Οἱ Καστοριαδικοὶ ἄργησαν μία Μεταπολίτευση

Λίγο ἀκόμη -ὅταν θὰ καταλάβουν οἱ Καστοριαδικοὶ καὶ οἱ ἀναρχοαυτόνομοι ποὺ τριγυρνοῦν γύρω γύρω ἀπὸ τὴ σκέψη τοῦ Καστοριάδη ὅτι ἡ μετανάστευση εἶναι κακὸ καὶ οἱ Μουσουλμάνοι μετανάστες ὄχι καὶ τόσο καλὸ γιὰ τὴν Πρόοδο κι ἄρα πρέπει ἀκόμη καὶ βίαια νὰ ἐμποδίσουμε τὴν μετανάστευση- καὶ θὰ ἔχουμε ἤδη γίνει Χαλιφάτο.

Γιὰ τὸ Πρόταγμα λέω.

Ὁ Καστοριάδης (ξέρω-ξέρω…) ἔγραφε ὅτι γιὰ τὴ δημιουργία καὶ τὴν εὔρυθμη λειτουργία μιᾶς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας ἀπαιτεῖται μεταξὺ ἄλλων σχετικὴ ὁμοιογένεια πληθυσμοῦ, ὁμοιογένεια στὴ γλώσσα, στὰ ἤθη καὶ τὰ ἐθίμα. Ἔγραφε ἐπίσης ὅτι δὲν πιστεύει στὶς «φλυαρίες» γιὰ συνύπαρξη ὁποιωνδήποτε ποικιλόμορφων πολιτισμικῶν στοιχείων. Τέλος, θεωροῦσε ἀνοησία τὴν ἰδέα ὅτι ἰθαγένεια δικαιοῦνται ὅσοι ἁπλὰ τυχαίνει νὰ βρίσκονται ἐντὸς τῶν ὁρίων μιᾶς εὐρωπαϊκῆς χώρας, καὶ ἔθετε ὡς ὅρο ἀποδοχῆς τῶν Μουσουλμάνων στὴ Γαλλία νὰ ὑποτάσσουν στὸ κοσμικὸ κράτος τὸ Ἰσλὰμ κ.λπ. κ.λπ.

Ἔ, καί; Ἔγινε κάτι; Εἴδατε ποτὲ κανέναν («χημικὰ καθαρό») καστοριαδικὸ ἢ κανέναν ἀπὸ τοὺς φιλοκαστοριαδικοὺς Ἀναρχοαυτόνομους νὰ συμμερίζεται τὶς παραπάνω ἀντιλήψεις, κατὰ τὰ προηγούμενα χρόνια;; Τὶς εἴδατε νὰ διαδίδονται παραπέρα; Νὰ διακηρύσσονται ἀπὸ τοὺς Καστοριαδικοὺς θαρρετά;

Ὄχι, βέβαια. «Νά ‘χαμε νὰ λέγαμε» ἦταν οἱ τύποι -λέμε τὸ ποίημά μας καὶ καθόμαστε στὴ γωνιά μας. Ἀφενός, πέρσυ τοὺς πάτησε τὸ τραῖνο τῆς Εἰδομένης ὅλους τοὺς φιλοδυτικοὺς καστοριαδικούς, ὅταν ἔτρεχε ὅλη ἡ Ἀριστερὰ κι ὁ Ἀναρχισμὸς ἀλαλιασμένοι νὰ ὑποδεχτοῦν τὸν μουσουλμάνο Χριστὸ-Πρόσφυγα καὶ νὰ φιλήσουν τὶς πληγές Του -καὶ βρέθηκαν σὲ φριχτὴ μοναξιά, οἱ δύστυχοι.

