Νεορθόδοξοι γάμοι (χριστιανικὰ ζητήματα)

Ἔγραφα τὶς προάλλες:

τί ἔλεγαν οἱ Νεορθόδοξοι π.χ. γιὰ τὴ γεννητικότητα; Ἔλεγαν ὅτι εἶναι καλή; Ἀμφιβάλλω. Μήπως ἔψαχναν ἀποσπάσματα τοῦ Ἰωάννη Χρυσόστομου ὅτι ἔχει γεμίσει (!) ὁ κόσμος ἀπὸ ἀνθρώπους, καὶ δὲν χρειάζονται νὰ γεννιοῦνται ἐπιπλέον παιδιά, οὔτε συνεπῶς νὰ γίνονται γάμοι; Ἄλλωστε, ὁ Μεσσίας ἦρθε. Καὶ πέταγαν τέτοιες κοτρῶνες γιὰ νὰ προσθέσουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν νοιάζεται γιὰ τὴν πολυτεκνία ἀλλὰ γιὰ τὴν καλλιτεκνία (λὲς καὶ τὸ δεύτερο ἀποκλείει τὸ πρῶτο ἢ τὸ ἀντίστροφο). Ξεχνοῦν, φυσικά, ὅτι ὁ Χρυσόστομος ἔλεγε τέτοια πράγματα  ὄχι γιὰ νὰ ἔχουμε Ἀναρχορθόδοξους στὰ παγκάκια μὲ τὶς μπύρες καὶ στὶς πορεῖες, ἀλλὰ προκειμένου νὰ αὐξήσει τὸ ρεῦμα τῶν ἀνθρώπων ποὺ γίνονταν μοναχοί. Δηλαδὴ ἂν οἱ Νεορθόδοξοι ἦταν σοβαρὰ ἄτομα, θὰ πήγαιναν στὸ μοναστήρι, δὲν θὰ τεκνογονοῦσαν (ἀφοῦ φτάσαμε τὰ 7 δισ.)  καὶ θὰ μᾶς ἄφηναν ἥσυχους.

Διαβάζω, τώρα, αὐτὸ (μέσῳ τρίτου), ποὺ γράφει:

την σχέση των συζύγων που πλέον –σε πολλές περιπτώσεις- διατηρούν μία βασανιστική συμβίωση, σκλαβιάς και καταδυνάστευσης που γίνεται στο όνομα μιας άρρωστης πνευματικότητας που οριοθετείται στην πολυτεκνία. Παύει να υπάρχει σχέση προσώπων. Το μόνο που υπάρχει είναι ένα ποδοβολητό τεκνογονίας […] Το μόνο που υπάρχει είναι η ικανοποίηση της σαρκός.

Αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνω εἶναι γιατί εἰδικὰ καὶ μάλιστα γιατί μόνο ἡ πολυτεκνία καὶ ἡ τεκνογονία μπορεῖ νὰ γίνουν «συμβίωση σκλαβιᾶς, βασανισμοῦ καὶ καταδυνάστευσης». Ἡ ἀτεκνία ἢ ἡ φυγοτεκνία δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι (π.χ. κοιτᾶμε τὴν καριέρρα μας, καὶ μᾶς βολεύει); Ἡ «ἱκανοποίηση τῆς σαρκὸς» μᾶλλον στὸν β’ τύπο οἰκογένειας (φυγότεκνοι – ἄτεκνοι / ὀλιγότεκνοι) ταιριάζει περισσότερο παρὰ στὸν α’ (πολύτεκνοι). Στὸν β’ τύπο οἰκογένειας ταιριάζει περισσότερο τὸ ἄτομο ποὺ θέλει στὰ σαράντα πέντε της νὰ μοιάζει μὲ εἰκοσάρα μὴ κάνοντας παιδιὰ ἢ κάνοντας τὸ πολὺ ἕνα, καὶ ὁ ἄντρας ποὺ δὲν θὰ ἔχει πολλὲς εὐθύνες οἱ ὁποῖες νὰ τὸν ἐμποδίζουν νὰ ξεσκάει πότε-πότε σὲ ἐξωτικὲς διακοπές.

Ὁ ἀρχιμανδρίτης ἐπικαλεῖται τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο (βλ. στὴν ἀρχή) σχετικὰ μὲ τὴν τεκνογονία.

stock-photo-couple-in-love-with-brown-little-pet-puppy-dog-mini-pinscher-99907472

Νὰ τὸ ξαναπῶ, λοιπόν: Ἂν ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος γράφει ὅτι «ἐξέλειπε ὁ λόγος τῆς τεκνογονίας -ὡς αἰτία γιὰ γάμο- ἐπειδὴ  γέμισε ἀνθρώπους ἡ γῆ», αυτὰ τὰ γράφει ἐπειδὴ προτρέπει στὸν Μοναχισμό, καὶ μάλιστα τὰ γράφει σὲ λόγο του εἰδικὰ γραμμένο γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ μοναχισμοῦ, κι ὄχι ξεκάρφωτα ἢ τυχαῖα. Συνεπῶς, μόνο ὅσοι προτρέπουν τοὺς (νέους, εἰδικά) ἀνθρώπους στὸ μοναχισμὸ μποροῦν νὰ ἀναφέρουν τὸ τί λέει ὁ Χρυσόστομος γιὰ τὴν ἀπουσία ἀνάγκης γιὰ τεκνογονία (κι, ἐμμέσως, γιὰ γάμο). Διαφορετικά, εἴτε λένε λάθος πράγματα σὲ λάθος περιστάσεις εἴτε δίνουν ἄθελά τους ἀφορμὴ καὶ πρόφαση σὲ διάφορους (νεο)Ὀρθόδοξους νὰ μὴν κάνουν παιδιά, εἰδικά πολλά.

