Cockroach Supremacy // Δίκαιο τοῦ Αἵματος

Ὅταν τὸ αὐτονόητο γίνεται μονοπώλιο τῶν ἀκραίων (διὰ τῆς ἀμφισβήτησής του ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀκραίους, ποὺ κατέχουν χρῆμα, ΜΜΕ καὶ ἐξουσία), τότε τὰ πράγματα δὲν θὰ πᾶνε καλά.

Ἔτσι, οἱ  New York Times ἐπικρίνουν κάποιον Steve King, γερουσιαστὴ τῶν ΗΠΑ, ὡς ρατσιστή, ἐπειδὴ -δῆθεν- ἔγραψε τὸ ἑξῆς συγκλονιστικό:

Civilization Can’t Be Restored With ‘Somebody Else’s Babies’

Καὶ συμπληρώνει ἡ ἐφημερίδα:

Steve King NY Times

Καὶ ἡ κριτικὴ στὶς ἀπόψεις αὐτὲς ἦταν ἡ ἑξῆς, κατὰ τοὺς New York Times:

Critics said that Mr. King echoed the principles of white nationalism, the belief that national identity is linked to the white race and its superiority to other races.

Δὲν ἔχω καταλάβει ἀκριβῶς τί σχέση ἔχει ἡ λευκότητα τοῦ δέρματος μὲ τὴ θρησκεία -καὶ ἀπὸ ποῦ τὰ λεγόμενα τοῦ Γερουσιαστῆ κάνουν τέτοιον συσχετισμό. Ἕνας προσήλυτος λευκὸς Μουσουλμάνος ποὺ γίνεται ἐθελοντὴς τοῦ ISIS ἢ ἁπλῶς ἐπιθυμεῖ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς Σαρία στὴ Δύση δὲν εἶναι καθόλου λιγότερο ἐπικίνδυνος ἀπὸ τοὺς γενημένους Μουσουλμάνους, ποὺ τώρα ἐγκαθίστανται στὴ Δύση καὶ πιστεύουν τὰ ἴδια ἀκριβῶς πράγματα. Ποτὲ δὲν μοῦ πέρασε ἀπὸ τὸ νοῦ ἡ ἰδέα ὅτι ἡ εἰρηνικὴ ἐξάπλωση στὴ Δύση κι ἐν τέλει ἡ εἰρηνικὴ ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι καλὸ ἢ οὐδέτερο πράγμα κι ὅτι μόνο ἡ βίαιη ἐξάπλωση εἶναι κακή -ὅπως δὲν μοῦ πέρασε κατὰ νοῦ ὅτι εἶναι καλὸ ἢ οὐδέτερο πράγμα ἡ εἰρηνικὴ ἐπικράτηση τῶν διακηρυγμένων (φιλο)ναζιστικῶν κομμάτων σὲ μιὰ μεαπολεμικὴ δυτικὴ δημοκρατία. Ἡ διαφορὰ ἔγκειται στὸ ὅτι εἶναι λίγοι οἱ λευκοὶ Δυτικοὶ Μουσουλμάνοι σχετικὰ πρὸς τοὺς Ἄραβες καὶ Ἀσιάτες Μουσουλμάνους «πρόσφυγες». Τίποτε ἄλλο. Ἕνας ἐξισλαμισμένος ροδομάγουλος Δυτικὸς ποὺ πιστεύει ὅ,τι οἱ Μεσανατολίτες δὲν εἶναι πλέον «ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς», ἄσχετα μὲ τὸ ἂν γεννήθηκε ἐδῶ ἢ εἶναι κατάλευκος. Εἶναι ἕνα ἄλλο εἶδος ἀνθρώπου, Homo Sapiens Sapiens Islamicus (σύμφωνα μὲ ἐκείνους ποὺ διακηρύσσουν ὅτι «ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ πολιτισμός του»), αὐτὸ ποὺ πιστεύει στὸ μαστίγωμα καὶ τὴ θανάτωση ὅσων πίνουν μπύρα, κυκλοφοροῦν ἀκάλυπτες ἢ τρῶνε χοιρινό.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι βιοψυχικὸ ὄν. Δὲν ὑφίσταται μαθηματικὴ συνάρτηση μεταξὺ βιολογίας καὶ ψυχῆς, ἀλλὰ ὑπάρχει μιὰ σχέση. Ὅποιος ἀρνεῖται τὴ σχέση αὐτὴ καλὸ εἶναι νὰ ψάξει καὶ νὰ μᾶς μιλήσει γιὰ τὴν Πλατωνικὴ Ἰδέα τοῦ Ἀγαθοῦ καθὼς καὶ τὴν πλατωνικὴ ἄποψη ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι τὸ σῶμα του ἀλλὰ μόνο ἡ ψυχή του. Ὅπως τὰ παιδιὰ μὲ θετοὺς γονεῖς εἶναι ἡ ἐξαίρεση ἐνῶ τὰ παιδιὰ μὲ βιολογικοὺς γονεῖς ὁ κανόνας, ἔτσι καὶ τὰ ἔθνη. Ὑπάρχουν λιγοστὲς ἐξαιρέσεις μὴ γενημένων …… (Ἑλλήνων, Ἀρμενίων, Ἀλβανῶν, Τούρκων κ.ο.κ.) ἐνῶ ἡ πλειονότητα προέρχεται ἀπὸ Ἕλληνες, Ἀρμένιους, Ἀλβανούς, Τούρκους κ.ο.κ. Ὁποιαδήποτε διατάραξη αὐτῆς τῆς (ἀσαφοῦς ἀλλὰ δεδομένης) ἀναλογίας εἶναι κακή, μόνο χάος καὶ συρράξεις προκαλεῖ.

