Monthly Archives: Αύγουστος 2015

Δυὸ γλυπτὰ ἀπὸ τὸν 2ο μ.Χ. αἰώνα

Posted in τέχνη, ελληνορωμαϊκή τέχνη | Tagged , | Σχολιάστε

Ἀνάποδα καὶ καλύτερα

Posted in φωτογραφίες | Tagged | Σχολιάστε

Ἅγιος Νικόλαος

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ἐπιθυμίες καὶ Ἡράκλειτος

Ἔτυχε νὰ διαβάσω ὅτι κάποιοι, προκειμένου νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν ὑπόθεσή τους, ἐπιχειρηματολόγησαν ὡς ἑξῆς καὶ ἔθεσαν στόχο μεταξὺ ἄλλων τὴν «παγκόσμια συνεργασία για τη μετατροπή των επιθυμιών των ανθρώπων σε αιτήματα και δικαιώματα«. Οἱ ἐπιθυμίες νὰ γίνουν Δικαιώματα. Ἀναφορικὰ λοιπόν, μὲ τὴν … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, κοινωνία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ὅπως ἡ σκιά, ἔτσι κι ὁ Βασίλειος

Approaching a governor of Cappadocia on another matter of financial relief, on this occasion an individual’s claim to curial exemption, Basil sought – again with the appropriate protocol of deference — to excuse the impression that he was always interceding … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα | Tagged , | Σχολιάστε

Ὁ χρόνος εἶναι φίλος σου

Ἐπαναστατικός ἢ φανταστικός.

Posted in φιλοσοφίες | Tagged | Σχολιάστε

Ἡ κακιὰ ἑλληνικὴ οἰκογένεια (σύντομο)

«Ὁ γονιὸς ποὺ παινεύει τὸ παιδί του» ἢ «ὁ γονιὸς πού, ὅταν ἕνα ξένο παιδὶ πέσει στὰ ναρκωτικὰ ἢ ἀποτύχει κάπου τότε αὐτὸς τὸ κακολογεῖ ἐνῶ ὅταν τὸ δικό του πάθει τὸ ἴδιο, τότε αὐτὸς τὸ δικαιολογεῖ». Ὑπάρχει καὶ ἡ … Συνέχεια

Posted in κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Δουλεία

Ρωτᾶ ἕνας φίλος: πότε ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἀνεξάρτητη; Περίεργο, ἀλλὰ ἡ ἐλευθερία εἶναι συνάρτηση τῆς δουλείας. Ὅποιος λέει ὅτι δὲν εἶναι δοῦλος, ἔχει γίνει τόσο δοῦλος ὥστε ἐσωτερίκευσε τὴ δουλεία καὶ δὲν τὴν ἀντιλαμβάνεται ὡς τέτοια. Ὅποιος λέει ὅτι δὲν … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Φυλὲς καὶ ντύσιμο

Τότε, διέκρινες κάποιον ἀπὸ τὰ ροῦχα του. Αὐτὰ σοῦ ἔλεγαν τὴν καταγωγή του καὶ τὴ θρησκεία του. Ἔπειτα μεσολάβησε ὁ Διαφωτισμὸς καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, διακρίνεις κάποιον ἀπὸ τὰ ροῦχα του καὶ τὸ κούρεμά του. Αὐτὰ σοῦ λένε γιὰ … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Tagged | Σχολιάστε

Ἡ μεταφυσικὴ διάσταση τῆς Ἀριστερᾶς

«Από όπου και να πέρασε το ΔΝΤ αποδόμησε το υπάρχον πολιτικό σκηνικό. Στην Ελλάδα η Αριστερά δεν κατάφερε να το διαψεύσει» γράφει κάποιος ποὺ εἶναι (ἀκόμη;) στέλεχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα κάποιος ἄλλος φταίει. Ὄχι πάντως ἡ Ἀριστερά, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ … Συνέχεια

Posted in κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Τὰ ὅρια τῆς ἐναντίωσης στὴν ἐθνολογικὴ ἀλλοίωση τῆς χώρας

