Hot potato

Συνοψίζοντας τὶς διαφωνίες μου γιὰ τὰ hot spots

  1. Οἱ μουσουλμανικοὶ πληθυσμοὶ ποὺ περνοῦν τὸ Αἰγαῖο δὲν εἶναι Σύριοι πρόσφυγες ἀλλὰ ἕνα μεῖγμα ἀπὸ Μαροκινούς, Λίβυους, Ἀφγανούς, Ἰρακινοὺς καὶ Σύριους. Τὸ ἐπιχείρημα τῆς «ἀνθρωπιᾶς σὲ σχέση μὲ τὸ συριακὸ πόλεμο» δὲν στέκει.
  2. Ὁ ἔλεγχος γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι Σύριος καὶ ποιὸς Ἰρακινὸς ἢ Μαροκινός, εἶναι ἀδύνατος στὸν βαθμὸ ποὺ θὰ ἤθελε καθένας. Καθένας, θὰ προσποιεῖται ὅτι εἶναι πρόσφυγας, μόλις ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀποδέχεται μόνο σύριους πρόσφυγες. Ἑπομένως, ἡ διάκριση «hotspots γιὰ πρόσφυγες» – «ταυτοποίηση κι ἐπιστροφὴ τῶν λοιπῶν εἰσερχόμενων» εἶναι τελείως ἀδύνατη, ἂν ὄχι σχεδιασμένη πρόφαση.
  3. Ἡ ἀποδοχή τῆς δημιουργίας τους συνεπάγεται τὴν μόνιμη ἀπομάκρυνση τῶν συριακῶν πληθυσμῶν ἀπὸ τὴ Συρία, ἐπειδὴ «οὐδὲν μονιμότερο τοῦ προσωρινοῦ» κι ἐπειδὴ κάποτε, καὶ ὄχι στὸ ἀπώτατο μέλλον, θὰ κλείσουν τὰ βόρεια σύνορα τῆς Ἑλλάδας. Αὐτὸ σημαίνει σὲ βάθος χρόνου νίκη τῶν Τζιχαντιστῶν σὲ μιὰ ἄδεια ἀπὸ ἀνθρώπους Συρία ἢ τὴν ὁριστικὴ παγίωση τῆς κυριαρχίας τους ἐπὶ σημαντικοῦ τμήματος τοῦ συριακοῦ ἐδάφους καὶ πληθυσμοῦ τὸν ὁποῖο ἐξουσιάζουν. Οἱ τζιχαντιστὲς ἐθελοντὲς  προέρχονται ἀπὸ παντοῦ καὶ καταφθάνουν στὴ Συρία ἀνεξέλεγκτα, ἐνῶ οἱ Ρῶσοι δὲν θὰ βρίσκονται γιὰ πάντα ἐκεῖ. Ἡ παγίωση αὐτὴ θὰ εἶναι τὸ προστάδιο γιὰ τὸ ἑπόμενο, μελλοντικό, στάδιο, τῆς ἐξάπλωσής τους. Κάθε «προσωρινομόνιμη» ἐγκατάσταση προσφύγων ὁδηγεῖ σὲ παγίωση τῆς ἰσλαμιστικῆς κυριαρχίας σὲ τμήματα τῆς Συρίας.
  4. Τὸ σκεπτικὸ τῆς φυγῆς-ἀποδοχῆς δὲν ἔχει κανένα τελικὸ νόημα. Γιατὶ ἤδη στὴν Τουρκία οἱ ἄνθρωποι εἶναι μακριὰ ἀπὸ σφαγές (φεύγουν ἀπὸ αὐτὴν ὄχι ὡς πρόσφυγες-μετανάστες ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ὡς οἰκονομικοὶ μετανάστες-τουρίστες), ἀλλὰ καὶ γιατὶ θὰ δημιουργηθεῖ κορεσμός (πληθυσμιακὸς ἢ πολιτισμικός) στὴ Δύση, ὅπως φάνηκε μὲ τὰ γεγονότα στὴν Κολωνία.
  5. Ἐννοεῖται ὅτι δὲν ρωτήθηκε κανένας, συλλογικὰ ἢ οἱ τοπικὲς κοινωνίες, ἂν ἐγκρίνει τὴν ἀνεμπόδιστη διέλευση κι ἐγκατάσταση μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν. Προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀδιαφορία εἶναι ὅτι ὁ ἀνθρωπισμὸς (ὅπως κι ἂν τὸν ἐννοεῖ κάποιος) εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὴ δημοκρατία.(*) Τὸ μόνο ποὺ ἀπομένει, εἶναι νὰ ὁριστοῦν θεσμικὰ οἱ ἀνθρωπιστὲς ὡς κυβερνῆτες. Ὑποψήφιοι πολλοί. : (Α) βολεμένοι δῆθεν χριστιανοὶ -ποὺ θέλουν τὴν καταστροφὴ τῶν μέν, τῶν πολλῶν, γιὰ νὰ κατορθώσουν «τὸ ἄθλημα τῆς ἀγάπης τους πρὸς τοὺς δέ, τοὺς πρόσφυγες»-, (Β) πάση θυσία ὑποστηρικτὲς τῆς κυβέρνησης, (Γ) ἑλληνοφάγοι, ποὺ πρέπει νὰ πάρουν ἐκδίκηση γιὰ τὸν Ἐμφύλιο ἢ τὴ Χούντα (ἀντίθετα, οἱ μετασοβιετικοὶ ρῶσοι κομμουνιστὲς δὲν μισοῦν τὴ Ρωσία), (Δ) ἀπὸ ἐπιλογὴ ἀτομικιστὲς κι ἀπὸ ἐπιλογὴ ἄνθρωποι χωρὶς παιδιὰ ἢ οἰκογένεια, ποὺ ὅταν ψοφήσουν δὲν θὰ ἀφήσουν κανέναν γιὰ τὴν μοίρα τοῦ ὁποίου νὰ ἔχουν ἔγνοια, (Ε) ἀντιεθνολαϊκιστὲς ποὺ μισοῦν τὸν λαὸ ἐπειδὴ δὲν τοὺς προσκυνᾶ ἢ δὲν ἔχει τὰ ἴδια χόμπυ καὶ βίτσια, (ΣΤ) θανατόφιλοι κ.ἄ. Ὅμως, ἐπειδὴ ἡ ὑποκρισία περισσεύει, ὅλοι ὁρκίζονται στὴ Δημοκρατία (κι ὄχι στὸν ἀνθρωπισμό -μὲ τὴν ἔννοια ποὺ τοῦ δίνουν, τὴς καταστροφῆς τῶν μὲν γιὰ χάρη τῶν δέ), τὴν ὁποία ροκανίζουν.

