Σάντερς, καὶ κάποια πράγματα γιὰ τὴ Ρωσία

Γιὰ τὸν Bernie Sanders κάνω λόγο. Τὸν ὑποψήφιο Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ. Δὲν κρίνω τὴν πολιτική του στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ΗΠΑ, ἄλλωστε δὲν ψηφίζω στὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογές. Οὔτε θὰ πῶ σὲ κάποιον Ἀμερικανὸ τί νὰ ψηφίσει καὶ μὲ τί κριτήρια πρέπει νὰ ψηφίσει. Οὔτε μὲ νοιάζει τί κάνουν στὸ ἐσωτερικό τους.

Ἀλλὰ δὲν καταλαβαίνω τὴ χαρὰ μὲ τὴν ὁποία τὸν ἀντιμετωπίζουν οἱ «δημοκράτες» καὶ «ἀριστεροὶ» τῆς Ἑλλάδας. Θεωρῶ ὅτι ἡ σημασία ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει γιὰ ἕναν Ἕλληνα τὸ ποιὸς θὰ ἐκλεγεῖ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ (ρατσιστικὴ ἢ νεοφιλελεύθερη), ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ποὺ θὰ ἀκολουθήσει καὶ ειδικότερα ἀπὸ τὸ εἶδος τῶν σχέσεων ποὺ θὰ θελήσει νὰ ἔχει μὲ τὴ Ρωσία. Συζητᾶμε γιὰ κράτος τὸ ὁποῖο ἀσκεῖ ἐπιρροὴ στὸν κόσμο κι ὄχι γιὰ τὶς ἐκλογὲς ἑνὸς μικροῦ, συνηθισμένου κράτους στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ πλανήτη (ὅπου ὄντως οἱ ἀπόψεις τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ θὰ ἦταν τὸ βασικὸ κριτήριο ἀκόμη καὶ τῶν Ἑλλήνων).

Ὁ Σάντερς ἔχει συνταχθεῖ μὲ τὴν ἄποψη ὅτι ἡ Ρωσία συνιστᾶ ἀπειλή. Δὲν ὑποστηρίζει τὴ χρήση ὅπλων, φυσικά (ποιὸς λογικὸς θὰ τὴν ὑποστήριζε;), ἀλλὰ λίγο ἀπέχει -καί, σίγουρα, ὑποστηρίζει τὶς κυρώσεις ἐναντίον τῆς Ρωσίας ἐξαιτίας τῆς ὑπόθεσης τῆς Κριμαίας:

Russia’s aggressive actions in the Crimea and Ukraine have brought about a situation where President Obama and NATO–correctly, I believe–are saying we’re going to beef up our troop level in that part of the world to tell Putin that his aggressiveness is not going to go unmatched. We have to work with NATO to protect Eastern Europe against any kind of Russian aggression.

Πηγή

Σὲ σχέση πρὸς τὸν Τράμπ, ποὺ θεωρεῖ ἄχρηστο τὸ ΝΑΤΟ, ὁ Σάντερς εἶναι ψυχροπολεμικός. Θὰ ἦταν ἀδιανόητο γιὰ τὸν Σάντερς (ἢ ὁποιονδήποτε ἄλλο), φυσικά, νὰ δέχονταν ὑποδείξεις οἱ ΗΠΑ ἀπὸ τὴ Ρωσία γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο χειρίζονται τὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Κεντρικὴ καὶ τὴν Νότια Ἀμερική.

Ἀλλὰ ἀνάλογα πράγματα, ἀκριβῶς, πρεσβεύει ὁ Σάντερς γιὰ τὴ Ρωσία καὶ τὸν χειρισμὸ ποὺ κάνουν οἱ Ρῶσοι στὴν Οὐκρανία (μὴ μέλος τοῦ ΝΑΤΟ), τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ δὲν θέλει τὴν εἰσδοχὴ τῆς Οὐκρανίας στὸ ΝΑΤΟ. Ἐννοεῖται ὅτι ὑποστηρίζει τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας.

Τὸ ὅτι διακηρύσσει ὅτι εἶναι κατὰ τῆς χρήσης βίας ἐναντίον τῆς Ρωσίας μπορεῖ νὰ φαίνεται πρωτοποριακὸ γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ τῶν ΗΠΑ, ἀλλὰ δὲν λέει κάτι στοὺς Ἕλληνες, ὅταν μιὰ χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ κατέχει τὴ μισὴ Κύπρο καὶ κανεὶς δὲν νοιάζεται νὰ τῆς ἐπιβάλλει κυρώσεις. Κανεὶς σοβαρὸς Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ δὲν θὰ ὑποστήριζε στὰ σοβαρὰ πόλεμο μὲ τὴ Ρωσία, ἐκτὸς κι ἂν ἐπιθυμεῖ τὸν Γ’ Παγκόσμιο. Ἑπομένως, ὁ Σάντερς ἀρνεῖται νὰ κάνει κάτι (πόλεμο στὴ Ρωσία) ποὺ ἔτσι κι ἀλλιῶς κανεὶς Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ δὲν θὰ ἔκανε -ἂν δὲν ἤθελε τὸν Γ’ Π.Π.

Τὸ ὅτι ὑποστήριξε τοὺς βομβαρδισμοὺς στὴ Γιουγκοσλαβία τὸ 1999 ἂς θεωρηθεῖ «μικρὸ κακό» (οἱ σημερινοὶ «δημοκράτες» ἕλληνες ὑποστηρικτές του τότε σκύλιαζαν, ὡστόσο), γιατὶ «ἔτσι εἶναι οἱ Ἀμερικανοί (εἶχαν πάρει φόρα τὸ ’90, καὶ βομβάρδιζαν ὅ,τι κινεῖτο)».

Ἡ διαφορά του μὲ τὴν Κλίντον συνοψίζεται στό: «Εἶναι πράγματι δικτάτορες (Καντάφι κ.λπ.), ἀλλὰ προτοῦ τοὺς ἀνατρέψουμε ἂς σκεφτοῦμε τί θὰ συμβεῖ μετά». Ἐπεμβάσεις μὲ ἀνθρωπιστικὴ περίσκεψη, μιὰ ἀπὸ τὰ ἴδια ἀλλὰ «πολὺ πιὸ προσεκτικά». Ὅμως, ἔχει ἀποδειχτεῖ ἱστορικά) ὅτι τὸ μόνο ὑπαρκτὸ δίλημμα στὸν μουσουλμανικὸ κόσμο τῆς Μεσογείου εἶναι «ἢ Δικτατορίες/Μοναρχίες  ἢ Σαρία» κι ὄχι «Δικτατορία ἢ Δημοκρατία».

Ψιλὰ γράμματα γιὰ τοὺς «δημοκράτες» τῆς Ἑλλάδας, ποὺ ἀξιολογοῦν ὡς σοβαρότερο πρόβλημα τόν -ἔτσι κι ἀλλιῶς, διαχρονικό, ἄρα δεδομένο- ρωσικὸ αὐταρχισμό (τσαρικό, σοβιετικό, πουτινικό) κι ὄχι τοὺς πολέμους στὴ γειτονιά μας οὔτε τὴν γεωπολιτικὴ ἀναβάθμιση τῆς Τουρκίας, στὰ μάτια τῶν ΗΠΑ, ἐξαιτίας μιᾶς πιθανῆς ρωσόφοβης ἀμερικανικῆς πολιτικῆς. Εἴπαμε, τὰ δικαιώματα τῶν σεξουαλικῶν μειονοτήτων στὴ Ρωσία καὶ ἡ διαφθορὰ τοῦ ρωσικοῦ καθεστῶτος (ἐπίσης διαχρονική) εἶναι γιὰ κάποιους σοβαρότερα προβλήματα ἀπὸ τὴν ἐπιβίωση τῆς Ἑλλάδας. (*)

Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε ἔχω ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ εἶδος τῶν ἀμερικανορωσικῶν σχέσεων ποὺ προτείνει κάθε ὑποψήφιος (Ὁ Τρὰμπ θέλει νὰ τὰ πάει καλά, ἔτσι λέει). Ὄχι ἀπὸ κάποιον φιλορθόδοξο καημό ((**) ἄλλο ἂν ἡ Ρωσία μᾶς εἶναι πολιτικὰ χρήσιμη ἐκτὸς ἀπὸ πολιτισμικὰ ἀδελφὴ τῆς Ἑλλάδας, δηλαδὴ λαὸς ποὺ «μᾶς καταλαβαίνει» καλύτερα ἀπὸ τοὺς Δυτικούς). Ἀλλὰ γιατὶ εἶναι πρὸς κάθε συμφέρον μας (τῶν Ἑλλήνων, ὡς ἑλληνικοῦ ἐθνοκράτους, κι ὄχι ὅσων ἔτυχε νὰ γεννηθοῦν ἐδῶ, ἔτυχε νὰ μιλᾶν ἑλληνικὰ ἀλλὰ  σιχαίνονται τὴν Ἑλλάδα ἐγγενῶς καὶ διαρκῶς) μιὰ μὴ ρωσόφοβη καὶ μὴ ἰσλαμολάγνα Δύση. Ὁ Κονδύλης τὸ ’90 ἔγραφε ὅτι μιὰ ἐπιθετικὴ Ρωσία-μπαμπούλας γιὰ τὴν Τουρκία θὰ ἦταν ὅ,τι καλύτερο γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Χρειαζόταν μιὰ προσθήκη στὴν ἄποψη ἐκείνη, ἀδύνατον νὰ γίνει τὸ ’90: Μιὰ μὴ ρωσόφοβη Δύση καὶ ΗΠΑ. Ἂν θυμᾶται κάποιος, τὸ ’90 ἡ Δύση δὲν ἦταν ρωσόφοβη, βεβαίως, ἀλλὰ ἡ στάση τῆς Δύσης ὀφείλεται στὴν πλήρη ὑποταγὴ τῆς γελτσινικῆς Ρωσία στὴ Δύση κι ὄχι γιατὶ ἡ τελευταία ἀναγνώριζε νόμιμα δικαιώματα στὴ Ρωσία.

(*) Μὲ τὸ ἴδιο σκεπτικό, οἱ ἐν Ἑλλάδι ρωσόφοβοι, (πραγματικοὶ καὶ μή) «δημοκράτες» ἢ καὶ ἀριστεροὶ ἀναφέρουν τὴ χρηματοδότηση ἀκροδεξιῶν κομμάτων ἀπὸ τὴ Ρωσία σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἔχουν δίκαιο, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ καταγγέλλουν εἶναι μικρότερης σημασίας κακὸ ἀπὸ ὅσο ἰσχυρίζονται. Γιατὶ σὲ μία ἀποικία εἶναι φυσικὸ νὰ γίνονται τέτοια πράγματα. Ἄν, γιὰ παράδειγμα, ἡ Ρωσία χρηματοδοτοῦσε τὸ ΚΚΕ ἐνῶ τώρα χρηματοδοτεῖ τὴν Ἀκροδεξιά, αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ΚΚΕ (δὲν εἶναι πιὰ ρωσόφιλο) -Συνήθως, ἡ ρωσικὴ χρηματοδότηση τῶν ἑλληνικῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων θεωρεῖται, καὶ θεωρήθηκε, φυσιολογικὴ καὶ αὐτονόητα δίκαιη κι ὄχι γεγονὸς ἄξιο συνεχοῦς ὑπενθύμισης καὶ διαμαρτυρίας· δηλαδή, δὲν τέθηκε πρόβλημα ξένης ἐπέμβασης στὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ «σὲ κάθε περίπτωση ἐπέμβασης». Ἄλλωστε, τὴν ἑλληνικὴ Ἀκροδεξιὰ βοήθησε στὴ γιγάντωσή της κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 2000 κυρίως -μέσω τῶν ΜΜΕ κ.λπ.- ἡ ἑλληνικὴ Κεντροαριστερά (ἄρα καὶ ὅσες ξένες Δυνάμεις βοηθοῦν τὴν ἑλληνικὴ Κεντροαριστερά) προκειμένου νὰ κοποῦν ψῆφοι ἀπὸ τὴν Δεξιά. Καί, στὸ κάτω-κάτω τῆς γραφῆς, οὔτε ἡ ἑλληνικὴ Ἀκροδεξιὰ ὀφείλει τὴν διαχρονικὴ ἐπιβίωσή της ἢ τὴν τωρινὴ μεγέθυνσή της στὴ Ρωσία, ἀλλὰ οὔτε προσπαθῶ νὰ κάνω ἁγιογραφία τῆς «Ἁγίας Ρωσίας». Πάντως, τὸ ὅτι καταδικάζω κάτι τέτοιο καὶ δὲν κάνω ἁγιογραφία τῆς Ρωσίας δὲν σημαίνει ὅτι θὰ ἐκτιμήσω τὶς ἑλληνορωσικὲς σχέσεις μὲ τὸ κριτήριο τῆς χρηματοδότησης-ἐπέμβασης.

Υ.Γ. Κυρίως, ὅμως, δὲν ἀντιλαμβάνομαι γιατί αὐτὸς ὁ διαχρονικὸς φόβος καὶ ἐμμονὴ μὲ τὸν ρωσικὸ αὐταρχισμὸ ἐκ μέρους ἀντιεθνικιστῶν καὶ φιλοδυτικῶν ἡ πλειονότητα τῶν ὁποίων δαιμονίζεται (ὑποτίθεται λόγω ἀντιεθνικισμοῦ) ὅταν τῆς ὑπενθυμίζεις τὸν διαχρονικὸ αὐταρχισμὸ καὶ τὰ ἐγκλήματα τῆς ὀσμανικῆς καὶ κεμαλικῆς Τουρκίας ἐναντίον Τούρκων καὶ μή, κατὰ τὸν20ὸ αἰ. Εἴτε σιωπᾶς γιὰ ὅλα εἴτε μιλᾶς γιὰ ὅλα.

Υ.Γ. 2 Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο, οἱ ἐπαφὲς τῆς Χ.Α. μὲ τοὺς Ρώσους (ἄρα κι ἡ χρηματοδότηση ἀπὸ αὐτούς) ἄρχισαν «από τη δεκαετία του 1990» καὶ λόγος ἐνδυνάμωσής της (πάλι σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο) ἦταν τὸ χρῆμα: «Αυτό που στήριξε τις αθρόες στρατολογήσεις της Χρυσής Αυγής και τη δυνατότητά της να «πατήσει» σε γειτονιές είναι πρώτα από όλα ένα: το χρήμα». Ὅσο κι ἂν δίχως χρῆμα λίγα γίνονται, μένει ἀνεξήγητο ἀπὸ τὴν παραπάνω ἑρμηνεία τὸ γεγονὸς ὅτι ἐνῶ ἡ ρωσικὴ χρηματοδότηση ξεκίνησε ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ ’90, στὶς ἐθνικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2009 (μιὰ δεκαετία ρωσικῆς χρηματοδότησης, τουλάχιστον) τὰ ποσοστᾶ τῆς Χ.Α. ἦταν 0,29%. Συγκριτικά, τὸ ἀκροδεξιὸ ΛΑΟΣ (ποὺ θεωρήθηκε τὸ ἄκρον ἄωτον τοῦ φασισμοῦ…) εἶχε ποσοστὰ 5,63%. Ἐκτός, πιά, κι ἂν κι αὐτοὶ χρηματοδοτοῦνταν ἀπὸ τὴ Ρωσία.

(**) Μόνο οἱ ἀφελεῖς δὲν ξέρουν ἕως ποῦ μπορεῖ νὰ «ἁπλώσει τὸ σεντόνι της» ἱστορικὰ καὶ γεωπολιτικὰ ἡ Ρωσία. Χωρὶς νὰ ἀποκλείω στὸ μέλλον κάτι διαφορετικὸ ὡς μαθηματικὴ πιθανότητα, ἡ Ρωσία δὲν θὰ λύσει τὰ προβλήματα τῆς Ἑλλάδας μὲ τὴν Τουρκία καὶ τὸ Ἰσλάμ. Δὲν μπορεῖ νὰ κατέβει στὸ Αἰγαῖο καὶ νὰ καθαρίσει μὲ τὴν Τουρκία δίχως Γ΄Π.Π. Θὰ δημιουργεῖ, σίγουρα αὐτό, ὅμως διαρκῶς προβλήματα στὴν Τουρκία. Κι αὐτὸ ἀπὸ μόνο του εἶναι ἀρκετό, ὄχι γιὰ νὰ εἴμαστε ρωσολάγνοι ἀλλὰ γιὰ νὰ εἴμαστε φίλοι τῆς Ρωσίας καὶ φανατικὰ ἀντι-ρωσόφοβοι ὅταν ὑφίσταται μιὰ Ρωσία ἀντιτουρκική.

Advertisement
This entry was posted in πολιτικά, Αριστερά, Ακροδεξιά, Δυτικοί, Δύση, Ελλάδα and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s