Monthly Archives: Φεβρουαρίου 2016

Ἀποδείξεις βαρβαρότητας

Πάντα οἱ βάρβαροι ἤθελαν «Νὰ πέσουν τὰ τείχη». Τὰ δικά μας, ἐννοεῖται· ποτὲ τὰ δικά τους. «Γιατὶ εἴμαστε ὅλοι ἄνθρωποι», καὶ πρέπει νὰ ἐπικοινωνήσουμε, συμπληρώνουν οἱ φίλοι τους. Κάθε ποὺ βλέπω γκρεμισμένα τείχη σκέφτομαι: ἀπόδειξη βαρβαρότητας, ὄχι ἀνθρωπιᾶς!  

Posted in πολυπολιτισμός, Θεσσαλονίκη, Ρωμανία, βυζαντινή αρχιτεκτονική, ιστορία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἐξοχή

                                 

Posted in φωτογραφίες, Μακεδονία, βυζαντινή αρχιτεκτονική | Tagged , , | Σχολιάστε

Καλότυχα ‘ναι τα βουνά

Πόσο ἐπίκαιρο.

Posted in παράδοση, πολιτικά, Ελλάδα, μουσική | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Πρὸς τοὺς ἀπόγονους τῶν προσφύγων τοῦ ’22

Γίνεται μεγάλη προπαγάνδα στοὺς ἀπογόνους τῶν προσφύγων τοῦ 1922 νὰ ταυτιστοῦν μὲ τοὺς Μουσουλμάνους «πρόσφυγες» τοῦ 2016. Ὅμως, οἱ πρόσφυγες τοῦ ’22 ἦρθαν σὲ μιὰ χώρα ὅπου οἱ κάτοικοι μιλοῦσαν τὴν ἴδια γλώσσα καὶ πίστευαν στὴν ἴδια θρησκεία. Οἱ πρόσφυγες … Συνέχεια

Posted in Ελλάδα | Tagged , | Σχολιάστε

27-2-272

Γεννιέται ὁ Κωνσταντίνος, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ (Ἑλλάδα, Ρώμη, Χριστιανισμός), ὁ ὁποῖος συμπλήρωσε κι ὁλοκλήρωσε τὴν τριάδα τῶν στοιχείων ποὺ τὸν ἀπαρτίζουν μιὰ γιὰ πάντα. Σκόπιμα κάνω λόγο γιὰ εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ  καὶ ὄχι γιὰ Εὐρώπη. Τὴν Εὐρώπη καὶ τὴ «γέννηση τῆς … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Ρωμανία, ιστορία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ὁ Ἄγγελος τοῦ Θανάτου του

Οἱ ἕλληνες βρίζουν τὴν Εὐρώπη ὄχι γιατὶ κοιτᾶ τὸ συμφέρον της, ἀλλὰ ἐπειδὴ τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ αὐτὴ κοιτᾶ τὸ συμφέρον της οἱ ἴδιοι δὲν θέλουν καὶ δὲν μποροῦν πιὰ νὰ κοιτᾶν τὸ συμφέρον τους, καὶ κατηγοροῦν ὅσους τὸ κοιτᾶν ὡς … Συνέχεια

Posted in πολιτικά, Αριστερά, Γερμανία, Δυτικοί, Δύση, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Μόζαρτ συμφωνία ἀρ. 14

Δὲν ἔχω καταλάβει γιατί ἀνακαλέσαμε τὸν πρέσβη στὴν Αὐστρία κι ὄχι στὴν Τουρκία. Τέλος πάντων. Τιτανικός: Ὁ Μόζαρτ ἄρχισε νὰ μὲ ἀρέσει μετά. Στὴν ἀρχὴ δὲν τὸν ἤθελα καθόλου. Ἤθελα μόνο Μπάχ. Χιλιάδες ὧρες Μπάχ. Τσέμπαλο. Καὶ τώρα, ὅμως, ποὺ … Συνέχεια

Posted in μουσική | Tagged , | Σχολιάστε

Π. Κονδύλη, «Τὸ κυρίαρχο κράτος»

Τέλος τοῦ κυρίαρχου κράτους ἢ ἀλλαγὴ τῆς λειτουργίας του; Ἀπόσπασμα:  

Posted in πολιτικά, φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

How Whites Took Over America

Διάλογος μεταξὺ Ἰνδιάνου Ἀρχηγοῦ καὶ Λευκῶν ἔνοπλων προσφύγων ποὺ μόλις ἀποβιβάστηκαν γιὰ πρώτη φορὰ στὶς ἀνατολικὲς ἀκτὲς τῆς Ἀμερικῆς. Ὁ Ίνδιάνος Ἀρχηγὸς ἀποστομώνεται μὲ τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ πρόσφυγα Εὐρωπαίου. Δὲν ἔχει τίποτα νὰ ἀπαντήσει στὰ εὐρωπαϊκὰ ἀντιρατσιστικὰ ἐπιχειρήματα, ὅτι ἡ … Συνέχεια

Posted in πολυπολιτισμός, Δύση, Χωρίς κατηγορία | Tagged , , , | 2 Σχόλια

Τὸ λιθαράκι

Ὅταν ἀκούω γιὰ τὶς εὐθύνες τῶν Δυτικῶν γιὰ τὴ Συρία, σκέφτομαι τὸ λιθαράκι ποὺ ἔβαζαν μέλη τῆς ΑΝΤΑΡΣΥΑ ἀποκαλώντας Συριακὴ Ἐπανάσταση (τὴν ὁποία πρέπει νὰ στηρίξουμε) τὴν μεσανατολικὴ προβοκάτσια τῶν Δυτικῶν, ζητώντας νὰ φύγει ὁ Ἄσσαντ καὶ ἡ Ἑλλάδα νὰ … Συνέχεια

Posted in πολιτικά, Αριστερά, Ελλάδα | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἕνα ἀπέραντο χοτσπότ

