Laissez faire, laissez passer – Γιὰ τὸ προσφυγικό

1) Ἕνας τρόπος ὑπάρχει νὰ μὴν πνίγονται ἄνθρωποι στὸ Αἰγαῖο: Νὰ μὴν περνοῦν τὸ Αἰγαῖο καὶ νὰ κάτσουν ἥσυχα στὴν ὁμόθρησκή τους Τουρκία (καὶ νὰ ζητήσουν ἄσυλο ἐκεῖ), ὅπου οὔτε καταπιέζονται θρησκευτικά (Οἱ χριστιανοὶ πρόσφυγες καλοδεχούμενοι, ἀφοῦ καὶ στὴν Τουρκία καταπιέζονται) οὔτε τζιχαντιστὲς/Ἄσσαντ ὑπάρχουν οὔτε πόλεμος διεξάγεται.

2) Ὅσο καιρὸ πείθονται ἀπὸ δουλέμπορους καὶ χειραγωγούνται (*) ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ Δημοκρατία καθιστάμενοι, ἀσυναίσθητα, πιόνια τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς της, ἢ ὅσο καιρὸ θέλουν ὁπωσδήποτε νὰ περνᾶνε μέσω Ἑλλάδας, ναί, θὰ πνίγονται δυστυχῶς ἄνθρωποι στὸ Αἰγαῖο.

3) Σύμφωνα μὲ τὴν κυρίαρχη ἑλληνικὴ ἀφήγηση, φταῖχτες δὲν εἶναι οἱ δουλέμποροι καὶ τὸ τουρκικὸ κράτος ποὺ τοὺς ἐλέγχει, οἱ ὁποῖοι στέλνουν μὲ βαρκοῦλες σὲ ἀνοιχτὴ θάλασσα ἄντρες καὶ γυναικόπαιδα. Οὔτε οἱ πρόσφυγες ποὺ ἐπιλέγουν νὰ φύγουν μὲ τέτοιο τρόπο ἀπὸ τὴν Τουρκία (ὅπου δὲν γίνεται πόλεμος καὶ δὲν ἔχουν τὴ χατζάρα στὸ κεφάλι τους, ὅπως τὸ ’22). Ἀλλὰ (φταῖχτες, σύμφωνα μὲ τὴν κυρίαρχη ἑλληνικὴ ἀφήγηση) εἶναι οἱ Ἕλληνες, ποὺ δὲν βουτᾶνε ὅλοι μαζὶ στὴ θάλασσα γιὰ νὰ ἐξουδετερώσουν τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες τῆς βλακώδους στάσης Τούρκων καὶ προσφύγων, καὶ γενικά, τῆς κάθε βλακείας τοῦ καθενὸς ὁπουδήποτε πάνω στὴ γῆ. Ἐπίσης, φταῖνε οἱ Ἕλληνες γιατὶ δὲν ρουφᾶνε τὰ ἀέρια τοῦ θερμοκηπίου ποὺ ἐκλύονται λόγω τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης στὴν Κίνα καὶ τὴν Ἰνδία, κι ἔτσι ἐξαιτίας τῶν Ἑλλήνων ἡ ρύπανση τοῦ πλανήτη αὐξάνεται.

4) Δὲν εἶναι ἀπανθρωπιὰ τοῦ ἑνὸς ὅτι ὁ ἄλλος αὐτοκτονεῖ ἀνεβαίνοντας μεσοχείμωνα σὲ φουσκωτὰ καὶ φεύγει ἀπὸ μιὰ χώρα ὅπου δὲν ἀπειλεῖται ἡ ζωή του. Ἡ συμπόνια δὲν θὰ εἶναι γιὰ πάντα ἕνα ὅπλο πολιτικοῦ ἢ διακρατικοῦ ἐκβιασμοῦ. Μπορεῖ νὰ εἶναι τώρα, προσωρινά, ἀλλὰ μακροπρόθεσμα θὰ πάψει νὰ εἶναι. Ζήτημα ἱστορικῆς ἐμπειρίας κι ὄχι ἰδεολογικῶν προτιμήσεων ἡ παραπάνω ἀπόφανση. Δὲν εἶναι καὶ ὅ,τι καλύτερο πολιτικὰ ἡ κατασπατάληση τῆς αὐθόρμητης συμπόνιας σὲ ζητήματα ἐπιλύσιμα μὲ πολὺ διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν σημερινό τρόπο.