Ἀφετέρου (καὶ κυρίως), τὸ ἀδιάλειπτο τροπάρι τῶν καστοριαδικῶν ἐπὶ δεκαετίες, ὅποτε αὐτοὶ ἀσχολιοῦνταν μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα, ἦταν «Κάτω ὁ Χριστός, θάνατος στὸ Βυζάντιο». Ἦταν πολὺ σημαντικότερο γι’ αὐτοὺς κάτι τέτοιο ἀπὸ τὸ νὰ στοχαστοῦν μπροστὰ σὲ αὐτὸ ποὺ ἐρχόταν (καὶ ἦρθε τὸ 2015-2016). Μέχρι τότε, ἦταν ὅλα μέλι-γάλα μὲ τὴν λοιπὴ «Ἀναρχοαριστερά». Βαρᾶμε τοὺς Ἑλληνορθόδοξους καὶ ἐντάξει, «νὰ περάσουμε στὸ ἑπόμενο πολιτικὸ ζήτημα». Μόλις πρὶν ἀπὸ δυὸ-τρία χρόνια ἕνας καστοριαδικὸς ἔγραφε μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἀρβελὲρ ὅτι δὲν ἦταν λασποχώρι (=ἀσήμαντη) ἡ Ἀθήνα ἀλλὰ ἡ βυζαντινὴ Θεσσαλονίκη καὶ ἡ Πόλη.

Σίγουρα, αὐτὸς ὁ ἑσμὸς ποὺ λέγονται καστοριαδικοί, καὶ δὲν ἐννοῶ εἰδικὰ τὸ Πρόταγμα ἀλλὰ τοὺς σκληροπυρηνικοὺς καστοριαδικοὺς ἀπὸ τὸ ’80 κ.ἑ., δὲν μπόρεσε νὰ ἀναπτύξει σὲ μιὰ θετικὴ κατεύθυνση τὴ σκέψη τοῦ Καστοριάδη. Κράτησε τὰ ἀρνητικά (μίσος γιὰ τὴν ζωντανὴ παράδοση), ἀποσιώπησε μέρος ἀπὸ τὰ θετικά.

Κι ἐμεῖς διαβάζουμε Καστοριάδη, καὶ ὡραῖες οἱ ἄμεσες δημοκρατίες καὶ τὰ λοιπά· ἀλλὰ ἀφοῦ ὁ φιλόσοφος γούσταρε ἀντιχριστιανισμό, μὲ τὸ ζόρι παντρειὰ δὲν γινόταν, καὶ πῶς θὰ φτιάχναμε ἕναν «καστοριαδικὸ πατριωτισμό»;; Ἂς μὴν φτιάξουμε, οὔτε σὲ χίλια χρόνια. Ἂς φτιάξουμε ἕνα χαλιφάτο τώρα.

Ὅποιος δὲν γούσταρε Βυζάντιο καὶ θρησκεία, ἂς περιμένει τὴ σειρά του γιὰ σουνέτι καὶ μπούρκα, τώρα – ὁ ἴδιος αὐτὸς ἔφτιαξε αὐτὴν τὴ μεταπολιτευτικὴ Ἑλλάδα, ποὺ πλέον περιμένει τὴν ἰσλαμικὴ μοίρα της. Ὁ Καστοριάδης ἦταν τὸ ἀπώτατο ἰδεολογικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς Μεταπολίτευσης, γιατὶ ἔλεγε δημοσίως ὅσα οἱ ἄλλοι Ἀριστεροὶ κι Ἀναρχικοὶ δὲν μποροῦσαν (λόγω χαμηλοῦ IQ ἢ μικρῶν ἐκφραστικῶν δυνατοτήτων) ἢ (λόγῳ δειλίας) δὲν τολμοῦσαν νὰ ποῦν σχετικὰ μὲ τὴ ζωντανὴ παράδοση καὶ ἱστορία τοῦ τόπου, κι ὡστόσο τὰ πίστευαν ὅσο ὁ Καστοριάδης: Περιφρόνηση καὶ ἀηδία. Γιὰ τοὺς «κατεστραμμένους ναοὺς τοῦ Θεοδόσιου», γιὰ τὸν Ἔλ Γκρέκο ποὺ -παρὰ τὰ ὅσα λέει ὁ Τσαρούχης- «ἔγινε μεγάλος ἐπειδὴ πῆγε στὴ Δύση», καὶ ἄλλα τέτοια.