Τὸ «Δίκαιο τοῦ αἵματος» δὲν σχετίζεται μὲ τὴν διατήρηση ἑνὸς καθαροῦ DNA -ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει καθαρὸ DNA- ἀλλὰ μὲ τὴν διατήρηση τοῦ DNA ὅπως αὐτὸ εἶναι τώρα ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν πιθανότητα κατὰ τὸ παρελθὸν νὰ ἔλαβε χώρα γενετικὴ ἀνάμιξη μὲ πολλὲς «φυλές». Αὐτό, τὸ τωρινὸ βιοψυχικὸ ὑλικὸ θέλουμε νὰ συντηρηθεῖ στὸν τόπο του ὡς μοναδικὸ καὶ κυρίαρχο, ὅχι τὴν γονιδιακὴ σύνθεση τοῦ Λεωνίδα καὶ τοῦ Βουλγαροκτόνου, μὲ τὴν ὁποία ἔχουμε μιὰ-κάποια ἄγνωστη σχέση τὴν ὁποία δὲν ψάξαμε, οὔτε ἔχει νόημα. Καὶ γιατί τὸ τωρινὸ βιοψυχικὸ ὑλικό; Γιατὶ ἔτσι μᾶς γουστάρει. Λογαριασμὸ θὰ δώσουμε; Καθένας ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ συνεχίσει μέσῳ τῆς κοινότητάς του νὰ εἶναι ἀπαράλλαχτος. Νὰ βλέπει στὰ μάτια τοῦ παιδιοῦ του περίπου τὰ μάτια τῆς συζύγου ἢ τοῦ συζύγου του. Νὰ βλέπει τὸ παιδί του νὰ ἔχει τὶς ἴδιες ἀσυναίσθητες συνήθειες καὶ προτιμήσεις. Νὰ ἔχει ὅμοιον ἐκεῖνον τὸν μυστηριώδη πυρήνα τῆς προσωπικότητας. Κι ὄχι νὰ βλέπει τὸ παιδὶ τοῦ Σιίτη ποὺ αὐτομαστιγώνεται ἢ τοῦ Σουνίτη ποὺ θεωρεῖ φυσιολογικὸ κι ὡραῖο τὸν πολιτισμὸ καὶ τὰ κοινωνικὰ ἤθη τῆς Ἀνατολῆς.

