Μεταφράσεις: Βίος Σεβήρου

Ἡ μετάφραση ποὺ ἔκανε μιὰ Σουηδὴ (!) τοῦ συριακοῦ κειμένου τοῦ 5ου αἰ. (!), τὸ ὁποῖο συνέγραψε ὁ ἐπίσκοπος Μυτιλήνης Ζαχαρίας. Τὸ κείμενο ἀφορᾶ τὸ βίο τοῦ μονοφυσίτη Πατριάρχη Αντιόχειας Πατριάρχη Σεβήρου. Τὸ κείμενο ἦταν ἀμετάφραστο ἕως τώρα στὰ ἀγγλικά.

σάρωση1201

Καὶ γιατί τὰ λέω ὅλα αὐτά;

Ἐνῶ ἡ χώρα μας ἔχει ἱστορικοὺς δεσμοὺς μὲ τὴ Συρία, ἐνῶ ὁ συγγραφέας κατάγεται ἀπὸ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ἐνῶ ἡ Σουηδία δὲν ἔχει τίποτε κοινὸ μὲ τὸ Χριστιανισμό, κι ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα –τουλάχιστον στὶς θεολογικὲς σχολές της, καὶ ὣς τὸ 2011– ἔχουν ἔρθει ἑκατοντάδες ἢ καὶ χιλιάδες (Μονοφυσίτες) χριστιανοὶ Σύριοι κ.ἄ. φοιτητὲς γιὰ νὰ σπουδάσουν θεολογία,

ποιὸ κράτος ἀσχολήθηκε μὲ τὴ μετάφραση τοῦ κειμένου αὐτοῦ; Ποιὸ ἔδωσε λεφτὰ γιὰ τὴν μετάφρασή του;

Ἡ Ἑλλάδα; Στὴν ὁποία ἡ ἀριστερὴ Ἀηδία (ποὺ ἐλέγχει τὴν πνευματικὴ ζωή) θεωρεῖ ἀνάξιο λόγου ὁτιδήποτε χριστιανικό, ὁτιδήποτε «μὴ δυτικὸ»_καὶ_ταυτόχρονα_«μὴ ἰσλαμικό», καὶ ὁτιδήποτε «μὴ πολιτικό»; Ἀσφαλῶς, ὄχι.

Εἶναι ἡ Σουηδία. Ποὺ δὲν ἔχει οὔτε κάποιο ἐθνοκρατικὸ συμφέρον νὰ συνδέσει τοὺς χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς τῆς Μ. Ἀνατολῆς μὲ τὴ Δύση, νὰ τοὺς γνωρίσει σὲ αὐτήν· οὔτε κάποια παλαιότατη πολιτισμικὴ σχέση μὲ τοὺς πληθυσμοὺς τῶν ὁποίων τὴν ἱστορία (κομμάτι της) –ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ τὴ βυζαντινή, τὴ δική μας– ἀφηγεῖται ὁ Βίος Σεβήρου.

Τὸ κείμενο ἔχει ἐκδοθεῖ τὸ 1907, καὶ φυσικὰ εἶναι πολὺ γνωστό –καὶ σημαντικό.

Δὲν βρέθηκε ἕνας πανεπιστημιακός (θεολόγος, φιλόλογος ἢ ἄλλος) νὰ βρεῖ ἕναν φοιτητή του, ἕναν μεταπτυχιακὸ χριστιανὸ Μεσανατολίτη· οὔτε κάποιος «ψαγμένος ἐκδότης» (…). Οὔτε, φυσικά, τὸ ἑλληνικὸ (;) κράτος (;), ποὺ θέλει νὰ τὰ ἔχει καλὰ μὲ τοὺς Μουσουλμάνους καὶ τὴ Δύση (ὅπως, ἴσως, ἐπὶ Φραγγοκρατίας-Ἰσλαμοκρατίας), καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχουν οὔτε Ὀρθόδοξοι Σλάβοι καὶ Μεσανατολίτες οὔτε χριστιανοὶ Κόπτες καὶ Μονοφυσίτες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Σιγὰ μὴ βρισκόταν.

Ἐννοεῖται ὅτι οὔτε κἂν τὸ βιβλίο δὲν ὑπάρχει σὲ ἑλληνικὲς βιβλιοθήκες.

Τὰ σέβη μου.