Παίζει ὁ ἀρθρογράφος μὲ τὸ δίπολο «πολύτεκνος / γονιός, ποὺ δὲν κάνει ἄσκηση κι ἐγκράτεια» versus «τὸ ἀνδρόγυνο ποὺ κάνει ἄσκηση κι ἐγκράτεια» – λὲς καὶ ἡ ἄσκηση ἐμποδίζεται ἀπὸ τὴν πολυτεκνία (καλὸ θὰ ἦταν νὰ διαβάζαμε κι ἄλλα κείμενα τοῦ Χρυσοστόμου, ὅπου λένε ἀκριβῶς αὐτο). Ἀντιπαραθέτει, χωρὶς λόγο, τὶς «σαρκικές σχέσεις του ανδρογύνου»  μὲ «το κατα πόσο ο άνδρας και η γυναίκα έχουν πίστη ο ένας στον άλλον«, ἐννοώντας ἐσφαλμένα (ἴσως χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ) ὅτι αὐτὰ δὲν συνδυάζονται κι ἄρα ὅτι πρέπει νὰ διαλέξει κάποιος. Ἀναφέρει μόνο τὶς περιπτώσεις ζευγαριῶν «που διεκδικούν τον τίτλο του «πνευματικού ανδρογύνου» να παρουσιάζεται το φαινόμενο της πολυτεκνίας και από την άλλη η απουσία εμπιστοσύνης μεταξύ των συζύγων» καὶ στὸ «ανδρόγυνο να αποφασίζει να κάνει ένα παιδί όχι ως απόρροια της αγάπης του αλλά για να δώσει ένα διέξοδο στο αδιέξοδο της προβληματικής τους σχέσης» ἀλλὰ ὄχι σὲ ἀντίστοιχα ἀρνητικὰ φαινόμενα σὲ ἄτεκνους καὶ φυγότεκνους-ὀλιγότεκνους. Ἡ ἐντύπωση ποὺ δίνεται σὲ κάποιους καὶ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ αὐτοὺς κατάλληλα, εἶναι ὅτι δυνητικὰ προβληματικοὶ εἶναι μόνο οἱ πολύτεκνοι ἢ οἱ ἁπλοὶ χριστιανοὶ γονεῖς καὶ ὄχι οἱ φυγότεκνοι ἢ ἄτεκνοι χριστιανοὶ γονεῖς.

Ὁ Χρυσόστομος ἔχει κι ἄλλες ἀπόψεις:

Ομιλία κα’ εις την Γένεσιν, 5:

«Ας ακούουν και άνδρες και γυναίκες και ας διδάσκωνται την αρετήν του δικαίου και ας μη θεωρούν ότι ο γάμος είναι εμπόδιον δια την ευαρέστησιν προς τον Θεόν. (…) Διότι αν είμεθα προσεκτικοί, ούτε ο γάμος, ούτε η ανατροφή των παιδιών, ούτε τίποτε άλλο θα ημπορέση να μας εμποδίση εις την ευαρέστησιν προς τον Θεόν. (…) Αν ο γάμος, αγαπητέ, και η ανατροφή των παιδιών επρόκειτο να γίνουν εμπόδιον εις τον δρόμον της αρετής, δεν θα εισήγαγε τον γάμον εις την ζωήν μας ο δημιουργός των όλων, δια να μη μας βλάψη εις τα σπουδαία και πάρα πολύ αναγκαιότερα πράγματα».

Ομιλία νε’ εις το Κατά Ματθαίον, 6:

«Είναι δυνατόν κανείς και όταν ακόμη κατοικεί εις την πόλην να ποθήση με ζήλον την φιλοσοφίαν των μοναχών, και ακόμη είναι δυνατόν να έχη κανείς γυναίκα και να ασχολήται με την οικίαν του, και να προσεύχεται κανείς και να νηστεύει και να ζη με συντριβή καρδίας. (…) Διότι και όλοι οι προφήται και γυναίκας είχον και οικίας, όπως ο Ησαΐας, όπως ο Ιεζεκιήλ, όπως ο μέγας Μωυσής, και δεν εζημιώθησαν εις τίποτε εξαιτίας αυτού εις την αρετήν».

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ὁ ἀρχιμανδρίτης ἀρθρογράφος ὀρθῶς καταφέρεται ἐναντίον ὅσων χριστιανῶν κακῶς πιστεύουν ὅτι ὁ γάμος ἔχει σκοπὸ μόνο τὴν τεκνογονία («Ο γάμος δεν έχει σκοπό μόνο την τεκνοποιία«), καὶ κατὰ ὅσων νομίζουν ὅτι οἱ πολύτεκνοι εἶναι ἐγγενῶς πιὸ θεάρεστοι («Δυστυχώς υπάρχει η εντύπωση μέσα στους Εκκλησιαστικούς κύκλους ότι ο θεάρεστος γάμος είναι μόνο εκείνος που φέρνει πολλά τέκνα«). Ἔχει δίκαιο καὶ στὸ ὅτι δὲν πρέπει, χριστιανικά, νὰ βλέπει κάποιος τὸ ἐντὸς γάμου σὲξ μόνο ὡς μέσο παιδοποιίας (τὸ παράδειγμά του μὲ τοὺς διεγνωσμένα στείρους εἶναι σωστό). Συμφωνῶ ἀπόλυτα.

Ὅπως καὶ στὸ ὅτι -γιὰ νὰ μὴν κατηγορηθεῖ- γράφει τά (χριστιανικῶς) σωστά: «Σκόπιμο κρίνεται να διευκρινιστεί το εξής: όταν το ανδρόγυνο αποφεύγει συνειδητά την τεκνογονία αμαρτάνει. Η αμαρτία του όμως δεν έγκειται απλά στην προφύλαξη που παίρνει αλλά θα λέγαμε ότι είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Εάν εξετάσουμε τα αρχικά αίτια που έχει ένα ανδρόγυνο ώστε να αποφύγει την τεκνογονία θα διαπιστώσουμε ότι πηγάζουν από την απιστία. Εκεί έγκειται λοιπόν η αμαρτία. Στην απιστία και όχι στην προφύλαξη που είναι αποτέλεσμα της απιστίας«.

Σίγουρα, δὲν φταίει ὁ ἀρχιμανδρίτης ποὺ ὅσοι θέλουν νὰ παρανοήσουν τὰ παραπάνω λόγια του, θὰ τὰ παρανοήσουν. Ὡστόσο, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναρωτηθεῖ πῶς γίνεται ἀντίληπτὴ ἡ ἐπιφυλακτικότητά του γιὰ τὴν πολυτεκνία ἢ τὴν τεκνογονία σήμερα, τὸ 2016. Νὰ ζούσαμε τὸ ’60 καὶ τὸ 1973, τότε νὰ δεχτῶ ὅτι ἔχει νόημα ἡ ἀντιπαράθεση μὲ τοὺς «ἐκκλησιαστικοὺς» αὐτούς «κύκλους». Σήμερα, ἁπλὰ δίνεται ἄλλοθι σὲ διάφορους, γιατὶ τέτοιοι κύκλοι ἔχουν ἀσήμαντη ἐπιρροή.