Οἱ κάτοικοι τῆς χώρας αὐτῆς ἀρχίζουν νὰ μοιάζουν μὲ Ἰνδιάνους τὴ χρονιὰ τῆς ἄφιξης τῶν πρώτων μεταναστῶν Λευκῶν. Ὅπως εἶχε γράψει πρὶν δυὸ δεκαετίες ὁ Παναγιώτης Κονδύλης, ἀκόμη κι ἂν ἔπεφταν σὲ ὅλη τὴ Γῆ ὅλα τὰ σύνορα καὶ ἐξαφανίζονταν … Συνέχεια

Posted in πολυπολιτισμός, πολιτικά, Αριστερά, Ελλάδα, Ισλάμ, κοινωνία | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Παραδοσιοκρατία καὶ βυζαντινὴ τέχνη

Εἶναι διάχυτη ἡ ἀντίληψη ὅτι οἱ Βυζαντινοὶ θεωροῦσαν ἱερὴ τὴν Παράδοση καὶ ἔγκλημα τὴν ἀμφισβήτησή της. Ἡ ἀντίληψη αὐτὴ ἐκφράζεται εἰδικὰ στὰ ζητήματα τῆς βυζαντινῆς τέχνης, ἡ ὁποία θεωρεῖται πὼς ἔμεινε ἀπαράλλαχτη ἐξαιτίας τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπιζόταν ἡ … Συνέχεια

Posted in παράδοση, τέχνη, Ρωμανία, βυζαντινή τέχνη, θρησκεία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Суздаль

     

Posted in φωτογραφίες, Ρωσία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἐλιτιστικὸς ἀντιελιτισμός

Ἀπὸ ἐδῶ… Ο ελιτισμός αποτελεί χαρακτηριστική διάσταση κάθε αντιδραστικής ιδεολογίας, στο βαθμό που είναι θεμελιωδώς αριστοκρατικός, και…συνεπάγεται την περιφρόνηση προς τους αδύναμους […] δεν μπορεί να υπάρχουν πατρίκιοι χωρίς πληβείους. […] οι μάζες είναι αδύναμες, και γι’ αυτό χρειάζονται και … Συνέχεια

Posted in πολιτικά, φιλοσοφίες, Αριστερά | Tagged , , | Σχολιάστε

Αὐτὸ ποὺ ἀπέμεινε

ἀνέπαφο κατὰ τὰ χρόνια τῆς Ἀφθονίας καὶ στὰ χρόνια τῆς Κρίσης -ἴσως καὶ νὰ καλλιεργήθηκε ἀκόμα περισσότερο- εἶναι ἡ ρητορικὴ δεινότητα τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ρητορική, αὐτὸ τὸ ἑλληνικὸ δημιούργημα, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει τὰ πάντα ἢ νὰ θολώσει τὰ νερά, … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , | Σχολιάστε

This is a Coup, no 1185

Πραξικόπημα στα σύνορα σε βάρος της Ελλάδος καταγγέλλει ο Μουζάλας Πρώτη φορὰ πραξικόπημα ἐκτὸς Ἑλλάδας. Λογικό, ἀφοῦ ἔχει καταργηθεῖ ἡ χώρα. Στὶς ὑπαρκτὲς χῶρες, τὰ πραξικοπήματα κατὰ τὴς κυβέρνησης γίνονται ἐντὸς τῆς ἐπικρατείας τους. Μουζάλας: Θα σκληρύνουμε τη στάση μας … Συνέχεια

Posted in πολιτικά, Αριστερά, Ελλάδα | Tagged , , , | Σχολιάστε

Οὐμβέρτος ξανά

Κάψιμο νεοπλατωνικοῦ βιβλίου ἀπὸ τὸν συγγραφέα του καὶ διευθυντὴ τῆς νεοπλατωνικῆς σχολῆς, Μαρίνο, ἔπειτα ἀπὸ προτροπὴ ἄλλου νεοπλατωνικοῦ. Ἀθήνα, περ. 485 μ.Χ. Μιὰ ποὺ ἀναφέραμε τὰ ἐθελοντικὰ καψίματα βιβλίων ἀπ’ τοὺς συγγραφεῖς τους, καὶ ὁ τιτανογιγαντιοτεράστειος Οὐμπέρτο Ἔκο ἀπεφάνθη ὅτι … Συνέχεια

Posted in Αρχαιότητα, Αριστερά, Ιστορίες, Ρωμαίοι, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Οἱ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες Κατσαροί

Ἀφοῦ δὲν μ’ ἀρέσει καθόλου ὁ Κατσαρός, τί νὰ κάνω! Σ’ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, ποὺ δὲν εἶμαι σὰν αὐτούς, τοὺς Φαρισαίους (Ἢ τοὺς Σαδδουκαίους -ὅπως τὸ πάρει κανείς), ἀναφωνοῦν στὸ ἑξῆς -μετὰ τὴ γνωστὴ παραβολή- οἱ Κατσαροὶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, θρησκεία, κείμενα, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Νεστόριος

Αὐτὸ ἄκουσε ὁ βασιλιάς, καὶ καταδίκασε ὡς αἱρετικὸ τὸν Νεστόριο. Τοὺς Πέρσες ὅμως, νίκησε ὁ Ἡράκλειος.

