Θεουργία

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ παράλογο, τοῦ Dodds. Παρατηρεῖ στὴν ἀρχὴ καθένας τὸν Dodds νὰ ἀναφέρεται στὸ «Ἄλογο» μὲ τὴν φρίκη τοῦ ὀρθολογιστῆ ποὺ ἐπέζησε τοῦ Β’ Π.Π. Μεταφέρει, ἔτσι, ἀσυνείδητα τὶς ἀγωνίες τῆς ἐποχῆς του στὴν Ἀρχαιότητα ἀναφερόμενος σὲ μιὰ δραματικὴ αὔξηση τοῦ ἤδη προϋπάρχοντος «ἀνορθολογισμοῦ» στὰ τέλη τῆς Ἀρχαιότητας. Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ μιλώντας γιὰ «ἐποχὴ ἀγωνίας» στὸ σχετικὸ βιβλίο μὲ βάση τοὺς φόβους τοῦ μέσου Δυτικοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸν Ψυχρὸ Πόλεμο -ἐνῶ ἡ Ὕστερη Ἀρχαιότητα δὲν εἶχε καμμία ἀγωνία καὶ δὲν περιέπεσε σὲ κανέναν «ἀνορθολογισμό», ὅπως ὁ P. Brown δείχνει (Ἡ δημιουργία τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας). Τουλάχιστον σὲ ἀνορθολογισμὸ μεγαλύτερο ἀπὸ ὅ,τι εἶχε παλιότερα καὶ μὲ ἄλλες μορφές.

(Υ.Γ. Ἄλλωστε, ὁ Ἰάμβλιχος ἔγραψε τὸ κείμενο αὐτὸ προτοῦ νομοθετηθοῦν ἢ ἐφαρμοστοῦν μέτρα κατὰ τῆς λατρείας τῶν θεῶν, ὁπότε ὁ Dodds κάνει λάθος ὅτι οἱ ἀπόψεις του ἦταν «παρηγοριὰ γιὰ τοὺς ἡττημένους» Παγανιστές -τουλάχιστον, ὁ Ἰάμβλιχος δὲν τὸ ἔβλεπε ἔτσι, ἀφοῦ κατηγοροῦσε τοὺς ἐθνοτικὰ Ἕλληνες καὶ ἐθνικούς, κι ὄχι τοὺς Χριστιανοὺς γιὰ τὴν παρακμὴ τῆς λατρείας τῶν θεῶν).

Oἱ Βυζαντινοὶ ἔκαναν τελικὰ τεράστιο λάθος ποὺ δὲν ἀντέγραψαν ὅλα τὰ μαγικὰ ξόρκια, κατάρες, κατάδεσμους, θεουργικὰ βιβλία τῶν προχριστιανῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀλλὰ τὰ ἄφησαν νὰ φθαροῦν (ὅπως καὶ τόσα ἄλλα χριστιανικὰ βιβλία). Ἂν τὸ εἶχαν κάνει, ὁ μύθος τῆς Ὀρθολογιστικῆς Ἀρχαιότητας δὲν θὰ εἶχε τόση διάδοση. Θὰ ὑφίστατο καὶ ἐπίθεση -στὴν ἴδια τὴ Δύση- πολὺ νωρίτερα ὅλη ἡ πεποίθηση τῆς Δύσης γιὰ τὸν Ὀρθολογισμό της, τὸν ὁποῖο ἀνάγει σὲ ἕνα χρυσὸ παρελθόν. Ἔτσι, μόνο σὲ κάτι παπύρους καὶ σὲ λιγοστὰ θεουργικὰ καὶ μαγικὰ κείμενα διαβάζουμε ὅτι τὰ ἀγάλματα εἶναι ἔμψυχα καὶ μποροῦν νὰ προκαλοῦν πόνο ἢ χαρά, κι ὅτι γιὰ τοὺς πολέμους καὶ τὶς ἐπιδημίες ὑπαίτιοι εἶναι οἱ κακοὶ δαίμονες ποὺ ὑπερίπτανται τῆς γῆς: Αὐτὲς ἦταν ἀντιλήψεις αὐταπόδεικτες γιὰ τὸν μέσο μὴ χριστιανὸ φιλόσοφο καὶ τὸν μέσο ἄνθρωπο τῆς Ἀρχαιότητας, κλασσικῆς καὶ μεταγενέστερης, ἀλλὰ ἁπλῶς μιὰ «περίεργη ἀτραξιὸν» γιὰ τὸν σημερινὸ καλόπιστο θαυμαστὴ τῆς Ἀρχαιότητας. Γιατὶ ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νὰ καταλάβει ὅτι οὐσιαστικὰ οἱ βυζαντινοὶ ἀντιγραφεῖς ἔκαναν ἕναν κακὸ ἐξωραϊσμὸ κι ἐξιδανίκευση τῆς Ἀρχαιότητας (εἶχαν προηγηθεῖ οἱ Ἀλεξανδρινοὶ λόγιοι). Ὅπως εἶναι ἀδύνατο νὰ καταλάβει κι ὅτι οἱ Χριστιανοὶ πῆραν κι ἀποδέχτηκαν τὸν Ἰπποκράτη, ποὺ ἐναντιώνεται στὶς ἐκτρώσεις, καὶ ἄφησαν τὴν ὑπόλοιπη (στὸ ζήτημα αὐτό) Ἀρχαιότητα μὲ τὶς θηλυκτονίες-ἐκτρώσεις της στοὺς ἄθεους «ὀρθολογιστὲς» καὶ τοὺς ἀρχαιολάτρες.

Ὡστόσο, εἶναι καλὸ νὰ διαβάσει κανεὶς τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα τοῦ Dodds, ἂν ὄχι γιὰ κάτι ἄλλο παρὰ γιατὶ στὴν Ἑλλάδα αὐτὰ θεωροῦνται ὡς ἐθνικὴ προδοσία. «Μπορεῖ», λένε κατ’ οὐσίαν κάποιοι, «νὰ εἶναι ἔτσι κι ἔτσι ἡ Ἀρχαιότητα ἀλλὰ δὲν μᾶς πειράζει κι ἐμεῖς θὰ ὑπερασπιστοῦμε ὡς πακέτο τὴν Ἀρχαιότητα μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ἔτσι ὁ Ἐχθρὸς κάνει«. Αὐτὸ ἔγινε καὶ μὲ τὸν περίφημο Gucci. Ὁρισμένοι δὲν τὴν ἀντέχουν τὴν προδοσία αὐτήν, τόσο πολὺ μάλιστα ὥστε ἀποδέχονται ὡς κρυφὲς ἀλήθειες τὰ θεουργικὰ καὶ ἄλλα μαγικὰ τερτίπια τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων. Ἡ στάση τους εἶναι πολὺ παρήγορη -ὑπό μία ἔννοια. Γιατὶ δείχνει ὅτι δὲν παρατηρεῖται μόνο στὴ σημερινὴ ἐποχὴ τὸ φαινόμενο τῆς διάλυσης (φιλελεύθεροι διανοούμενοι ποὺ ὑπερασπίζονται τὴν ἐλευθερία γιὰ τὴν εἰρηνικὴ ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλάμ) ἀλλὰ ὅτι ὑπῆρχε πάντοτε.

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72562

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72563%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72564

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72565%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72566

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72567%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72568%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72569%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72570%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72571%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72572%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72573%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b72574

This entry was posted in φιλοσοφίες and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s