Εἴπαμε ((1), (2), (3), (4), (5)) γιὰ τὴν πολιτικὴ ἀφέλεια κάποιων ποὺ παρουσιάζονται ὡς φιλομετανάστες καὶ ὡς ἀνθρωπιστές. Ἄς ἀναφέρουμε καὶ πρὸς τὴν ἄλλη πλευρά, ποὺ δὲν ἀντέχει τοὺς παραπάνω φιλομετανάστες/ἀνθρωπιστές, τὰ ἑξῆς: ΕΞΟΔΟΣ ΚΒ’ 21 Ξένο δεν πρέπει να … Συνέχεια

Posted in Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

Βλέποντας τὸν Ὄλυμπο

Οἱ νεκροὶ θνητοὶ παρατηροῦν τὴν κατοικία τῶν νεκρῶν θεῶν. Καὶ γιὰ τοὺς δυὸ ὑπάρχουν, ἀπὸ διαφορετικὲς ὁμάδες ὅμως, ἐλπίδες ἀναστάσεως. Πῶς λέει ὁ Ἡράκλειτος; Οἱ ἄνθρωποι εἶναι θνητοὶ θεοὶ καὶ οἱ θεοὶ ἀθάνατοι ἄνθρωποι. Βέβαια, οἱ νεκροὶ δὲν βλέπουν μὲ … Συνέχεια

Posted in φωτογραφίες, κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Τὰ ὅρια τῆς ἀφομοίωσης στὴ Ρωμανία – ἕνα ἀκόμη μάθημα ἀπὸ τὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία

Μονοφυσίτες Ἀρμένιοι ἔποικοι στὴ Θράκη. Τοὺς μετεγκατέστησε ὁ Λέων Δ’. Νικημένοι Πετσενέγκοι μετεγκατεστημένοι στὰ Μογλενὰ ἀπὸ τὸν Ἀλέξιο Κομνηνό. Γότθοι στὴ σημερινὴ β. Βουλγαρία, ποὺ ἔγιναν δεκτοὶ ἀπὸ τὸν Βάλεντα, ὅταν τὸν ἱκέτευσαν νὰ περάσουν τὸ Δούναβοι. Βαρδαριῶτες «Τοῦρκοι» (=Οὗγγροι) … Συνέχεια

Posted in Ιστορίες, Ισλάμ, Ρωμανία | Tagged , | Σχολιάστε

Ὁ Καστοριάδης καὶ ἡ ἀντίφαση.

Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀντιχριστιανικά του ξεσπάσματα ὁ Κορνήλιος Καστοριάδης λέει πὼς μὲ τὸ Χριστιανισμὸ ἔχουμε τὸ βασίλειο τῆς ὑποκρισίας: Ὅλοι λ.χ. εἶναι ἴσοι, ἀλλὰ πρῶτος στὸ χριστιανικὸ ναὸ κάθεται ὁ βασιλάς, ἔπειτα οἱ εὐγενεῖς, στὸ τέλος ὁ λαός. Ὁ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Φιλοσοφικὸ-Διαβολικό

«Ἡ Ἐκκλησία χρειάζεται τὸν Διάβολο γιὰ νὰ πείσει τοὺς ἀνθρώπους«. Γνωστὴ καὶ παλιὰ ἡ ἄποψη αὐτή. Τί φιλοσοφικὲς προϋποθέσεις ἔχει ἡ ἄποψη;  Ἂς πᾶμε ἀνάποδα: Κι ἂν ἔλειπε ὁ Διάβολος: Γιατί δὲν θὰ μποροῦσε καὶ σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση νὰ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, θρησκεία | Tagged , | Σχολιάστε

Ἰουστινιανὸς σὲ «κινούμενα σχέδια»

Posted in Ρωμανία | Tagged , | Σχολιάστε

Καὶ ἄλλα διδάγματα ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ ἱστορία.