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Ιστορίες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια, θρησκεία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἔκο

Δὲν ἔχω διαβάσει οὔτε μιὰ γραμμὴ Οὐμπέρτο Ἔκο. Μόνο τὴν ταινία εἶδα, τὸ ὄνομα τοῦ ρόδου, ποὺ στάθηκε ἱκανὴ νὰ μὲ νευριάσει μὲ τὰ κλισέ της -ἄσχετα μὲ τὸ πόσο ἀκριβὴς μεταφορὰ τοῦ βιβλίου εἶναι. Ὅ,τι διάβασα μέσω τρίτων -γιὰ τὴν … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Ἀμμώνιος

Ἔγινε γιὰ λίγο ἅγιος ὁ μοναχὸς Ἀμμώνιος ἀπὸ τὸν ἅγιο Κύριλλο. Τοῦ ἄλλαξαν καὶ τὸ ὄνομά του· Θαυμάσιος. Γρήγορα ὅμως, ξεχάστηκε, ἐξαιτίας τοῦ φόνου τῆς Ὑπατίας. Ὁ τροχὸς τῆς ἱστορίας ἔκρυψε τὸν θάνατό του στον τροχό, γιὰ μικροπολιτικὲς διαφορές. Ἂν … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Ιστορίες, Σαν παραμύθια, μουσική | Tagged , , | Σχολιάστε

Mein Canarin ist tot

Ἔτσι ἀκριβῶς Arie O weh, mein Canarin ist tot! Wem klag ich meine Not, wem klag ich meine bittren Schmerzen? Wer nimmt dies Leid mit mir zu Herzen, wem klag ich diese Not? Aria: Oh, alas, alas, alas, my canary … Συνέχεια

Posted in μουσική | Tagged , , | Σχολιάστε

Ὁ θάνατος τοῦ Βούδα

3ος μ.Χ. αἰ.

Posted in Ινδία | Tagged , | Σχολιάστε

Ἡ ἐκδίκηση τῆς Νέμεσης

Nὰ τὴν πετάξουν σ’ ἕνα πηγάδι. Ἀθήνα, Οἰκία Β, βόρεια πλαγιὰ τοῦ Ἀρειου Πάγου

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, ελληνορωμαϊκή τέχνη | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἑλληνο-Μουσουλμανικὴ ἰσοπολιτεία

Εἶναι 3-4 οἱ μεμονωμένες περιπτώσεις ἐπὶ Τουρκοκρατίας κατὰ τὶς ὁποῖες Μουσουλμάνοι καὶ Ἕλληνες/Ρωμιοὶ προσπάθησαν νὰ τὰ βροῦν καὶ νὰ εἶναι ἰσότιμοι πολίτες σὲ ἕνα κοινὸ κράτος. Ὅλες ἀπέτυχαν. Ὁ κύριος λόγος εἶναι ὅτι οἱ μουσουλμανικὲς μάζες δὲν δέχονταν νὰ ἐκπέσουν … Συνέχεια

Posted in πολυπολιτισμός, Αριστερά, Ελλάδα, Ισλάμ, Τούρκοι, θρησκεία | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

Καλὲς προθέσεις

Ὅσοι ἔχουν λίγη μνήμη θυμοῦνται ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα τῶν ἐκσυγχρονιστῶν κατὰ τὶς χρυσὲς δεκαετίες τοῦ 1990 καὶ 2000: Οἱ μουσουλμάνοι ἔποικοι τῆς Τουρκοκρατίας (Γιουροῦκοι, Κόνιαροι) καὶ οἱ συνεργάτες τους (Βαλαάδες, Τουρκαλβανοί, Τουρκοκρητικοί) δὲν ἦταν κατακτητές. Ἀντίθετα: ὁ ἑλλαδικὸς χῶρος … Συνέχεια

Posted in Αριστερά, Ελλάδα | Tagged , , | Σχολιάστε

Hot potato

Συνοψίζοντας τὶς διαφωνίες μου γιὰ τὰ hot spots Οἱ μουσουλμανικοὶ πληθυσμοὶ ποὺ περνοῦν τὸ Αἰγαῖο δὲν εἶναι Σύριοι πρόσφυγες ἀλλὰ ἕνα μεῖγμα ἀπὸ Μαροκινούς, Λίβυους, Ἀφγανούς, Ἰρακινοὺς καὶ Σύριους. Τὸ ἐπιχείρημα τῆς «ἀνθρωπιᾶς σὲ σχέση μὲ τὸ συριακὸ πόλεμο» δὲν … Συνέχεια

Posted in Αριστερά, Ακροδεξιά, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , , | 1 σχόλιο

Τὸ ἠλίθιο ἐπιχείρημα

Μυτιλήνη: Ναι τους πήραμε σπίτι μας!: «Γι’αυτούς που πιπιλάνε ακόμα την ίδια καραμέλα «αν τους θέλεις πάρ’τους στο σπίτι σου». Ορίστε… τους πήραμε στο σπίτι μας για ένα ζεστό μπάνιο, φαγητό, τάβλι και ύπνο σε κρεβάτι. Φυσικά, στὴ σωστὴ ἀναλογία: … Συνέχεια

Posted in Αριστερά, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , | Σχολιάστε

Hieronymus Bosch Butt Music

Μουσικὴ ἀπὸ τὸν γνωστὸ πίνακα τοῦ Ἱερώνυμου Μπός.  

Posted in τἐχνη, Δυτικοί, Δύση, μουσική | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Κάστρα

Μιὰ ποὺ ἔχει ἀποφασιστεῖ ἡ χρήση στρατοπέδων γιὰ «προσωρινὴ» παραμονὴ «προσφύγων» καὶ προσφύγων, ξανά, λίγη ρωμαϊκὴ ἱστορία, γιὰ τὰ ρωμαϊκὰ στρατόπεδα στὴν Εὐρώπη: Many settlements in Europe originated as Roman military camps and still show traces of their original pattern … Συνέχεια

Posted in Άραβες, Ισλάμ, Ρωμαίοι, ιστορία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἀμυγδαλέζα

17-2-2016 Υπουργός Παιδείας [Ν. Φίλης]: Δεν επιτρέπουμε να χρησιμοποιηθούν οι μαθητές σε κινητοποιήσεις εναντίον των hot spots 10-7-2015 Η Αμυγδαλέζα δεν είναι η ίδια που ήταν, ανέφερε ο Νίκος Φίλης, επισημαίνοντας ότι η πολιτική για το μεταναστευτικό έχει αλλάξει. (http://www.thepressproject.gr/…/Lathi-sti-diapragmateusi-vl…) … Συνέχεια

