Εἰς Ἀνδρέαν Κάλβον // βλαπτικὲς συνέπειες τῆς τηλεόρασης

Ὦ μεγάλε Ζακύνθιε,
τῶν ᾠδῶν σου τὰ μέτρα,
ὑψηλά, σοβαρά,
τοὺς ἀγῶνες ἐκάλυπτον
ἐκτεταμένους.

Τῆς δουλείας τὰ βάρβαρα
σκοτάδια κατεξέσχισεν,
ὅταν ἐγράφη πύρινος,
ἡ ἀστραπὴ τῶν ὅπλων
(καὶ ἡ ἀρετή σου).

Ὡς ἥλιος, ἀναβὰν
τὸν Ὄλυμπον, ἐστάθη
πάνω εἰς γυμνὰ χωράφια,
εἰς ἀνθισμένα ἐρείπια,
γνώριμον κλέος.

Ἀλλὰ τὸ θεῖον ἔναυσμα
ἡ φωνή σου δὲν εἶναι
τώρα πλέον. Μᾶς ἔρχεται
μακρινὸς καὶ παράταιρος
ἦχος τυμπάνου.

Ὁλόκληρος αἰών,
χείμαρρος, τὴν Ἑλλάδα,
ταραγμένος, ἐσάρωσεν
ἀπὸ τὰ ἰδανικά σου,
τὴν οἰκουμένην.

Κράτει λοιπόν, ὦ γέροντα,
τὴν ἐπιτύμβιον πλάκα.
Τὸ πεπαλαιωμένον σου
τραγούδι κράτει. Φύγε,
παραίτησόν μας.

Ἤ, ἂν προτιμᾶς, ἐξύμνησον,
ἀντὶς γεγυμνωμένων
ξιφῶν, ὅσα μαστίγια
πρὸς θρίαμβον ἐπισείονται
τῶν καφενείων.

Ἵππους δὲν ἐπιβαίνουσι,
ἀμὴ τὴν ἐξουσίαν
καὶ τοῦ λαοῦ τὸν τράχηλον,
ἰδού, μάχονται οἱ ἥρωες
μέσα εἰς τὰ ντάνσιγκ.

Τὶς δάφνες τοῦ Σαγγάριου
ἡ Ἐλευθερία φορέσασα,
γοργὰ ἀπὸ μίαν χεῖρα
σ’ ἄλλην περνᾶ καὶ σύρεται,
δούλη στρατῶνος.

Καθώς, ὅταν τὴν εὔκολον
λείαν ἀποκομίσει,
φεύγει, διστάζει, κι ἔπειτα
σὲ μιὰ γραμμὴν ἑλίσσεται
πλῆθος μυρμήγκων,

μεγάλα προπορεύονται
ἔντομα, μέγα φέροντα
βάρος, ἀκολουθοῦσι,
μὲ φορτίο ἐλαφρότερο,
μικρότερα ἄλλα,

καὶ δὲ βλέπουν στὸ πλάγι τους
τὸ παιδάκι ποὺ στέκει
νὰ γελᾶ τὸν ἀγῶνα των,
καὶ δὲ βλέπουν ὅτι ὕψωσε
τώρα τὸ πέλμα —

οὕτω τὴν χώραν νέμεται
ἡ στρατιὰ τῆς ἥττης,
τοῦ λαοῦ τὴν ἀπόφασιν,
ἄτεγκτον, φοβεράν,
περιφρονοῦσα.

Ἀλλὰ τί λέγω; Θρήνησε,
θρήνησε τὴν πατρίδα,
νεκρὰν ὅπου σκυλεύουν
ἀλλοφρονοῦντα τέκνα της,
ὦ Ἀνδρέα Κάλβε.

Μικράν, μικράν, κατάπτυστον
ψυχὴν ἔχουν αἱ μᾶζαι,
ἰδιοτελῆ καρδίαν,
καὶ παρειὰν ἀναίσθητον
εἰς τοὺς κολάφους.

 

Ἂν ἡ ἑπταετία τῆς χούντας, ὁ στρατὸς τῆς χούντας, ἔχοντας νικήσει Ἕλληνες (τὸ 1949) τουρκοποίησε τὴν Κύπρο, σήμερα ἡ ἑπταετία τοῦ μνημονίου ἀφελληνίζει ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ὁ στρατὸς κολλᾶ φυματίωση στὰ χὸτ σπότ. Ὁ στρατός, πάλι τῆς ἥττας (1974), ὅπως τὸν καιρὸ τοῦ Καρυωτάκη (1922).