σάρωση1202

 

 

This entry was posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αριστερά, Ελλάδα, Ρωμανία, θρησκεία and tagged , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Μεταφράσεις: Βίος Σεβήρου

 1. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Υπάρχει πιθανότητα να μη γνωρίζεις τη γνώμη του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού για τον Σεβήρο:
  «Βορρᾶς γάρ ὡς ἀληθῶς Σευήρου διάνοια, τόπος γενομένη ζοφερός, καί τῆς τοῦ θείου φωτός ἐστερημένη διατριβῆς· θυγάτηρ δέ Βαβυλῶνος, ἡ κακῶς ἐκ τῆς προσγενομένης αὐτῷ χειρίστης ἕξεως γεννηθεῖσα συγκεχυμένη τῶν ψευδῶν διδασκαλία δογμάτων, ἥν κατοικοῦσιν οἱ τό φῶς ἀπεστραμμένοι τῆς γνώσεως· καί πρός τήν Σιών, λέγω τήν Ἐκκλησίαν, ἀνασωθῆναι δι’ ἐπιστροφῆς οὐκ εθελοντές»
  Μαξίμου του Ομολογητού

  Ή το ότι ο επίσκοπος Ζαχαρίας έκλινε προς τον μετριοπαθή Μονοφυσιτισμό;
  Αν τα γνωρίζεις γιατί απορείς;
  Αν σου πω πως έχεις θέμα τι θα βρεις να μου πεις πάλι;

  Αρέσει σε 1 άτομο

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Τὸ ξέρω ὅτι ἦταν Μονοφυσίτης. Γιὰ τὸν Σεβῆρο τὸ γράφω στὴν ἀρχὴ τῆς ἀνάρτησης. Ἄλλωστε, ποιὸς Ορθόδοξος θὰ ἔγραφε ἕνα Βίο-ἔκφραση σεβασμοῦ κ.λπ. γιὰ κάποιον Μονοφυσίτη;

   Ἂν ἀκόμη ἀπορῶ μὲ ὅ,τι γράφεις εἶναι γιατὶ δὲν μπορεῖς νὰ ξεχωρίσεις μεταξὺ τῆς ἐπιστημονικῆς ἔκδοσης χριστιανικῶν κειμένων καὶ τῆς συμφωνίας μὲ τὴν πίστη τῶν συγγραφέων τους. Αὐτὰ τὰ θέματα τὰ ἔχουμε λύσει ἀπὸ τὸν 11ο αἰ. ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἑλληνικὰ προχριστιανικὰ θέματα (Τοῖς τὰ Ἑλληνικὰ δεξιοῦσι μαθήματα, καὶ μὴ διὰ παίδευσιν μόνον ταῦτα παιδευομένοις, ἀλλὰ καὶ ταῖς δόξαις αὐτῶν καὶ ταῖς ματαίαις ἑπομένοις, καὶ ὡς ἀληθέσι πιστεύουσι, καὶ οὕτως αὐταῖς, ὡς βέβαιον ἔχουσαις […] ἀνάθεμα), γιὰ νὰ μὴν πῶ ἀπὸ τὸν 4ο (οὕτω καὶ τούτων τὸ μὲν ἐξεταστικόν τε καὶ θεωρητικὸν ἐδεξάμεθα, ὅσον δὲ εἰς δαίμονας φέρει καὶ πλάνην καὶ ἀπωλείας βυθὸν διεπτύσαμεν). Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὰ μονοφυσιτικὰ ἢ τὰ ἄλλα.

   Ἡ ἀρχική μου «ρητορικὴ» ἀπορία (τῆς ἀνάρτησης) ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται, λοιπόν. Ἡ Ἑλλάδα ἢ οἱ καθηγητὲς καὶ οἱ ἐκδότες της θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν μεταφράσει τέτοια κείμενα -ὄχι ἡ Σουηδία. Ἔχουν κάθε λόγο, ἀλλὰ ἡ τεμπελιὰ καὶ ἡ ἰδεολογία τοὺς τὸ ἀπαγορεύουν.

   Μου αρέσει!

 2. Ο/Η coerdia λέει:

  Αντώνη, εγώ δεν γνώριζα τη γνώμη του Μαξίμου για τον Σεβήρο αλλά πρέπει να σημειώσω ε΄δω ότι στο πανεπιστήμιο μας έλεγαν ότι ο εσπερινός της γιορτής του Μαξίμου του Ομολογητού στερείται πολλών πανυγηρικών ύμνων, πράγμα που ξενίζει όταν μιλάμε για έναν τόσο σημαντικό άγιο, και αυτό έγινε μάλλον λόγω του θεολογούμενου της αποκατάστασης των πάντων. Πράγμα που είναι για μένα ήταν λυπηρό όσο το ότι δεν μεταφράζονται οι πηγές (και ο ίδιος ο Μάξιμος δηλαδή) στα νέα ελληνικά. Χαίρε εν Κυρίω!

