Ἀριστερὰ ἢ Φασισμός*

Εἶναι ἀπειλὴ ἢ ἔκφραση ἀνακούφισης τὸ «καλύτερα οἱ καταλήψεις παρὰ νὰ μᾶς ρίχνουν βόμβες οἱ «πρόσφυγες»»; Εὔχομαι νὰ εἶναι ἔκφραση ἀνακούφισης, τὸ πιστεύω. Ὡστόσο, τὸ δίλημμα «εἴτε θὰ ρημάζουν τὸ Α.Π.Θ. εἴτε θὰ μᾶς ρίχνουν βόμβες ἐκεῖνοι τοὺς ὁποίους ὑπερασπίζονται οἱ καταληψίες τοῦ Α.Π.Θ.», πέρα ἀπὸ ψεύτικο ἔχει καὶ μιὰ ἑρμηνεία, τὴν ὁποία δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι εἶναι δυνατὴ / πιθανὴ ὅσοι τὸ θέτουν· ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ ἐμπεριέχει τὴν ἀπειλή, «ἀφῆστε μας νὰ καταστρέφουμε τὸ Α.Π.Θ. (νὰ εἰσβάλλουμε σὲ ἐκκλησίες κ.ο.κ.), ἀλλιῶς θὰ ρίχνουν βόμβες οἱ Μουσουλμάνοι φίλοι μας». Ὁπωσδήποτε, μερίδα τῶν παρακρατικῶν τῆς Ἀριστερᾶς θὰ ἐκλάβει ὡς ἑξῆς τέτοιες ἀπόψεις (ὅσο κι ἂν δὲν τὸ ὑπονοεῖ ἡ ἐπίσημη Ἀριστερά): Ἂν τοὺς ἀντισταθεῖ κάποιος (τῶν ἀναρχικῶν), αὐτοὶ θὰ ἀρχίσουν νὰ σκοτώνουν σὲ ἐκκλησίες κι ἀλλοῦ.

Ὅσο χειροτερεύει τὴν κατάσταση ἡ Ἀριστερὰ καὶ οἱ παραστρατιωτικοὶ Ἀντιεξουσιαστές της, τόσο πιὸ πολὺ θὰ ἀποκαλύπτει τί πραγματικὰ εἶναι. Ὑπερασπίζεται σιωπηρὰ τὶς βεβηλώσεις ναῶν, τὴν κατάργηση τῆς χώρας (δὲν ὑφίσταται χώρα δίχως σύνορα καὶ δίχως τὴ φύλαξή τους), μισεῖ καὶ κοροϊδεύει τὴ γεννητικότητα, ἀπαξιώνει τὰ Ἀρχαῖα, κάνει στὸ πολλαπλάσιο ὅ,τι κατήγγελνε ὅτι κάνουν ἡ Δεξιὰ καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ σὲ θέματα διαφθορᾶς κ.λπ., δὲν ξεκολλᾶ μὲ τίποτε ἀπὸ τὴν ἐξουσία τὴν ὁποία καταγγέλλουν τὰ τάγματα ἀσφαλείας καὶ οἱ παρακρατικοί της, ὅλο χρησιμοποιεῖ τὸ ἐπιχείρημα «γιατί, μήπως οἱ προηγούμενοι ἦταν καλύτεροι;» ἐνῶ ἀνέβηκε στὴν ἐξουσία μὲ τὸ ἐπιχείρημα «ἐμεῖς θὰ εἴμαστε καλύτεροι».

Γενικά, τώρα:

Ὑποτίθεται ὅτι ἡ Ἀριστερὰ ἀντιπροσωπεύει τὴν ἀποκορύφωση τῆς πραγματικῆς ἀνθρωπιᾶς, τὸν ἐπίγειο, μόνο πραγματικὸ Παράδεισο, ἐνῶ ὁ Φασισμὸς* εἶναι κάτι σὰν τὴ χριστιανικὴ Κόλαση. Βέβαια, δὲν πρόκειται νὰ πῶ ὅτι ὁ Φασισμὸς* εἶναι καλός, γιατὶ δὲν τὸ πιστεύω. Ἀλλά, πιστεύω ὅτι ἡ ἀριστερὴ ἢ ἀναρχικὴ ὑπόσχεση γιὰ ἕνα μέλλον ἱδανικό, ἕναν ἐπίγειο Παράδεισο ἢ ἁπλὰ ἕνα μέρος ὅπου ὁ καθένας μας θὰ ψαρεύει τὸ ἀπόγευμα καὶ τὸ ἄλλο πρωὶ θὰ κυνηγᾶ, δὲν ἀποτελεῖ παρὰ παραμυθένιο ἄλλοθι γιὰ τὴν τωρινὴ ἀριστερὴ κι ἀναρχικὴ χυδαιότητα.