Τώρα, ξυπνήσανε..

Κοιμηθεῖτε ξανά, ἡ Ἑλλάδα δὲν σώζεται μὲ τὶς προσπάθειές σας. Καλύτερα νὰ γυρίζατε στὸ γνωστὸ κοντάκιο. Γιὰ ὅλα φταίει τὸ Βυζάντιο, εἴπαμε.

Υ.Γ.

Ἄ, καὶ αὐτὸ τὸ χούι ὅλων τῶν Ἀριστερῶν-«Ἀναρχικῶν» νὰ θέλουν νὰ «δείξουν» στοὺς συντρόφους τους τὴν ἀλήθεια, νὰ πείσουν ὅτι ἔτσι κι ὄχι ἀλλιῶς, καταντᾶ κωμικό. Καὶ δὲν τὸ ἔχω καταλάβει ποτέ, τὸν Γιαχωβαδισμὸ μὲ στόχο τὴν ἀλλαγὴ ἀπόψεων μιᾶς μικρούλας μειονότητας (ἀναρχικῶν κ.λπ.) ἀντὶ τῆς κοινωνίας. Γιατὶ οἱ ὑπὲρ τῶν «προσφύγων» Ἀναρχικοὶ καὶ οἱ Ἀριστεροὶ δὲν εἶναι παρὰ ψεκασμένοι.

Υ.Γ. 2

Τὰ ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ τὸν Τ. Φωτόπουλο, ποὺ πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια ἀπέρριπτε τὸ δίλημμα ἄλλων «ἀντίσταση ἢ ὑποταγὴ», ἴσως ὡς ἐθνικιστικό (ἔγραφε καὶ στὴν Ἐλευθεροτυπία), καὶ ἀφόριζε κι αὐτὸς τὴν «ἑτερονομία».

Advertisement
This entry was posted in πολυπολιτισμός, Αριστερά, Δύση, Ελλάδα, Ισλάμ, Ρωμανία, θρησκεία and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Οἱ Καστοριαδικοὶ ἄργησαν μία Μεταπολίτευση

 1. Ο/Η Μανώλης λέει:

  Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να δεχθούμε ότι από τον κάθε «χώρο» αντλείς αυτό που αξίζει ιδιαίτερα. Δεν θα αναζητούσα ποτέ στους «καστοριαδικούς» προχωρημένα ορθές ιδέες περί Βυζαντίου και Ορθοδοξίας. Όταν μάλιστα οι λεγόμενοι «δεξιοί» και «παραδοσιακοί» ή «θεολόγοι» λένε άλλα αντί άλλων. Δυστυχώς ή ευτυχώς γίνονται θεωρητικές συζητήσεις. Για το ρεύμα στο οποίο ανήκουν οι φίλοι του Προτάγματος συγκεκριμένα, οι απόψεις και η δουλειά τους είναι αξιόλογη. Όσο για τις φαντασιώσεις, ας μην αναφέρω και πάλι χώρους της πατριωτικής αριστεράς, που αναπαράγουν αποκλεισμούς και κνίτικες νοοτροπίες, μέσα σε μία τεράστια ομφαλοσκόπηση

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Σύμφωνοι γιὰ τὸ πρῶτο. Καὶ γιὰ τὸ τελευταῖο. Ἀλλὰ οἱ ἀπόψεις περὶ Βυζαντίου δὲν ἦταν τοῦ στύλ, «τὸ Βυζάντιο εἶναι σκοταδιστικό, πᾶμε παρακάτω». Ἂν ἦταν ἔτσι, δὲν θὰ ὑπῆρχε πρόβλημα. Ἐπρόκειτο καὶ πρόκειται γιὰ διαχρονικὴ ἐμμονή (μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ σημασία). Προφανῶς, παίρνει κάποιος ἀπὸ παντοῦ τὰ καλά του. Δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ καημός μου (ἀφοῦ αὐτὸ ὅλοι τὸ κάνουν).

   Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Τέλειο:
  https://groups.yahoo.com/neo/groups/protagma2014/conversations/topics/2684

  Ἕνα ἀπὸ τὰ ἀξιοσημείωτα πράγματα στὸ Πρόταγμα, εἶναι ὅτι κάνει κριτικὴ στὸν «καραμπελισμὸ» ἀλλὰ ἀποδέχεται καὶ χρησιμοποιεῖ ἕναν κατεξοχὴν «καραμπελίστικο» ὅρο, τὸν «ἐθνομηδενισμό» (φαντάζομαι ὅτι τὸ Πρόταγμα δὲν τὸν ἔκλεψε ἀπὸ τὸν Στάλιν -«ἐθνικὸς μηδενισμός»-, οὔτε τὸν Ψυρρούκη –«ἐθνικὸς νιχιλισμός»-), τὸν ὁποῖο ὅποτε ἀκοῦν οἱ ἄλλοι τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς Ἀπελευθέρωσης παθαίνουν ἐγκεφαλικό.

  Ἀκόμα πιὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ὁ πρῶτος ποὺ χρησιμοποίησε τὸν ὅρο «ἐθνομηδενισμὸς» ἦταν ὁ Νεορθόδοξος (ἂς τὸν ποῦμε κι αὐτὸν ἔτσι) Θόδωρος Ζιάκας. Δηλαδή, στὸ Πρόταγμα δὲν γουστάρουν καθόλου τοὺς Νεορθόδοξους, καὶ κατόπιν χρησιμοποιοῦν τὴν νεορθόδοξη ὁρολογία γιὰ νὰ περιγράψουν τὴν πραγματικότητα. Τί ὄμορφο -ἂν δὲν ἦταν θλιβερὸ δεῖγμα τοῦ μεταμοντέρνου ἀχταρμᾶ τους.

  Χάρηκα πάντως, ποὺ ἐξοργίστηκαν οἱ καστοριαδικοὶ μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι ὁ Καστοριαδισμὸς εἶναι ἡ οὐσία τῆς Μεταπολίτευσης ὅσον ἀφορᾶ τὴν περιφρονητικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἱστορικῆς-ζωντανῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς ταυτότητας καὶ παράδοσης.

  Τί νὰ κάνουμε ὅμως, ἡ περιφρόνηση γιὰ τὸ Βυζάντιο καὶ ἡ ἀπαξίωση τῆς βυζαντινῆς τέχνης χάριν τῆς ὁποιασδήποτε δυτικῆς (π.χ. Θεοτοκόπουλος), ὅσον ἀφορᾶ τὴν μεταπολιτευτικὴ Ἑλλάδα δὲν ἐμφανίστηκε γενικὰ κι ἀόριστα ὡς «φυσιολογικὴ τάση» μίμησης τῆς μεταπολεμικῆς δυτικῆς κουλτούρας «στὴν ὁποία ἀνήκομεν», ἢ ἀκόμη πιὸ ἀόριστα ὡς καταϊδρωμένη υἱοθέτηση τοῦ Διαφωτισμοῦ (ἴσα-ἴσα, ἡ βυζαντινὴ τέχνη καὶ τὸ Βυζάντιο ἐπανεκτιμήθηκαν στὴ Δύση ἀπὸ τὸ ’50-’60 κ.ἑ.-ὄχι ὅτι χρειαζόμασταν τὴν ἄποψη τῆς Δύσης, βέβαια). Ὁ μύθος τοῦ Ἑλληνοδυτικοῦ κι «αὐτόνομου» ταίριαζε γάντι μὲ τὴν πραγματικὴ ἀλλὰ παρασιτικὴ ἐνσωμάτωση στὴν ΕΟΚ-Ε.Ε. καὶ τὴν συναφὴ πολιτικὴ ἀπόρριψη τοῦ «ἑλληνοχριστιανισμοῦ» ὡς κρατικῆς ἰδεολογίας (Ἑλλάς-Ἑλλήνων…ὄχι ἀπαραιτητα τῆς Χούντας).