Ἡ ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία στὰ 600 μ.Χ. πρὶν ἀπὸ τὴν μερικῶς εἰρηνικὴ καὶ μερικῶς βίαιη εἴσοδο τῶν δυστυχισμένων μεταναστῶν Σλάβων (ποὺ πιέζονται ἢ ὠθοῦνται ἀπὸ κακοὺς Ἄβαρους κι ἄλλους κακούς). Ὁ Φωκᾶς στὰ 605 μ.Χ. ἀποσύρει τὸ στρατὸ ἀπὸ τὸ … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Δύση, Ιστορίες, Σλάβοι, Χερσόνησος του Αίμου | Tagged , , , | Σχολιάστε

Εἰσβολὴ καὶ ἀφομοίωση

Οἱ πιθανότητες εἶναι πέντε: 1. Ὁ δεχόμενος τὴν εἰσβολὴ κατορθώνει νὰ κρατήσει μακριά του τὸν εἰσβολέα, ἄμεσα ἢ μακροπρόθεσμα. 2. Ὁ δεχόμενος τὴν εἰσβολὴ ἀποτυγχάνει νὰ κρατήσει τὸν εἰσβολέα μακριά του. Τότε: 2α. Ὁ δεχόμενος τὴν εἰσβολὴ προσπαθεῖ νὰ κατακτήσει … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

Κονδύλης καὶ ἡ χρήση τῶν Ἰδεῶν, Βάση-Ἐποικοδόμημα

Ἕνα ἀπὸ τὰ ζητήματα ποὺ θίγει ὁ Κονδύλης στὸ Ἰσχὺς καὶ Ἀπόφαση ἦταν τί σχέση ὑφίσταται μεταξὺ τῶν Ἰδεῶν καὶ τῆς ἑκάστοτε κοινωνίας-πραγματικότητας. Ἔτσι, γράφει:  Καὶ συνεχίζει:   Ἔτσι ἐξηγεῖ (σελίδα 159) τὸν λόγο ποὺ ἄτομα τὰ ὁποῖα διακηρύσσουν Ὑψηλὲς Ἀρχὲς … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Οἱ μετανάστες στὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία

Ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία πρὶν ἀπὸ τὴν εἰρηνικὴ εἴσοδο στὰ ἐδάφη της ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀπελπισμένων μεταναστῶν ἀπὸ τὸν Βορρᾶ : κατὰ τὴν ἄφιξή τους, καὶ μετὰ τὴν ἄφιξή τους, στὰ 475: στὰ 477: Ὥσπου στὴ δεκαετία τοῦ 520 ἔπαψε νὰ ὑπάρχει … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Ρωμαίοι | Tagged , , | 6 Σχόλια

Φεύγετε

«Φεύγετε τὴν Εὐρώπην» ἔλεγε στοὺς ἑτοιμαζόμενους νὰ φοιτήσουν ἐκεῖ Ραγιάδες ὁ Ἀθανάσιος Πάριος ὑπονοώντας ἴσως τὸ Παρίσι, ἀλλὰ ὁ Βερνάρδος τοῦ Κλαιρβὼ τὸν πρόλαβε προτρέποντας τοὺς ἐν Παρισίοις καθηγητὲς καὶ φοιτητές: «Φύγετε ἀπὸ τὴ Βαβυλώνα αὐτή, τρέξτε καὶ σῶστε τὴν … Συνέχεια

Posted in Δυτικοί, Δύση | Tagged , | Σχολιάστε

Κι ἄλλη προϊσλαμικὴ περσικὴ τέχνη

Posted in τέχνη, Ύστερη Αρχαιότητα, Πέρσες | Tagged , , | Σχολιάστε

Πρωτοβυζαντινὴ τέχνη στὸ Ἰσραήλ

Ἐλευθερόπολις

Posted in τέχνη, Εβραίοι | Tagged , | Σχολιάστε

Μνησικακία

(ἡ): λέξη ποὺ πιπιλίζουν οἱ τυχεροὶ ὅταν δὲν μποροῦν νὰ ἐξηγήσουν διαφορετικὰ τὶς ἀντιδράσεις ἑνὸς ἄτυχου, μεταθέτοντας τὴν ἐξήγηση στὸν ψυχολογισμὸ ἀντὶ γιὰ τὴν ἔρευνα γιὰ τὸ ἂν δικαιοῦται (καὶ πόσο) ἢ δὲν δικαιοῦται νὰ παραπονιέται κάποιος.