Posted in πολιτικά, Αριστερά, Ελλάδα | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἄνθρωποι, ἄνθρωποι

 

Posted in Ελλάδα, Ιστορίες, Σαν παραμύθια | Tagged , | Σχολιάστε

Σολωμός

Ἀσχολήθηκαν κατινίστικα κάποιοι μὲ τὸν Σολωμό, τὸν τελευταῖο καιρό. Βγῆκαν καὶ εἶπαν ὅτι ἦταν Ἑβραῖος, ὁμοφυλόφιλος καὶ τὰ λοιπά. Καὶ οἱ φίλοι αὐτῶν, ἀπὸ κοντὰ νὰ σιγοντάρουν, δῆθεν γιὰ νὰ βγάλουν ἀπὸ τὶς τρύπες τους –ἔτσι θαρροῦν– τοὺς κρυφοὺς «ἀντισημίτες» … Συνέχεια

Posted in τέχνη, Αριστερά, Ακροδεξιά, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἡ δύναμη τῆς βυζαντινῆς εἰκόνας

Ἰωάννη Σκυλίτζη, Σύνοψις Ἱστοριῶν, Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum, έκδ. I. Thurn, CFHB 5, Berlin 1973, 91.73-85 Ο βούλγαρος χαγάνος Βόρις έφτιαξε ένα καινούργιο οίκημα και διέταξε κάποιον μοναχό Μεθόδιο [αιχμάλωτο των Βουλγάρων] να το γεμίσει ζωγραφιές. Σαν να τον καθοδηγούσε … Συνέχεια

Posted in Βούλγαροι, Ιστορίες, Ρωμανία, Χερσόνησος του Αίμου, βυζαντινή τέχνη, ζωγραφική | Tagged , , , | Σχολιάστε

Πλωτίνος, βίος καὶ Ἐννεὰς πρώτη

Αποσπάσματα [μτφ. Κάκτου] ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ 1 Ο Πλωτίνος, έδειχνε να ντρέπεται που βρισκόταν μέσα σε σώμα 2 Δεν ενέκρινε τη βρώση της σάρκας ούτε των κατοικίδιων ζώων. Δεν έπαιρνε λουτρά αλλά … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Ύστερη Αρχαιότητα, Αρχαιότητα | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἀνθρωπιστὴς Περιορισμένης Εὐθύνης

Γιὰ τὴ φύλαξη τῶν συνόρων ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ κάνω λόγο: Ἂν κατάλαβα καλά, τὸ ΝΑΤΟ θὰ πιάνει τὶς βάρκες καὶ θὰ τὶς ξαναστέλνει πίσω -ἢ ἔτσι ἐλπίζει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση πὼς θὰ κάνει. Αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ κάνει ἡ ἑλληνικὴ … Συνέχεια

Posted in Αριστερά, Ελλάδα, Τούρκοι | Tagged , | Σχολιάστε

Ὁ Π. Κονδύλης γιὰ τὸ μεταναστευτικό

Καὶ γιὰ τὸν Ξένο. Κείμενα ἀπὸ τὸ Πολιτικὸ καὶ ὁ Ἄνθρωπος, τὴν Πλανητικὴ ἐποχὴ μετὰ τὸν ψυχρὸ πόλεμο, καὶ τὸ Ἀπὸ τὸν 20ὸ στὸν 21ο αἰώνα: Δημογραφικὸ καὶ μεταναστευτικό. Ρατσιστικὰ κινήματα καὶ τὸ ἰδεολογικό τους περιεχόμενο: Ἀλλότριοι πολιτισμοὶ Ὁ Ξένος

Posted in πολυπολιτισμός, φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Τουρκικὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, 19/5/1090 – σήμερα

Μιὰ ποὺ μοιραζόμαστε τὸ Αἰγαῖο, ἐμεῖς οἱ φίλοι ποὺ τρῶμε τὸ σταφύλι, Ἕλληνες, ΝΑΤΟ, Τοῦρκοι: Στὴν ἐπίσημη σελίδα τοῦ Τουρκικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τὸ 1081 μ.Χ. θεωρεῖται ὡς τὸ ἔτος ἵδρυσης τοῦ τουρκικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ (στὰ ἀγγλικά). Ἀλλὰ τὸ ἔμβλημα τοῦ … Συνέχεια

Posted in Ρωμανία, Τούρκοι, ιστορία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ἀγρότες

Μπορεῖ οἱ ἀγρότες νὰ τὰ ἔφαγαν στὶς Βουλγάρες, νὰ ἀπέκτησαν δούλους, νὰ παίρνουν ἐπιδοτήσεις κ.ο.κ. Ὅλες οἱ κοινωνικὲς τάξεις δὲν τὰ ἔφαγαν ξεχωριστὰ κι ὄχι μαζί; Μὲ νόμιμο, νομιμοφανὴ καὶ παράνομο τρόπο; Σημασία ἔχει τί παράγει κάποιος, κι ἂν παράγει. … Συνέχεια

Posted in Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ψίχουλα, μακριὰ ἀπ’ τὸν κόσμο

Τὸ πρῶτο βιβλίο τοῦ Νίτσε ποὺ εἶχα διαβάσει ἦταν σὲ μετάφραση τοῦ Ζήση Σαρίκα, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ζαρατούστρα. Μετὰ ἀπὸ χρόνια, βρῆκα δυὸ βιβλία μὲ κειμενάκια του. Μὲ τοὺς μηδενιστὲς τοῦ «ἀναρχισμοῦ», τῆς «αὐτονομίας» ἢ τῆς «ἀκροαριστερᾶς» … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αριστερά, Χωρίς κατηγορία | Tagged | Σχολιάστε

Ἠθικὰ διλήμματα τοῦ 407 μ.Χ.

