωρούνταν θεματοφύλακες, ποτέ δεν απαγκιστρώθηκαν πλήρως από την πεποίθηση ότι οι Σλάβοι ακόμα και όταν δέχονταν τον ελληνικό χριστιανισμό, ήταν … Συνέχεια

Posted in Ρωσία, Σαν παραμύθια, Σλάβοι, βυζαντινή τέχνη, βυζαντινή αρχιτεκτονική, θρησκεία | Tagged , , , | 1 σχόλιο

Κι ἄλλοι Σλάβοι

Posted in Βούλγαροι, Ρωσία, βυζαντινή τέχνη | Tagged , | Σχολιάστε

Σλάβοι στὶς παλιὲς ἐποχές.

Posted in Σλάβοι | Tagged , , | Σχολιάστε

Κώστας Π. Κύρρης, Τουρκία και Βαλκάνια: το «τουρκικό Βυζάντιο» μετά το Βυζάντιο

«Υπήρξε πράγματι στην Οθωμανική αυτοκρατορία ένα Byzance après Byzance, αλλά σε ό,τι χειρότερο και εξευτελιστικώτερο για τον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του, όχι στις υψηλότερες πολιτιστικές αξίες και στα πνευματικά του επιτεύγματα. Η Τουρκοποίηση κατέστρεψε τον νεοκλασσικισμό και την πρώιμη … Συνέχεια

Posted in Ρωμανία, Τούρκοι | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἀχειροποίητος

Ψηφιδωτὸ πάνω σὲ ψηφιδωτό. Αἰῶνες πάνω σὲ αἰῶνες.

Posted in Θεσσαλονίκη, Ρωμανία, βυζαντινή τέχνη | Tagged , , , | Σχολιάστε

Κι ὅλο ἀερολογοῦσαν, κι ὅλο ἀερολογοῦσαν

Στὴν Κωνσταντινούπολη τοῦ 1204 οἱ Φράγκοι βρῆκαν μιὰ κολώνα μὲ δῆθεν προφητικὲς σκαλισμένες ἀπεικονίσεις. Μιὰ ἀπὸ αὐτὲς ἔδειχνε ξυρισμένους ἀνθρώπους μὲ σιδερένιες πανοπλίες. «…Καὶ δὲν μποροῦσε κανεὶς νὰ μάθει τὴν περιπέπτεια πρὶν αὐτὴ συμβεῖ, κι ὅταν αὐτὴ συνέβαινε, τότε οἱ … Συνέχεια

Posted in Δυτικοί, Ιστορίες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια | Tagged | Σχολιάστε

Βαρβαρίζειν μὲν τοὺς Ἕλληνας, ἑλληνίζειν δὲ τοὺς βαρβάρους

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27844167.asp Ὁ Ἐρντογὰν εἶπε ὅτι τὰ ὀθωμανικὰ εἶναι γλώσσα τῆς φιλοσοφίας ἐνῶ τὰ τουρκικὰ («κεμαλικὰ») δὲν εἶναι, καὶ ἀντιδρώντας στὴν ἄποψη αὐτὴ ἡ ἑλληνικῆς καταγωγῆς καθηγήτρια τουρκικοῦ πανεπιστημίου İoanna Kuçuradi ὑποστηρίζει ὅτι γίνεται φιλοσοφία στὰ τουρκικά. Ἀλίμονο -ἄλλωστε, τόσοι φιλόσοφοι … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Ρωμανία, Τούρκοι | Tagged , , , | Σχολιάστε

Δύο + μία μεσαιωνικὲς γυναῖκες στὸν Ἰωάννη Σκυλίτζη

Μιὰ ἀνώνυμη Ρωμιά. Τῆς βγάλαν τὸ καπέλο οἱ Ὑπερβόρειοι. «…Κάποιος ἀπὸ τοὺς Βαράγγους ποὺ εἶχαν σκορπιστεῖ στῶν Θρακησίων τὸ Θέμα γιὰ νὰ ξεχειμωνιάσουν, συνάντησε στὴν ἐρημιὰ κάποια γυναίκα ντόπια καὶ προσπαθοῦσε νὰ τὴς κλέψει τὴν ἁγνότητα. Ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν τὴν … Συνέχεια

Posted in Βούλγαροι, Ρωμανία, Σαν παραμύθια, κοινωνία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Δυὸ ταφικὰ ἐπιγράμματα ἀπὸ τὴν Ἡράκλεια (9ος-11ος αἰ.)

