Θρησκευτικὲς ἰσοτιμίες

Κλεμμένο, ἀλλὰ καλό. Οἱ χριστιανοὶ ποὺ τὸ ἔκαναν -ἀμερικανάκια ἀπὸ ὅ,τι κατάλαβα- ἴσως δὲν καταλαβαίνουν ἀλλὰ ἴσως καὶ δὲν ὑπονοοῦν ὅτι ἡ εἰκόνα λέει ἐκτὸς ἄλλων καὶ πὼς τὰ ἴδια λένε οἱ  Γκάντι, Βούδδας, Ἰησοῦς. Αὐτὸ τὸ συγκεκριμένο ἐπιμέρους συμπέρασμα τῆς εἰκόνας μπορεῖ ὅμως καὶ νὰ μὴν τοὺς διαφεύγει ἀλλὰ νὰ τὸ κατανοοῦν πολὺ καλά. Στὴν περίπτωση αὐτή, συνειδητὰ ἀποδέχονται ὡς ὀρθή, ἔστω καὶ γιὰ μιὰ στιγμή, τὴν ἰσότητα τῶν θρησκειῶν/ἡγετῶν, δηλαδὴ τὴν πεποίθηση ἑνὸς μὴ χριστιανοῦ Δυτικοῦ (Δυτικοῦ=Εὐρώπη-Β. Ἀμερική-Αὐστραλία) ὅτι ὑπάρχει ἰσότητα κι ὄχι ἀνωτερότητα καὶ θεϊκότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ/Ἰησοῦ. Βασιζόμενοι στὴν ἰσότητα αὐτὴ δείχνουν τὶς ἀντιδράσεις ἑνὸς δυτικοῦ μὴ χριστιανοῦ, καὶ ἐπικρίνουν τὴν ἀσυνέπεια ἑνὸς τέτοιου θρησκευτικὰ ἀδιάφορου, γιὰ τὸν ὁποῖο λένε -σωστά- ὅτι δὲν εἶναι ἀδιάφορος καὶ ἀντικειμενικὸς ὅπως νομίζει ὁ ἴδιος καὶ διακηρύσσει πὼς εἶναι, ἀλλὰ προκατειλλημμένος κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Φαντάζομαι ὅτι γιὰ τοὺς σχεδιαστὲς τῆς εἰκόνας, ἕνας Βουδδιστὴς ἢ Ἰνδουιστής, Δυτικὸς ἢ Μὴ Δυτικός, ποὺ θεωρεῖ ἀνώτερη τὴ θρησκεία του, εἶναι πολὺ πιὸ σοβαρὸς καὶ συνεπὴς ἀπὸ ἕναν Δυτικὸ ποὺ ἀντιμετωπίζει μόνο φαινομενικὰ μὲ ἰσοτιμία τοὺς τρεῖς ἡγέτες, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἀντιχριστιανός κατὰ τὸν τρόπο τῆς εἰκόνας. Θὰ μποροῦσα νὰ φανταστῶ ὅτι ἐκτιμοῦν ἐπίσης τὴν εἰλικρίνεια ἑνὸς ἐχθροῦ Δυτικοῦ ποὺ δηλώνει εὐθέως ἀντιχριστιανὸς ἀντὶ νὰ παριστάνει τὸν οὐδέτερο παρατηρητή, γιατὶ ἀφενὸς θὰ πιστεύουν ὅτι οἱ δῆθεν οὐδέτεροι προκαλοῦν περισσότερη φθορὰ καὶ ἀποχριστιανισμὸ στὶς μάζες ἀπὸ τοὺς δεδηλωμένους ἀντιχριστιανούς, ἀφετέρου ἔχουν κατὰ νοῦ τὴ διάκριση ποὺ γίνεται μεταξὺ χλιαρῶν (μισοαδιάφορων), ψυχρῶν καὶ θερμῶν ἀνθρώπων (ὡς πρὸς τὴν χριστιανικὴ πίστη τους) στὴν Ἀποκάλυψη. Καὶ τὴν ἔχουν κατὰ νοῦ γιατὶ ἐλπίζουν ὅτι ἕνας ψυχρὸς (ἢ καὶ ἐνάντιος) μπορεῖ εὐκολότερα ἀπὸ ἕναν χλιαρὸ νὰ γίνει θερμός. Ἄλλωστε εἰδικὰ στὴν Ἀμερική, ὅσο κι ἂν ὁ ἀπόηχός της φτάνει καὶ στὴ μικρή μας ἀποικία, ὑπάρχει μεγάλη διαμάχη σὲ ἐπίπεδο ἐπιχειρηματολογίας μεταξὺ μαχητικῶν ἀθεϊστῶν καὶ χριστιανῶν.

Ὡς πρὸς τοὺς πραγματικὰ ἀδιάφορους, ποὺ θὰ εἶχαν τὴν ἴδια ἀντίδραση καὶ στὶς τρεῖς περιπτώσεις, ἡ εἰκόνα δὲν λέει κάτι. Γιατὶ γι’ αὐτὴν τὴν περίπτωση ὑφίσταται ἡ μαύρη γνωσιακὴ τρύπα: Μπορεῖ νὰ ὑπάρξει συνεπὴς καὶ πλήρης ἴδια ἀντίδραση κάθε φορὰ ποὺ τίθεται τέτοιο ζήτημα ἢ ὅπως παραδέχονται οἱ σχεδιαστὲς τῆς εἰκόνας, ὁ Ἰησοῦς εἶναι σημεῖο ἀντιλεγόμενο;

This entry was posted in θρησκεία and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s