Μέσα σὲ 60 χρόνια, τὸ δυτικὸ Ρωμαϊκὸ Κράτος ἔπαψε νὰ ὑπάρχει. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς κατάρρευσης τῶν συνόρων: Σίγουρα, στὴ δυτικορωμαϊκὴ κοινωνία θὰ ὑπῆρχαν διάφορες ἀπόψεις γιὰ τὸν χαρακτήρα τῶν «Βαρβάρων». Ὁρισμένοι δυτικοὶ Ρωμαῖοι θὰ θεωροῦσαν τοὺς Βάρβαρους κακούς, ἐνῶ ἄλλοι … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Δύση, Ρωμαίοι, Ρωμανία, ιστορία | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Ὅλα τὰ Δωδεκάνησα

  Όλα τα δωδεκάνησα στέκουν αναπαμένα κι η Πάρος η βαριόμοιρη στέκεται αποκλεισμένη. Κι όσοι την ξεύρουν κλαίουν την κι όλοι τηνε λυπούνται, Μα σαν την κλαίγ’ η Δέσποινα κανείς δεν τήνε κλαίγει: «Πάρο, και τι σου ωργίστηκεν αυτός ο … Συνέχεια

Posted in παράδοση, μουσική | Tagged , , | Σχολιάστε

Τὸ καταλάβατε ἔγκαιρα.

Γράφει ὁ Πάνος Θεοδωρίδης(μὲ δικά μου λόγια): Τώρα ποὺ ἀποδείχτηκε ὅτι ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς εἶναι χάλια, δὲν ἀπομένει παρὰ νὰ βουλιάξουμε ἀκούγοντας τὶς ἀγαπημένες μας μουσικές. Οἱ Στάλιν, οἱ πνιγμοὶ καὶ οἱ θάνατοι πάντα συνέβαιναν. Ἔρχονται τὰ χειρότερα, ποὺ σᾶς … Συνέχεια

Posted in Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

Ἀριστεία

Ἐνόσω ἡ χώρα διαμελίζεται καὶ φρουρεῖται ἀπὸ ξένες Δυνάμεις, σὲ συνέχεια τῶν φιλοσοφικῶν διαγγελμάτων τοῦ Ὑπουργείου πρώην Ἐθνικῆς Παιδείας, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ παρελθόν, ἰδοῦ: αν γίνεις άριστος απλώς με μια διαδικασία, φέρεις το βάρος της αριστείας και πρέπει να αποδεικνύεις … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αριστερά, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἀφῆστε τὰ μίση

Ἀπὸ Δελτίο Τύπου τοῦ Ὑπουργείου πρώην Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ ἔτι Θρησκευμάτων: «Για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναλαμβάνει να προωθήσει την  εκστρατεία «No Hate Speech Movement» («Όχι στη ρητορική του μίσους») στην Ελλάδα. […] Το Υπουργείο Παιδείας, … Συνέχεια

Posted in Αριστερά, Ελλάδα, γλώσσα | Tagged , , | Σχολιάστε

Στ. Ράμφος γιὰ τὸ Ἰσλάμ

«Εάν μέγιστο εμπόδιο της Τουρκίας είναι ο ανιστορικός εαυτός, εκείνο που τον δια μόρφωσε και έφερε την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τον 17ο αιώνα είναι ο ισλαμισμός. Αυτός χρειαζόταν έναν πολιτισμό εχθρικό προς τον αυτόβουλο άνθρωπο και την ιστορικότητα … Συνέχεια

Posted in Ισλάμ | Tagged , | 1 σχόλιο

Βέροια τοῦ 1325

“…Μετὰ τῆς μακαρίτιδος καὶ γὰρ συζύγου μου τῆς εὐγενεστάτου Κομνηνῆς Ἀγγελίνης κυρᾶς Εὐδοκίας, χρόνους ἱκανοὺς βιωτεύσας καὶ παίδων πολλῶν ὀφθέντες γεννήτορες, ἡ τομὴ τοῦ θανάτου ἐξεθέρισε πάντας οἷς οἶδε κρίμασι Κύριος, στεναγμῶν καὶ ὀδυρμῶν καὶ θλίψεων ἀφορήτων ἡμᾶς ἐμπλήσαντες τοὺς … Συνέχεια

Posted in Ιστορίες, Μακεδονία, Ρωμανία, Σαν παραμύθια, Χερσόνησος του Αίμου | Tagged , | Σχολιάστε

Σύμφωνο τῆς Μαντίλας

Στὸ Ἰρὰν μαντίλα. Στὴν Ἑλλάδα σύμφωνο συμβίωσης καὶ ὀδυρμοὶ γιὰ τὴν ἀπαγόρευση εἰσόδου γυναίκας στὸ ἅγιο βῆμα τῆς Ροτόντας. Χτυπᾶμε τὸν πιὸ ἀδύνατο καὶ τὶς ἀξίες του, καὶ γλύφουμε τὸν ἰσχυρὸ (ποὺ κρατᾶ χατζάρα) ἀποδεχόμενοι τὶς ἀξίες του. Πιὸ δικαιωματιστὴς … Συνέχεια

Posted in Αριστερά, Δύση, Ελλάδα, Ισλάμ, Πέρσες, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Σύντομη αναφορά περί του -υποτιθέμενου- «υπερπληθυσμού».

Πηγή (οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μου) Απόσπασμα: Είναι αδιανόητο να υποστηρίζεται πως υπάρχει υπερπληθυσμός στον πλανήτη από την στιγμή που, πρώτον, δεν υπάρχουν μωρά, δεύτερον, πάνω από 70 κοινωνίες συνολικά βρίσκονται κάτω από τα όρια ανανέωσης-αντικατάστασης πληθυσμού (2,10 γεννήσεις ανά γυναίκα, … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αναδημοσιεύσεις, Δύση | Tagged , , | Σχολιάστε

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΧΗΣ

Τοῦ Κ. Κουτσουρέλη (οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μου) Όπως με τους αριστερούς φίλους όλη την περσινή χρονιά, όπως με τους ευρωπαϊστές και φιλελεύθερους φίλους ενίοτε, ή τους ομοτέχνους άλλοτε για ποικίλες αφορμές, μου συμβαίνει συχνά, πολύ συχνά ομολογουμένως τον τελευταίο καιρό, … Συνέχεια

Posted in πολυπολιτισμός, φιλοσοφίες, Αναδημοσιεύσεις | Tagged , , , | Σχολιάστε

Οἱ μὲν καὶ οἱ δέ.