Ἐξαρτᾶται ποιὸς λέει τί σὲ ποιὸν καὶ πότε, λοιπόν. Γιὰ παράδειγμα: Ἡ «ἀντιαυταρχικὴ ἐκπαίδευση» γεννήθηκε ὄχι στὴν Ἑλλάδα, ὅπου ἁπλὰ ὑπῆρχε συντηρητισμὸς καὶ κατὰ τὰ ἄλλα χαβαλὲς κι ἀπειθαρχία κοινωνική, ἀλλὰ στὶς Ἀγγλοσαξωνικὲς χῶρες μὲ τὸ αὐστηρὸ καὶ πειθαρχημένο ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμά τους (ἐσωτερικὰ σχολεῖα-στρατῶνες). Ἡ μεταφορὰ τοῦ ἀντιαυταρχισμοῦ σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ ἐπὶ χιλιετίες «κάνει ὅ,τι γουστάρει» εἶναι βλαβερή.

Σήμερα διαισθάνεται κάποιος μιὰ διάχυτη πολεμικὴ στὴν κοινωνία ἐνάντια στὴν τεκνογονία καὶ εἰδικὰ τὴν πολυτεκνία, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ ὅποιο ἐπιχείρημα βρεῖ πρόχειρο μπροστά της. Ἂν ὁ ἐνάντιος στὴν πολυτεκνία εἶναι Ἀριστερός, θὰ προφασιστεῖ τὸν ὑπερπληθυσμό (στὴν χώρα τῶν γερόντων· τὴν Ἑλλάδα)· ἂν εἶναι Νεοφιλελεύθερος, θὰ προβάλλει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ τεκνογονία στερεῖ ἐργατικὸ δυναμικό (δηλαδή, θὰ χαθεῖ ὁ θεός του, τὰ Λεφτά) κ.λπ. Ἔ, ἂν εἶναι Νεορθόδοξος, θὰ βρεῖ τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο, ποὺ λέει ὅτι τὰ παιδιά (ἄρα καὶ τὰ πολλὰ παιδιά) δὲν εἶναι ἀπαραίτητα.

Γιατὶ, τί κάνουν οἱ μεταμοντέρνοι & Νεορθόδοξοι; Ἀκοῦν τὰ παραπάνω καί, φυσικά, οὔτε παντρευόνται οὔτε κάνουν παιδιά, πόσο μᾶλλον οὔτε πολλὰ παιδιά, παριστάνοντας ὅμως ὅτι «κάνουν ἄσκηση κι ἐγκράτεια». Ἀκούγεται πολὺ φιλελεύθερο καὶ συνάμα «πνευματικό».

Στὴν πραγματικότητα, τὰ παιδιὰ ὡς παιδιὰ χαλᾶνε (τοῦ μεταμοντέρνου) τὴ ζαχαρένια τῆς μεταπολεμικῆς / μεταπολιτευτικῆς εὐημερίας-ἡδονισμοῦ, καὶ μὲ διάφορες προφάσεις θέλει νὰ τὰ ἀποφύγει. Ἁπλά, δὲν θέλει κανένας νὰ φανεῖ σκέτο ζῶο, ἀλλὰ δίνει ἱδεολογικὲς διαστάσεις στὴ διαφωνία του. Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς Νεορθόδοξους, αὐτοὶ πιά -ὄντας χριστιανοί- ὀνομάζουν «ἄσκηση καὶ ἐγκράτεια» τὸν μαζικοδημοκρατικὸ ἡδονισμό.

Ὁ ἀρχιμανδρίτης καλῶς κατακρίνει τὴν πίστη τῶν συντηρητικῶν ὅτι πρέπει μὲ τὸ ζόρι κάποιος νὰ κάνει πολλὰ παιδιά. Ὅμως ξεχνᾶ ὅτι τὴν ἀτεκνία καὶ φυγοτεκνία ἐφαρμόζουν οἱ «ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι» γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν θὰ ἔχει ἐπίσης πολὺ συμπάθεια στὶς ἀπόψεις τους. Ἐννοῶ τοὺς καὶ τὶς «ἀφιερωμένους / ἀφιερωμένες», ποὺ οὔτε μοναχοὶ σὲ μοναστήρι εἶναι οὔτε παντρεύονται, παρὰ τρέχουν ἀπὸ ἐδῶ κι ἀπὸ ἐκεῖ, ὡς Κατηχητές, ὡς χριστοηθεῖς ἐπισκέπτες σὲ νοσοκομεῖα, φυλακές, τρελοκομεῖα, ὡς ξέρω γὠ τί. Γιατί δὲν πρόσεξε αὐτούς; Κατὰ τὴ γνώμη μου, δὲν διαφέρουν -στὴν φυγοτεκνία- οἱ συντηρητικοὶ «ἀφιερωμένοι» ἀπὸ τοὺς χιπστεράδες νέους Νεορθόδοξους. Μιὰ χαρὰ δικαιολογίες βρίσκουν ἀμφότεροι.

Τελείως τυχαῖα, σήμερα, κοίταζα τὴν ὀρθόδοξη ἀκολουθία τοῦ γάμου, ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶχα ἀκούσει τὸ ἐπιχείρημα ὅτι σὲ αὐτὴν οἱ νεόνυμφοι προτρέπονται σὲ καλλιτεκνία καὶ εὐτεκνία (νὰ ἔχουν καλὰ παιδιά) καὶ δὲν κάνει λόγο γιὰ πολυτεκνία. Κι ἐκεῖ, γράφει:

Καὶ σύ, Νύμφη, μεγαλύνθητι ὡς ἡ Σάῤῥα, καὶ εὐφράνθητι ὡς ἡ Ῥεβέκκα, καὶ πληθύνθητι ὡς ἡ Ῥαχήλ,

Δίνει εὐχὴ ἡ Ἐκκλησία γιὰ πολυτεκνία; Ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται, δίνει.