Ἀφιονισμένη μέσα στὴν προπαγάνδα της, νὰ προλάβει νὰ λερώσει τὰ πάντα προτοῦ πνιγεῖ στὸ βόθρο ποὺ δημιουργεῖ, ἡ Ἀριστερὰ βάζει στὴν ΕΡΤ (πρὸ ὀλίγου, ἀπόψε) ἱερέα τῆς Λέσβου νὰ ψέλνει τὸ «δός μοι τοῦτον τὸν ξένον κ.λπ.», ἐπὶ 2-3 λεπτά, σὰν νὰ ἔλεγε «Refugees welcome» -καὶ ἡ λήψη σταματᾶ προτοῦ ὁ παπὰς ψάλλει καὶ τὸ «… τὸν ξένον, ὃν Ἑβραῖοι τῷ φθόνῳ ἀπεξένωσαν κόσμῳ» (ἀμφιβάλλω ἂν ὁ παπὰς σταμάτησε), δηλαδή τὴ συνέχεια. Ἐξεπίτηδες κόβει τὸν ὕμνο στὴ μέση ἡ ΕΡΤ, ἀφοῦ αὐτὸς δὲν σταματᾶ, μὰ ἔχει κι ἄλλο.

Τὰ ἅγια τοῖς κυσί. Ἔχουμε καὶ κάποιους  Ὀρθόδοξους μὲ ἦθος καὶ μυαλὰ ἑνὸς φανατικοῦ βήγκαν (περιμένουν διορισμό, ἴσως, ἢ παλαιόθεν διορισμένοι ποὺ τσίριζαν τὸ ’12-’14 γιὰ νὰ βγεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ), τάχα νὰ μὴν καταλαβαίνουν πῶς ἀπομονώνονται ἐδάφια, πῶς ἀποσιωπῶνται στίχοι, ἀλλὰ παριστάνουν ὅτι δὲν καταλαβαίνουν τί σκοπὸ ἔχει ἡ διαστρέβλωση αὐτή. Σὰν τοὺς «ἐκσυγχρονιστὲς» στὰ ΜΜΕ τοῦ ’90 ποὺ ἔλεγαν «Σκάνδαλα; Διαπλοκή; Ποιὰ διαπλοκή;» Ὅποιος ἔχει στοιχεῖα νὰ πάει στὸν εἰσαγγελέα.

Σὲ τοπικὸ ἐκκλησιαστικὸ κανάλι, λίγο πρὶν ἀπὸ τὰ παραπάνω, σοφὸς πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς θεολογίας (περασμένων αἰώνων) ὡς αἰτία γιὰ τὴ δράση τῶν τζιχαντιστῶν τῆς Δύσης στὴν καρδιὰ τῆς Δύσης προτείνει τὴν «ἀποικιοκρατία» -λὲς καὶ ζοῦμε στὸ 1950 καὶ τὸ 1900. Τὰ ἐδάφη τους ποὺ λήστευε ἡ Δύση. Λὲς καὶ ἡ κατοχὴ τῶν χριστιανικῶν αὐτῶν ἐδαφῶν δὲν ἔγινε μὲ ἀραβικὸ ἐποικισμὸ καὶ ἰσλαμικὸ πόλεμο, ἀλλὰ ἡ χριστιανικὴ Αἴγυπτος, ἡ χριστιανικὴ Συρία καὶ Παλαιστίνη ἦταν προαιώνια κληρονομιὰ τῶν Ἀράβων καὶ πατρίδα τοῦ Ἰσλάμ.

Ἀλλὰ ὄχι. Πρέπει καὶ ἡ γριά, καὶ ἡ χριστιανὴ γιαγιὰ ποὺ πάει στὸν ἑσπερινὸ καὶ βλέπει τὴν ἐκκλησιαστική της τηλεόραση, νὰ πειστεῖ ὅτι ὅλη ἡ ἰσλαμικὴ ἐπιθετικότητα εἶναι ὄχι ἐγγενὴς ἀλλὰ «ἀντίδραση» τοῦ «σκλάβου»· ὅτι «ἔχει κι αὐτὸς κάποιο δίκιο». Ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ ἀγαθοί, νὰ δεχτοῦν γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὴ μαύρη μοίρα ποὺ ἤδη ἔχει πλακώσει τὸ Παρίσι, τὸ Λονδίνο, τὴ Γερμανία. Νὰ τοὺς λυπηθεῖ αὐτὴ ποὺ ἴσως αὔριο πάθει τὰ ἴδια.