5) Δὲν προκύπτει ἀπὸ πουθενὰ κάποια δημοκρατικὴ ἢ ἀνθρωπιστικὴ ὑποχρέωση κανενὸς λαοῦ νὰ ἀποδέχεται ὅτι περνᾶνε ἀπὸ τὴ χώρα του ἀνεξέλεγκτα ξένοι στρατοί, ξένοι τουρίστες καὶ ἑκατομμύρια πρόσφυγες ἢ μετανάστες, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ οἱ στρατοί, οἱ τουρίστες κι οἱ πρόσφυγες ἔτσι γουστάρουν (νὰ περάσουν μὲ τὸ «ἔτσι θέλω») καὶ λ.χ. δὲν ζητᾶνε ἄσυλο στὴν Τουρκία. Δὲν ἐξηγεῖται παρὰ μὲ τὴν ἄποψη ὅτι «βρέθηκαν τὰ κορόιδα ποὺ φοβοῦνται μὴν τοὺς ποῦν ἀπάνθρωπους» τὸ γεγονὸς ὅτι κανεὶς διεθνὴς ὀργανισμὸς δὲν ἔχει προτείνει τὸ προφανές, δηλαδὴ τὴν ταυτοποίηση τῶν προσφύγων στὸ τουρκικὸ ἔδαφος καὶ τὴν μεταφορά τους ἀπὸ τὴν Τουρκία στὴ Δύση. Τὸ διεθνὲς δίκαιο καὶ τὸ δίκαιο τῶν προσφύγων δὲν ἔγιναν γιὰ νὰ καταστρέφονται κι ἄλλες χῶρες ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνη τῶν προσφύγων.

6) Στὴν τουρκικὴ πλευρὰ λέγονται «δουλέμποροι». Στὴν ἑλληνικὴ λέγονται «ἀνοίξτε τὰ σύνορα» – ἀλλὰ κανεὶς δὲν τοὺς λέει ἔτσι. Ὅποιος ἀπὸ τὸν ἀναρχικὸ/ἀντιεξουσιαστικὸ καὶ ἀριστερὸ χῶρο κατανοεῖ ὅτι ὅταν ἔρθουν οἱ πρόσφυγες στὴν Εύρώπη θὰ γίνουν ὄχι βέβαια οἱ συνεργάτες τῆς προλεταριακῆς ἐπανάστασης ἀλλὰ εἴτε οἱ πάντα πρόθυμοι δοῦλοι τῶν φιλεύσπλαγχνων γερμανῶν βιομηχάνων (ποὺ θὰ καταργήσουν μὲ τὴν προθυμία τους τὰ ἐργασιακὰ δικαιώματα στὴ Δύση) εἴτε ἡ πηγὴ στρατολόγησης τζιχαντιστῶν, καταλαβαίνει καὶ ὅτι ἡ ἐξίσωση ποὺ κάνω, δουλέμποροι=ἀνοίξτε τὰ σύνορα, εἶναι ὁλόσωστη.

7) Καταλαβαίνω πολὺ καλὰ γιατί θέλουν κάποιοι στὴν δικιά μας μεριὰ νὰ καταστρέψουν τὸ φράκτη τοῦ Ἔβρου: Μισοῦν τόσο πολὺ τοὺς κατοίκους τῆς χώρας ὅπου μένουν (τῆς Ἑλλάδας) ὥστε θέλουν νὰ φύγουν σπάζοντας τὸν φράκτη ὁ ὁποῖος τοὺς ἐμποδίζει. Καλοδεχούμενο τὸ σκεπτικό τους. Καὶ ἔχουν δικαίωμα νὰ πᾶνε ὅπου θέλουν. Μόλις φύγουν ὅμως, ἐλπίζω ὁ φράκτης νὰ ξαναχτιστεῖ γιὰ νὰ μὴν ξαναμποῦν αὐτοί.