(Α) ἐνθάδε λυπὸν ἐκοιμήθει τὼν γλυκοὶν κ(αὶ) ἀργὸν ὕπνον ἡ δούλι τοῦ θ(εο)ῦ Καλή, σύμ- βειως γεγωνῶσα Ἁδριανοῦ βασι- ληκοῦ προτοσ- σπαθαρίω , μηνὶ Ἰανουαρίου. (Β) ἐτελεύτησεν ὁ δοῦλ- ος τοῦ θ(εο)ῦ Κάληστος μοναχὸς πάσχον ἐκ τῆς κεφαλῆς αὐ- τοῦ· … Συνέχεια

Posted in ποίηση, Ρωμανία | Tagged , , | Σχολιάστε

Δυὸ ἑλληνικὲς ζωγραφιές – 10 αἰῶνες διαφορά

Posted in Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, βυζαντινή τέχνη, ζωγραφική | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Δυὸ ἑλληνικὲς ζωγραφιὲς – 12 αἰῶνες μετά.

Posted in ζωγραφική | Tagged | Σχολιάστε

Γιατί ἡ διγλωσσία δὲν ἦταν τόσο διχαστικὴ στὸ Βυζάντιο

Κείμενο τοῦ Νίκου Ματσούκα Ἀπὸ τὸν 10ο αἰώνα χρονολογοῦνται τὰ κείμενα σὲ δημώδη γλώσσα ποὺ περιέχουν τὰ πορρίσματα τῆς θαλάσσιας  πείρας τοῦ στρατηγοῦ τῶν Κιβυρραιωτῶν καθὼς καὶ τῶν Μαρδαϊτῶν (Ἄννα Ἀβραμέα, «Χερσαῖες καὶ θαλάσσιες ἐπικοινωνίες (4ος-15ος αιώνας)», τ. Α’ τῆς … Συνέχεια

Posted in Ρωμανία, γλώσσα | Tagged , , | 2 Σχόλια

Ἡ προστασία τῆς ρωσικῆς γλώσσας καὶ τῆς γραφῆς: Λένιν καὶ Στάλιν.

Ἀπὸ μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ Λένιν στὸν ἐπίτροπο γιὰ τὴν παιδεία Λουνατσάρσκυ, ὁ ὁποῖος μετὰ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο πρότεινε τὴν ἀντικατάσταση τοῦ κυριλλικοῦ ἀλφαβήτου μὲ τὸ λατινικό: “Αν ξεκινήσουμε να υλοποιούμε, απερίσκεπτα, ένα νέο αλφάβητο, ή να εισαγάγουμε βεβιασμένα το λατινικό, … Συνέχεια

Posted in γλώσσα | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

Πλωτίνος, γιὰ τὴν ὡραιότητα

Στὸ γνωστὸ αὐτὸ ἀπόσπασμα τῶν Ἐννεάδων ὁ Πλωτίνος ἀρνεῖται τὴν ἄποψη ὅτι ἡ Ὡραιότητα εἶναι ζήτημα Συμμετρίας.  Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ αἰσθητικὴ φτάνει στὸ τέλος της, ὄχι μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὁ Πλωτίνος ἢ ἄλλοι συγγραφεῖς τὴν καταδίκασαν σὲ ἀφανισμό, ἀλλὰ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Δέκιος

