Γιὰ τὸν ἄντρα ποὺ χρειάζεται νὰ προσπαθήσει πολύ

Μπορεῖ νὰ πάει στὰ Μπάσταρδα τῶν Ὁδοφραγμάτων, γιὰ λίγη στοργή.

%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%b1

Σὲ μία πραγματικὰ ἀνθρώπινη κοινωνία, θὰ ὑπάρχει ποσόστωση σεξουαλικῶν ἐπαφῶν μὲ χοντρές, λιγότερο ἔμπειρες καὶ «πιὸ δειλούς». Λέγεται ὅτι ἡ Θεοδώρα τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἀνάγκασε μιὰ κυρία τῶν τιμῶν της νὰ παντρευτεῖ ἕναν μαῦρο μάγειρα τοῦ Παλατιοῦ. Τὸ Κοράνι συνέχεια διαφημίζει τὶς ἐντελῶς «λιγότερο ἐμπειρες» (τὶς παρθένες) ὡς τὰ σοῦπερ λαχταριστὰ σεξουαλικὰ γυναικεῖα πλάσματα (πράγμα ποὺ ἀποτελεῖ ἄλλη μιὰ ἔνδειξη τῆς ἀπουσίας ἐρωτισμοῦ σὲ αὐτό, καὶ ἔνδειξη τοῦ ἐξουσιασμοῦ του).

Κάπως ἔτσι θὰ γίνεται -σύμφωνα μὲ «Τὸ κοκομπλὸκ τῶν Ἄλλων»- καὶ στὴν πραγματικὰ ἐλεύθερη κοινωνία, μὲ τὶς χοντρές, τὶς λιγότερο ἔμπειρες καὶ τοὺς πιὸ δειλούς. Θὲς δὲ θές, θὰ περάσεις μὲ τὸ στανιὸ ἕνα Χ ποσοστὸ τῶν σεξουαλικὰ δραστήριων ἡμερῶν/νυχτῶν σου μὲ αὐτούς / αὐτές. Γιὰ λόγους ἀλληλεγγύης. Ἀλλιῶς, εἶναι σὰν νὰ ἐκφέρεις ἔμμεσα ἀποστροφὴ γιὰ τὶς κατηγορίες αὐτές. Ἀγαπᾶς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως βάρους καὶ σεξουαλικῶν κατορθωμάτων; Πρέπει νὰ σ’ ἀρέσουν σεξουαλικά. Εἰδάλλως, ἡ συμπόνιά σου γιὰ τὶς διώξεις ποὺ ὑφίσταται μιὰ «λιγότερο ἔμπειρη» ἢ ἕνας «πιὸ δειλὸς» εἶναι ψεύτικη, στὰ λόγια. Πρέπει νὰ θεωρήσεις ἀνώμαλο ποὺ μερικοὶ εἶναι πιὸ πετυχημένοι στὰ ἐρωτικὰ καὶ ἄλλοι λιγότερο, ποὺ μερικοὶ φθονοῦνται γι’ αὐτὸ καὶ μερικοὶ περιφρονοῦνται. Γιατί, ἕνας ἀπὸ αὐτὲς τὶς κατηγορίες μπορεῖ νὰ ἐκλάβει τὴν σεξουαλικὴ ἀπόρριψή του ὡς «καταπίεση», ὑποκειμενικὰ εἶναι ὅλα αὐτά. Ἄλλωστε, ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι τὸ σῶμα του, εἶναι ἡ κατοχὴ λογικῶν καὶ γλωσσικῶν ἱκανοτήτων. Εἶναι ἡ καθαρὴ ψυχή, ποὺ λέει ὁ Πλάτων. Κι ἀφοῦ ὅλοι κατέχουν ψυχὲς-λογικὲς/γλωσσικὲς ἱκανότητες, δὲν πρέπει νὰ γουστάρουμε περισσότερο τὴν ὀμορφότερη (μὲ τὰ κριτήριά του ὁ καθένας). Εἴτε θὰ ἔχουμε σὲ ὅλα ἰσότητα εἴτε σὲ τίποτα.

