Πέντε τύποι ὑπόδουλου Ἕλληνα

Σὲ μιὰ ἀντιπαράθεση βαθιὰ καὶ ὑπαρξιακή, ἐξαιρουμένης τῆς περίπτωσης στὴν ὁποία ὁ ἕνας ἢ καὶ οἱ δυὸ ἀντίπαλοι συκοφαντοῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, πάντα ὁ Ἐχθρὸς ἔχει δίκαιο στὴν κριτική του.
Δίκαιο ἔχουν οἱ ὁπαδοὶ τοῦ «πρέπει νὰ γίνει συμφωνία» καὶ τοῦ εὐρώ, ὄχι γιὰ κάτι ἄλλο ἀλλὰ γιατὶ οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ «καλύτερα καθόλου συμφωνία ἀπὸ μιὰ κακὴ συμφωνία» δὲν ἔκαναν ποτὲ σχεδιασμὸ γιὰ τὸ τί θὰ γίνει μετὰ (τὴ μὴ ἐπίτευξη συμφωνίας) ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξει «ἄτακτη χρεωκοπία». Καμμία πρόνοια γιὰ φάρμακα, καύσιμα, ἀνταλλακτικά, τρόφιμα (ὅλα αὐτὰ εἶναι τὸ λιγότερο) ἀλλά, (τὸ χειρότερο) καμμία πρόνοια γιὰ σχεδιασμὸ τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς, τῆς βιοτεχνίας, τῆς κτηνοτροφίας κ.λπ σὲ συνθῆκες ἄγριου καπιταλισμοῦ ἔπειτα ἀπὸ μιὰ ἔξοδο τῆς χώρας. Κι οἱ ὑποστηρικτὲς αὐτοὶ ἔχασαν τὴ μεγαλύτερη εὐκαιρία στὰ τελευταῖα 41 χρόνια. Δὲν θὰ τὴν ξαναβροῦν ποτέ, γιατὶ ἔχασαν τὴν ἀξιοπιστία τους. Ἄλλωστε, εἶναι κι αὐτοὶ εὐρωπαϊστές, ἁπλῶς ρομαντικοί –μερικοὶ τρῶγαν ἀπὸ τὰ ΕΣΠΑ τὸ ἴδιο καλὰ ὅσο καὶ οἱ ἐκλεπτυσμένοι «ρεαλιστὲς εὐρωπαϊστές». Δὲν ἔχει μόνον ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς ἄπειρες παραλλαγές, ἔχει κι ὁ εὐρωκεντρισμός, παρὰ τὰ ὅσα περίτεχνα λένε μερικοί.

Δίκαιο ὅμως ἔχουν κι ὅσοι διαχρονικὰ ἦταν κατὰ τέτοιων συμφωνιῶν, ὄχι γιὰ κάτι ἄλλο μὰ γιατὶ οἱ ὁπαδοὶ τῆς «συμφωνίας γιὰ νὰ κερδίσουμε χρόνο» δὲν βλέπουν ὅτι κανέναν χρόνο δὲν κερδίζουμε παρὰ ὑποδουλωνόμαστε ὅλο καὶ περισσότερο. Ἐκεῖ ποὺ οἱ ἐνάντιοι σὲ ἀποικιοκρατικὲς συμφωνίες κάνουν λάθος εἶναι ὅτι προσμένουν σὲ μιὰ ὁλοκληρωτικὴ ἀποτυχία τοῦ Μνημονίου 3. Κάτι τέτοιο δὲ θα συμβεῖ γιατὶ θὰ ἔρχεται ἕνα ἀκόμα πιὸ ὑποδουλωτικὸ Μνημόνιο 4, 5 κ.ο.κ. νὰ γεμίζει τὶς τρύπες –μὲ ἀντάλλαγμα ἀκόμη περισσότερη ἀποικιοποίηση. Ἀλλὰ ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ δὲν ἐναντιώνεται μόνο στὶς προσδοκίες γιὰ «τὸ ἀδιέξοδο τῶν μνημονιακῶν πολιτικῶν». Ἐναντιώνεται καὶ στὶς προσδοκίες ὅτι στὸ διάστημα κατὰ τὸ ὁποῖο θὰ αὐτοακυρώνεται τὸ Μνημόνιο 3,4..ν ἐμεῖς  θὰ σχεδιάζουμε καὶ θὰ ὑλοποιοῦμε ἐνέργειες ποὺ θὰ μᾶς ἐξασφαλίσουν μιὰ μελλοντικὴ ἀκίνδυνη ἔξοδο ἀπὸ τὴ δυτικὴ φυλακή μας.

Ὁπότε, καταλήγουμε στὸν τιμημένο λαό. Ποὺ πάντοτε ἤθελε καὶ  Σημίτη καὶ ἐναντίωση στοὺς βομβαρδισμοὺς στὰ Βαλκάνια. Καὶ  «φονιάδες τῶν λαῶν Ἀμερικάνοι» καὶ  ἀμερικανικὸ τρόπο ζωῆς.