Posted in κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

Νὰ τελειώνουμε μὲ τὸν Αὔγουστο

Αὔγουστος, Ἡ ἐποχὴ ποὺ εἶναι παχιὲς οἱ μύγες, καὶ τσιμπᾶνε, Ὁ μήνας κατὰ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ μᾶς πρήξουν μὲ τὴν ἑλληνικὴ φύση ποὺ ἀνακαλύπτουν, Τὸ χρονικὸ διάστημα κατὰ τὸ ὁποῖο θὰ πάθουμε Ἐλυτίαση, θὰ θυμηθοῦμε τὶς ἑλληνοφωτολατρικὲς ἐξάρσεις τοῦ ποιητῆ, θὰ … Συνέχεια

Posted in κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

«Ἐσύ, Ἑβραῖε, τί πιστεύεις κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ….»

Μέσω τρίτων βρῆκα καὶ διάβασα ἕνα ἄρθρο τοῦ γνωστοὺ ἱστολόγου Abravanel μὲ τίτλο «Εσύ Εβραίε, τι πιστεύεις για το Ισραήλ;» Μόλις τὸ διάβασα, ἡ σκέψη ποὺ μοῦ ἦρθε πρῶτα ἦταν: «Ἀφόρητες βλακεῖες». Ὁ Ἀμπραβανὲλ ἀρχίζει τὶς κουραστικὲς κατηγοριοποιήσεις τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, … Συνέχεια

Posted in Εβραίοι, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

Abdülkadir Meragi – Rast Nakış Beste – μὲ κιθάρα, – μεταγρ. Behzat Cem Günenç

Ὁ Abdülkadir Meragi γεννήθηκε γύρω στὸν 14ο αἰ. στὸ Αζερμπαϊτζάν καὶ πέθανε στὴ Μικρασία. Οἱ συνθέσεις του θεωρούνται κλασσικὲς στὸ εἶδος τους.

Posted in μουσική | Tagged , | Σχολιάστε

Ney- Bestenigâr taksim

Posted in μουσική | Tagged , | Σχολιάστε

Εὐγένιος Βούλγαρης, Χουζὰμ πεσρέφ

Posted in μουσική | Tagged , | Σχολιάστε

Αὔγουστοι τῆς ἱστορίας

Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ Αὔγουστοι τῆς Ἱστορίας μας κατάμαυροι. Δὲν εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ «συνωστισμοὺς στὴ Σμύρνη», Ἀττίλες, Μαντζικὲρτ. Ὑπάρχουν κι ἐξαιρέσεις. Ὅπως στὶς 15 Αὐγούστου 1261, ὅταν οἱ Εὐρωπαῖοι ἐκδιώχτηκαν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ εἰσῆλθε ἀπὸ τὴ Χρυσὴ Πύλη ὁ … Συνέχεια

Posted in Δυτικοί, Ιστορίες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια | Tagged , | 2 Σχόλια

Παναγία Μαυριώτισσα – Καστοριά

Ἡ μονὴ ποὺ ἵδρυσε ὁ Ἀλέξιος Α’ Κομνηνὸς στὸ σημεῖο ὅπου ἀποβίβασε τὰ στρατεύματά του, τὰ ὁποῖα πολέμησαν τοῦς Νορμανδούς εἰσβολεῖς στὰ 1082-3. Δεύτερος κτήτορας ἦταν ὁ Μιχαὴλ H‘, ποὺ ἔδιωξε τοὺς Εὐρωπαίους ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη.

Posted in βυζαντινή τέχνη | Tagged , | Σχολιάστε

Ἠλίας (İlya), Eviç-Maye Peşrev

Posted in μουσική | Tagged , | Σχολιάστε

HÜZZÂM PEŞREV SEYFEDDÎN OSMANOĞLU VECİHE DARYAL RUŞEN FERİD KAM

Posted in μουσική | Tagged , | Σχολιάστε

Ἡ κυρία τῆς Καρχηδόνας – 6ος αἰώνας

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Ἡ Τέχνη ὡς Θάνατος

Ἡ Τέχνη ἀντιγράφει τὴ Ζωὴ και ἡ Ζωὴ ἀντιγράφει τὴν Τέχν… Λάθος. Ἡ Τέχνη πλέον ἀντιγράφει τὸν Θάνατο. Μόνο αὐτόν. Ἡ νεκροφιλία, ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν ἀποσύνθεση καὶ τὸ σάπισμα, ἁπλῶς τὴ δίψα γιὰ θάνατο ἐκφράζει. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ δειλία δὲν τοὺς … Συνέχεια