Ἂν ὁ Φασισμὸς* ζητᾶ νὰ καταπιέσει γιὰ νὰ ἔχουμε στὸ μέλλον τὴν Οὐτοπία τῆς Σκλαβιᾶς-Λατρείας στὸν Ἡγέτη, τότε ἡ Ἀριστερὰ ζητᾶ νὰ καταπιέσει γιὰ νὰ ἔχουμε στὸ μέλλον τὴν Οὐτοπία τῆς Ἀπελευθέρωσης. Ἐπειδὴ ὅμως, ἡ ἀριστερὴ – ἀντιεξουσιαστικὴ Οὐτοπία δὲν πρόκειται νὰ συμβεῖ ποτέ (ὅπως κάθε Οὐτοπία, εἰδικὰ οἱ ὑποτιθέμενες «καλές»), ὅπως δὲν θὰ συμβεῖ ποτὲ ἡ νεοφιλελεύθερη Οὐτοπία τῆς «Ἐλεύθερης Οἰκονομίας» (οὔτε ἡ φασιστική), αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀπομένει στὰ χέρια εἶναι μιὰ βαθύτερη ὁμοιότητα τοῦ Φασισμοῦ καὶ τῆς Ἀριστερᾶς / Ἀντιεξουσιασμοῦ στὸ μόνο ὑπαρκτό, τὸ παρόν: τὴν καταπίεση καὶ τὴ βία.

Ἔτσι, δὲν πρόκειται νὰ πῶ ὅτι ὁ Φασισμὸς εἶναι καλός, ἀφοῦ κάνω σύγκριση μεταξὺ δύο κακῶν πραγμάτων. Ἀλλὰ ὅτι εἶναι κακὸς ὅπως καὶ ἡ Ἀριστερά / ὁ Ἀντιεξουσιασμός. Ἡ διακηρυγμένη καὶ διατρανωμένη διαφορὰ μεταξύ τους (ὁ σκοπός, στὸ τέρμα τῆς Ἱστορίας) εἶναι ἕνα φάντασμα, δὲν ὑπάρχει στὴν πραγματικότητα. Μπορεῖς νὰ συγκρίνεις δυὸ μαθητὲς ποὺ ἔχουν συνολικὴ βαθμολογία κάτω τῆς βάσης (τοῦ 10, ἂς ποῦμε). Ὁ ἕνας βγάζει 7 γενικό, ὁ ἄλλος 4. Δὲν εἶναι οὐσιώδης ἡ διαφορά· δὲν εἶναι ὅ ἕνας καλύτερος τοῦ ἄλλου ἤ, ἔστω, «λιγότερο χειρότερος τοῦ ἄλλου». Σημασία ἔχει ὅτι κόβονται καὶ μένουν στὴν ἴδια τάξη.

Δὲν θεωρῶ βάσιμες τὶς ἐνστάσεις ὅτι «ὁ σωστὸς ἀντιεξουσιαστὴς σέβεται τοὺς ἄλλους», «ἡ βαθύτερη οὐσία τῆς Ἀριστερᾶς εἶναι ὁ ἀνθρωπισμός». Αὐτὰ τὰ λένε ὅσοι εἶναι ρομαντικοὶ καὶ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἄλλοθι εἴτε ἀπὸ τοὺς Ἀριστεροὺς καὶ Ἀντιεξουσιαστὲς μὲ σάρκα καὶ ὀστά, εἴτε ἀπὸ ἰδεοληπτικούς ποὺ δὲν πείθονται μὲ κανένα ἐπιχείρημα, εἴτε ἀπὸ ἀπατεῶνες. Ὅσο κι ἂν σέβεται κανεὶς τὴν πνευματικὴ αὐτοϊκανοποίηση τοῦ Ἄλλου, πὼς βοηθᾶ τὸ Καλό, δὲν εἶναι πρέπον νὰ συνδράμει σὲ αὐτήν, καὶ ἀναφέρομαι στοὺς ρομαντικούς.

* Χρησιμοποιῶ τὸ Φασισμὸ μὲ τὴν κυριολεκτική του ἔννοια, τοῦ ἰταλικοῦ, φρανκικοῦ φασισμοῦ, ἔστω καὶ τοῦ Ναζισμοῦ, τῶν παραρτημάτων τους στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη καθὼς καὶ ὅσων πολιτεύτηκαν ἢ πολιτεύονται ἔχοντας ἐκφράσει (κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐξουσίας τους ἢ προγενέστερα) προτίμηση γιὰ τὰ προαναφερθέντα καθεστῶτα Ἡ εὐρύτερη χρήση τοῦ ὅρου Φασισμὸς εἶναι ἀριστερὴ δημιουργία καὶ κατασκευὴ γιὰ νὰ χαρακτηρίζει (ἡ Ἀριστερὰ καὶ οἱ Ἀντιεξουσιαστές) μὲ αὐτὸν ὅποιον δὲν τῆς ἀρέσει.