Στὴν περίπτωση αὐτή, ὁ τιμημένος λαὸς θέλει τὸ Εὐρώ.
Ἀλλὰ τὸ Εὐρὼ δυστυχῶς δὲν τὸ θέλει γιατὶ εἶναι σοφός, ἤτοι γιατὶ διαισθάνεται ὅτι ἔξω ἀπὸ τὴν Δύση κινδυνεύει μὴ ἔχοντας προηγουμένως συνάψει συμμαχίες (τέτοια δικαιολογία θὰ ἦταν σωστή, καὶ θὰ σήμαινε ὅτι ὄντως ἔχει τὸ ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντήρησης). Τὸ θέλει τὸ Εὐρὼ ὁ μέγας, σοφὸς λαὸς γιατὶ λαχταρᾶ τὶς ἀνέσεις ποὺ ξαφνικὰ ἄρχισαν νὰ τοῦ παρέχονται μετὰ τὸ 1981, καὶ γιατὶ κρυφοελπίζει ὅτι ἴσως κάποτε θὰ ξαναφάει καλά. Ὅσο καὶ νὰ διακηρύσσει δημόσια ὅτι «δὲν γυρνᾶνε πίσω οἱ μέρες τῆς ἀφθονίας μας». Ὅσο καὶ νὰ λέει πὼς θέλει ἁπλῶς νὰ ζήσει: Ἡ μάσα τοῦ ἔχει γίνει δεύτερη φύση. Δὲν τοῦ ἔχει φύγει ἀκόμη ἡ ἀνάμνηση τῆς γλύκας ἀπὸ τὸ στόμα καὶ τοῦ παραφορτωμένου στομαχιοῦ. Ἄλλωστε, γιὰ ποιὸ «λαὸ» νὰ κάνεις λόγο μετὰ ἀπὸ 25 χρόνια ἰδιωτικῆς τηλεόρασης (ποὺ ἂν δὲν ἔβλεπες πρωτοχρονιὰ βράδυ τὸ Big Brother θεωρούσουν ἠλίθιος) καὶ μετατροπῆς τοῦ λαοῦ σὲ καταναλωτικὰ κι ἀπάτριδα δίποδα; Μετὰ ἀπὸ 25 χρόνια δουλοκτησίας;

Πόσο θὰ κρατήσει ἡ ἀνάμνηση τῆς γλυκειᾶς ζωῆς 1981-2008 ἄρα κι οἱ ψευδαισθήσεις «νὰ μείνουμε στὸ Εὐρὼ μπὰς καὶ ζήσουμε ξανὰ «σὰν ἄνθρωποι»»; Ὅσο καιρὸ ἤθελε γιὰ νὰ σβήσουν οἱ ἀναμνήσεις τῆς στέρησης στὴ μνήμη καὶ συμπεριφορὰ τῆς γενιᾶς ποὺ πρόλαβε νὰ ζήσει τὴ στέρηση καὶ τὴν ἀνέχεια.

Ἀλλὰ καὶ τὴ δραχμή (τὸ ὑπέρπυρο, τὸν φοίνικα, τὸν σπαρτιατικὸ νόμισμα) τὸ θέλει γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους θέλει νὰ παραμείνει στὸ Εὐρώ: γιὰ τὸν χαμένο Παράδεισο.

Ἂν θέλει κανεὶς νὰ καταλάβει τὴν κατάσταση τῆς χώρας καὶ τὶς πνευματικὲς δυνατότητές της, ἂς ἀναρωτηθεῖ πῶς ἀντιδυτικοὶ ὅπως ὁ Ζουράρης καὶ ἀντικαπιταλιστὲς ὅπως ὁ Μηταφίδης ψήφισαν ΝΑΙ στὰ μέτρα.
Στὶς εἰκόνες, πέντε τύποι Ἕλληνα ἀναφορικὰ πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση μιᾶς ξένης κατοχῆς:

armatoloshaag

Κλέφτης. Στὰ βουνά, κι ὅσοι δὲν μποροῦν, ἂς πρόσεχαν.

προεστος1

Κοτζαμπάσης. Μὴ μοῦ τοὺς κύκλους τάραττε. Ἀγωνίζομαι γιὰ νὰ μὴν ἀγριέψει ὁ Κυρίαρχος καὶ μᾶς σφάξει ὅλους.

φαναριώτης

Φαναριώτης. Δουλεία; Ποιὰ δουλεία;

250px-Adamantios_Korais

Σοφολογιώτατος εὐρωπαϊστὴς Διανοούμενος. Φευγάτος στὰ βουνὰ τοῦ ἰδεατοῦ Πᾳρισίου, «συγγράφει» καὶ νουθετεῖ τοὺς ἐθνολαϊκιστές.

pao

Γερμανοτσολιάς. Κάποια δικαιολογία θὰ βρεῖ νὰ φέρει.

This entry was posted in φιλοσοφίες, ιστορία, κοινωνία and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s