Ἑλληνο-Μουσουλμανικὴ ἰσοπολιτεία

Εἶναι 3-4 οἱ μεμονωμένες περιπτώσεις ἐπὶ Τουρκοκρατίας κατὰ τὶς ὁποῖες Μουσουλμάνοι καὶ Ἕλληνες/Ρωμιοὶ προσπάθησαν νὰ τὰ βροῦν καὶ νὰ εἶναι ἰσότιμοι πολίτες σὲ ἕνα κοινὸ κράτος.

Ὅλες ἀπέτυχαν. Ὁ κύριος λόγος εἶναι ὅτι οἱ μουσουλμανικὲς μάζες δὲν δέχονταν νὰ ἐκπέσουν ἀπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ κυρίαρχου στὴν ἰσοπολιτεία μὲ τοὺς ραγιάδες. Ἡ προοπτικὴ νὰ ἀνατρέψουν τὸ Σουλτάνο δὲν τοὺς φαινόταν ἱκανοποιητικὸ ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν μετατροπή τους σὲ ἰσότιμους πολίτες μὲ τοὺς πρώην ραγιάδες. Ὁ ἕνας Μουσουλμάνος, σύγχρονος τοῦ Ρήγα δίστασε καὶ δὲν ἀποτόλμησε τίποτε σχετικό, παρὰ τὶς ἐκκλήσεις τοῦ Ρήγα. Ἄλλος Μουσουλμάνος, ἀρχαιότερος τοῦ Ρήγα (15ος αἰ.), ποῦ προπαγάνδιζε τὴν ἰσοτιμία χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων, σταυρώθηκε μαζὶ μὲ τοὺς ὁπαδούς του. Ἕνας τρίτος, τὸ μόνο ποὺ κατάφερε εἶναι νὰ φέρει στὸ θρόνο ἕναν καινούργιο Σουλτάνο -Μουσουλμάνο- ποὺ τὸν θανάτωσε καὶ ποὺ συνέχισε τὴν ἴδια πολιτικὴ ἔναντι τῶν ραγιάδων.

Ἄλλος, δευτερεύων ὅμως, λόγος εἶναι ὅτι οὔτε οἱ Ραγιάδες πίστευαν (στὴ βάση τῶν καθημερινῶν ἀτομικῶν καὶ μακραίωνων συλλογικῶν ἐμπειριῶν τους) σὲ δυνατότητα ἰσοπολιτείας. Ὁ Ρήγας ἀπὸ τὴ μιὰ ἔλεγε στοὺς Μουσουλμάνους «ἐλᾶτε νὰ ἑνωθοῦμε κατὰ τοῦ Σουλτάνου ὡς ἰσότιμοι πολίτες» κι ἀπὸ τὴν ἄλλη τοὺς καλοῦσε νὰ πολεμήσουν –οἱ Μουσουλμάνοι..– ὑπὸ τὸ Σταυρό. Ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε συμφωνήσει γιὰ σχέδιο ἑλληνο-μουσουλμανικῆς πολιτείας μὲ ἰσοπολιτεία συμπληρώνοντας ὅτι ὅταν καταλάμβανε τὰ στρατηγικῆς θέσης φρούρια θὰ «τὸ γύριζε στὸ ἐθνικόν».

