Μελαγχολία καὶ πολεμική

Ο Ωορύφας «πυρπόλησε κάποια (απ’ τα) εχθρικά πλοία κι άλλα τα καταπόντισε, και κάποιους βαρβάρους τους φόνευσε με το ξίφος και άλλους τους έστειλε στον βυθό και σκότωσε τον αρχηγό τους· έτσι ανάγκασε τους υπόλοιπους να διασκορπιστούν σ’ όλη την έκταση» της Πελοποννήσου. Ύστερα, τους συνέλαβε και τους επέβαλε διάφορες τιμωρίες, τις οποίες οι Πορφυρογέννητος και Σκυλίτζης αναφέρουν λεπτομερώς:
«Σ’ άλλους έγδαρε το δέρμα, κυρίως σ’ όσους απαρνήθηκαν το βάπτισμα του Χριστού, λέγοντας ότι αυτό αφαιρείται απ’ αυτούς και τίποτε δικό τους· άλλους τους τράβαγε (έξω) με ιμάντες απ’ το ινίο ώς τα σφυρά προξενώντας τους δριμύ πόνο· άλλους κρεμώντας τους από κάποιους γερανούς, έπειτα ρίχνοντάς τους από ψηλά κα βουτώντας τους μέσα σε λέβητες γεμάτους πίσσα έλεγε ότι τους έδινε το βάπτισμα που τους ταίριαζε, το επώδυνο και ζοφερό». Προφανώς, οι σκληρές αυτές τιμωρίες επιβλήθηκαν «ανάλογα με τις πράξεις τους» («ἀναλόγους τῶν ἐργασθέντων αὐτοῖς ποινὰς εἰσπραξάμενος»), όπως γράφει ο Πορφυρογέννητος[56], με σκοπό την κατατρομοκράτηση των επιδρομέων, μια που επί σαράντα πέντε χρόνια οι Μουσουλμάνοι της Κρήτης λεηλατούσαν ή μάλλον σταδιακά ερήμωναν όλο το Αιγαίο.

Πηγή

Σκέφτομαι πόσο τυχεροὶ εἴμαστε ποὺ οἱ βυζαντινοὶ Χριστιανοὶ δὲν ἦταν τίποτε ἐλεεινοὶ ἀναρχοχριστιανοὶ σολιψιστὲς «αντιρρησίες Συνείδησης», τίποτε εὐαίσθητοι, καλλιεργημένοι ἀριστεροὶ ποὺ ἀνακάλυψαν τὴν Σχέση, τὴ Νήψη καὶ τὴν Pepsi, τίποτε ἐκλεπτυσμένοι δεξιοὶ ἀμπελοφιλόσοφοι, γενικῶς τίποτε αὐτοκαταστροφικοὶ τύποι, ἀλλὰ ἀντίθετα σιχαίνονταν καὶ πολεμοῦσαν τὸ Ἰσλάμ (τὸ ὁποῖο –ἂς μὴ τὸ ξεχνάμε Ποτέ– τοὺς ἐπιτίθετο), ἀντὶ νὰ τὸ ὑποδέχονται κραυγάζοντας Ὠσαννά.

Εἴμαστε πολὺ τυχεροὶ ποὺ οἱ Βυζαντινοὶ δὲν ἄφησαν ἰσλαμικοὺς πληθυσμοὺς στὴν Κρήτη ἀλλὰ εἴτε τοὺς προσηλύτισαν εἴτε τοὺς ξερίζωσαν σὰν βλαβερὰ ζιζάνια. Εἴμαστε πολὺ τυχεροὶ ποὺ παντοτινὸς ἀπαρέγκλητος ὅρος γιὰ τὴν μόνιμη εἴσοδο Μουσουλμάνων στὸ Βυζάντιο ἦταν ὁ ἐκχριστιανισμός τους.

Φανατισμός;

Σωτήριος, θὰ πρόσθετα. Ποὺ πρέπει νὰ προσαρμοστεῖ στὴν ἐποχή μας, καταρχὴν ὡς καταστροφή κάθε πολυπολιτισμικῆς σχετικιστικῆς ἀντίληψης.