Δύση καὶ Ἀσία. Φιλοδυτικοὶ ποὺ φέρονται σὰν δυτικοὶ πλασιὲ ἢ ἀντιπρόσωποι, καὶ φιλοασιάτες, ποὺ φέρονται σὰν Ἐφιάλτες. Οἱ μέν, πασχίζουν -μὲ τὴ φόρα ποὺ ἔχουν πάρει ἀπὸ τὰ πολυπολιτισμικὰ χρόνια τῶν παχιῶν ἀγελάδων κατὰ τὶς δεκαετίες τοῦ ’90 καὶ τοῦ … Συνέχεια

Posted in πολυπολιτισμός, Άραβες, Δυτικοί, Δύση, Ελλάδα, Ρωμανία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Jules Gabriel Verne, 8 – 2 – 1828

Τὰ 500 ἑκατομμύρια βιβλία τοῦ Ἰουλίου Βέρν. Ὁ σατανικὸς γερμαναρᾶς Χέα Σσούλτς θέλει νὰ καταστρέψει τὴν φιλειρηνικὴ γαλλικὴ ἀποικία τῆς Φρανκβίλλ ἀλλὰ ἐμποδίζεται ἀπὸ ἕναν ἀλσατὸ πατριώτη Γάλλο (μαγκάιβερ τῆς ἐποχῆς), ποὺ πάει νὰ δουλέψει ὡς ἐργάτης στὴν σατανικὴ βιομηχανικὴ … Συνέχεια

Posted in Γερμανία | Tagged , , | 2 Σχόλια

Ξανά, μεταναστευτικό: Δυὸ κριτήρια.

Πέρα ἀπὸ τοὺς Ἀνοῖξτε τὰ Σύνορα καὶ τοὺς Ἔξω οἱ Ξένοι, ἡ Ἑλλάδα τὰ 26 τελευταῖα χρόνια δὲν ἄσκησε μεταναστευτικὴ πολιτικὴ μὲ δύο ἁπλὰ κριτήρια: Ποιοὶ ἀπὸ τοὺς μετανάστες ἢ πρόσφυγες ποὺ ἀπὸ τὸ 1990 ἐπρόκειτο ἢ προβλεπόταν νὰ μποῦν … Συνέχεια

Posted in Αριστερά, Ακροδεξιά, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Προνόμιο βαρύ σαν ιστορία

Πηγή: Προνόμιο βαρύ σαν ιστορία Ὁ Καστοριάδης ἔχει τὰ ἀντιχριστιανικὰ προβλήματά του. Ὅμως, εἶναι ἄλλο πράγμα ἡ αὐτοκριτικὴ ὡς συλλογικὸ αὐτομαστίγωμα (ἔστω καὶ) μετὰ τὴν ἐπικράτηση ἑνὸς πολιτισμοῦ, κι ἄλλο οἱ μεμονωμένες φωνὲς «ἀντιπολίτευσης» ἐντὸς ἑνὸς νικηφόρου πολιτισμοῦ. Τὸ Ἰσλὰμ ποτὲ … Συνέχεια

Posted in Άραβες, Αναδημοσιεύσεις, Δυτικοί, Δύση, Ισλάμ, θρησκεία, ιστορία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Σιένα καὶ Τζιότο. Βυζαντινὴ καὶ Δυτικὴ τέχνη.

Πηγή Οἱ δυὸ παραδόσεις, τοῦ Τζιότο (γοτθικὴ καὶ βυζαντινὴ) καὶ ἡ βυζαντινὴ καὶ ἰταλοβυζαντινή, ἔχουν τὶς ἑξῆς διαφορὲς στὸ ζήτημα τῆς πρόσβασης τοῦ θεατῆ στὰ ὑπερφυσικὰ πρόσωπα: Ἡ βυζαντινὴ ζωγραφικὴ ἀποσκοπεῖ νὰ καταδείξει τὴν θεϊκότητα καὶ ὐπερφυσικὴ πνευματικότητα τῶν ἀπεικονιζόμενων … Συνέχεια

Posted in τἐχνη, φιλοσοφίες, Δυτικοί, Δύση | Tagged , , , | Σχολιάστε

Τείχη τῆς Caernarfon

Ἡ Καίρναρβον εἶναι μιὰ πόλη τῆς Οὐαλλίας, τῆς ὁποίας τὰ τείχη τοῦ κάστρου μοιάζουν πολὺ μὲ τὸ Θεοδοσιανὸ Τεῖχος τῆς Κωνσταντινούπολης. Τὴν ἐπίδραση τοῦ Θεοδοσιανοῦ Τείχους στὴ μεσαιωνικὴ δυτικὴ ὀχυρωματικὴ τέχνη ἔχει ὑποστηρίξει μεταξὺ ἄλλων ὁ Richard Krautheimer.  

