ΞαναΤράμπ

Ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες, φιλόσοφοι ἀπὸ πάντα, ἔχουμε ξαναχωριστεῖ σὲ μερίδες ὑπὲρ καὶ κατὰ τοῦ Τράμπ, ἔχω νὰ προσθέσω κι ἐγὼ τὰ ἑξῆς στὰ ὅσα ἔχω προσθέσει (βλ. ἐτικέτα Τράμπ):

Εἶναι ἄλλο πράγμα ἕνα μακροπρόθεσμο θετικὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐκλογῆς κι ἄλλο ἕνα ἄμεσο θετικὸ ἢ ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα.

Τὰ μακροπρόθεσμα θετικὰ ἀποτελέσματα ἔχουν κυρίως νὰ κάνουν μὲ τὴν ἀλλαγὴ κοινωνικοῦ παραδείγματος ποὺ προωθεῖται. Γιὰ παράδειγμα, στὶς ἐκτρώσεις. Ἐνάντια στὸ liberal ὄνειρο («δοῦλοι Μετανάστες, ἐμεῖς δὲν κάνουμε παιδιά») ὁ Τρὰμπ καθιστᾶ ἀκριβότερη καὶ δυσκολότερη τὴν ἔκτρωση, κι αὐτὸ σημαίνει μιὰ δυτικὴ κοινωνία ποὺ θέλοντας καὶ μή (ἂν πετύχει τὸ σχέδιο) ἐγκαταλείπει τὰ μαζικοδημοκρατικὰ φυγοτεκνικὰ ὄνειρα, κάνει παιδιά, αὐξάνεται ἢ παραμένει ὑπολογίσιμη ὡς ἀριθμητικὴ ποσότητα ἀπέναντι σὲ μιὰ ἀσυγκράτητα αὐξανόμενη πληθυσμιακὰ Ἀσία καὶ Ἀφρική (λέμε, τώρα· σὲ περίπτωση ἐπιτυχίας). Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει τῆς μόδας στὴ Δύση, συνεπικουροῦντος τοῦ ἤπιου Ἰσλαμιστῆ τῆς διπλανῆς σου πόρτας. Ἡ ἐναντίωση στὴ μετανάστευση ἐπίσης δίνει ἕνα καλὸ παράδειγμα σὲ ὅλους νὰ κάνουν τὸ ἴδιο. Ἡ καταγγελία τῶν διεθνῶν ἐμπορικῶν συμφωνιῶν μπορεῖ μακροπρόθεσμα νὰ ὠθήσει ὅλους στὸν προστατευτισμό, κι αὐτὸ εἶναι ἀκριβῶς ποὺ χρειάζεται μιὰ ἀδύναμη μικρὴ χώρα χωρὶς σοβαρὴ παραγωγή. Κυρίως, δυνητικὰ κόβει τὰ φτερὰ στὸν Μητσοτακισμὸ καὶ τὸν Τζημερισμό, ποὺ θέλουν νὰ τὰ ξεπουλήσουν ὅλα (π.χ. τὸν ΟΣΕ στὸ ἰταλικὸ Δημόσιο) καὶ ταυτόχρονα νὰ κυβερνοῦν σιτιζόμενοι στὸ Πρυτανεῖο ἐπὶ δέκα ἀκόμη γενιές, διότι παριστάνουν τοὺς ἐκπροσώπους «τῆς τελευταίας λέξης στὴν οἰκονομικὴ σκέψη». Ποιὰ ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ πολιτικὴ ἀνωτερότητά τους, ὅταν παγκόσμιο παράδειγμα πάψει νὰ εἶναι τὸ λεσὲ φὲρ λεσὲ πασέ;; Καὶ ἡ στροφὴ πρὸς τὴ Ρωσία σημαίνει ἀνάσχεση τοῦ βυζαντινοφάγου ἀντιρωσισμοῦ δέκα αἰώνων, κι αὐτὸ συνιστᾶ ἀλλαγὴ παραδείγματος στὰ μάτια τῶν ἁπλῶν Δυτικῶν: Ἐχθρὸς (θανάσιμος, τουλάχιστον) δὲν εἶναι ὁ ἀνατολικὸς Χριστιανός, ἡ Τουρκία δὲν ἔχει σπουδαία σημασία ὡς συνοριακὸ φυλάκιο κοντὰ στὸν Ρῶσο (μπορεῖ νὰ ἔχει γιὰ ἄλλα πράγματα, ὄχι ὡς φύλακας ἀπέναντι στὴ Ρωσία πλέον).

Ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἄμεσα πολιτικὰ ἀποτελέσματα, σιγὰ μὴν περίμενε ὁ Ἐρντογὰν τὶς ΗΠΑ νὰ σταματήσει τὶς ροές. Τὰ ἴδια ἔκανε ἐπὶ Ὀμπάμα, κι ὁ Ὀμπάμα γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει μᾶς γέμισε μὲ hot spot καὶ πράκτορες τῶν ΜΚΟ ὡς «ἀπάντηση τῶν ΗΠΑ στὴν αὔξηση τῶν ροῶν ἀπὸ τὴν Τουρκία». Οἱ Γερμανοὶ ἔχουν -στὰ ἀρνητικὰ τῆς ἐκλογῆς- μεγαλύτερη ἐλευθερία νὰ μᾶς πετάξουν ἐκτὸς Ε.Ε., ὡστόσο -στὰ θετικά- κινδυνεύουν νὰ μείνουν μόνες τους στὴν Ε.Ε. μαζὶ μὲ λιγοστὲς χῶρες, ὅταν μὲ τὸ καλὸ ἀποσκιρτήσουν Γαλλία καὶ Ἰταλία.

Ἀμφιβάλλω πολὺ ἂν τὸ «πρῶτα ἡ Ἀμερική» σημαίνει ὅτι θὰ ἐγκαταλειφθοῦν ὅλες οἱ ὑπερπόντιες -μὲ τὸν α ἢ β τρόπο- ἀμερικανικὲς «κτήσεις». Θὰ ἐγκαταλείψει σημαντικοὺς χώρους (πετρελαιοπαραγωγικὲς χῶρες); Θὰ πάψει νὰ στηρίζει ἢ νὰ ροκανίζει καθεστῶτα; Νομίζω ὅτι ἡ ἔμφαση εἶναι στὸ ὅτι ἡ Ρωσία δὲν εἶναι κίνδυνος κι ὅτι οὕτως ἢ ἄλλως ἡ Ἀμερικὴ δὲν ἔχει καμμία διάθεση νὰ πληρώνει τὴ Γερμανία ὥστε αὐτὴ νὰ μὴν ἔχει στρατὸ γιατὶ μέγιστος κίνδυνος εἶναι ἡ Κίνα. Ὑποβάθμιση τοῦ ΝΑΤΟ διαφαίνεται (μακάρι καὶ διάλυση ἀλλὰ ὑπάρχουν τεράστια συμφέροντα καὶ συνήθειες δεκαετιῶν) καὶ περικοπὴ τῶν σχετικῶν δαπανῶν, κι ὄχι «δὲν ἔχουμε λόγο γιὰ ὅ,τι συμβαίνει στὴν Εὐρώπη». Ἡ ἀνάλυση αὐτὴ εἶναι πολὺ σωστή -ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῶν ἐθνικῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων- σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀλλοπρόσαλλη φιλοϊσλαμικὴ ἀντιρωσσικὴ συμμαχία (τῶν ἀνώμαλων ψυχῶν τῶν Δημοκρατικῶν-liberals) ποὺ ἔστελνε τὴ Ρωσία στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Κίνας (μὲ ἐσὰνς φιλο«τρανσεξουαλ-σαλαφισμοῦ») κι ἔτσι σταδιακὰ δημιουργοῦσε ἕναν ἀκατανίκητο τιτανοτεράστιο πόλο στρατιωτικῆς καὶ πολιτικῆς ἰσχύος. Ἂν θυμᾶμαι καλά, ἡ ἀκόμη ὄχι ὑπερδύναμη Ἀμερικὴ ἦταν τὸ 1918 ποὺ εἰσηγήθηκε τὴν αὐτοδιάθεση τῶν λαῶν καὶ ὅλα τὰ σχετικά.