Ὁ ἀρχιμανδρίτης γράφει ὅτι «Σκοπός του γάμου λοιπόν είναι η εν Χριστώ τελείωση του ανδρογύνου και όχι ο πολλαπλασιασμός του είδους μας» (πάλι, δημιουργεῖ μιὰ πόλωση καὶ τεχνητὴ ἀντίθεση ποὺ δὲν ὑφίσταται στὴν Ὀρθοδοξία). Ὅμως, ὑπάρχουν τὰ ἑξῆς λόγια-εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ προτρέπουν σὲ τεκνογονία:

Οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν, κύκλῳ τῆς τραπέζης σου

Ὑπὲρ τοῦ εὐφρανθῆναι αὐτοὺς ἐν ὁράσει υἱῶν καὶ θυγατέρων (ποὺ εἶναι καὶ ὑπὲρ πολυτεκνίας, ἐμμέσως)

σὸν θέλημά ἐστιν ἡ ἔννομος συζυγία καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς παιδοποιΐα

Δὸς αὐτοῖς καρπὸν κοιλίας

χάρισαι αὐτοῖς καρπὸν κοιλίας

Ἀκόμη καὶ σὲ τεκνογονία τῶν (ἀγέννητων, κατὰ κανόνα, ἀκόμη) παιδιῶν τῶν νυμφευομένων εὔχεται ἡ ἀκολουθία τοῦ γάμου:

Καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου

Ἀξίωσον αὐτοὺς ἰδεῖν τέκνα τέκνων

καὶ ἴδωσιν υἱοὺς τῶν υἱῶν αὐτῶν, ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης αὐτῶν

Τὸ μόνο πρόβλημα ποὺ ἔχουν οἱ «πολυτεκνιστὲς» ἔγκειται στὸ ὅτι κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποστηρίζουν συνειδητὰ ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει τὸν τελικὸ λόγο γιὰ νὰ γεννηθοῦν τὰ παιδιά τους (ἀφοῦ τὸ ἀνδρόγυνο δὲν ἐλέγχει τὴ διαδικασία παρὰ μόνο ὣς τὴν ἐκσπερμάτωση) καὶ μάλιστα ὅτι τὰ δίνει ὅταν συμφέρει:

καρπὸν κοιλίας πρὸς τὸ συμφέρον

Ἀντίθετα, οἱ «πολυτεκνιστὲς» ἐνίοτε φέρονται σὰν νὰ εἶναι μόνοι τους, κι ὅποιος κάνει πολλὰ παιδιὰ εὐχαριστεῖ τὸν ἀμέτοχο Θεό.

This entry was posted in Αναδημοσιεύσεις, θρησκεία and tagged , . Bookmark the permalink.

20 Responses to Νεορθόδοξοι γάμοι (χριστιανικὰ ζητήματα)

 1. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Μας λέει ο απόστολος Παύλος στην προς Κορίνθιους Α‘ επιστολή, κέφ. 7
  « Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ·»
  Τι λες, δε μας τα λέει καλά;

  Δες και τι μας λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον «Περί παρθενίας» λόγο του για να δεις και κάτι παραπάνω από αυτά που έχεις δει:
  «Ἐπὶ τὸ αὐτό», γάρ φησι, «συνέρχεσθε ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς.»
  Και δεῖξαι βουλόμενος ὅτι οὐ τῆς ἐκείνου πείρας τὸ πᾶν ἐστιν ἀλλὰ τῆς ἡμετέρας
  νωθείας τὸ πλέον τὴν κυριωτέραν αἰτίαν ἐπήγαγε «διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν» εἰπών.
  Τίς οὖν οὐκ ἂν ἐρυθριάσειε ταῦτα ἀκούων; Τίς οὐκ ἂν σπουδάσειεν ἐκφυγεῖν τῆς
  ἀκρασίας τὸν ψόγον; Οὐδὲ γὰρ πρὸς πάντας ἡ παραίνεσις αὕτη ἀλλὰ πρὸς τοὺς
  ΣΦΟΔΡΑ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΣ.!!!!!!!
  Ἂν οὕτως ᾖς δοῦλος τῶν ἡδονῶν, φησίν, ἂν οὕτω χαῦνος ὡς
  διὰ παντὸς ἐκκεχύσθαι πρὸς τὴν μίξιν καὶ κεχηνέναι, συνέρχου τῇ γυναικί.!!!!!!!!
  Οὐκ ἄρα ἀποδεχομένου οὐδὲ ἐπαινοῦντος ἡ συγχώρησις ἀλλὰ σκώπτοντος καὶ
  καταγινώσκοντος. Οὐδὲ γὰρ ἂν εἰ μὴ σφόδρα ἠθέλησε καθάψασθαι τῆς τῶν
  φιληδόνων ψυχῆς, τὴν τῆς ἀκρασίας ἔθηκε λέξιν, ἐμφατικωτέραν οὖσαν καὶ πολὺν
  ἔχουσαν τὸνψόγον. ∆ιὰ τί γὰρ οὐκ εἶπε διὰ τὴν ἀσθένειαν ὑμῶν; Ὅτι ἐκεῖνο μᾶλλον
  συγγινώσκοντος ἦν, τὸ δὲ τῆς ἀκρασίας εἰπεῖν δεικνύντος τῆς ῥαθυμίας
  ὑπερβολήν. Οὐκοῦν ἀκρασίας τὸ μὴ δύνασθαι πορνείας ἀπέχεσθαι, εἰ μὴ διὰ παντός
  τις ἔχοιτο τῆς γυναικὸς καὶ τῆς μίξεως ἀπολαύοι……»

  Καιρός να δεις κάπως αλλιώς κάποια θεματάκια

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἄρα, ποιὰ εἶναι ἡ θέση σου; Ὅτι ἡ ἀγαμία εἶναι ἀνώτερη τοῦ γάμου; Τὸ ξέρω, μόνο ποὺ ἀγαμία σημαίνει (γιὰ τοὺς μὴ αἱρετικούς, φυσικά) μοναχισμός ἢ ἱεροσύνη κι ὄχι Σωτὴρ καὶ Ζωή, οὔτε εὐσεβὴς χιπιστερισμός.

