Ρατσισμός, ἀνώτερες καὶ κατώτερες κοινότητες.

Ἂς ὑποθέσουμε γιὰ μιὰ στιγμὴ ὅτι «ρατσισμὸς εἶναι νὰ ἱεραρχεῖς τὶς ἀνθρώπινες κοινότητες σὲ ἀνώτερες καὶ κατώτερες».

Ἡ καθιέρωση τῆς ἀπουσίας ἢ ὕπαρξης ρατσισμοῦ ὡς τοῦ ἀνώτατου διαπολιτισμικοῦ κριτηρίου γιὰ τὸ καλὸ/κακὸ καὶ τὸ ἀνώτερο/κατώτερο συνεπάγεται ὅτι ἤδη ἔχει ἀπαιτηθεῖ (ἔστω κι ἀσυναίσθητα/ἄρρητα, ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ζητᾶ τὴν καθιέρωση) ἡ ἀποδοχὴ κάποιου κριτηρίου ἑνὸς συγκεκριμένου πολιτισμοῦ, τοῦ δυτικοῦ, σὲ βάρος τῶν κριτηρίων ἄλλων πολιτισμῶν, οἱ ὁποῖοι χωρὶς συνειδησιακὰ προβλήματα πίστευαν καὶ πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀνώτεροι διότι ἔτσι τοὺς λέει τὸ ἱερὸ βιβλίο τους ἢ ἔτσι τὸ γράφει πάνω στὸ σπαθί τους κ.λπ.. Πῶς ἀντιμετωπίζει ἕνας δυτικὸς ἀντιρατσιστὴς (=ὁπαδὸς τῆς ἄποψης «δὲν ὑπάρχουν κατώτεροι κι ἀνώτεροι πολιτισμοὶ») τὴν ἀξίωση μὴ δυτικῶν ὅτι ὁ μὴ δυτικὸς πολιτισμός τους εἶναι ανώτερος; Μόνο καταφεύγοντας στὴν «ἀνωτερότητα τοῦ πολιτισμοῦ ἐκείνου ὁ ὁποῖος πιστεύει ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἀνώτεροι πολιτισμοί». Δηλαδὴ μόνο μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς ἀνωτερότητας τοῦ πολιτισμοῦ του ὁ ὁποῖος κατὰ τὰ ἄλλα λέει ὅτι δὲν ὑφίσταται ζήτημα οποιασδήποτε ἀνωτερότητας, καὶ μὲ τὴν ἀξίωση ἀποδοχῆς τῆς ἀνωτερότητας αὐτῆς ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ὑπολοίπων πολιτισμῶν.

Ἂν δὲν ὑφίστανται ἀνώτεροι καὶ κατώτεροι πολιτισμοὶ μὲ κανένα κριτήριο, τότε οἱ ρατσιστικοὶ πολιτισμοὶ εἶναι ἴσοι μὲ τοὺς μὴ ρατσιστικοὺς πολιτισμούς. Ἂν ὑφίστανται ἀνώτεροι καὶ κατώτεροι πολιτισμοὶ καὶ ἕνας συγκεκριμένος πολιτισμὸς πιστεύει ὅτι εἶναι ἀνώτερος τῶν ἄλλων μὲ βάση λ.χ. τὸ ἀντιρατσιστικὸ κριτήριο, δηλ. τὴν ἄποψη ὅτι δὲν ὑφίστανται κατώτεροι καὶ ἀνώτεροι πολιτισμοί, τότε μέσω τῆς ἐπίκλησης τοῦ κριτηρίου τοῦ ἀντιρατσισμοῦ προωθεῖ τὸ διαχωρισμὸ μεταξὺ τοῦ ἀνώτερου πολιτισμοῦ (πολιτισμοῦ οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ὁποίου νοιώθουν ἀνώτεροι) καὶ τῶν (κατὰ τὴ γνώμη τῶν ἐκπροσώπου τοῦ ἀνώτερου πολιτισμοῦ) κατώτερων πολιτισμῶν, θέλει-δὲν-θέλει.