Γιὰ παράδειγμα, ὁ ὅρος «ἰσλαμοφασισμὸς» σημαίνει ἀποδοχὴ τοῦ ἀριστεροῦ φαντασιακοῦ περὶ ἑνὸς καλοῦ κἀγαθοῦ Ἰσλάμ (ἤ, ἔστω, μὴ ἐγγενῶς φανατικοῦ) στὸ ὁποῖο μεταγενέστερα προσκολλᾶται εἰδικὰ ὁ Φασισμός (καὶ γι’ αὐτό, οἱ πιστοὶ τοῦ Ἰσλὰμ σεληνιάζονται κι ἀρχίζουν νὰ γκρεμίζουν ἐκκλησίες) κι ὄχι λ.χ. ἡ καλὴ Ἀριστερά (ἡ ὁποία ἐπίσης γκρέμιζε ἐκκλησίες). Γιατί, δηλαδή, νὰ μὴν λέμε «ἰσλαμοαριστερά» ἢ «ἰσλαμοαναρχισμός»; Ἀφοῦ ἡ Ἀριστερὰ / ὁ Ἀναρχισμός  -καὶ ὄχι ὁ Φασισμός- γκρέμιζαν ἐκκλησίες. Δὲν εἶναι, μήπως, «φασιστικὴ πράξη» τὸ κάψιμο ἐκκλησιῶν ἀπὸ Μουσουλμάνους; Εἶναι.  Ὅλες οἱ ἐκκλησίες ἴδιες εἶναι (ἱεροὶ χῶροι γιὰ κάθε χριστιανό, πλούσιο ἢ φτωχό, ὅπου συμπροσεύχονται πλούσιοι καὶ φτωχοί, νέοι καὶ γέροι κ.ο.κ.), δὲν ὑπάρχουν ἐκκλησίες «τῶν ἀφεντάδων» (sic) καὶ ἐκκλησίες «τῶν προλετάριων» (εἰδικὰ στὴ Μ. Ἀνατολή, ὅπου οἱ χριστιανοὶ εἶναι καταπιεζόμενη μειονότητα οὕτως ἢ ἄλλως).

Τὸ ἴδιο καὶ στὴν Ἑλλάδα. Φασίστας εἶναι ὅποιος, σήμερα, ἐκφράζεται θετικὰ γιὰ τὸ καθεστὼς Μεταξᾶ, τὸν Χίτλερ, τὸν ἰταλικὸ κ.λπ. φασισμό, τοὺς συνεργάτες τῶν Γερμανῶν Ναζί. Καὶ ὅποιος στὸ παρελθὸν συνεργάστηκε μαζί τους. Κανένας ἄλλος. Ὁ ρατσιστὴς δὲν εἶναι πάντοτε φασίστας, ὁ φασίστας εἶναι καὶ ρατσιστής. Ὁ ἀντικομμουνιστὴς δὲν εἶναι ὁπωσδήποτε φασίστας, ὁ φασίστας εἶναι καὶ ἀντικομμουνιστής. Ὁ θρῆσκος δὲν εἶναι ἀπαραίτητα φασίστας οὔτε ὁ φασίστας εἶναι πάντα θρῆσκος (καὶ πολλοὶ φασίστες ἦταν ἄθεοι, ἄθρησκοι ἢ ἀντιχριστιανοί) κ.ο.κ.

Ἤ, πάλι, ὁ Τρὰμπ δὲν εἶναι φασίστας. Ὑπάρχουν Ἀμερικανοὶ φασίστες καὶ ναζί. Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ τοὺς διακρίνει κάποιος στὶς Η.Π.Α.

Γιὰ νὰ γίνω κατανοητὸς στοὺς Ἀριστερούς, πόσο λάθος κάνουν χρησιμοποιῶντας ἕναν ὅρο-λάστιχο ὅπως τὸ «φασισμός», τοὺς θυμίζω πόσο κωμικοτραγικὸ εἶναι ὅταν διάφοροι δεξιοὶ κι ἀκροδεξιοὶ ἐπιτίθενται λεκτικὰ στοὺς μὴ σταλινικοὺς Ἀριστεροὺς χαρακτηρίζοντάς τους «Σταλινικούς» καὶ ἀπαιτώντας λίγο-πολὺ δημόσια συγγνώμη γιὰ τὸν Σταλινισμὸ τοῦ 1930 ἀπὸ ἀριστεροὺς λ.χ. εὐρωπαϊστὲς ἢ γενικὰ μὴ ὀρθόδοξους.

This entry was posted in Αριστερά, Ακροδεξιά, Ισλάμ, κοινωνία and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s