«…Ὁ Δέκιος ἔδιωξε καὶ πάλι τὸν Ἀντιγένη. Κι απόμεινε μόνος, νὰ κοιτάζει τὴ νύχτα ξανά. Καὶ πέρασε τότε μπροστά στὰ μάτια του μιὰ ἄσπρη φτερούγα, καμωμένη ἀπὸ φῶς χρυσὸ καὶ γαλάζιο. Κ’ ἦταν ὁ Χριστὸς ἡ φτερούγα. Κι ἁπλώθηκε κι … Συνέχεια

Posted in Ιστορίες, Σαν παραμύθια | Tagged , | Σχολιάστε

Οἱ δακρύβρεχτες ἀλλαξογνωμίες ἑνὸς Σκλαυηνοῦ

Ἰω. Κολιόπουλου, Λεηλασία φρονημάτων, Βάνιας, β’ έκδ., τόμ. Β’, σελ. 106 «Μεταξὺ τῶν «ἐντεταλμένων» ἐκδικητῶν ἦταν καὶ ὁ καπετὰν Σάπκας ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γερμανὸ τῶν Πρεσπῶν […] γιὰ νὰ ἐπανέλθει ὡς Βούλγαρος μετὰ τὴν κατάληψη τῆς χώρας ἀπὸ τὶς δυνάμεις … Συνέχεια

Posted in Ιστορίες, Μακεδονία, Σλάβοι | Tagged , , , , , | 1 σχόλιο

Ῥιχάρδος ὁ Παντογνώστης

«Ἡ ΜΑΓΕΙΑ τῆς πραγματικότητας«, «ἡ ΠΟΙΗΣΗ τῆς ἐπιστήμης» καὶ οὕτω καθεξῆς. Σὲ λίγο, δὲν θὰ διαβάζουμε ποίηση, θὰ διαβάζουμε ἐπιστήμη. Καὶ θὰ τραγουδιέται: πῆγα σὲ μάγισσες ἐπιστημόνισσες, σὲ χαρτορίχτρες βιολόγες, νὰ δῶ ποῦ γύριζες ὅλες τὶς νύχτες. Τί ἀντίστοιχο μπορεῖ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, επιστήμη | Tagged , , , | Σχολιάστε

Τὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο

«Ὅποιος τολμᾶ νὰ πεῖ ὅτι ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει σωτηρία, πρέπει νὰ διώχνεται ἀπὸ τὸ κράτος» (Ῥουσσώ, Τὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο, Δ’, 8). «Ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει σωτηρία», τονίζει ὁ ἐξορισθεὶς κι ἔπειτα ἀποκεφαλισμένος μάρτυρας Καρχηδόνος Κυπριανός· … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Ρατσισμός, ἀνώτερες καὶ κατώτερες κοινότητες.

Ἂς ὑποθέσουμε γιὰ μιὰ στιγμὴ ὅτι «ρατσισμὸς εἶναι νὰ ἱεραρχεῖς τὶς ἀνθρώπινες κοινότητες σὲ ἀνώτερες καὶ κατώτερες». Ἡ καθιέρωση τῆς ἀπουσίας ἢ ὕπαρξης ρατσισμοῦ ὡς τοῦ ἀνώτατου διαπολιτισμικοῦ κριτηρίου γιὰ τὸ καλὸ/κακὸ καὶ τὸ ἀνώτερο/κατώτερο συνεπάγεται ὅτι ἤδη ἔχει ἀπαιτηθεῖ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged | Σχολιάστε

Τὰ ἀδύνατα παρὰ τοῖς ἀνθρώποις, δυνατὰ παρὰ τῷ Κράτει ἐστίν.

