Τὸ πνεῦμα εἶναι πολεμικὸ κι ὁ Σύριζα ὅ,τι χειρότερο

Τὸ πνεῦμα εἶναι πολεμικό, καὶ ἡ βαθύτερη πολεμικότητά του φανερώνεται ἀκριβῶς ὅταν ἀντιτάσσεται στὴν ἄποψη περὶ πολεμικότητας τοῦ πνεύματος.

Κάθε του ἀπόφανση γίνεται μὲ τὸ ἕνα μάτι στραμμένο στὶς ἀπόψεις τοῦ Ἐχθροῦ. Ἀκόμα κι ὅταν ἡ ἀπόφανση δὲν εἶναι «ἀρνητική», π.χ. δὲν καταπολεμᾶ οὔτε κατακρίνει κάτι ἀλλὰ ἀφορᾶ ἕνα Ὅραμα ἢ κάτι «θετικό» (π.χ. ὀργάνωση τοῦ κόσμου), τότε ἁπλά –κάτω ἀπὸ τὴν ἔλλειψη «ἀρνητισμοῦ» καὶ «ἀποδόμησης»– τὸ Ὅραμα (συνήθως παραδεδομένο ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε Πατέρες) ἐμπεριέχει κριτικὴ καὶ ἐχθρότητα σὲ προγενέστερους Ἐχθρούς, ἐκείνους ποὺ ἀντιμετώπισαν οἱ Πατέρες στὴν ἐποχή τους.

Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι οἱ ἀποφάνσεις τοῦ πνεύματος εἶναι ἀναληθεῖς ἢ ἐσφαλμένες ἀπαραίτητα. Οὔτε ὅτι τὸ πολεμικὸ πνεῦμα πάσχει ἀπὸ ἀρνητισμὸ καὶ ἀντικοινωνικότητα, ἀπαραίτητα. Ἡ ἱστορικότητα τῆς πολεμικῆς δὲν συνεπάγεται τὴν ἀδυναμία της νὰ κρίνει σωστὰ μιὰ κατάσταση πραγμάτων. Ὄχι λίγες φορές, ὁ Ἐχθρὸς κάνει τὴν καλύτερη, πιὸ ὀξεία διάγνωση καὶ δηλητηριώδη κριτικὴ καταδεικνύοντας τὰ καλῶς ἢ ἀσυναίσθητα κρυμμένα ἐλαττώματα τῶν ἀπόψεών μας. (Γι’ αὐτό, καὶ λέω ὅτι συχνά, ὅταν δυὸ ἀλληλοκατηγοροῦνται, ἔχουν ἀμφότεροι δίκαιο στὴν κριτική τους. Π.χ., ναί, οἱ Δεξιοὶ τοῦ ’40 ἦταν Γερμανοτσολιάδες / φασίστες –σὲ γενικὲς γραμμές– ἀλλὰ ταυτόχρονα, οἱ Ἀριστεροὶ ἦταν ἐθνομηδενιστές / σοβιετόδουλοι-ἀπάτριδες).

Ἔτσι, γιὰ νὰ ἔρθουμε στὰ δικά μας: Τὸ ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν μὲ τὴν ἀνανεωτικὴ καὶ τώρα κυβερνώσα Ἀριστερὰ δὲν ἀποδεικνύει ἀπαραίτητα τύφλωση στὰ συμπεράσματα ἢ στὶς προκείμενες ὅσων τὸ ἐπιχειροῦν, κι ὅσων ἐπιτίθενται στὴν Ἀριστερά. Οὔτε ἀπαραίτητα ἔλλειψη ὀξύνοιας οὔτε σφάλματα στὴν ἀνάλυση οὔτε ψεύδη.