Posted in τἐχνη, Δύση | Tagged , | Σχολιάστε

Chartres, York

Μεταξύ 1145-1155

Posted in Δύση | Tagged , , | Σχολιάστε

Σουλτάνοι τῶν Ὀθωμανῶν

Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε λίγο τὴν ἀξεπέραστη Ὀσμανικὴ Πραγματικότητα τοῦ Νεοκλὴ Σαρρῆ. Ἀδελφοκτόνοι, πατροκτόνοι, υἱοκτόνοι κ.ο.κ. Ὀθωμανοὶ Σουλτάνοι:

Posted in Τούρκοι | Tagged , , | Σχολιάστε

Μπόχα καὶ δυσωδία

Πηγή Ἀπόσπασμα: Η βρωμιά δημιουργούσε κινήσεις του σώματος. Καθώς δεν υπήρχαν σλιπάκια, αλλα βρακοζώνια (το σλιπ «Ατθίς» εμφανίστηκε κοντά στο 1958, μαζί με το τσιγάρο φίλτρο, το νεσκαφέ και τα απορρυπάντικά Ρεφλέξ και Κλινέξ) οι εφηβικές παρέες περπατώντας, ενοχλούνταν από … Συνέχεια

Posted in Αναδημοσιεύσεις, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , | Σχολιάστε

Παληὲς φωτογραφίες τῆς سلاني

Δηλαδή, τῆς Θεσσαλονίκης ἤ: Πῶς δὲν μᾶς ἐνοχλοῦν στὴν ὀσμανικὴ Θεσσαλονίκη ὅλα ἐκεῖνα* ποὺ καταδικάζουμε (;) στὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος. (*) πολυγαμία, μπούργκα, θρησκευτικὲς διακρίσεις κ.λπ Παράδειγμα Σχολιάζει κάποιος τὶς μποῦργκες (προφανῶς τὶς μποῦργκες, ἀφοῦ σὲ αὐτὲς ἀναφέρθηκε ἐκεῖνος ποὺ  ἀνάρτησε τὴ φωτογραφία -κι ὄχι … Συνέχεια

Posted in πολυπολιτισμός, Θεσσαλονίκη, Ισλάμ, Μακεδονία, Τούρκοι | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἂν φόλα

Στὸ ἄρθρο αὐτὸ τοῦ Ἂν Φόλλα  (Unfollow) ὁ ἀρθρογράφος του παρουσιάζει τὴ γένεση καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐπικράτησε ἡ φιλοδεξιὰ ἀναθεωρητικὴ ἑρμηνεία τοῦ Ἐμφυλίου. Μὲ ἱερὴ ἀγανάκτηση περιγράφονται οἱ ἐνέργειες δυὸ-τριῶν ἱστορικῶν μαζὶ μὲ τὸν Μαζάουερ, ὁ ὁποῖος τοὺς … Συνέχεια

Posted in πολιτικά, Αριστερά, Ακροδεξιά, Δεξιά, Ελλάδα, ιστορία | Tagged , , , , , , , | Σχολιάστε

Μπουγατσαδούπολη

Ὅταν γράφει κάποιος ὅτι «η πληθυσμιακή αναλογία θα ήταν εντελώς διαφορετική υπέρ των γηγενών Ορθοδόξων (Ελλήνων) αν δεν γινόταν η μεγάλη σφαγή του 1821 – για την οποία έμαθα κι εγώ από τον Μαζάουερ. Μιλάμε για ολοκαύτωμα αναλόγου μεγέθους με … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη, Χωρίς κατηγορία | Tagged | Σχολιάστε

Mars attacks!

this could be a cultural misunderstanding

Posted in πολυπολιτισμός | Tagged | Σχολιάστε

Ψηφιδωτὸ στὴ Νίκαια

Ψηφιδωτὸ ποὺ βρέθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ Δεκέμβρη τοῦ 2015 κατὰ τὴ διάρκεια ἐργασιῶν ἀσφαλτόστρωσης στὴ Νίκαια τῆς Μικρασίας.

Posted in βυζαντινή τέχνη | Tagged , | Σχολιάστε

ΚΟΖΑΝΙΤΙΚΟ ΤΑΚΙΜΙ

Posted in Μακεδονία, μουσική | Tagged , | Σχολιάστε

Καθρὶν Σάλ, Ἡ ἄλλη ὄψη τῆς Ἄρχαιότητας

Ἀπόσπασμα: Οι σκλάβοι που θεωρούνται επικίνδυνοι για να το σκάσουν, φοράνε στο λαιμό τους ένα μπρούτζινο κολλάρο, σαν εκείνο των σκυλιών. Και, όπως στους σκύλους, γράφουν πάνω στο κολλάρο το όνομα του αφέντη, τη διεύθυνση, το όνομα του σκλάβου και … Συνέχεια

Posted in Αρχαιότητα, Ρωμαίοι | Tagged , | Σχολιάστε

Dumbarton Oaks’s Byzantine Titles Online

Ἔντεκα δωρεὰν βιβλία γιὰ τὸ Βυζάντιο Byzantine CoinagePhilip Grierson (1999) Byzantine Garden Culture Antony Littlewood, Henry Maguire, and Joachim Wolschke-Bulmahn, editors (2002) Byzantine Magic Henry Maguire, editor (2009) Byzantine Monastic Foundation Documents – A Complete Translation of the Surviving Founders’ … Συνέχεια

Posted in Ρωμανία | Tagged , | Σχολιάστε

Τα μπλόκα των αγροτών, η ιστορία της σταφίδας και τα ρούχα των στρατιωτών που φτιάχνονται στα Άδανα!

Πηγή Του Δημήτρη Κουρέτα Απόσπασμα: Η Ελλάδα από τη στιγμή που έγινε κράτος το 1827 και για περίπου 100 χρόνια ζούσε σχεδόν από ένα προϊόν. Τη σταφίδα. Με αυτή μεγάλωσαν και σπούδασαν σχεδόν τέσσερις γενιές. Η σταφίδα κάλυπτε το 50% … Συνέχεια

Posted in Αναδημοσιεύσεις, Ελλάδα | Tagged , , , | 1 σχόλιο

Στάλινγκραντ, 2-2-1943

«Ἡ σταλινικὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση νίκησε τὸν ἐθνικοσοσιαλισμό, ὄχι ἡ φιλελεύθερη Γαλλία καὶ ἡ κοινοβουλευτικὴ Ἀγγλία. Καὶ οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη τὸ 1944 δημιουργήθηκαν καὶ αὐτὲς στὸ Στάλινγκραντ. […] Ἡ βίαιη κολλεκτιβοποίηση … Συνέχεια