Ἐλπίζω ὅταν ξυπνήσουν οἱ χριστιανοί (καὶ οἱ, σύντομα πρώην, ἄθρησκοι) σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, νὰ μὴν εἶναι ἀργά.

Σκέφτομαι ποιὰ διάλεκτο τῆς ἀραβικῆς θὰ μιλοῦσαμε σήμερα ἂν οἱ Βυζαντινοί (καθὼς καὶ οἱ πρόγονοι τῶν κάτωθι εἰκονιζόμενων, οἱ ἀκρίτες τῆς Συρίας) ἦταν σὰν κάτι ἐπιεικῶς περίεργους ποὺ λένε «ἄ, οἱ χριστιανοὶ δὲν σκοτώνουν!» καὶ «ἄ! Ἂς μὴν παρεξηγοῦμε τὸ Ἰσλάμ», κάθε εἴδους ἀφελεῖς ἢ ἰδιοτελεῖς,  ποὺ προσφέρουν τὴν κριτικὴ ἢ πλήρη στήριξή τους στὸ Ἰσλάμ, προσφυγικὸ καὶ μή.

Συρία στρατιώτες χριστιανοί 2

Βέβαια, ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ φτιάξει καὶ ἀπὸ πέτρες νέους ἀπογόνους τοῦ Ἀβραὰμ ἢ νέους χριστιανούς, ὁπότε ἡ σούμα των χριστιανῶν θὰ ἦταν ἴδια. Δὲν διαφωνῶ καθόλου (σοβαρολογῶ). Ἁπλῶς, ἐν τῶ μεταξύ, κάποια ἑκατομμύρια θὰ εἶχαν βασανιστεῖ, βιαστεῖ, σφαχτεῖ, ἀλλαξοπιστήσει· γιατί; -γιὰ ἕνα καπρίτσιο τοῦ «αὐθεντικοῦ χριστιανοῦ».

Συρία στρατιώτες χριστιανοί

Τοῦ Μαγκρέμπ ἢ τῆς ἀραβικῆς χερσονήσου τὴ διάλεκτο θὰ μιλούσαμε, λοιπόν;;

Θυμᾶμαι τὴ γιαγιά μου, ποὺ δὲν ἦταν μικρασιάτισσα ἢ πόντια, ἀλλὰ 100% μακεδόνισσα. Μοῦ ἔλεγε, ὅταν ἤμουν παιδί, ὅτι ὅταν ἀπελευθερωνόταν ἡ Μακεδονία (1912) οἱ Μουσουλμάνοι ἔκαιγαν (γιατὶ τέτοιοι εἶναι οἱ Μουσουλμάνοι ὅταν χάνουν τὴ λεία τους) τὰ ἑλληνικὰ χωριὰ τοῦ κάμπου τὰ ὁποῖα ἦταν κοντὰ στὸ δικό μας, τὸ ὁποῖο ἦταν κάπως πιὸ ἀπόμερο. Τότε οἱ κάτοικοί τους ἔτρεχαν νὰ σωθοῦν στὸ δικό μας, κι ἀπὸ ἐκεῖ ὅλοι μαζὶ ἔτρεχαν στὸ βουνό. Ἦταν νύχτα κι ἔβρεχε (Ὀκτώβριος), καὶ οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ μου εἶχαν λάμπες μαζί τους. Ἔτσι ὅμως φαίνονταν ἡ πορεία τῶν ἀνθρώπων. Ὑπῆρχε στὸ πλῆθος κι ἕνας στρατιωτικός, μᾶλλον τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ποὺ φώναζε δυνατά: «Σβῆστε τὰ φῶτα!». Ἄλλοι (ἡ προγιαγιά μου) πάνω στὸ ξαφνικὸ τῆς εἴδησης καὶ τῆς φυγῆς ξέχασαν τὰ παιδιά τους (τὸν παππού μου), καὶ ἄρον-ἄρον γύρισαν καὶ τὸν πῆραν.

Τελικά, πρόφτασε καὶ ἦρθε (δὲν ξέρω πότε, τὸ βράδυ ἢ τὴν ἄλλη μέρα) τμῆμα τοῦ στρατοῦ μὲ κανόνια κ.ἄ. καὶ ἀπώθησε τὸν τουρκικὸ στρατό.