Θέλει δὲν θέλει κανείς, πάντα θὰ ἔχει ἕνα κριτήριο διαπολιτισμικῆς ανωτερότητας καὶ κατωτερότητας· θέλει-δὲν-θέλει καθένας πιστεύει στὴν ὕπαρξη ἀνωτερότητας καὶ κατωτερότητας ἀνθρώπων καὶ κοινοτήτων. Ἁπλῶς γιὰ τὴν σχετικὴ ταξινόμηση θὰ ἔχει τὸ ἰδιωτικό του κριτήριο, τὸ ὁποῖο πάση θυσία πρέπει νὰ ἐπιβάλει ὡς κοινὰ ἀποδεκτό (ἐπὶ ποινῇ χαρακτηρισμοῦ τῶν ἀρνητῶν ὡς «ἠλίθιων» ἢ «μὴ ἀνθρώπων»), καὶ θὰ παριστάνει ἢ θὰ φαντασιώνεται ὅτι τὸ κριτήριό του αὐτὸ εἶναι τὸ πραγματικὸ κριτήριο, μὲ βάση τὸ Ὄντως Ὄν. Πράγμα ποὺ διαβεβαιώνει κι ἡ δυτικὴ ἐπιστήμη, ἡ ὁποία ἐπίσης εἶναι ἕνα ἀκόμη «ἀντικειμενικὰ ἀνώτερο» κριτήριο –καὶ μιὰ πειστικὴ ἀπόδειξη γιὰ τὸ δίκαιό της εἶναι ὅτι σκοτώνει ἀποτελεσματικότερα ἀπὸ τὰ μάγια ἑνὸς Ἀφρικανοῦ μάγου.

Ἐνοχλητικὸ βέβαια δὲν εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς ἀντίφασης, ἀφοῦ ἡ Ἀντίφαση εἶναι ἕνα ἄλλο ὄνομα τῆς Ζωῆς, ἀλλὰ ἡ ἄγνοια (μὲ τὶς δυὸ σημασίες) τῆς ἀντίφασης. Καὶ εἶναι ἐνοχλητικὸ στὸ βαθμὸ ποὺ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀντίφασης ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κάποιος δὲν συμμερίζεται τὴν εἰκόνα ποὺ οἱ ἴδιοι ἔχουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους.

 

Βέβαια, πάντα θὰ ὑπάρχει καὶ τὸ ἄλλο ἐρώτημα: τί γίνεται μὲ τὴν αἴσθηση ἀνωτερότητας πολιτισμῶν οἱ ὁποῖοι ἡττώνται στὸ ὑλικὸ πεδίο. Παρ’ ὅλο ποὺ ἡ αἴσθηση ἀνωτερότητας συχνὰ γεννᾶται λόγω ὑλικῶν καὶ πολεμικῶν ἐπιτυχιῶν, ὁ τερματισμὸς τῆς αἴσθησης αὐτῆς διόλου δὲν προκαλεῖται αὐτόματα ἐξαιτίας ἀντίστοιχων ἀποτυχιῶν. Ἄλλωστε, ὑπάρχουν περιπτώσεις πολιτισμῶν οἱ ὁποῖοι καίτοι ἐπικράτησαν πολεμικά ἔναντι ἄλλων ἀποδέχτηκαν τὴν κατωτερότητά τους ἢ καὶ ἀφομοιώθηκαν πρόθυμα.

Κάποτε, μέσο ἐπιβολῆς τῆς Δύσης καὶ τονισμοῦ, πρὸς τοὺς μὴ Δυτικούς, τῆς ἀνωτερότητάς της ἦταν ὁ ρατσισμός. Σήμερα, εἶναι ἡ κατηγορία πρὸς τοὺς μὴ Δυτικοὺς πολιτισμοὺς γιὰ ρατσισμό, δηλαδὴ γιὰ πίστη στὴν ἰδέα ὅτι ὑπάρχουν ἀνώτεροι καὶ κατώτεροι πολιτισμοί (καὶ ὅτι καθένας ἀπὸ τοὺς μὴ Δυτικοὺς πιστεύει στὴν ἀνωτερότητα τοῦ δικοῦ του πολιτισμοῦ) -κι αὐτὸ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν δέχεται κανεὶς ἢ διαφωνεῖ μὲ τὴν ἄποψη πὼς πράγματι ὑφίστανται ἀνώτεροι καὶ κατώτεροι.

This entry was posted in φιλοσοφίες and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s