   Μέχρι νὰ ἀπαντήσεις, πιστεύω ὅτι οἱ ἄγαμοι χιπστεράδες ultra Χριστιανοί, Νεορθόδοξοι ἢ μοῦχλες, καλὸ εἶναι νὰ τὸ ψάξουν λίγο γιὰ τὸν μοναχισμό, καὶ τὴν ὀρθόδοξη ἀντίληψη, νὰ τὴν υἱοθετήσουν ἔμπρακτα (ἀντὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ πείσουν ὅτι μιμοῦνται τὸν Παῦλο καὶ ζοῦν στὴ Ρώμη τοῦ 50 μ.Χ., κι ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς σταμάτησε τότε) ἢ ἔστω συνειδησιακά, καὶ νὰ μὴν παριστάνουν τὶς ἀφιερωμένες θεοῦσες τῶν ὀργανώσεων οὔτε τοὺς χαβαλε-μπαχαλοαναρχοχριστιανούς, γιατὶ ἁπλὰ λίγο ἀπέχουν ἀπὸ τοὺς Νικολαΐτες. Καλὰ στέφανα μὲ τὸ Χριστὸ ἢ μὲ τὴ νύφη τους, τὸ λοιπόν.

   Μου αρέσει!

 2. Παράθεμα: Beck, βυζαντινὸς μοναχισμός -καὶ μιὰ σύγκριση / Νεορθόδοξοι γάμοι II | Χρονογραφίες

 3. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Δυστυχώς για σένα καμία Οικουμενική Σύνοδος και φυσικά κανένας εκ των Πατέρων δεν έχει καταδικάσει ως αιρετικούς τους άγαμους λαϊκούς. Το να το κάνεις, εμμέσως πλην σαφώς, μόνο εσύ, μπορεί να σημαίνει πολλά για την πνευματική/ψυχολογική σου κατάσταση. Ποιος ξέρει τι έχεις και μιλάς τόσο απαξιωτικά για τους άγαμους λαϊκούς.

  Από την ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου εις το Κατά Ματθαίον διαβάζουμε:
  «Τοὺς γὰρ τοιούτους μάλιστα εἰς ἀδελφότητα καλεῖ, τοὺς ἀγνῶτας, τοὺς εὐκαταφρονήτους·
  οὐχὶ τοὺς μοναχοὺς λέγων τούτους μόνον, καὶ τοὺς τὰ ὄρη κατειληφότας, ἀλλ’ ἕκαστον πιστόν·
  κἂν βιωτικὸς ᾖ, πεινῶν δὲ ᾖ καὶ λιμώττων, καὶ
  γυμνὸς, καὶ ξένος, πάσης αὐτὸν τῆς ἐπιμελείας ταύτης ἀπολαύειν βούλεται.
  Ἀδελφὸν γὰρ τὸ βάπτισμα εργάζεται, καὶ ἡ τῶν θείων μυστηρίων κοινωνία.»
  Ομιλία οθ’
  —Το βάπτισμα και η κοινωνία των θείων μυστηρίων ποιεί αδελφούς Κυρίου και ουχί ο μοναχισμός ή ο γάμος. Τι δε καταλαβαίνεις;

  Αλλού διαβάζουμε:
  «Οὐ νομοθετῶ τὰ ὄρη καταλαμβάνειν καὶ τὰς ἐρημίας, ἀλλὰ χρηστὸν εἶναι καὶ ἐπιεικῆ καὶ σώφρονα, μέσην οἰκοῦντα τὴν πόλιν.»
  Ομιλία ζ’
  —Γίνε κι εσύ χρηστός και επιεικής με τους άγαμους λαϊκούς μήπως και καταλάβεις περισσότερα και άκου τι μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ομιλία του «Προς τους πολεμούντας τοις επί το μονάζειν ενάγουσιν»:
  «Τί οὖν; πόλιν οἰκοῦντα, καὶ οἰκίαν καὶ γυναῖκα ἔχοντα οὐκ ἔνι σωθῆναι,
  φησί;
  Μάλιστα μὲν οὐχ εἷς σωτηρίας τρόπος, ἀλλὰ πολλοὶ καὶ διάφοροι.
  Καὶ τούτο λέγει μὲν ἀορίστως ὁ Χριστὸς, πολλὰς εἶναι μονὰς ἀποφαινόμενος παρὰ τῷ Πατρί·»

  Πολλοί οι τρόποι σωτηρίας κι εσύ μένεις στα δικά σου. Κρίμα.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ποῦ ὑπερασπίζεται ὁ Χρυσόστομος τοὺς ἄγαμους λαϊκοὺς στὶς ὁμιλίες ποὺ παραθέτεις; Ἴσα-ἴσα, τοὺς ἔγγαμους ἐξομοιώνει μὲ τοὺς μοναχούς, ἂν τὰ καταφέρουν. Καὶ τὶς ἁγνὲς στὴν ψυχὴ παντρεμένες γυναῖκες μὲ τὶς παρθένες (Ομιλία κη’ εις την Προς Εβραίους, 7).

   Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Α! μου διέφυγε!!!
  Πώς το βλέπεις εκείνο το « ΣΦΟΔΡΑ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΣ» στο 1ο μου σχόλιο πάντα σε σχέση με το τμήμα της ανάρτησής σου όπου μας λες:

  «Ἔχει δίκαιο καὶ στὸ ὅτι δὲν πρέπει, χριστιανικά, νὰ βλέπει κάποιος τὸ ἐντὸς γάμου σὲξ μόνο ὡς μέσο παιδοποιίας»;;;
  Κάνε ένα σχόλιο πάνω σ’αυτό, παρακαλώ.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Εἶναι προφανές, γιατὶ στεῖροι ἦταν κι ὁ Ἀβραὰμ-Σάρα (ἡ Σάρα), κι ἔκαναν παιδί. Ὅπως καὶ ἄλλοι. Προφανῶς, δὲν λέει πουθενὰ ὅτι ἔγινε χωρὶς ἐπαφὴ τὸ παιδί. Παρακαλοῦσαν, συνευρίσκονταν, καὶ κάποια στιγμὴ ἔκαναν παιδί.

   Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Μανώλης λέει:

  Συμφωνώ με την ανάρτηση! Μόνο που θεωρώ ότι δεν είναι απόλυτα εύστοχο να εστιάζουμε σε πατερικά/ θεολογικά ζητήματα. Οι «χιπστερ Νεορθόδοξοι» επικουρικώς και σε τριτοτέταρτο επίπεδο χρησιμοποιούν πατερικά επιχειρήματα, ως ιδεολογικό άλλοθι- το αναφέρεις και εσύ άλλωστε. Ο ηδονισμός της μαζο-δημοκρατίας έχει περάσει σε αυτούς και έχει κακοφορμήσει χειρότερα και από τα «ξ@@@α» της Μυκόνου, διότι αυτοί το κρύβουν πίσω από έρωτες, αγάπες, δεν είμαι πνευματικά έτοιμος, αμοργούς και ξωκκλήσια ρομαντικά. Είναι χειρότεροι και από τις «γκόμενες»- με το συμπάθειο! Τα παιδιά;; Σιγά, μην μπλέξουμε σε βάσανα….Ναι, αυτή είναι η ουσία.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 6. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Από υπεκφυγές, άριστος.
  —Μιλάει για «έκαστον πιστόν» και δε στιγματίζει κανέναν λόγω αγαμίας μιας και το παν είναι το βάπτισμα και η κοινωνία των θείων μυστηρίων.
  —Μιλάει για πολλούς τρόπους σωτηρίας και όχι μόνο για δύο, γάμος και μοναχισμός/ιεροσύνη. Τόσο δύσκολο σου είναι;
  —Καλόν θα ήταν να έκανες την ίδια ερώτηση στον εαυτό σου: Που μιλά η Εκκλησία για τους άγαμους λαϊκούς όπως μιλάς εσύ;;;!!

  —Και πάλι υπεκφυγές… τι σχέση έχει ο Μέγας Αβραάμ με το δικό σου, «δὲν πρέπει, χριστιανικά, νὰ βλέπει κάποιος τὸ ἐντὸς γάμου σὲξ μόνο ὡς μέσο παιδοποιίας»

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἔχεις ἀναπτύξει τὴ σοφιστεία σὲ βαθμὸ καλλιτεχνήματος.
   -Τὸ ἕκαστον πιστὸν δὲν σημαίνει «καὶ θεληματικὰ ἄγαμο καὶ μὴ μοναχό», ἐσὺ πρέπει νὰ ἀποδείξεις ὅτι σημαίνει αὐτό.
   -Πόσο πολὺ εἶναι τὸ πολλοί, δηλαδή; Ὅ,τι γενικὰ κυκλοφορεῖ στὴν πιάτσα (π.χ. ἐκκλησίες ποὺ τελοῦν γκέι γάμους); Μόνο ὅ,τι προτείνουν οἱ Πατέρες; Γιὰ πές μας. Πάλι, ἐσὺ πρέπει νὰ ἀποδείξεις ὅτι σημαίνει αὐτό. Ἐγὼ ἁπλῶς ἀναγνωρίζω ὅσους τρόπους ἀναφέρουν, οἱ «ὑπόλοιποι πολλοὶ» δικοί σου εἶναι καινοτομίες στὴν παράδοση.
   -Δηλαδή, θὲς νὰ πεῖς ὅτι ἔχουν ἁμαρτήσει οἱ ἄνθρωποι ποὺ ξέρουν ὅτι εἶναι στεῖροι, παρακαλοῦν τὸ Θεὸ σχετικά, ἀλλὰ ἀπολαμβάνουν κανονικότατα τὸ σέξ; Καὶ πῶς θὰ τοὺς δώσει ὁ Θεὸς παιδιά; Μὲ τὸν κρίνο; Ἔχεις μιὰ μαγικὴ ἀντίληψη περὶ Θεοῦ ἢ -τὸ ἴδιο κάνει- μιὰ πίστη στὴν ἐπιστήμη π.χ. ἅμα πεῖ ὅτι εἶσαι στεῖρος, εἶσαι, πάει τελείωσε καὶ σηκώνουμε ψηλὰ τὰ χέρια -καὶ ἔκτοτε ἁπλὰ ἁμαρτάνουμε. Ἀπὸ ποιὰ στιγμὴ κι ἔπειτα ἀποδεικνύεται ὁλοφάνερα ὅτι δὲν θὰ κάνεις παιδὶ καὶ συνεπῶς -ἀποδεικνύεται- ὅτι ἔχεις τὸ μυαλό σου ἀποκλειστικὰ στὸ κοκὸ;
   Γιὰ πές μου, ὅταν ὁ Παῦλος λέει νὰ μὴν ἀποστεροῦνται οἱ σύζυγοι παρὰ πρόσκαιρα καὶ συμφωνημένα ἀναμεταξύ τους, ἔχει καμμιὰ ὑποσημείωση τὸ κείμενο ὅτι ἀφορᾶ τοὺς μὴ διεγνωσμένα στείρους;

   Μου αρέσει!

 7. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Όχι καλέ μου, εσύ να μας δείξεις που η Εκκλησία μας μιλάει για τους άγαμους λαϊκους έτσι όπως μας τα

  Μου αρέσει!

 8. Ο/Η philalethe00 λέει:

  Αγαπητέ, κάποιες παρατηρήσεις στο άρθρο:

  1)O Χρυσόστομος μιλώντας για την εκπλήρωση της εντολής «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε» ήδη από τον 4ο αι. μ.Χ. τεκμηριώνει ότι αρχικά ο σκοπός του γάμου ήταν η αποφυγή της πορνείας και η τεκνογονία, ενώ πλέον απομένει μόνο ο πρώτος. Βέβαια, θα πει κανείς αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Σε άλλα σημεία μιλάει για τον γάμο και την «γαμική ομιλία»(συνεύρεση συζύγων) και από την θετική της πλευρά. Πάντως, μιλάει για τον γάμο και όχι για τον μοναχισμό και αυτό το κάνει όχι μόνο στο συγκεκριμένο απόσπασμα.

