Ὁμοιότητες

Πάντα ἀναρωτιόμουν γιατί τοὺς ἀρέσει τόσο τὸ Ἰσλάμ. Φιλελεύθερους καὶ κομμουνιστές.

Οἱ μὲν φιλελεύθεροι καὶ «χαρούμενοι» (τοὺς ἀντιδιαστέλλω ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους σὰν τὸν Καβάφη, τὸν Τσαρούχη, τὸν Χατζιδάκι, ποὺ ἀντιπαθοῦσαν τὸ Ἰσλὰμ καὶ τοὺς Τούρκους καίτοι ὁμοφυλόφιλοι) σίγουρα ἑλκύονται ἀπὸ τὴν σαρκολατρεία τοῦ Ἰσλάμ: ♫ Ἀστράφτει τὸ «σπαθὶ» τοῦ καβαλάρησὰν φωτιά, καὶ ἁρπάζει τὴ Σεράχ, κι ὅλες λὲν Ἀλλὰχ, Ἀλλάχ ♪ , ὀνειρεύονται οἱ φιλελεύθερες γυναῖκες. Τὴ σαρκολατρεία σκέφτονται οἱ χαρούμενοι, ὅμως μὲσα στὰ ἀνδρικὰ χαμάμ, καὶ τοὺς τρέχουν τὰ σάλια μὲ τὴν ἔλλειψη «καλογερισμοῦ» καὶ «ἁμαρτίας» στὸ μυθικὸ Ἰσλὰμ τῆς Βαγδάτης, τοῦ Ἀλὴ Μπαμπὰ καὶ τοῦ Σεβάχ. Ὁρισμένοι φιλελεύθεροι σκέφτονται καὶ τὰ ὀθωμανικὰ παιδοφιλικὰ χαρέμια τοῦ Σουλτάνου (ναί, εἶχε, ξέχωρα ἀπὸ τὰ γυναικεῖα) καὶ τῶν διαφόρων Ἀράβων τῆς «μπὲλ ἐπόκ» τοῦ ἀραβικοῦ χαλιφάτου (ὅπως ἄλλοι Δυτικοὶ σκέφτονται τὸν σεξοτουρισμὸ μὲ παιδιὰ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολή), μὲ ἀγοράκια ἀντὶ γυναικῶν. Γράφει ὁ Κοραῆς:

μη αρκούμενοι εις το να μας στερούσι τα αναγκαία μέσα του να συστήσωμεν σχολεία εις ανατροφήν και φωτισμόν των ημετέρων τέκνων, μας αρπάζουσιν από τους πατρικούς κόλπους και αυτά τα τέκνα, δια να τα κατηχώσιν εις την θρησκείαν του Mωάμεθ, ή να τα μεταχειρίζωνται ….. ω Γραικοί, και πώς να προφέρη το στόμα μου τοιαύτην των Γραικών καταισχύνην; δια να τα μεταχειρίζωνται εις τας ασελγείς και παρανόμους αυτών ηδονάς.

Προφανῶς ἡ ἀνεμελιά (ἀφοῦ οἱ φιλελεύθεροι νομίζουν ὅτι στὴ Μ. Ἀνατολὴ οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀνέμελοι) καὶ ἡ -ἐξαιτίας τοῦ Διαφωτισμοῦ- καταστροφὴ ποὺ ἔχει ἐπέλθει σὲ κάθε εἴδους συλλογικὴ ἠθικὴ καὶ ἱεραρχία τοὺς κάνει νὰ ἑλκύονται ἀπὸ τὴν χείριστη μορφὴ ἠθικῆς καὶ ἱεραρχίας, καὶ εἶναι ἕνας ἀκόμη λόγος νὰ βλέπουν φιλικὰ τὸ Ἰσλάμ. Σὲ ἀνώτερο κοινωνικὰ ἐπίπεδο, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐμπορικὲς συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Φυσικά, ὑπάρχει καὶ μιὰ προϊστορία παράλληλων πολιτισμικῶν ἀντιλήψεων: (1) «ἀπόλυτος προορισμός» (Δύση) / κισμέτ (Ἰσλάμ). (2) Θρησκευτικὸς ἀνεικονισμός-εἰκονομαχία (Προτεστάνστες καὶ Ἰσλάμ). (3) Σταυροφορίες – Ἀποικίες (Δύση) / Τζιχάντ – ἀραβικὸς ἐποικισμὸς τῆς Μ. Ἀνατολῆς (Ἰσλάμ).