Δὲν πιστεύω ὅτι ἁπλά ἡ ἀφίσα καλεῖ σὲ συμπόνια γιὰ τὰ περιφρονητικὰ βλέμματα καὶ συμπεριφορές -ὅπως θὰ ἀντεπιχειρηματολογήσει κάποιος. Δὲν ἔχει καθόλου τὸ μονοπώλιο στὴ συμπόνια γιὰ ὅποιον προπηλακίζεται καὶ βρίζεται, ὅπως νομίζουν οἱ δημιουργοί της. Πρέπει ὑποχρεωτικὰ νὰ ἐγκαταλείψεις τὴ «φυσικὴ ἐπιλογή», ποὺ σοῦ λέει ὅτι ὑπάρχει ἀρέσκεια καὶ ἀπαρέσκεια πρὸς κάθε τί, Καλὸ καὶ Κακό, Ἄσχημο καὶ Ὡραῖο, Πάνω καὶ Κάτω, Κανονικότητα καὶ τὶς ἐξαιρέσεις της. Αὐτὸ προτείνει ἡ ἀφίσα: Νὰ μὴν πῶ π.χ. ὅτι δὲν μ’ ἀρέσουν οἱ γκέι ἢ οἱ χοντρές (σεξουαλικά, ἐννοεῖται, καὶ σὲ σχέση πρὸς τὴ σεξουαλικότητά τους). Εἶναι φρικτὴ προσβολὴ νὰ θέλω ἢ νὰ μὴν θέλω κάτι, κι ἀκόμη χειρότερη προσβολὴ εἶναι νὰ τὸ λέω -πόσο μᾶλλον νὰ μεταδώσω τὸ γοῦστο μου στὴν ἑπόμενη γενιά.

Ἂς ἀφήσω τὴ θεωρία τοῦ Ζιράρ, ὅτι ἡ κοινωνία ξεκίνησε μὲ τὴν ἱερὴ βία κατὰ ἑνὸς ἀποδιοπομπαίου τράγου. Κι ἄρα ὅτι εἶναι ἀδύνατη μιὰ κοινωνία δίχως τέτοια βία. Κι ἂς μὴ σκεφτῶ ὅτι, κανονικά, γιὰ ὅσους θεωροῦν τὸν ἄνθρωπο ζῶο (ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἐγγυημένη, ἀντικειμενικὴ Ἠθικὴ καὶ Θεός) δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει κανένας ὑπέρτατος νόμος παρὰ τῆς ἰσχύος, ὅπως στὶς μυρμηγκοφωλιὲς ἢ στὶς ἀγέλες (ὅπου γνωρίζουμε τί κανόνες σεξουαλικότητας ἰσχύουν).