  2)Ο Χρυσόστομος λέει ρητά σε άλλο σημείο του έργου του: «Ουχ οράς ότι κάλλιον ολιγοτεκνία μετ’ευτεκνίας ή πολυτεκνία μετά κακοπαιδίας»; Δηλαδή: δεν βλέπεις ότι είναι καλύτερη η ολιγοτεκνία με καλλιτεκνία από την πολυτεκνία με κακοπαιδία;
  Προφανώς λοιπόν τίθενται αντιθετικά τα δύο. Άλλωστε αυτό μας το δείχνει και η πείρα. Ποιος μπορεί να θρέψει και αναθρέψει ΣΩΣΤΆ τέσσερα, πέντα, οκτώ, δώδεκα παιδιά(πρβλ. και «Το τεκνοτροφείν, ου το τεκνογονείν ποιεί τους γονέας»); Λέει και αλλού ρητά ότι ο σκοπός του γάμου είναι «ουχ ίνα γίνωμεν πολλών τέκνων πατέρες».
  Νομίζω ότι μένει πολύ πιστός προς τα σχετικά χωρία της Προς Κορινθίους του Παύλου.

  3)Η εκκλησιαστική Συνοδική παράδοση είναι δοσμένη από τον άγιο Παφνούτιο που επικύρωσε η Α’ Οικουμενική(γάμος=»σωφροσύνη», δηλ. εγκράτεια) και τον Νύσσης που επικύρωσε η Πενθέκτη Οικουμενική. Συμπληρωματικά τους κανόνες της εν Γάγγρα που επίσης επικύρωθηκαν Οικουμενικά και καταδικάζουν τις απόψεις των (διαχρονικών) Ευσταθιανών. Δεν θα χρειαζόταν ποτέ τίποτα άλλο από αυτά τα δύο. Βέβαια στην Ελλάδα επικράτησε και ακόμη εν μέρει επικρατεί η αυγουστίνεια παράδοση των οργανώσεων.

  4) Για τους νεορθοδόξους, Νικολαΐτες, κ.λπ.:
  ο «αιρεσιάρχης» Νικόλαος, ως γενάρχης κλάδου των Γνωστικών, ήταν αιρετικός: πίστευε ότι δια της (εκτός γάμου) ηδονής, επέρχεται η «γνώσις».

  Ο Γιανναράς επίσης σε σημεία τείνει σε σαφή σφάλματα, κυρίως μιλώντας βέβαια για τις σχέσεις ερήμην εκκλησιαστικής «θέσμισης»(για αυτό τον επικρίνει ο Διονυσιάτης στην περίφημη διαμάχη τους). Αλλά μικρή σχέση είχε ο Γιανναράς με τους Νικολαΐτες.

  Απεναντίας, οι απόψεις των Ευσταθιανών ή των Καθαρών (ή των Βογόμιλων ή των Εγκρατιτών ή …) ήταν πολύ κοντύτερα σε αυτές των παλαιάς ή νέας κοπής ευσεβιστών, μόνο που όλοι αυτοί οι αιρετικοί ενδιαφέρονταν και για άλλα θέματα(ιδιοκτησία-ακτημοσύνη).

  5)Καταλαβαίνω ότι το συγκεκριμένο άρθρο κινείται από μία πατριωτική ευαισθησία για το δημογραφικό ζήτημα.
  Το ενδιαφέρον για το δημογραφικό βέβαια ιστορικά ξεκινάει κατά ένα τρόπο από τον προϊστάμενο της Ζωής Σεραφείμ Παπακώστα με το ομώνυμο βιβλίο του, όπου ξεπατικώνει ετερόδοξες πηγές.

  Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει καθόλου (πλην) για λόγους εθνικούς. Θεωρώ το ενδιαφέρον αυτό θεμιτό.

  Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχάσουμε (πλην της προϋπόθεσης της ευτεκνίας εννοείται) ότι δεν μας κάνει ανίκητους, ας πούμε, ως έθνος η πληθυσμιακή-δημογραφική πολιτική ή ο μεγάλος και άριστα εξοπλισμένος στρατός. Ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός προ της Αλώσεως μιλούσε για την μετάνοια κυρίως και συμπληρωματικά για την επιδιόρθωση των τειχών της Πόλης. Βέβαια δεν εισακούστηκε.
  Ο άγιος Μάξιμος ο Γραικός έγραφε επίσης μετά την Άλωση ότι δεν έχει σημασία για την εξωτερική/εθνική ελευθερία ο μεγάλος στρατός.

  Ιδιαίτερα ανησυχητικό βρίσκω το γεγονός ότι πολλοί θρησκευτικοί κύκλοι θέλουν κυριολεκτικά να γαντζωθούν από την ανθρώπινη επιδίωξη και μέσο ενός ισχυρότατου αποτρεπτικώς στρατού σε ό,τι αφορά διάφορους «επίβουλους» σε εθνικό επίπεδο.
  Αλλά εάν ο Θεός μας, έστω ως ένα βαθμό και στο βαθμό που μας επιτρέπει η πνευματική κατάστασή μας, μας προστατεύει από την ολέθρια εμπειρία «επιδρομών αλλοφύλων», γιατί τέτοιας έντασης ανησυχία;

  Συγγνώμη για την πολυλογία, ελπίζω ο καλόπιστος αναγνώστης να πάρει αυτά που λέω και να τα ερευνήσει περαιτέρω(οι πηγές υπάρχουν), ώστε να βγάλει τα ορθά συμπεράσματα για τα σημαντικά αυτά θέματα…

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία!

  Μου αρέσει!

 9. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ σχόλιό σου.
  Ἔχω τὴν ἐντύπωση (ἰσχυρή) ὅτι ὁ Χρυσόστομος λέει ὅσα λέει σὲ λόγο του ὑπὲρ τοῦ μοναχισμοῦ. Καὶ συνεπῶς, ὅτι ἀναφέρεται στὸ δίλημμα «τεκνογονία ἢ μοναχισμός» κι ὄχι «τεκνογονία ἢ ἀγαμία/ἀτεκνία» (γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν κάνει λόγο).

  Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ Πατέρες εἶχαν τροποποιημένη ἀντιμετώπιση τοῦ ἴδιου πράγματος π.χ. ἄλλη ἀντιμετώπιση (πολὺ ἀρνητική) τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων εἶχαν ὅταν ἔγραφαν λόγους κατὰ τοῦ Ἰουλιανοῦ, καὶ ἄλλη (ἡπιότερη) ὅταν ἔγραφαν γιὰ ἄλλα ζητήματα. Προκειμένου νὰ προάγει τὸ ἀνώτερο (τὸν μοναχισμό), ὁ Χρυσόστομος ὑποβιβάζει τὸ κατώτερο, τὸ γάμο. Ἀναμενόμενο εἶναι. Ἔχει, λοιπόν, τεράστια σημασία ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἐπικαλεῖται κανεὶς τὸν Χρυσόστομο: γιὰ τοὺς σκοποὺς ποὺ εἶχε ὁ Χρυσόστομος (προτροπὴ στὸν μοναχισμός) ἢ γιὰ ἄλλους σκοπούς. Στὴ δεύτερη περίπτωση περίπτωση, πιστεύω ὅτι δὲν νομιμοποιεῖται ἡ ἐπίκλησή του.

  Δὲν διαφωνῶ μὲ τὸ δίλημμα «πολυτεκνία-καλλιτεκνία», ὅμως δὲν νομίζω ὅτι τίθεται ὡς δίλημμα χωρὶς μεσαία ἄποψη. Γιὰ παράδειγμα, ὁ Χρυσόστομος ἀντιπαραθέτει ἀλλοῦ τὴν κοσμικὴ μόρφωση μὲ τὸ μοναχισμὸ καὶ λέει ὅτι προτιμᾶ τὸ β’, ἀλλὰ προσθέτει ὅτι ἂν ἡ μόρφωση δὲν βλάπτει τὶς χριστιανικὲς ἐπιδιώξεις τότε ὁ ἴδιος δὲν ἔχει πρόβλημα μαζί της. Μήπως, ἡ ζωὴ δὲν δείχνει ὅτι ὑπάρχουν πολύτεκνες οἰκογένειες μὲ σωστὴ ἀνατροφή; Δὲν εἶναι, λοιπόν ἀντιστρόφως ἀνάλογη τῆς πολυτεκνίας ἡ καλλιτεκνία.

  Τέλος, ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση στὶς εὐχές της περιλαμβάνει (ἔμμεσα, τουλάχιστον) καὶ τὴν πολυτεκνία.
  Συμφωνῶ προφανῶς μὲ τὴν ἐπισήμανση γιὰ τὸ ποῦ πρέπει καταρχὴν νὰ βασίζεται ἡ ἄμυνα μιᾶς ὁποιασδήποτε χώρας. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μάγος. Ὡστόσο, μοῦ φαίνεται παράδοξο τὸ γεγονὸς ὅτι ταυτόχρονα οἱ ὀργανωσιακοὶ παραμένουν ἄγαμοι («δεσποινίδες» κ.λπ.) ἐνῶ τὸ ἴδιο κάνουν καὶ οἱ Νεορθόδοξοι, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι διαφωνοῦν ριζικὰ μαζί τους.
  Ὑπάρχουν πολλοὶ δρόμοι γιὰ τὴν καταστροφή.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η philalethe00 λέει:

   Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση!

   1)Σωστό, το επίμαχο απόσπασμα περιέχεται σε νεανικό, αν δεν απατώμαι, λόγο του «περί του μοναχισμού». Στο εν λόγω απόσπασμα όμως πραγματεύεται τα του γάμου, χωρίς αναφορά προς τον μοναχισμό. [Αυτό παρατηρείται κι αλλού: λ.χ. ο άγιος Γρηγόριος Θεολόγος σε λόγο του περί μοναχισμού/παρθενίας αποκαλεί τον Χριστό(με απώτερο σκοπό να επαινέσει αντίστοιχα και τον γάμο) «αγνό νυμφίο και νυμφαγωγό».] Σε άλλο σημείο αποκαλεί τον γάμο «φάρμακον πορνείας αναιρετικόν». Όλα αυτά έχουν να κάνουν με μια ιδέα που διαπερνάει την σκέψη του, ότι ο γάμος στην εποχή της Χάριτος έχει να κάνει με την σωτηρία και όχι την κυοφορία και τεκνογονία, η οποία πλέον είναι ευλογία και όχι εντολή. Τα έχει αναλύσει ωραία ο Ν. Μπουγάτσος αυτά στα βιβλία του: «Η ορθόδοξη θεολογία για τον σκοπό του γάμου» κ.ά.

   2)Σωστό ότι υπάρχουν και πολύτεκνες οικογένειες που μπορούν να τα καταφέρουν να παρέχουν και υλικά και πνευματικά αγαθά στα παιδιά τους. Υπάρχει βέβαια και το αντίθετο, και σε κύκλους «εκκλησιαστικούς» πάντα. Για αυτό το αν θα προχωρήσει και κατά πόσο σε μια τέτοια κατάσταση μια οικογένεια είναι επιλογή της, όπου θα ζυγίσει τα πράγματα με προσοχή, με κοινή δηλαδή επιλογή των συζύγων, χωρίς να συνιστά (κατ’ανάγκην) πρότυπο, εφόσον δεν συνοδεύεται από την ευτεκνία(με την απαραίτητη υλική επάρκεια).
   Βέβαια η πολύτεκνη οικογένεια αναμφίβολα θα πρέπει να στηρίζεται πολύ από το Κράτος (και από τις Μητροπόλεις και ενορίες) ανάλογα.

   3)Για το ζήτημα των άγαμων «νεορθοδόξων», ομολογώ ότι δεν το ήξερα… Δηλαδή έχουν θεωρητικές απόψεις περί έρωτος κ.λπ., αλλά τις κρατούν ανεφάρμοστες για κάποιο λόγο ή προτιμούν περιπέτειες εκτός γάμου, για να μην εμπλακούν σε δέσμευση;

   Ευχαριστώ και πάλι για τη συζήτηση!

   Μου αρέσει!

 10. Ο/Η philalethe00 λέει:

  ΥΓ Και με την ευκαιρία συγχαρητήρια για το ιδιαίτερα ενδιαφέρον και «διαθεματικό» ιστολόγιο…

  Μου αρέσει!

 11. Παράθεμα: Ζουράρις – Τετράδης | Χρονογραφίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s