Γωνία Νικηφόρου Φωκᾶ μὲ Ἰωάννη Τσιμισκῆ. Καφενεῖο (ποὺ θά ‘πρεπε νὰ λέγεται) Τὸ Φονικό. Κανεὶς μέσα σ’ αὐτὸ νὰ μὴν ξέρει κἂν γιὰ τὸ φόνο.  Γιατί ὅμως ἡ Φωκᾶ νὰ εἶναι τόσο στενὴ κι ἡ Τσιμισκῆ λεωφόρος παραμένει σὲ μένα … Συνέχεια

Posted in Θεσσαλονίκη, Ιστορίες, Σαν παραμύθια | Tagged , , , | Σχολιάστε

Βυζαντινὸ πνεῦμα

Στὰ 811, ὁ αὐτοκράτορας Νικηφόρος ἀποφάσισε νὰ ξεμπερδέψει μὲ τοὺς Βούλγαρους τοῦ Κρούμμου, ποὺ κρατοῦσαν τὰ μέρη ἀπὸ τὸν Αἷμο καὶ βόρεια. Συγκέντρωσε πολὺ στρατὸ ἀπὸ τὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Μ. Ἀσία, ὥστε τρομαγμένος ὁ Κροῦμμος τοῦ ζήτησε εἰρήνη. Ὁ … Συνέχεια

Posted in Βούλγαροι, Ιστορίες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια | Tagged , , , | Σχολιάστε

Παιδιά, παιδεία, παϊδάκια

Μυριάδες φορὲς ἔχουμε ἀκούσει ὅτι ὑπάρχει ἔλλειψη παιδείας στὴ χώρα αὐτή. Ὅ,τι κι ἂν σημαίνει αὐτό, ἀπὸ τὸ 15% γιὰ τὴν παιδεία ὣς τὸ νὰ εἶσαι εὐγενικὸς μὲ τὸν γείτονά σου. Ἀλλὰ ἔτσι ξεχνᾶμε τὸ πιὸ σημαντικό. Τὰ βιβλία, ἡ … Συνέχεια

Posted in κοινωνία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἡ ἀπολογία ὑπὲρ τοῦ σλαβικοῦ ἀλφαβήτου ἀπὸ τὸν μοναχὸ Χράμπρ (μετὰ τὸ 893)

Posted in Βούλγαροι, Ιστορίες, Ρωμανία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Τοῦρκοι στὰ 560 μ.Χ.

Ὅταν ὁ Σιλζίβουλος, ὁ ἡγεμόνας τῶν Τούρκων ἔμαθε γιὰ τὴ φυγὴ τῶν Ἀβάρων καὶ τὴ ζημιὰ ποὺ εἶχαν προκαλέσει στὶς τουρκικὲς κτήσεις κατὰ τὴ φυγή τους, ὅπως συμβαίνει συνήθως μὲ τοὺς βαρβάρους, διακήρυξε μὲ καύχηση ὅτι: «Δὲν εἶναι πουλιὰ ὥστε … Συνέχεια

Posted in Ιστορίες, Σαν παραμύθια, Τούρκοι | Tagged , | Σχολιάστε

Θρησκευτικὲς ἰσοτιμίες

Κλεμμένο, ἀλλὰ καλό. Οἱ χριστιανοὶ ποὺ τὸ ἔκαναν -ἀμερικανάκια ἀπὸ ὅ,τι κατάλαβα- ἴσως δὲν καταλαβαίνουν ἀλλὰ ἴσως καὶ δὲν ὑπονοοῦν ὅτι ἡ εἰκόνα λέει ἐκτὸς ἄλλων καὶ πὼς τὰ ἴδια λένε οἱ  Γκάντι, Βούδδας, Ἰησοῦς. Αὐτὸ τὸ συγκεκριμένο ἐπιμέρους συμπέρασμα … Συνέχεια

Posted in θρησκεία | Tagged , | Σχολιάστε

Ὅπερ ἔδει δεῖξαι: Καστοριάδης, Ἀρχαιότητα, Μάρξ.

Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ: «Ἕνας σχεδὸν ἄγνωστος σήμερα ἀλλὰ σημαντικὸς Γερμανὸς κοινωνιολόγος καὶ φιλόσοφος του XIXου αἰ. (λέω ἄγνωστος γιατὶ πολλοὶ τὸν παπαγαλίζουν ἀλλὰ ἐλάχιστοι τὸν καταλαβαίνουν), λεγόμενος Κάρολος Μάρξ, ἔγραφε στὸ Κεφάλαιο ὅτι ἡ πραγματικὴ κοινωνικο-οἰκονομικὴ βάση τῆς ἀρχαίας δημοκρατικῆς πολιτείας … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αρχαιότητα | Tagged , , , | Σχολιάστε

Διογένης ὁ Κυνικός, καὶ γενικὰ περὶ πολιτικῆς καπηλείας τῆς Ἀρχαιότητας

Ἕνα γνωστὸ ζήτημα σχετικὰ μὲ τὴν ἑλληνικὴ Ἀρχαιότητα συνιστᾶ ἡ καπηλεία της ἀπὸ τὸ Ναζισμὸ καὶ τὴν ἀκροδεξιά. Ὅπως διάφοροι, ἔτσι κι οἱ χιτλερικοὶ καὶ οἱ φασίστες ἐπιδίωξαν νὰ βροῦν ἰδεολογικοὺς προγόνους στὴν Ἀρχαιότητα γιὰ νὰ δείξουν πόσο μακρὰ προϊστορία ἔχει … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αρχαιότητα | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Ναζίμ Χικμέτ 857

Παρ’ ὅλο ποὺ πέρασε ἡ ἐπέτειος τῆς Ἅλωσης, ἕνα ποίημα τοῦ Ναζὶμ Χικμὲτ ἀξίζει νὰ παρατεθεῖ, μιὰ καὶ ἀποκλείεται -ἄγνωστο γιατί- κάποιος σύγχρονος ἕλληνας συνθέτης, γοητευμένος ἀπὸ τὴν προσωπικότητα τοῦ Ν.Χ.,  νὰ τὸ ἔχει μελοποιήσει: 857 Αυτή είν’ η πιο μεγάλη, δοξασμένη ώρα, που … Συνέχεια

Posted in 1453, ποίηση | Tagged | 2 Σχόλια

Γιάννης Ὑφαντής, τρία ποιήματα

Πυθαγόρειον Όταν από το σώμα έξω βγει το φως το πρώτο θ’ αντικρύσει η ψυχή το καθαρότατο. Μα αν το φως αυτό δεν το συνήθισε όσο βρισκόταν στην ανθρώπινη ζωή αποτραβιέται θαμπωμένη και ζητεί φως σκοτεινότερο. Και κατεβαίνει όλο και … Συνέχεια

Posted in ποίηση | Tagged | Σχολιάστε

Προορισμός

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ, «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» Καθένας πρέπει νά ‘χει Τὴν σκλαβιά του νὰ μάχεται, Ἕνα ἄστοργο καιρὸ νὰ ροκανίζει Τὰ κόκαλά του Καὶ μιὰν ἀγάπη ἀκούραστη Νὰ λαδώνει τὶς κλειδώσεις του. Καὶ μὴ ρωτᾶτε πιὸ πολλά. Μὴν περιμένετε τίποτ’ ἄλλο.

Posted in ποίηση, βυζαντινή τέχνη | Tagged | Σχολιάστε

Νικολάι Ρέρικ, Unspilled Chalice

Posted in ζωγραφική | Tagged | Σχολιάστε

Νικολάι Ρέρικ, Ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγγέλων

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ὁ διάλογος καὶ τὰ ὅριά του

Εἶναι σαφὲς ὅτι κάθε συνομιλητὴς προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ τὴν προέλευσή του. Ὅσο ὅμως κι ἂν ἀληθεύει ὅτι ὁ καθένας δέχεται νὰ συζητήσει (ἢ δὲν δέχεται νὰ συζητήσει) μὲ τὸν Χ γιὰ τὸ Ψ θέμα ἐπειδὴ ἔχει συγκεκριμένη διανοητικὴ κ.λπ. … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , | 1 σχόλιο