Ἀντὶ νὰ κανακεύουμε τὸν κάθε δυστυχὴ δημιουργώντας ψεύτικους κόσμους ἰσότητας ὅπου «τίποτα δὲν ἔχει σημασία», ὅπου τίποτε δὲν ἐπηρεάζει τὴν «ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια», φανταστικοὺς κόσμους ὅπου ὅλα ἔχουν τὴν ἴδια ἀξία κι ἀπαξία, ὀφείλουμε νὰ τοῦ ποῦμε: ναί, τὸ ὅτι εἶσαι π.χ. χοντρὴ -εἴτε ἐπειδὴ δὲν σὲ πειράζει εἴτε ἐπειδὴ δὲν μπορεῖς νὰ τὸ ἀλλάξεις- σημαίνει ὅτι ἔχουν περιοριστεῖ οἱ σεξουαλικές σου ἐπιλογές, καὶ μάθε νὰ ζεῖς μὲ αὐτό. Ἔχεις κάθε δικαίωμα νὰ πιστεύεις ὅτι τὸ σὲξ κι ἡ ὀμορφιὰ δὲν ἔχει σημασία, ἔχεις κάθε δικαίωμα νὰ «ἀναπαραχθεῖς» μὲ ἕναν ποὺ σὲ θέλει, εἶναι ὅμως βλακῶδες καὶ μάταιο νὰ νομίζεις ὅτι θὰ πείσεις ἢ ὅτι δικαιοῦσαι νὰ ἀναγκάσεις τοὺς ὑπόλοιπους νὰ μὴν σιχαίνονται τὸ Α καὶ νὰ μὴν γουστάρουν τὸ Β. Κι ἐσύ, ποὺ εἶσαι «πιὸ δειλός», ἔχεις αὐτόματα περιορίσει τὸ εὖρος τῶν ἐπιλογῶν σου, καὶ κανόνισε τὴν πορεία σου. Δὲν σοῦ φταίει κανένας ρατσισμός, δὲν σὲ καταπιέζει κανείς. Ἂν νομίζεις ὅτι καταπιέζεσαι, ἐνῶ κανεὶς δὲν σὲ πειράζει, τότε ἐσὺ εἶσαι ὁ ρατσιστής.

Κοντολογίς, σύμφωνα μὲ τὴν ἀφίσα, εἴτε θὰ ἐπικροτοῦμε τὸν πανσεξουαλισμὸ καὶ τὸ μὲ πόσες /πόσους πῆγες (πόσες «ἐμπειρίες» ἔχεις) καὶ πῶς τὰ κατάφερες νὰ ξεπαρθενευτεῖς ἀπὸ τὰ 12, εἴτε πρέπει νὰ ἐπιβάλλουμε μιὰ φασίζουσα ἀναρχίζουσα «ἰσότητα», ὅπου αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀρέσει κι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀπωθεῖ νὰ τὰ θέλουμε (ὡς ἀνθρώπους) τὸ ἴδιο. Ἄλλη ἐπιλογὴ δὲν ἔχουμε, μᾶς λέει τὸ κοκομπλόκ.

Οἱ «Μπάσταρδοι Ἄλλοι» δὲν εἶναι οἱ  Ἄλλοι. Εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τοὺς μάτσο καὶ τὰ ξέκωλα. Ἁπλά, εἶναι ἡ ἄλλη ὄψη τους. Οἱ Ἄλλοι εἶναι ὅσοι δὲν εἶναι οὔτε οἱ ἐξισωτιστὲς οὔτε οἱ μάτσο-ξέκωλα. Ἡ Μπασταρδοσύνη τῶν «Μπάσταρδων» ἔγκειται στὸ ὅτι δὲν γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο (μὲ ἀντίθετα πρόσημα) μὲ τὰ ξέκωλα καὶ τοὺς ἄντρακλες.

Τί νὰ γίνει, σύντροφοι. Ὁ ἔρωτας εἶναι καπιταλιστικός, πιὸ πολὺ κι ἀπὸ ὅσο θὰ ἤθελαν οἱ ὑπέρμαχοι τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς γιὰ τὰ καταναλωτικὰ ἀγαθά: Ὅποιος προλάβει πρῶτος, ὅποιος τὰ καταφέρει. Ὁ ἔρωτας δὲν εἶναι ὑποχρεωτικός, ἂν καὶ ἀγαθό, ἀλλὰ ὅποιος δὲν τὸν κερδίζει ξέρει ὅτι ἔχασε κάτι ἀντικειμενικὰ ποθητό (τιμή, δέος καὶ ὠφέλεια). Ἂν θέλετε, φτιάξτε χωριὰ ὁμοίων σας ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ ὑπόνοια περιφρόνησης. Ἂν καὶ πιστεύω ὅτι δὲν ἔχετε ἀντιληφθεῖ τὶς ρίζες τῆς ἐχθρότητας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.