Εἶναι ἀκριβῶς γιὰ τοὺς δυὸ αὐτοὺς λόγους ποὺ κατὰ τὴν ἵδρυση τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους καὶ σὲ κάθε περίπτωση ἐδαφικῆς ἐπέκτασής του οἱ Μουσουλμάνοι ἔφευγαν γιὰ τὶς «ἐλεύθερες» ὀθωμανικὲς περιοχές. Ἂν ἔμεναν, θὰ ἔπρεπε (ἐνάντια σὲ κάθε πολιτική-ἱστορικὴ συνήθεια αἰώνων καὶ κάθε θρησκευτικὸ κανόνα τους) νὰ παραχωρήσουν τὴ γῆ τους σὲ ἄκληρους χριστιανούς, νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὰ προνόμιά τους, τὴ μικρότερη φορολογία, τὴν κυριαρχία τῆς θρησκείας τους στὸ δημόσιο χῶρο (τὸ πλιάτσικο -ὣς τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ.) κ.ἄ. Θὰ ἔπρεπε νὰ δεχτοῦν νὰ παραμείνουν στὰ ἐδάφη τους, ποὺ γίνονταν τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ὡς Μουσουλμάνοι ἀλλὰ χωρὶς τὰ προνόμια ποὺ συνιστοῦν τὴν οὐσία τοῦ Ἰσλὰμ ὅσον ἀφορᾶ τὶς σχέσεις Μουσουλμάνων-Ἀπίστων. Δὲν ἦταν ὁ θρησκευτικὸς ρατσισμὸς καὶ ὁ διαχωρισμὸς μὲ βάση τὴ θρησκεία αὐτὸ ποὺ εἶχαν οἱ Ἕλληνες κατὰ νοῦ κατὰ τὸν 19ο αἰ., ἀλλὰ ἦταν ἡ ἀνικανότητα τῶν τοτινῶν Μουσουλμάνων νὰ παραδεχτοῦν τὴν ἰσόνομη συμβίωση μὲ ὅρους ἰσότητας καὶ ὄχι φυλετικῆς-θρησκευτικῆς κυριαρχίας. Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης δὲν ἐπέλεξε αὐθαίρετα τὸ θρήσκευμα ὡς κριτήριο Ἀνταλλαγῆς οὔτε βέβαια γιατὶ τάχα ὑπῆρχαν μόνο θρησκεῖες κι ὄχι ἔθνη ἢ ἐθνοτικὰ φρονήματα. Ἀλλὰ γιατὶ οἱ Μουσουλμάνοι δὲν διανοοῦνταν τὴν ἰσοπολιτεία, καὶ συνεπῶς, γιὰ τὴν προστασία τῶν χριστιανῶν σὲ ἐδάφη ἀποδιδόμενα στὴν Τουρκία ἔπρεπε νὰ ὑπάρξει πληθυσμιακὸς διαχωρισμὸς βάσει τοῦ θρησκεύματος. Ξέρουμε ὅλοι πῶς ἐξαφανίστηκαν οἱ χριστιανοὶ τῆς Κωνσταντινούπολης μεταξὺ 1942-1964.

Παρόμοια μελλοντικὴ ἀποτυχία μὲ τὴν ἀποτυχία τῶν προηγούμενων Ἑλληνο-Μουσουλμανικῶν σχεδίων ἰσοπολιτείας κατὰ τὴν Τουρκοκρατία πρέπει νὰ κατανοήσει ὅτι θὰ εἶναι ἀναγκασμένος νὰ διαχειριστεῖ ὅποιος πολιτικὸς καὶ κόμμα ὑπὸ ὁποιοδήποτε πρόσχημα μετατρέψει τὴν Ἑλλάδα σὲ χῶρα συνύπαρξης Μουσουλμάνων «προσφύγων» (ποὺ σταδιακὰ θὰ ἀποκτοῦν πλήρη δικαιώματα π.χ. ἀλλαγῆς τοῦ Συντάγματος, ἀκόμη καὶ τῶν «μὴ ἀναθεωρήσιμων» ἄρθρων: Ἁπλῶς θὰ κάνουν μιὰ συντακτικὴ Ἐθνοσυνέλευση στὴν ὁποία θὰ πλειοψηφοῦν. Ὁ Χίτλερ μὲ ἐκλογὲς κατέλαβε τὴν ἐξουσία) καὶ ἑλληνικῶν πληθυσμῶν.

Γιατὶ ἡ στάση τῶν μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν (εἰδικὰ τῶν μεσανατολίτικων) ἔναντι τῶν «Ἀπίστων» δὲν ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία ὣς τὰ σήμερα οὔτε κατὰ μία κεραία.

 

 

This entry was posted in πολυπολιτισμός, Αριστερά, Ελλάδα, Ισλάμ, Τούρκοι, θρησκεία and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s