Νὰ εἰπωθεῖ καὶ τὸ ἀντιιμπεριαλιστικὸ παραμυθάκι ἀπὸ τὸν θεολόγο πανεπιστημιακό, νὰ διαστρεβλωθεῖ παρουσιαζόμενο ὡς «ἀντιφά» καὶ τὸ ὀρθόδοξο ἦθος μὲ τὴν ἀμέριστη ὀργάνωση καὶ βοήθεια «ἐναλλακτικῶν Ὀρθόδοξων» (ὀργανωσιοφάγων), ἕνας ὕμνος ποὺ περιγράφει τὴν φροντίδα γιὰ τὴν ταφὴ τοῦ Ἰῆσοῦ ἀπὸ τὸν Ἰωσήφ, ὅπου γιὰ τὸν δεύτερο ὁ πρῶτος εἶναι ἕνας ἄγνωστος καὶ ξένος γιὰ τοὺς συμπατριῶτες του.

Μὴν τυχὸν καὶ δὲν ἀφήσουν παντοῦ, καὶ σὲ αὐτήν, ἀκόμη, τὴν Ὀρθοδοξία, σὰν τοὺς σκύλους, τὴν ὀσμὴ ἀπὸ τὰ πνευματικὰ οὖρα τους, Συριζαῖοι καὶ φιλοσυριζαῖοι χριστιανοί.

This entry was posted in ποίηση, Άραβες, Αριστερά, Ελλάδα, Ισλάμ, θρησκεία and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Εἰς Ἀνδρέαν Κάλβον // βλαπτικὲς συνέπειες τῆς τηλεόρασης

 1. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Ποιό κανάλι («ἐκκλησιαστικὸ») ἦταν;
  Ποιός ἦταν ὁ προφέσσορας;
  Φέρουν βαρύτατες πλέον εὐθῦνες ὅσοι «ἐκκλησιαστικοί» συσχηματίζονται μὲ τὴν τρέχουσα ἰδεολογία τῶν «ἀνοικτῶν συνόρων» καὶ τῆς «πολυπολιτισμικότητας». Ὁ τραβεστισμὸς τῶν ἐννοιῶν κι ἡ διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας, ἀνακατεμένα μὲ μελίρρυτο λόγο, ἔχουν φτάσει πιὰ στὰ ὅριά τους.
  Θὰ ἔχει ξεπουντουλωθεῖ τὸ ἐγχώριο ποίμνιο,
  ἡ ἐκκλησία, ἡ παροικοῦσα
  ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἡ ἐν Βεροία, ἡ ἐν Λέσβῳ, ἡ ἐν Ἀλεξανδρουπόλει, ἡ ἐν Κῷ
  [ὅπως συνέβη μὲ τὶς ἑπτὰ μικρασιατικέςἘκκλησίες τῆς Ἀποκαλύψεως ἤ μὲ τὴν ἁγιοτόκο Καρχηδόνα ἤ μὲ τὴν Κηρύνεια καὶ τὴν Σαλαμίνα τῆς Κύπρου …]
  καὶ τὰ ξεπουπουλιασμένα ὄρνια αὐτά,
  οἱ νοικιασμένες συνειδήσεις (Gewissen zu vermieten) τοῦ άκαδημαϊκοῦ σπουδαστηρίου,
  θὰ έξακολουθοῦν νὰ ὑποτονθορύζουν sotto voce τὰ φληναφήματά τους!
  (Εὐτυχῶς ποὺ ἡ ζῶσα πραγματικότητα ἔχει τὴ δική της δυναμική, ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν τῶν θεολογημάτων καὶ τῶν διανοητικῶν κατασκευῶν)

  Νὰ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΣΤΟΥΝ, λοιπόν, ὀνομαστικῶς καὶ
  ν᾽ ΑΠΟΜΟΝΩΘΟΥΝ ἁπ᾽ τὴν μεγάλη μᾶζα τῶν στοιχειωδῶς πιστῶν !

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s