This entry was posted in Αριστερά, κοινωνία and tagged , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Γιὰ τὸν ἄντρα ποὺ χρειάζεται νὰ προσπαθήσει πολύ

 1. Ο/Η coerdia λέει:

  Νομίζω παραφέρεσαι. Δεν λέει τίποτα για στενές επαφές τρίτου τύπου. Λέει μόνο ο δρόμος να τους χωράει όλους και όλες. Θα έχουν κάνει σύμβαση με καμιά κατασκευαστική για διαπλατύνσεις φαίνεται. Κατά τα άλλα αυτά διαβάζει κανείς και μετά καπάκι τον Χρυσόστομο για το θέατρο και απαρνιέται τα παγκόσμια για πάντα (ας ευχηθούμε κι ας ελπίσουμε). Καλημέρα.

  Αρέσει σε 1 άτομο

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Προφανῶς οἱ κανονικοὶ ἄνθρωποι δὲν βρίζουν κανένα χοντρὸ ἢ λιγότερο μάτσο καὶ ἔμπειρη. Ἁπλὰ αὐτοὶ δὲν τοὺς ἀρέσουν (ἢ τοὺς ἀρέσουν), καὶ τέλος. Εἶναι τόσο προφανὲς αὐτὸ ὥστε περιττεύει ἡ ἀφίσα, ἐκτὸς κι ἂν (ὅπως νομίζω) λέει κάτι παραπάνω. Ὅπως τὸ ἀνέκδοτο μὲ τὸ κρέας ποὺ θὰ τρῶμε κάθε μέρα μετὰ τὴν Ἐπανάσταση

   Μου αρέσει!

   • Ο/Η coerdia λέει:

    Ε, το να κάνεις σεξ με το ζόρι δεν είναι καταπίεση ούτε προσβάλει την χοντρή ομοφυλόφιλη σωστά; είναι για το καλό της. Μην ξεχνάμε τις Pussy riots. Πρακτόρισσες με πατέντα με φωτογραφίες μπροστά στο κτίριο που φλεγόταν στην Ουκρανία και περνιούνται για πραγματικές ακτιβίστριες. Γενικά ό,τι παραλογισμό θέλεις τον βλέπεις σήμερα στα μέσα με απερίγραπτα γρήγορο ρυθμό εναλλαγής του φούμαρου…

    Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Ἅμα ὑπερασπίζεσαι τὰ πάντα (τὴν ἐλευθερία), δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ πέφτεις σὲ ἀντιφάσεις, ἀφοῦ π.χ. ἐλεύθερα ὁ μάτσο καὶ ἡ γκομενάρα -καὶ οἱ μιμητές τους- περιφρονεῖ τοὺς ἄλλους.
  Ἔτσι ἔχει ὁ ἔρως τῆς ἐλευθερίας.
  Τέλος πάντων, οἱ νέοι καὶ τὰ προβλήματά τους.

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η coerdia λέει:

  Τώρα θυμήθηκα ότι ο Σταυρόγκιν είχε παντρευτεί την κοπέλλα εκείνη που ήταν τρελή και ανάπηρη στους Δαιμονισμένους αν θυμάστε. Καλά λες για το Ζιράρ λοιπόν. Νομίζω το πρόβλημα λέει στο ρομαντικό ψεύδος ότι είναι στην αλαζονεία και όχι στην αγάπη της ελευθερίας (μη μας μαλώσει και ο Κόμης).

  Μου αρέσει!

 4. Ο/Η coerdia λέει:

  Θέλω να πω, είναι παιδική ασθένεια αυτή (και ο Σταυρόγκιν ήταν επαναστάτης) αλλά και παλιά ρίζα έχει και θα διαρκέσει για πολύ μάλλον. Για αυτό το βιβλίο αυτό του Ζιράρ είναι πραγματικά φάρμακο για όλους. Καλημέρα!

  Μου αρέσει!

 5. Παράθεμα: Γιὰ τὸν ἄντρα ποὺ χρειάζεται νὰ προσπαθήσει πολύ – manolisgvardis

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s