  Ὅσες σοφίες ἐπὶ τοῦ σχετικοῦ πρωτοδιακήρυξαν οἱ μεσοπολεμικοὶ Κομμουνιστὲς καὶ κατόπιν τὶς πῆραν πίσω (ἢ τὶς καταχώνιασαν) ἱδρύοντας τὸ ΕΑΜ, πρῶτος τὶς ἐπαναδιακήρυξε ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἀριστερὰ ὁ Κ.Κ. (ὅταν «ἀσχολήθηκε…» μὲ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα), πιὸ πρὶν κι ἀπὸ τοὺς Ἀκροαριστεροὺς ἀρχαιόθρησκους τῶν ἀρχῶν τοῦ ’90. Ἂς τὸ ξαναπῶ: ὅσα λόγῳ (πολιτικάντικης) δειλίας ἢ (διανοητικῆς) ἀνικανότητας δὲν μποροῦσαν νὰ διακηρύξουν οἱ εὐρωπαϊστὲς Δεξιοὶ καὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι Ἀριστεροί (γι’ αὐτὸ ὅλα τὰ «ἑλληνοχριστιανικὰ» διατηρήθηκαν μὲν στὰ Συντάγματα καὶ στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο, ἀλλὰ ὡς ἀπολίθωμα, γιατὶ ἀντιμετωπίζονται μὲ χλεύη τουλάχιστον, ἐπὶ 40 χρόνια στὰ σαλόνια τῆς καλῆς κοινωνίας, τοῦ πνευματικοῦ κόσμου κ.λπ.), τὰ διακήρυσσε ὁ Κ.Κ.

  Ἐννοεῖται, καταχρηστικὰ κάνω λόγο γιὰ «καστοριαδικούς», ἀφοῦ ἂν καὶ ἀγριεύουν στὴν ἰδέα ὅτι ὁ Καστοριάδής_τους συνόψισε τὴν ἐθνικὴ ἰδεολογία τῆς Μεταπολίτευσης (ὁ Ἀντρέας τὴν πολιτική της), ὡστόσο ποτὲ ὁ Κ.Κ. δὲν θὰ ἔγραφε ὅτι «η παρηκμασμένη Δύση λίγα έχει πλέον να μας προσφέρει ως πρότυπο κοινωνικής λειτουργικότητας ή έστω πολιτικής ευταξίας». Θὰ ἔγραφε πάλι γιὰ τὰ σουτιὲν τῆς Μαντόνα, τὸν καζινοκαπιταλισμὸ καὶ τὰ ὁπλοπολυβόλα ποὺ χειρίζονται τέλεια οἱ διαβολικοὶ κατώτεροι ἑτερόνομοι πολιτισμοί, ἀλλὰ ὣς ἐκεῖ.

  Τώρα, γιὰ τὸ ἂν εἶμαι Νεορθόδοξος, ἢ ἂν εἶμαι ἐνάντια στὸ τζιχαντισμὸ ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, «ενάντια στον τζιχαντισμό από τη σκοπιά του Ορθόδοξου αντιμουσουλμανισμού» (κι ὄχι π.χ. προειδοποιώντας στοὺς ἀντιχριστιανοὺς ἄθεους ὅτι σκάβουν τὸ λάκκο τους –κι ἔχω γράψει ὄχι λίγα γιὰ τὸ τί θὰ σημάνει ἡ ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλὰμ γιὰ γυναῖκες καὶ ὁμοφυλόφιλους π.χ. –ἐδῶ, στὸ 3– ἢ κυρίως ἐδῶ) τί νὰ πῶ; ξαναλέω καληνύχτα κι ὄνειρα γλυκά, αὐτόνομα.

  Μου αρέσει!

 3. Παράθεμα: Sigrid Hunke, Savitri Devi | Χρονογραφίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s