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Χριστός Ανέστη.

  Ποια η επιστημονική αξια ενος Βίου-ἔκφραση σεβασμοῦ για εναν Μονοφυσίτη;
  Στα 1500 χρόνια μόνο μια σουηδή κι εσύ είδατε κάτι να «λάμπει».
  Όλοι οι άλλοι, τεμπέληδες ή ιδεοληπτικοί;

  Χαίρε, coerdia.
  Δε γνωρίζω γιατί στον Εσπερινό της εορτής του αγίου δε ψάλλουν περισσότερους πανηγυρικούς ύμνους.
  Μου αρκεί που υπάρχουν οι πηγές και με λίγο κόπο και όταν χρειαστεί κάνω και καμιά μετάφραση.

  * «Και ούτως τη επιγνώσει ου τη μεθέξει των αγαθών απολαβείν τας δυνάμεις, και εις το αρχαίον αποκαταστήναι και δειχθήναι τον δημιουργόν αναίτιον της αμαρτίας»Μαξίμου του Ομολογητου
  Όταν διαβάζω το παραπάνω πάντα θυμάμαι το του αποστόλου Παύλου: «ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων»Προς Φιλιππησίους
  Πώς ένας εχθρός του Κυρίου π.χ. θα καμψει γόνυ εν τω ονοματι Ιησού, πώς θα έρθει δλδ σε επίγνωση αν πρώτα δεν επέλθει μια κάποια αποκατάσταση που θα τον κάνει να δει «τον δημιουργόν αναίτιον της αμαρτίας»; Δε νομιζω πως χρειάζεται περαιτέρω εξέταση του θέματος.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἀληθῶς ὁ Κύριος.
   Λοιπόν, ὁ Βίος τοῦ Σεβήρου δίνει πολὺ ἐνδιαφέρουσες ἱστορικὲς πληροφορίες γιὰ διάφορα γεγονότα στὴν Ἀλεξάνδρεια τοῦ 5ου αἰ., γιὰ τὶς σχέσεις ἐθνικῶν καὶ χριστιανῶν ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, καὶ τὶς σχέσεις χριστιανῶν καὶ ἐθνικῶν φοιτητῶν, μονοφυσιτῶν καὶ χαλκηδόνιων μοναχῶν καὶ τοὺ Πατριάρχη. Τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι μοναδικὸ γιὰ τὴν ἐποχή του καὶ τὰ γεγονότα ποὺ περιγράφει.
   Ἡ ἔκφραση σεβασμοῦ εἶναι τοῦ Ζαχαρία πρὸς τὸν Σεβήρο. Δὲν ἀφορᾶ ἐμᾶς τοὺς μὴ Μονοφυσίτες. Παρ’ ὅλα αὐτά, πέρα ἀπὸ τὰ ἐπαινετικὰ καὶ τὸν σεβασμό, ἐμπεριέχει πολλὲς ἱστορικὲς πληροφορίες.
   Τώρα, ἅμα ἡ ἱστορία σοῦ εἶναι ἀδιάφορη, περὶ ὀρέξεως κολοκυθόπιτα, καὶ κανονικὰ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀσχολεῖσαι. Δὲν ὑποχρεώνεται κανεὶς νὰ θεωρεῖ ἐνδιαφέρουσα τὴν ἱστορικὴ ἐπιστήμη.
   Ὅποιος ἐνδιαφέρεται ὅμως ἢ ἀσχολεῖται, τὸ βλέπει ἀλλιῶς.
   Κι ἐπειδὴ ἡ ἱστορία καὶ ἡ ἱστορία τῆς θεολογίας εἶναι πράγματα ἐνδιαφέροντα -φαντάζομαι- γιὰ φιλόλογους, ἱστορικοὺς καὶ θεολόγους, ἐπειδὴ ἡ Ἑλλάδα ἔχει πολὺ στενὲς ἱστορικὲς σχέσεις μὲ τοὺς χριστιανικοὺς πληθυσμούς, κι ἐπειδὴ ὁ Βίος ἀναφέρεται σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ Μ. Ἀνατολὴ ἦταν τμῆμα τοῦ Βυζαντίου, ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐπαρκεῖς λόγοι γιὰ ἐπιστήμονες, γιὰ τὸ κράτος καὶ γιὰ τοὺς ἐκδότες.
   ΥΓ τὰ 1500 χρόνια εἶναι 109, ἀφοῦ ἡ τελευταία κριτικὴ ἔκδοσή του ἔγινε τὸ 1907.

   Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Αντώνης λέει:

  οκ, στα 1500 χρονια πρόσθεσε τους kugener, Young και ισως κανεναν ακόμη.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s