8) Ἡ ταύτιση Ἀριστερᾶς, πολιτικῆς ἀνοιχτῶν συνόρων (μὴ ἀποτροπῆς στὴ θάλασσα, ὅπως ἐπὶ «ἀκροδεξιοῦ Σαμαρᾶ»(**)) καὶ Μνημονίου πέρα ἀπὸ τὰ ἄλλα δυσάρεστα αποτελέσματα συνεπάγεται κι ἕνα εὐχάριστο. Ὅτι μὲ τὴν ἀπαξίωση/κατάρρευση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θὰ ἀπαξιωθεῖ κάθε ἰδέα γιὰ πολιτικὴ ἀνοιχτῶν συνόρων στὴ θάλασσα. Ὅσοι μυστικοσύμβουλοι, ὅσοι κεντροαριστεροὶ (καὶ ἀκροαριστεροὶ) «κριτικοὶ υποστηρικτές», ὅσοι ἀνθρωπιστές/διακινητὲς, ἂς τρέξουν νὰ προλάβουν γιὰ νὰ κάνουν ὅσο μεγαλύτερη καταστροφή μποροῦνε τώρα. Μετά, θὰ περιθωριοποιηθοῦν τόσο πολύ, γιατὶ θὰ εἶναι τὸ συνώνυμο τῆς συνειδητῆς ἀπόπειρας καταστροφῆς τῆς χώρας. Καὶ ὅλα τὰ μέτρα ποὺ πῆραν, θὰ ἀκυρωθοῦν.

9) Τὸν 11ο αἰ. ἡ διάλυση τῶν θεμάτων, ἡ ὑπερίσχυση τῶν Δυνατῶν καὶ ἡ ἰδιωτικὴ καὶ κρατικὴ ἀφόρητη φορολογία μετέτρεπε τοὺς Μικρασιάτες σὲ Τούρκους. Τὸν 21ο αἰ., ποὺ ἡ Ἀριστερὰ χρησιμοποιεῖ τὸ προσφυγικὸ ὡς ζήτημα γιὰ νὰ ἀποφεύγει τὴν κριτικὴ στὸ οἰκονομικό, ἡ ὑψηλὴ φορολογία καὶ ἡ ὑπερίσχυση τῶν νεοελλήνων «Δυνατῶν» συνδυάζεται μὲ τὴν ἰσλαμοποίηση τῆς χώρας -ὅπως τὸν 11ο μὲ τὸν ἐξισλαμισμὸ τῆς Ἀνατολίας.

(*) Προφανῶς κανεὶς δὲν πραγματοποιεῖ συνειδητὰ εἰσβολή στὴ χώρα. Προφανῶς ὅμως, δὲν ἔχει καμμία σημασία ἂν ἡ εἰσβολὴ γίνεται σκόπιμα ἀπὸ κάποιον (πρόσφυγες ἢ Τουρκία). Ἐφόσον οἱ πρόσφυγες προορίζονται γιὰ διάφορους λόγους (εὐρωπαϊκὴ ἀδιαφορία κ.λπ.) νὰ μείνουν καὶ νὰ ἐγκλωβιστοῦν στὴν Ἑλλάδα γιὰ πάντα, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μιὰ εἰσβολή, χωρὶς νὰ εἶναι ἀπαραίτητο ἔτσι νὰ τὴν ἀντιλαμβάνονται οἱ πρόσφυγες ἢ ὅτι οἱ ἴδιοι ἐπιδιώκουν κάτι τέτοιο -ἀρχικά. Καὶ οἱ μεγάλες μεταναστεύσεις τῶν λαῶν τὸν 5ο αἰ. στὴ Δύση ἴσως νὰ μὴν ἦταν «εἰσβολές» μὲ τὴν αὐστηρὴ σημασία τῆς λέξης, ὡστόσο ἀφοῦ εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν κατάρρευση τοῦ δυτικοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους, ἦταν εἰσβολές.

(**) Δὲν νομίζω νὰ πνίγονταν τόσοι ἄνθρωποι στὸ Αἰγαῖο ἐπὶ «ἀκροδεξιοῦ Σαμαρᾶ». Ἀποτροπὴ στὰ θαλάσσια σύνορα καὶ παρεμπόδιση εἰσόδου στὴν ἑλληνικὴ θαλάσσια ἐπικράτεια δὲν σημαίνει «σκοτώνετε τοὺς ἐπιβαίνοντες στὰ φουσκωτά». Σημαίνει ὅ,τι γινόταν καὶ προηγουμένως: παρεμπόδιση ἀπὸ τὸ Λιμενικὸ τῆς εἰσόδου τῶν βαρκῶν/πλοιαρίων κ.λπ. στὰ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα.

This entry was posted in πολιτικά, κοινωνία and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s