Ἡ Ἀριστερὰ κι οἱ Ἀριστεριστὲς κάνουν στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Ἑλλάδα τοῦ 2016 ὅ,τι ἔκανε ἡ Χούντα κι ἡ Ἀκροδεξιὰ στὴν Κύπρο τὸ 1974.

Οἱ ἐπὶ μέρους διαφωνίες, γιὰ τὸ ἂν πρέπει νὰ μοιραστοῦν οἱ Μουσουλμάνοι σὲ λίγα σημεῖα ἢ σὲ πολλά, ἂν πρέπει νὰ ἐγκατασταθοῦν σὲ ταξικὰ ὑποβαθμισμένες ἢ σὲ πλούσιες περιοχές, εἶναι δευτερεύουσες. Ὅπου κι ἂν ἐγκατασταθοῦν, οἱ ντόπιοι κάτοικοι θὰ  ὑποφέρουν. Στὶς ὑποβαθμισμένες περιοχὲς οἱ κάτοικοι θὰ γίνουν στὴν καλύτερη περίπτωση ἀκροδεξιοί, στὶς μεσοστρωματικὲς καὶ πλούσιες θὰ γίνουν ξενόφοβοι «ὑπερασπιστὲς τοῦ κοσμικοῦ κράτους» ἢ Femen. Γι’ αὐτό, ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπικοινωνιακὰ τρὺκ τῶν ψευδοανθρωπιστῶν εἶναι ἀπευθυνόμενοι στοὺς ντόπιους (τοὺς Ἕλληνες) νὰ τοὺς λένε ὅτι δὲν εἶναι ντόπιοι μὰ -ὅλοι τους- πρόσφατα ἐγκαταστημένοι πρόσφυγες, ποὺ τάχα δὲν ἔχουν δικαιώματα πάνω στὴν γεωγραφικὴ ἔκταση Ἑλλάδα περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι ἔχει ὁ Σύριος κ.λπ. πρόσφυγας. Αὐτὸ τὸ τρὺκ δὲν θὰ πείθει κανέναν ὅταν ἔρθει ἡ κρίσιμη ὥρα τῶν ἐθνοθρησκευτικῶν ταραχῶν.

Σημασία ἔχει ὅτι οἱ Ἀριστεριστὲς κατάφεραν στὸ στὰδιο αὐτὸ νὰ ἐπιβάλουν ὡς αὐτονόητο ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ δέχεται, χωρὶς νὰ ρωτιοῦνται οἱ Ἕλληνες συνολικὰ καθὼς καὶ οἱ τοπικὲς κοινωνίες, τὴν ἐγκατάσταση Μουσουλμάνων. Σημασία ἔχει ὁτι ἔχουν ἀνακουφιστεῖ ἀπὸ τὸ πρόβλημά τους, πῶς νὰ κυβερνήσουν μιὰ χώρα τὴν ὁποία θέλουν νὰ διαλύσουν, μετατρέποντάς το σὲ πρόβλημα ἐμφύλιας ἀντιπαράθεσης:»-ὄχι στὸν τόπο μου τὸ hot spot, -οὔτε στὸ δικό μου». Διαίρει καὶ βασίλευε.

(*) Ἐννοεῖται ὅτι δὲν βρίσκονται σὲ ἐγγενὴ ἀντιπαράθεση ὁ ἀνθρωπισμὸς καὶ ἡ δημοκρατία. Ὅπως δείχνει ἡ ἱστορία, ὅμως, ἔρχονται περιστάσεις ὅπου ὑπάρχει σύγκρουση. Ὅποιος μπροστὰ στὴ σύγκρουση αὐτὴν ἐπιλέξει τὸν ἀνθρωπισμό (ὅπως τὸν ἐννοεῖ), τότε ὡς τίμημα ἐπιλέγει τὴν μελλοντικὴ ἐγκατάλειψη τῆς δημοκρατίας ὑπὸ ὅρους ποὺ οὔτε θὰ ἤθελε νὰ σκέφτεται.

This entry was posted in Αριστερά, Ακροδεξιά, Ελλάδα, κοινωνία and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Hot potato

  1. Παράθεμα: Hot potato – manolisgvardis

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s