Βυζάντιο, ἡ τελευταία Σοβιετία

Μαντάτα ὀκτὼ αἰώνων

Τὸ Βυζάντιο ἦταν ἡ τελευταία Σοβιετία, λοιπόν. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο κατέρρευσε:

Διότι ἡ Βασιλεία τῶν Ρωμαίων ἔβαζε ὅλο φόρους, φόρους, ὅλο καὶ περισσότερους φόρους στοὺς πολίτες της. Ἔτσι, ὅμως, ἀπηύδησαν οἱ βυζαντινοὶ ἀγρότες, κι ἔτρεχαν δικαίως στὰ ὀθωμανικὰ ἐδάφη ὅπου θὰ πλήρωναν πολὺ λιγότερους φόρους, γιὰ νὰ δηλώσουν ὑποταγὴ στοὺς Ὀθωμανούς (ἢ νὰ ἐξισλαμιστοῦν). Οἱ ὁποῖοι Ὀθωμανοὶ δὲν ἦταν κακοὶ εἰσβολεῖς καὶ ἄλλα τέτοια (αὐτὰ τὰ λένε τὰ ἐθνίκια καὶ οἱ παπάδες): ἁπλὰ ἔκαναν συχνές, μὴ ἀποκρούσιμες ἀτελείωτες καὶ ἄγριες ἐπιδρομὲς στὴ Ρωμανία ὑποσχόμενοι στοὺς κατοίκους της ὅτι θὰ τὶς σταματοῦσαν ἄμεσα ἄν οἱ Ρωμιοὶ πλήρωναν ἕναν τόσο δὰ μικρὸ φόρο. Ἔκαναν κι εὐκαιρίες πληρωμῆς οἱ Ὀσμανοί, λέγεται.

Οἱ ὑπόλοιποι Ρωμιοί, βέβαια, ποὺ πρὸ 1453 δὲν ἔτρεχαν στοὺς Ὀθωμανοὺς γιὰ νὰ γλιτώσουν κανὰ ὑπέρπυρο ἢ φόρο, μὲ βάση τὸ σκεπτικὸ τῆς παραπάνω ἀνάλυσης θὰ πρέπει νὰ ἦταν «ἐθνοκεντρικοὶ». Ἢ ἐντελῶς ἠλίθιοι.

Ὅτι ἔχουμε ἐπιστολὲς τῶν χριστιανῶν τοῦ 1400, 1500 κ.ἑ. πρὸς τοὺς Δυτικοὺς ὅπου ἀναφέρονται ὅλα ὅσα φρικτὰ ὑποφέρουν οἱ χριστιανοὶ στὰ ἐδάφη ποὺ κατέχουν οἱ Ὀσμανοί, αὐτὸ ὁ γνώστης τῆς βυζαντινῆς ἱστορίας Π.Θ. δὲν φαίνεται νὰ τὸ λαμβάνει ὑπόψη του.

Ἂν ἡ Ρωμανία ἦταν ἡ Σοβιετία, τότε ἡ Ὀθωμανία τοῦ 14ου αἰ. θὰ πρέπει νὰ ἦταν σὰν τὴ σημερινὴ Βουλγαρία, ἐκεῖ ὅπου φεύγουν οἱ «ἑλληνικὲς» ἐπιχειρήσεις, «λόγω ἐλάχιστων φόρων σὲ σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα». Μάγκες.

Αὐτὲς οἱ ἐπιχειρήσεις, γιά, γιὰ τὶς ὁποῖες πρὸ δύο δεκαετιῶν ὅλα τὰ ΜΜΕ, ἀριστερὰ καὶ δεξιά, ἀναρχοφιλελεύθερα καὶ κεντροαριστερά, περηφανεύονταν ἐθνικοφρόνως ὅτι «κατακτοῦν («κατακτοῦμε»!) τὰ Βλακάνια».

Ο.Ε.Δ.

Δὲν πειράζει, οἱ Ἕλληνες καὶ πάλι θὰ μακεδονίσουν.

Advertisement
This entry was posted in Αναδημοσιεύσεις, Ιστορίες, Ρωμανία, Τούρκοι, Χερσόνησος του Αίμου and tagged , . Bookmark the permalink.