Posted in ιστορία | Tagged , , , , | 1 σχόλιο

Μᾶρκος, Μπάτης, τρία κι ἔνα

     

Posted in μουσική | Tagged , | Σχολιάστε

Ἀνομία-αὐτοϊκανοποίηση

Ὁ ἀγώνας ἐνάντια στὸν πλαστικὸ μπαμπούλα. -Ὅταν ἡ τρίχα γίνεται τριχιά, ὅταν ὁ μικρότερος κόκκος σκόνης πέφτει πάνω μας καὶ μᾶς βασανίζει. -Ὅταν ὁ μαζικοδημοκρατικὸς ἡδονισμὸς θεωρεῖ σοβαρὸ φοιτητικὸ ἀγώνα: τὴν κατατρόπωση τῶν μπλὲ λαμόγιων τῆς ΔΑΠ, τὴν ἐπίλυση τοῦ μεταναστευτικοῦ, … Συνέχεια

Posted in Αριστερά, Δεξιά, κοινωνία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ὑποσχέσεις

Posted in Άραβες, Ισλάμ | Tagged , | Σχολιάστε

Ἑπτὰ Ἡμέρες

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Δύση: 3ος καὶ 13ος αἰώνας

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Δύση | Tagged , | Σχολιάστε

Ρίζα τοῦ 4

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Διαβάζουν βιβλία οι σημερινοί νέοι;

Ἀναρωτιέται ὁ Κ. Ζουγρῆς. Πέσαν νὰ τὸν φᾶνε τὰ παιδιὰ-θαύματα στὰ σχόλια. Ἀγαπητὰ παιδιά, μὴ σᾶς νοιάζει Τίποτα. Ξεκοιλιάστε ἄλλους 300 στὸ βίντεο γκέιμ γιὰ νὰ χαλαρώσετε ἀπὸ τὸ ἄγχος σας. Ποῦ νὰ βρεῖτε χρόνο γιὰ τὸν Ντοστο-πῶς-τὸν-λένε, ἄλλωστε ὑποφέρετε … Συνέχεια

Posted in Ελλάδα, Χωρίς κατηγορία, κοινωνία | Tagged , , | Σχολιάστε

Τρεῖς γενιές

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Κρεμάλες -κι οἱ χρῆστες τους.

Συζήτηση ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Ὁ συνομιλητὴς θέλει ὁπωσδήποτε κρεμάλες καὶ ἄλλα τέτοια. Καί, βέβαια, νὰ γυρίσουμε στὴ δραχμή. Ἂν βγάλουμε τὴν «ὑπαρκτὴ δημοκρατία» ἀπὸ τὸ βάθρο, τότε δὲν θὰ ἔρθει ἡ πραγματικὴ δημοκρατία. Ὅπως μετὰ τὸν «ὑπαρκτὸ σοσιαλισμὸ» δὲν ἦρθε ὁ … Συνέχεια

Posted in πολιτικά, Αριστερά, Ακροδεξιά, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Δανέζικες πρεσβεῖες, 2006

Δὲν ἔχω ψάξει ἂν τὸ μέτρο ποὺ ψήφισαν οἱ Δανοί, γιὰ κατάσχεση τῶν ποσῶν ἄνω τῶν 1200 € ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες, ἀφορᾶ μόνο τοὺς πρόσφυγες ἢ ἂν ἤδη καὶ οἱ δανοὶ πολίτες ποὺ αἰτοῦνται στέγη καὶ τροφὴ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ … Συνέχεια

Posted in πολυπολιτισμός, Δύση, Ισλάμ, θρησκεία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Καὶ πάλι γιὰ τὸ θεατρικὸ τοῦ Ξηροῦ

Ἐξαιτίας ἑνὸς ἄρθρου, ἐπανέρχομαι. Καταρχάς, ὁ ἀρθρογράφος κάνει λόγο γιὰ τὴν ἀστοιχείωτη Δεξιά, λὲς καὶ ἡ βλακεία τῆς ἀστοιχείωτης Δεξιᾶς ἀρκεῖ γιὰ νὰ δώσουμε τὸ δημόσιο βῆμα σὲ δολοφόνους. Σὰ νὰ λέμε, «ἂν ἡ ἀστοιχείωτη Δεξιὰ πεῖ ὅτι ἡ γῆ … Συνέχεια

Posted in πολιτικά, τέχνη, Αριστερά, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

Νίτσε, σκόρπια ἀπὸ τὴ «Θέληση γιὰ δύναμη»

Ἢ ὅπως μερικοὶ ὀνόμασαν ἔτσι -ὅπως γούσταραν- τὶς σημειώσεις     «Προφητικὸ» γιὰ τὸν 20ὸ αἰώνα: Ἡ ἐθνοκρατικὴ χρήση τοῦ κομμουνισμοῦ ἀπὸ ΕΣΣΔ καὶ Κίνα.

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Νίτσε, Ὁ μακιαβελισμὸς τῆς δύναμης

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Πὼλ Βέν, Τί ἦταν ὁ ρωμαῖος ὁ αὐτοκράτορας

Ἀπὸ τὴν Ἑλληνορωμαϊκὴ αὐτοκρατορία Ὁ ρωμαῖος αὐτοκράτορας, ὅπως καὶ στὴ Ρωμανία, εἶναι ἀπόλυτος κυρίαρχος, γιὰ ὅσο πείθει ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπερασπίζεται τὰ «συμφέροντα τῆς Ρώμης». Δὲν ὑπάρχει κληρονομικὴ μοναρχία ὅπως στὴ γαλλικὴ μοναρχία. Ἡ ἐξουσία εἶναι ἀπόλυτη, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση … Συνέχεια

Posted in Ρωμαίοι, ιστορία | Tagged , , , | 2 Σχόλια