Καὶ μὲ τοὺς Ἀριστερούς; Τί γίνεται;

Μὲ αὐτὰ τὰ ὄντα ἔχουμε τὴν παλιὰ ἱστορία τοῦ εὐγενοῦς ἀγρίου, ποὺ βέβαια δὲν εἶναι ἐφεύρεση τῆς Δύσης ἀλλὰ ὑφίσταται ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα, ὅσο κι ἂν οἱ περισσότεροι Ἀριστεροὶ ἔχουν παιδεία ποὺ φτάνει χρονικὰ μόνο ὣς τὸν ἔξυπνο Ρουσσώ. Βέβαια, οἱ Ἀρχαῖοι θαύμαζαν τοὺς ἀγρίους τῆς Εὐρώπης καὶ τοὺς λαοὺς τῆς Ἀσίας μόνο γιὰ ὅσο διάστημα οἱ ἴδιοι ἦταν ἀδύναμοι. Ἀφότου κατανίκησαν τοὺς Πέρσες, μόνο βάρβαρους τοὺς ἀποκαλοῦσαν. Δηλαδή, δὲν εἶχαν αὐτοκτονικὲς τάσεις οὔτε σκέφτονταν ἐκτὸς πραγματικότητας.

IMG_0488

Οἱ Ἀριστεροί, λοιπόν. Δὲν μποροῦν νὰ σκεφτοῦν ὅτι ἡ γυναίκα μὲ τὴ μαντίλα δὲν εἶναι ἐπαναστάτρια ἀναρχικὴ ποὺ διαθέτει ὅπως θέλει τὸ σῶμα της, ἀλλὰ ὅτι κατὰ περιόδους τρώει κλωτσιὲς καὶ ξύλο ἀπὸ τὰ ἀρσενικά, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ἀλλάχ. Τοὺς ἀρκεῖ ὅτι ὁ κουκουλοφόρος/α μοιάζει ἐξωτερικά, ἐμφανισιακά, μὲ τὴν γυναίκα ποὺ φορᾶ τσαντόρ. Ἄλλωστε, οἱ Ἀριστεροὶ παράρτημα τοῦ δυτικοῦ φαντασιακοῦ εἶναι, μοιράζονται μὲ τοὺς φιλελεύθερους ὁρισμένες βασικὲς ἀντιλήψεις γιὰ τοὺς μὴ Δυτικούς. Καί, ὅπως ἡ παιδεία τους εἶναι περιορισμένη στὰ 200-400 (βαριά) χρόνια δυτικῆς κουλτούρας, ἔτσι καὶ ἡ ἱστορική τους γνώση γιὰ τὴν μουσουλμάνα γυναίκα μὲ τὴν μπούρκα καὶ τὸ τσαντόρ δὲν ξεπερνᾶ τὰ 50-60 χρόνια παλαιστινιακῆς ἀντίστασης. Λογικό, ἀφοῦ ὡς ἐκδυτικισμένοι καὶ πολιτισμικὰ μὴ Ἕλληνες δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν ὅ,τι ἀντιλαμβανόταν ὁ Κοραῆς καὶ οἱ τουρκοκρατούμενοι λόγιοι. Ἀφοῦ, λοιπόν, ἡ ἀντίληψή τους γιὰ τὸ τσαντὸρ καὶ τὴ μαντίλα φτάνει ὣς τὸν Γιασὲρ Ἀραφάτ, ὅταν τοὺς γίνεται λόγος γιὰ τὸ Κοράνι, γιὰ τὶς θεμελιώδεις ἀξίες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ὡς πρὸς τὴ γυναίκα, ἀκοῦν καὶ κοιτᾶν σὰν χάνοι, καὶ «ἀπὸ τὸ ἕνα αὐτὶ μπαίνει, ἀπὸ τὸ ἄλλο βγαίνει». Τοὺς ἀρκεῖ ἕνας θολὸς ἐρωτισμὸς-ἐξωτισμὸς Λώρενς τῆς Ἀραβίας καὶ Σεβάχ, μὲ ἐσὰνς ἀπελευθέρωσης ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸ καὶ τὴ ρουτίνα, μαζὶ μὲ τὴ δῆθεν παλαιστινιακὴ ἐπαναστατικότητα, γιὰ νὰ πάρουν τὴν ἀπόφασή τους. Κουκουλοφόρα ἡ ἀναρχικὴ-ἀντιεξουσιάστρια, «κουκουλοφόρα» καὶ ἡ μαντιλοφορούσα Μουσουλμάνα, τὸ μπουζούκι κι ὁ ἀστυνόμος εἶναι ὄργανα!

This entry was posted in πολυπολιτισμός, Άραβες, φιλελεύθεροι, Αριστερά, Ισλάμ, Τούρκοι and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s