Δὲν πρόκειται γιὰ ἐκδήλωση «λευκῆς ἀνωτερότητας» (ἢ κίτρινης ἢ ὁποιασδήποτε) ἀλλὰ γιὰ τὴν αὐτονόητη θέληση ἑνὸς λαοῦ νὰ συνεχίσει νὰ εἶναι ὁ ἴδιος. Καλός, κακός, στραβὸς ἢ ἀνάποδος. Ἄλλωστε, ὅλοι πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀνώτεροι. Λευκοί, Μαῦροι, Κίτρινοι· ἄνθρωποι, ζῶα, φυτά, ἴσως καὶ ἀνόργανα. Ἀκόμα καὶ μιὰ κατσαρίδα πιστεύει ὅτι ἔχει ἀνώτερα δικαιώματα ἀπὸ ἐσᾶς στὴν κουζίνα σας καὶ στὰ φαγητὰ ποὺ ξεχάσατε στὸ τραπέζι τὸ βράδι, γιατὶ -θεωρεῖ ὅτι- εἶναι ἀνώτερο ὄν. Cockroach Supremacy, λέγεται. Αὐτὴ ἡ μεγαλομανία ἀνωτερότητας δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ δικαίωμα νὰ συνεχίσεις νὰ εἶσαι ὅ,τι ἤσουν. Σὲ ἀτομικὸ ἢ κοινωνικὸ ἐπίπεδο. Λέγεται δικαίωμα στὴν ἀναπαραγωγή, καὶ ἡ ἀναπαραγωγὴ εἶναι ἄγνωστη λέξη στοὺς διανοητικὰ στείρους, φυγότεκνους καὶ ἄτεκνους Ἀριστεροφιλελεύθερους.

Προσοχή, ἄλλωστε: ὁ Γερουσιαστὴς αὐτὸς ἔγραψε «our civilization» κι ὄχι «civilization». Δὲν ἔθεσε ζήτημα π.χ. ὅτι «πολιτισμένοι» εἶναι μόνο οἱ Δυτικοί.

Βέβαια, ἡ καλὴ ἐφημερίδα λέει ὅτι ἀφοῦ χειροκροτοῦν τέτοιες ἀπόψεις -σὰν τοῦ γερουσιαστῆ- οἱ ἀκροδεξιοί, αὐτὲς εἶναι κακές. Καιρὸς νὰ μάθετε κι ἄλλα «αὐτονόητα»:

-Ὁ Χίτλερ ἦταν φιλομουσουλμάνος καὶ ἀντιχριστιανός, ἦταν χορτοφάγος καὶ τοῦ ἄρεσαν τὰ ἀμάξια (τὸ «κατσαριδάκι»). //  Ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι στὴ μόδα.

-Οἱ Ναζὶ ἦταν Οἰκολόγοι-Φυσιολάτρες, καὶ ὀλίγον παγανιστὲς-μυστικιστές. //  Ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτὲς οἱ πεποιθήσεις εἶναι τῆς μόδας

-Οἱ Ναζὶ πρῶτοι στὴ Δύση προώθησαν τὶς ἐκτρώσεις στὸ ὄνομα τῆς γυναικείας ὑγείας. // Ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτὲς οἱ πρακτικὲς εἶναι σήμερα τῆς μόδας.

-Οἱ Ναζὶ ἦταν ὑπὲρ μιᾶς ἑνωμένης Εὐρώπης. // Ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτὰ τὰ ἰδεώδη κυριαρχοῦν πολιτικά.

-Οἱ Ναζὶ πρῶτοι ἐφάρμοσαν τὴν πρακτικὴ σὲ ἕναν πόλεμο οἱ ἄμαχοι νεκροὶ καὶ ἀπώλειες νὰ εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες. // Ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτὸ γίνεται ἐδῶ καὶ ἑβδομήντα χρόνια σὲ ὅλους τοὺς πολέμους μετὰ τὸ 1945.

Καλῶς ἤρθατε στὸν κόσμο τῶν ἐφαρμοσμένων ἰδανικῶν τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, ἂν δὲν τὸ ἔχετε καταλάβει.

Ἄρα, συμπεραίνει ὁ ἀντιφασίστας, ἀφοῦ ὁ Χίτλερ ἦταν κατὰ τῆς θεωρίας τῆς Ἐπίπεδης Γῆς, τότε πρέπει ἐγὼ νὰ τὴν ὑπερασπιστῶ .

Αὐτὸ ἀκριβῶς κάνει ἡ νοοτροπία τοῦ ἄρθρου. Ποὺ εἶναι νοοτροπία καὶ πολλῶν στὴν Ἑλλάδα.

This entry was posted in φιλελεύθεροι, Αριστερά, Ακροδεξιά, Ισλάμ, ανθρωπισμός and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s