Σὲ κάθε περίπτωση, ἀπὸ πολιτικὲς ἀναλύσεις ἔχουμε, καὶ θὰ ἔχουμε, νὰ φᾶν κι οἱ κότες. Στοὺς βέρους καὶ νέους Ἀριστεροὺς συστήνω, γιατὶ εἶναι ἄνθρωποι τῆς πράξης κι ὄχι τῆς παρλαπίπας, ἀντὶ νὰ πολιτικολογοῦν στὸν αἰώνα τὸν ἅπαντα, νὰ κάνουν -γιὰ ἀρχή- ἕνα παιδὶ (ἕνα· καὶ γιὰ ἀρχή) ἄμεσα καὶ νὰ πᾶνε νὰ ζήσουν (μὲ τὴν καλή τους καὶ τὸ παιδί τους) μὲ τοὺς γονεῖς τους ἢ τοὺς πεθερούς τους. Στὸ ἴδιο σπίτι -ἂν «δὲν ἔχουν λεφτά».

Ἡ Ἑλλάδα, ἔτσι κι ἀλλιῶς μὲ θαῦμα σώζεται, τέτοιο καρυδότσουφλο ποὺ κατάντησε. Σκοπὸς εἶναι νὰ ἀντιστραφοῦν οἱ ἀρνητικὲς προϋποθέσεις ποὺ τὴν ἔφεραν στὸ χάλι αὐτό, κι ὄχι ἂν γλιτώσουμε τώρα τὰ κύματα προσφύγων. Πῶς νὰ τὰ γλιτώσουμε δηλαδή (ἀσχέτως Τράμπ), ὅταν ΝΔ καὶ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ὑπὲρ τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων;; Οἱ παραπάνω ἀλλαγὲς τοῦ Τρὰμπ εἶναι θετικές, ὡς ἐπιχείρηση ἀντιστροφῆς τῶν σημερινῶν προϋποθέσεων.

Υ.Γ. καὶ βέβαια, σκασίλα μας ἂν καταστρέψει τὸ περιβάλλον ὁ Τράμπ. Ὅταν ὑποστηρίζουμε τὸν ἀγωγὸ Μπουργκὰς-Ἀλεξανδρούπολη (αἰωνία του ἡ μνήμη) σὲ βάρος τοῦ θαλάσσιου οἰκοσυστήματος στὸ Αἰγαῖο γιατὶ ἔτσι ἐπιτάσσουν τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα, δὲν θὰ κλάψουμε ποὺ ὁ Τρὰμπ δὲν εἶναι οἰκολόγος ἢ ποὺ ὡς ψεκασμένος δὲν πιστεύει ὅτι ἡ κατανάλωση πετρελαίου καταστρέφει τὸ περιβάλλον.

This entry was posted in Αριστερά, Γερμανία, Δυτικοί, Δύση, Ελλάδα, Τούρκοι, κοινωνία and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ΞαναΤράμπ

 1. Ο/Η Μανώλης λέει:

  Δυστυχώς δεν νομίζω ότι το κοινωνικό παράδειγμα αλλάζει με τις όποιες αποφάσεις ενός Τράμπ. Είναι η δομή της μετα- κοινωνίας, για τα πιο γεωπολιτικά, θα συμφωνήσω

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Εἶναι μιὰ ἀντίδραση στὰ ἀποτελέσματα τῆς δομῆς αὐτῆς, καὶ δὲν ξέρω ἂν θὰ πετύχει. Μπορεῖ νὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ ἔρθει στὰ λογικά της, πιά, ἡ κοινωνία ποὺ περιγράφεις. Τὰ ΜΜΕ καὶ οἱ Ρὸζ Ἐπαναστάσεις ποὺ ἐξέθρεψαν κατὰ ἄλλων χωρῶν, τώρα αὐτονομήθηκαν καὶ ἔχουμε μιὰ Πορτοκαλὶ Ἐπανάσταση στὶς ΗΠΑ

   Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s