Posted in τέχνη | Tagged | Σχολιάστε

Πρόσφυγες τοῦ 1922 καὶ τοῦ 2015

Ἀποτελεῖ ὄχι πρόσφατη ἰδέα ἀλλὰ πολὺ παλιὰ ἡ διακήρυξη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Ἀριστερὰ τῆς ὁμοιότητας καὶ συνάφειας μεταξὺ τοῦ σημερινοῦ μεταναστευτικοῦ προβλήματος μὲ τὸ πρόβλημα λόγω τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Στὸ πρόσφατο παρελθὸν εἴχαμε τὴν ὁμάδα τοῦ Ἰοῦ ποὺ θεωροῦσε τὴ Μικρασία … Συνέχεια

Posted in Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , | Σχολιάστε

Κράτος καὶ Βία

Ὅποιος θεωρεῖ ἀδιανόητο κι ἀνήθικο τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Κράτος ἔχει τὸ μονοπώλιο τῆς Βίας μέσα στὴν ἐπικράτειά του καθὼς καὶ στὰ σύνορά της, δηλαδή νὰ τὰ ἐλέγχει ἀκόμα καὶ μὲ τὴ Βία, αὐτὸς ἁπλῶς προετοιμάζει ἄθελά του τὴν κατάσταση ἐκείνη … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Τέσσερα ΖΩΤΙΚΑ ἀνθρώπινα δικαιώματα, Σήμερα.

Μὲ σειρὰ χρονολογικὴ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου: α. Ἔκτρωση. β. Γκέι γάμος. γ. Εὐθανασία. δ. Ἀποτέφρωση. Πρόκειται γιὰ πολὺ ζωτικὰ ανθρώπινα δικαιώματα (ἐξ οὗ καὶ ὁ τίτλος) γιατὶ ὅλα ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴ Ζωή: τὴν προστασία της, τὴν ἀπόλαυσή της … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Studies on Hellenism, Christianity and the Umayyads (G. & E. Fowden)

G. Fowden and E. Key Fowden, Studies on Hellenism, Christianity and the Umayyads. Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών. Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, 2004 Ἕνα ὄμορφο ἀπόσπασμα: «The awe with which even the Umayyad Elite might face official visitors from Constantinople is … Συνέχεια

Posted in Άραβες, Ρωμανία, βυζαντινή αρχιτεκτονική | Tagged , | Σχολιάστε

Συρία

Α) Χαλκὶς ἡ πρὸς Βῆλο ὄρει Ὑπῆρξε ἡ γενέτειρα τοῦ νεοπλατωνικοῦ φιλοσόφου Ιάμβλιχου (245 -325 μ.Χ.). Ἕνα απόσπασμα ἀπὸ τὸ ἔργο του Περὶ Μυστηρίων: «[Ἡ ὀργὴ τῶν θεῶν] δὲν εἶναι κάποια παλιὰ και ἔμμονη ὀργή, ὅπως πιστεύουν κάποιοι, ἀλλὰ ἀπομάκρυνση … Συνέχεια

Posted in Άραβες | Tagged , | Σχολιάστε

Ἐπιτεύγματα τοῦ βυζαντινισμοῦ καὶ τοῦ δυτικισμοῦ

Δυτικισμοῦ καὶ ὄχι Δύσης, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες δὲν εἶναι Δυτικοί, οὔτε ἦταν ποτέ, ἀλλὰ μόνο δυτικιστές. Ὅσο κι ἂν πλησιάζεις ἕνα πρότυπο, θὰ εἶσαι πολλὰ βήματα πίσω του, καὶ ἐνίοτε θὰ ταυτίζεσαι μὲ τὰ παλαιότερα στάδιά … Συνέχεια