Αὐτοὺς, θὰ τοὺς κάνουμε γείτονές μας. Ποὺ ἤδη, ἀπὸ τώρα, πεινασμένοι καὶ σὲ ἔσχατη ἀπελπισία ὑποτίθεται, ἀρνοῦνται βοήθεια ἀπὸ τὸν Ἐρυθρὸ Σταυρό, ἀρνοῦνται τὸ προσφερόμενο σ’ αὐτοὺς φαγητὸ ποὺ τυχαίνει νὰ περιέχει χοιρινό.

Καὶ γιὰ νὰ ὁλοκληρώσω τὴν ταλιμπανικὴ αὐτὴ ἀνάρτηση γενικολογώντας, ὑπάρχουν κάποιες γενιές, τοῦ ’60 μὲ ’80, ποὺ δὲν ἔκαναν παιδιά (παρὰ ἕνα, καὶ ἀπὸ περιέργεια), ἀντ’ αὐτῶν ἔκαναν ἐπιμορφωτικὰ ταξίδια στὰς Εὐρώπας, «μορφώθηκαν», ἀγόρασαν αὐστριακὰ μπισκότα γιὰ σκύλους, ἔκαναν τοὺς σπουδαίους «ἀγῶνες» τους (τοῦ ’60 κι ’70) κι ἀργότερα τὴ μπάζα τους, ἤ (τοῦ ’80) ἀποδύθηκαν σὲ βαθυστόχαστες ἀναλύσεις περὶ παρτούζας μετὰ πνευματικότητας. Ρούφηξαν ὅλη τὴ ζωτικότητα μιᾶς χώρας, ὡς «Ἡ ἀδικημένη γενιὰ τοῦ ’60 δίχως Κατοχὴ καὶ Πείνα, χωρὶς ρετσίνα», ἔκαναν τὰ σουρεαλιστικὰ ἀστειάκια τους καὶ γράψαν τὰ ποιηματάκια τους, ὅσα κακομαθημένα παιδιὰ γέννησαν τὰ ἔκαναν κατ’ εἰκόνα τῆς προσωπικότητάς τους, ἀπὸ Βιντεογκεϊμάκιες ὣς Μπάχαλους ΜΔιδακτορικά. Καὶ τώρα, ποὺ ἡ χώρα δὲν ἔχει οὔτε παιδιά, οὔτε πόρους οὔτε Τίποτε παρὰ αὐτούς, θέλουν νὰ μᾶς πάρουν ὅλους μαζὶ στὸν Τάφο τους, δίνοντάς μας συμβουλὲς γιὰ τὸ μέλλον, γιὰ τὸ ἰσλάμ, γιὰ τὸ μεταναστευτικό, γιὰ τὴν κοινωνία, γιὰ τοὺς Στόουνς, γιὰ τὸν Μιήκ Τζιάγκερ (ἐξεπίτηδες γράφω τὰ ὀνόματα ἔτσι). Γιὰ τὸ πόσο ἀδικήθηκαν τρώγοντας μὲ δέκα μασέλες οἱ πασοκάνθρωποι, τῆς Ἀκρο/Ἀριστερᾶς συμπεριλαμβανομένης, καὶ σκυλαδοδεξιοί. Ὅποιοι εἶχαν τὴν τύχη νὰ ἔχουν ὡς γονεῖς ἀνθρώπους ποὺ δὲν διαμορφώθηκαν χρονικὰ  στὶς ἐποχὲς ἐκεῖνες ἤ, ἔστω, στὸ πολιτισμικὸ πλαίσιο τῶν γενιῶν ποὺ περιγράφω, καταλαβαίνουν πόση ἀηδία καὶ σιχασιὰ ἐκφράζουν τὰ λόγια μου.

Ἀσβέστη, θειάφι καὶ damnatio memoriae, γιὰ ὅ,τι ἔκαναν καὶ εἶπαν οἱ ρουφῆχτρες. Γκρέμισμα.

Ἂν γλιτώσουμε ἀπὸ αὐτούς.

This entry was posted in Αριστερά, Ελλάδα, Ισλάμ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s