Ὅταν, γιὰ παράδειγμα, ὁ Ἀλαβάνος, ποὺ ἔφερε τὸν Τσίπρα, ἔχει χαρακτηρίσει τὸ ΣΥΡΙΖΑ χειρότερο κι ἀπὸ τὸν δικτάτορα Ἰωαννίδη, κι ἀπὸ τὸν Μεταξᾶ (!), τί μπορεῖ κάποιος νὰ προσθέσει;

Πολλά, ἀφοῦ πρῶτα δὲν ἀποδώσει βολικὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ Ἀλαβάνου σὲ φθόνο ἢ ἄλλα πράγματα. Καταρχάς, ὅτι ἡ κατάσταση σήμερα, τὸ 2016 εἶναι πολὺ χειρότερη τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2015, στὸ προσφυγικό, τὴν οἰκονομία. Οἱ λόγοι τῆς χειροτέρευσης ἔχουν ἕνα ὄνομα: ΣΥΡΙΖΑ. Προγραμματικὴ ἐξαγγελία κατάργησης τῶν συνόρων (δὲν θὰ συλλαμβάνεται κανείς, δὲν θὰ ἐμποδίζεται νὰ εἰσέλθει στὴ χώρα, δὲν θὰ κυνηγιέται, ἀποσύνδεση παραμονῆς ἀπὸ ἐργασία κ.λπ.), μετεκλογικὴ ἄρνηση τῆς ὕπαρξης συνόρων (διερώτηση ἂν ἔχει τὸ Αἰγαῖο σύνορα, σύμφωνα πρὸς ὅ,τι λένε καὶ οἱ Τοῦρκοι), μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ χαβούζα στὸ ὄνομα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, σὲ ἀντίθεση πρὸς ὅ,τι ἔκανε ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ καὶ ὅ,τι θὰ ἔκανε μιὰ παρόμοια κυβέρνηση ἀκόμη κι ἂν ὑπῆρχε αὔξηση τῶν ἰσλαμικῶν ροῶν. Τελευταῖο κατόρθωμα, τὸ τζαμί. Οἰκονομία: κάπιταλ κοντρόλ, δημοψήφισμα, παραμύθιασμα ὅτι θὰ τὰ καταφέρουμε, δραχμολαγνεία κ.λπ. Κοινωνία: διάλυση (Φίλης, Λιάκος κ.λπ.). Συμμαχίες μὲ τοὺς Δυνατοὺς πολὺ πιὸ αἰσχρὲς ἀπὸ ὅ,τι προηγουμένως ἀλλὰ καὶ γιὰ ἀριστερούς, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἐναντιώνονται στοὺς Δυνατούς.

Δὲν ἦταν ἡ κακιὰ ἡ ὥρα, λοιπόν. Δὲν ἰσχύει ὅτι «ὅλοι τὸ ἴδιο ἄσχημα θὰ κατέληγαν». Ἦταν ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἦταν ἡ ἀνανεωτικὴ Ἀριστερά. Δὲν ἔχει ὑπάρξει καμμία μὰ καμμία αὐτοκριτικὴ ὅσων ὑποστήριξαν ὣς τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015 τὸ ἐγχείρημά του.

Ἡ κριτική τους δὲν ἔγκειται στὸ ὅτι ἐσφαλμένα ἀνέλαβε πρόωρα τὴν ἐξουσία ὁ ΣΥΡΙΖΑ, κι ἔτσι ἔπεσε σὲ μιὰ παγίδα (ἑτοιμασμένη καὶ μή), οὔτε ὅτι ἐσφαλμένα «κατάργησε» τὰ σύνορα, οὔτε ὅτι ἐσφαλμένα ὁδήγησε σὲ ρήξη τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015 μὲ τὴν Ε.Ε., οὔτε ὅτι «ἔκαψε» τὰ δημοψηφίσματα καὶ τὴν ἀντιστασιακὴ τάση (ρίχνοντας τὸ βάρος στὸ λαό), οὔτε ὅτι δὲν ὑπῆρχε περίπτωση μὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, μὲ αὐτὸν τὸν λαό (ψεκασμένους καὶ εὐρωπαϊστές), αὐτοὺς τοὺς ἐξωτερικοὺς ἀντιπάλους (Γερμανία), νὰ πετύχει μιὰ ρήξη μὲ τὴν Ε.Ε. καὶ τὸ εὐρώ.