Posted in Ελλάδα | Tagged | 1 σχόλιο

Ξενάκης

Μιὰ ἀπὸ τὶς συνθέσεις του τὶς ὁποῖες μπορῶ νὰ ἀκούσω. Ἔχω κρατήσει κάποιες ἀπόψεις του -ὄχι ὅτι συμφωνῶ ἢ διαφωνῶ μὲ αὐτές: «ήρθε ο Χριστιανισμός και τα χάλασε όλα». «Η επιστήμη αντικατάστησε τη Θρησκεία και τη μυθολογία, είναι ένα άλλο … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, μουσική | Tagged , | Σχολιάστε

Βυζάντιο καὶ ἀρχαία γραμματεία (μικρό)

Μιὰ μικρὴ παρατήρηση σὲ σχέση μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς ἀρχαίας παιδείας στοὺς μεσαιωνικοὺς Ρωμιούς. Ὁ Μάνγκο σὲ κάποιο βιβλίο του ἀναρωτιέται πῶς γίνεται οἱ Βυζαντινοὶ νὰ ἀντέγραφαν τὰ ἀρχαία συγγράμματα ἀλλὰ νὰ μὴν καταλάβαιναν τίποτε ἀπὸ τὸ περιεχόμενό τους καὶ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αρχαιότητα, Δυτικοί, Δύση, Ρωμανία | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Δυὸ ἐρωτικὲς ἀπορίες

Α) Γιατί δὲν κάνει ἐντύπωση τὸ παράδοξο νὰ εἶναι καλύτερα (σὲ γενικὲς γραμμὲς) τὰ ἐρωτικὰ τραγούδια -δημοτικὰ καὶ ρεμπέτικα- τῶν ἐποχῶν στὶς ὁποῖες κυριαρχοῦσε τὸ συνοικέσιο καὶ ἡ τιμὴ τῆς οἰκογενείας ἀπὸ τὰ ἐρωτικὰ τραγούδια τῆς ἐποχῆς μας, στὴν ὁποία … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Tagged | Σχολιάστε

Μάχη τοῦ Κλειδίου, 1001 χρόνια.

Ἡ μάχη τοῦ Κλειδίου εἶναι ἡ πιὸ γνωστὴ ἀπὸ ὅλες τὶς βουλγαροβυζαντινὲς μάχες. Ἔγινε στὶς 29 Ἰουλίου 1014, πρὶν ἀπὸ 1001 χρόνια. Ἡ σκληρότητα τοῦ Βουλγαροκτόνου, ποὺ τύφλωσε τόσες χιλιάδες στρατιῶτες, πρέπει νὰ ἐκτιμηθεῖ στὴ βάση ἑνὸς πολέμου τριάντα χρόνων … Συνέχεια

Posted in Βούλγαροι, Ιστορίες, Ρωμανία | Tagged , , | 3 Σχόλια

Περὶ «ἑλληνικῆς» «φυλῆς»

Ἂς μὴν τρομάξει κανείς: Ἡ διαμάχη, ξεπερασμένη καὶ μή, πραγματικὴ ἢ μή, γιὰ τὴν ὕπαρξη ἑλληνικῆς βιολογικῆς συνέχειας (καὶ γιὰ τὸν βαθμὸ τέτοιας συνέχειας, ἂν γίνεται δεκτὴ) ἢ καὶ ἰδιαιτερότητας, καὶ μάλιστα γιὰ τὸ συσχετισμὸ τέτοιας (ὑπαρκτῆς ἢ ἀνύπαρκτης) συνέχειας … Συνέχεια

Posted in Ελλάδα | Tagged , | 1 σχόλιο

Ὁρισμὸς τοῦ οἰκονομολόγου καὶ λοιπῶν σχετικῶν ἐπιστημῶν

Οἰκονομολόγος (ὁ): ἄτομο τὸ ὁποῖο ἀνήκει στὴν εἰδικὴ ἐκείνη κατηγορία θεολόγου ἢ φιλοσόφου –τὸ ἴδιο κάνει– ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ γιὰ τὰ δόγματά της τὴ μαθηματικὴ ἐπιστήμη. Θὰ μποροῦσα μιμούμενος τὸ Πλῆρες μικρὸ φιλοσοφικὸ λεξικὸ τῶν Μ. Ρόζενταλ καὶ Π. Γιουντὶν … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε