Παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς

μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή

Ὁ ἀθεϊσμός εἶναι ἐπαναδιατύπωση καὶ τροποποίηση δυτικοχριστιανικῶν ἀντιλήψεων περὶ Θεοῦ.

Ὁ Ἕλληνας χρήστης τοῦ ΦΒ δηλώνει «χριστιανὸς ὣς τὴ Μ. Παρασκευή»· τὸ Μ. Σάββατο καὶ ἡ Κυριακὴ εἶναι «παραμύθια». Ἡ θέση του ἔχει ἀπώτατη καταγωγὴ στὴ θεωρία τῶν δυτικῶν χριστιανῶν τοῦ Μεσαίωνα, ὅτι σημασία γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων δὲν εἶχε ἡ Ἀνάσταση (ἡ ὁποία, ἔτσι –δυτικοχριστιανικὰ μιλώντας– θὰ μποροῦσε καὶ νὰ μὴν εἶχε γίνει) ἀλλὰ μόνο ἡ Σταύρωση.

Τὴ θεωρία αὐτὴ οἱ δυτικοὶ χριστιανοὶ δικαιολογοῦσαν μὲ βάση τὴν ἄποψη ὅτι ὁ Θεὸς εἶχε προσβληθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀνυπάκουους ἀνθρώπους (προπατορικὸ ἁμάρτημα) καὶ ἔπρεπε νὰ ὑπάρξει κάποιο ξέπλυμα τῆς προσβολῆς· ἐπειδὴ τέτοιο ξέπλυμα δὲν τὸ μποροῦσε ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ μόνο ὁ Θεός, γι’ αὐτό, μέσω τῆς Σταύρωσης (δηλ. θυσίας τοῦ θεοῦ κι ἀνθρώπου Χριστοῦ) ὁ Θεὸς προσέφερε στὸν ἑαυτό του τὴν ἀπαιτούμενη ἱκανοποίηση γιὰ τὴν προσβολὴ τῆς θέλησης-παντοδυναμίας Του ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Ἔτσι, ἦταν ἡ Σταύρωση (ὡς θυσία ποὺ καταλάγιασε τὸ δίκαιο θυμὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλαξε τὴ διάθεσή του) αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία· ὄχι ἡ Ἀνάσταση, ἡ ὕπαρξη τῆς ὁποίας μπορεῖ ἀκόμη-ἀκόμη καὶ νὰ ἀμφισβητηθεῖ ἀπὸ τὴ (δυτικο)χριστιανικὴ σκοπιὰ καὶ δυτικοχριστιανικὴ θεολογία.

Ταυτόχρονα, ὁ Σατανᾶς ξεπέρασε τὴ δικαιοδοσία του ζητώντας νὰ θανατώσει –πάλι ἡ Σταύρωση ἔχει κεντρικότατο ρόλο– ἕναν τελείως ἀναμάρτητο ἄνθρωπο (τὸ Χριστό)· ἄρα, ὁ Θεὸς εἶχε δικαίωμα –μὲ τὴ σειρά του– νὰ ἀφαιρέσει ἀπὸ τὴ δικαιοδοσία τοῦ Σατανᾶ ὁρισμένο ἀριθμὸ ἀνθρώπων (=ὅσους θὰ σωθοῦν).

Ἔτσι ἀνοίχτηκε ἀπὸ τὸν δυτικὸ Χριστιανισμὸ τὸ πεδίο καὶ δημιουργήθηκαν οἱ ἰδεολογικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὸν ἀθεϊσμό («Ἡ Κυριακὴ τοῦ Πάσχα εἶναι παραμύθια τῶν ἀδελφῶν Γκρίμ καὶ Χαλιμά»), ποὺ τάχα ξεπήδησε ὡς ἄρνηση τοῦ Χριστιανισμοῦ γενικὰ κι ὄχι ὡς ἐπαναδιατύπωση ἤδη ὑπαρκτῶν ἀντιλήψεων τοῦ δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ. Γιατὶ –ἐννοεῖται (καὶ τὸ ξέρουν ὅλοι..)– ὁ Χριστιανισμός δὲν καταρρίπτεται μὲ θεωρητικὲς ἀμπελοφιλοσοφίες ἂν ὑπάρχει κάπου κάποιο «Ὑπέρτατο Ὄν» (διότι δὲν λέει ὅτι ἔχει τέτοια πράγματα ὡς βάση του), ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἂν ἀληθεύει ἢ ὄχι ἡ Ἐνσάρκωση-Ἀνάσταση. Τὸ ἂν συνέβη πραγματικὰ ἡ Σταύρωση, μόνο τὸ Ἰσλὰμ (ὡς κληρονόμοι τοῦ Δοκητισμοῦ) τὸ ἀμφισβητεῖ.

Εἶναι ἐντελῶς σχετικὸ μὲ τὰ παραπάνω θεωρητικὰ-δογματικὰ ζητήματα τὸ γεγονὸς ὅτι κεντρικὴ φιγούρα στοὺς δυτικοὺς χριστιανικοὺς ναοὺς εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος· γιατὶ ἡ Σταύρωση εἶναι τὸ αἴτιο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ μουσικὸ πρήξιμο μὲ τὰ Κατὰ Ματθαῖον Πάθη τοῦ Μπάχ καὶ τῶν ὑπόλοιπων. Γι’ αὐτὸ κι ὁ Νίτσε ἔθετε τὸ δίλημμα Ἐσταυρωμένος ἢ Διόνυσος. Ὅλη ἡ Δύση περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴ θεώρηση Χριστιανισμός = Ἐσταυρωμένος. Ἐμεῖς τί φταῖμε. Στὴν πρωτοβυζαντινὴ τέχνη, μάλιστα, ἡ ἀπεικόνιση τῆς Σταύρωσης ἀποφευγόταν ὣς τὸν 5ο αἰ.

Θὰ μποροῦσε νὰ ἀποκαλέσει κάποιος τοὺς ἄθεους τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ (σὲ ἀντίθεση μὲ ἐκείνους ἄλλων πολιτισμῶν) «αἱρετικοὺς χριστιανοὺς» κι ὄχι «ἀντιχριστιανούς-ἀρνητές».

Βεβαίως, εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀπώτατη φιλοσοφικὴ προέλευση τοῦ ἀθεϊσμοῦ τους ἀπὸ τὰ δόγματα ἑνὸς κομματιοῦ τοῦ Χριστιανισμοῦ αὐτὸ ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀποδεχτοῦν ποτὲ οἱ ἄθεοι· εἰδικά, οἱ Νεοέλληνες, σὰν τὸν «χριστιανὸ ὣς τὴ Μ. Παρασκευή», ποὺ βρίσκονται στὴν παράδοξη θέση νὰ εἰσάγουν ἰδεολογικὰ στὴν πνευματικὴ-ἰδεολογικὴ ζωὴ τοῦ τόπου κάτι τὸ ὁποῖο ἔχει τὶς ρίζες του στὸν (δυτικό-αἱρετικὸ) ἐχθρὸ τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ τόπου. Εἶναι ὅπως στὶς εἰδήσεις τῶν ἑλληνικῶν ΜΜΕ, ὅπου μαθαίνουμε τὶς περιοδεῖες τοῦ Πάπα καὶ τὸ ἂν ὅσα εἶπε εἶναι «προοδευτικὰ» ἢ «συντηρητικά», λὲς καὶ μᾶς ἀφορᾶ. Πέρα ἀπὸ τὴν χωρὶς αἰτία, δηλ. ἀπαράδεκτη αὐτὴ εἰσαγωγή, ἀκόμη πιὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι οἱ εἰσαγωγεῖς νομίζουν ὅτι οἱ θεωρητικὲς προϋποθέσεις τους εἶναι ἀπάντηση στὸν κάθε εἴδους Χριστιανισμό -κι ὄχι ἁπλῶς στὸ δυτικό.

Ἄντε, καὶ καλὸ τρολλάρισμα μὲ γύρο χοιρινὸ στὸν Ἐπιτάφιο.

σάρωση1199σάρωση1198

προπατορικό τελευταῖο

σάρωση1197

Advertisement
This entry was posted in Δυτικοί, Δύση, θρησκεία and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s