Ποιὰ ἦταν ἡ κριτικὴ ὅσων (τῶν περισσότερων, τέλος πάντων, δὲν περιπτωσιολογῶ) ὑποστήριζαν ὣς τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015 τὸν ΣΥΡΙΖΑ; Ὅτι, καὶ καλά, «πρόδωσε τὴν ὑπόθεση» καὶ τελικὰ ἀποδέχτηκε ὅ,τι κατήγγελλε ἐπὶ ΝΔ. Δηλαδή, ἡ ἴδια ἐμμονή, χωρὶς αὐτοκριτική, πὼς τάχα ἔπρεπε ὁ Τσίπρας καὶ μποροῦσε νὰ φτάσει ὣς τὴν ὁριστικὴ ρήξη ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκανε. Μὲ τέτοιο λαό, τέτοια ὑποδομὴ τῆς χώρας, τέτοιες γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις, τέτοιους ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς. Κάτι, δηλαδή, ποὺ ἀπέτυχε ἐπειδὴ προσέκρουε στὴν πραγματικότητα αὐτὴ καθαυτή, κατὰ τὴ γνώμη τῶν «προδομένων» ἦταν ἐφικτὸ ἀλλὰ δυστυχῶς προδόθηκε. Κατὰ κακή μας τύχη, γιατὶ στὴν ἡγεσία ἔτυχε (!) νὰ βρίσκεται ὁ Τσίπρας καὶ ἡ ὁμάδα του. Ἂν ἦταν ἄλλοι, τώρα θὰ δουλεύαμε (ὁ ψεκασμένος κι εὐρωπαϊστὴς λαός) μὲ χαρὰ στὰ κολχὼζ καὶ τοὺς μαοϊκοὺς ὀρυζῶνες, ἀφέντες στὸν τόπο μας. Δηλαδή, ὅσοι ἀποστασιοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι, θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κάποιος, ὁ «αὐθεντικὸς ΣΥΡΙΖΑ». Ἡ πλατωνικὴ Ἰδέα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ ἄλλη κριτικὴ εἶναι πρὸς αὐτοὺς ποὺ προειδοποιοῦσαν ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2015 γι’ αὐτά. Δηλαδή, φταῖνε ποὺ ἔπεσαν μέσα ὅσοι ἔλεγαν -ὄχι ἀπαραίτητα ἀπὸ ἐμμονή- ὅτι δὲν μπορεῖ ὑπὸ τὶς παροῦσες (τοῦ 2015) συνθῆκες νὰ πετύχει ἡ ἀνανεωτικὴ Ἀριστερά, καὶ δὲν μπορεῖ γιὰ ἕναν ἐπιπλέον ἀλλὰ μᾶλλον τὸν οὐσιαστικότερο λόγο: Ὅτι δὲν μποροῦν οἱ κατεξοχὴν εὐρωπαϊστὲς τῆς Ἑλλάδας (στὸν τρόπο ζωῆς καὶ σκέψης), δηλαδὴ ἡ Ἀνανεωτικὴ Ἀριστερά, νὰ ἐπιχειρήσουν τὸ ξέκομμα τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴ Δύση. Ναί, λοιπόν, ὑπάρχει ἐμμονὴ μὲ τὴν Ἀνανεωτικὴ Ἀριστερά, ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν ποὺ ὑπάρχουν ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ’70, καὶ (φαντάζομαι) «ἐκδίκηση ποὺ εἶναι σὰν τὸ κρύο φαγητὸ» κ.λπ. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ πλήρης ὀρθότητα τῶν ἀναλύσεων γιὰ τὴ φύση, καὶ ὄχι μόνο τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τῆς Ἀνανεωτικῆς Ἀριστερᾶς στὴν Ἑλλάδα. Ἕνα παράδειγμα ἐμμονῆς (ὑστερίας κ.ο.κ.) ἀλλὰ μὴ ὀρθῆς ἀνάλυσης εἶναι οἱ πρόσφατες διαδηλώσεις τῶν Μένουμε Εὐρώπη κατὰ τοῦ Τσίπρα, οἱ ὁποῖοι ταυτίζονται μαζί του ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὑποταγὴ στὴ Δύση.

Advertisements
This entry was posted in πολιτικά, Αριστερά, Ελλάδα and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Τὸ πνεῦμα εἶναι πολεμικὸ κι ὁ Σύριζα ὅ,τι χειρότερο

  1. Παράθεμα: Τὸ πνεῦμα εἶναι πολεμικὸ κι ὁ Σύριζα ὅ,τι χειρότερο – manolisgvardis

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s