Πατριωτισμὸς τοῦ Μελανσόν καὶ τῆς (γαλλικῆς) Ἀριστερᾶς, μάλιστα!

Πηγὴ έμπνευσης

Ἔχω γράψει παλιότερα ὅτι, ὅπως ἀκριβῶς ἡ Ἀκροδεξιὰ ἐξιδανικεύει ἐπικίνδυνα τὴν προανθρώπινη / προ-πολιτισμικὴ φύση ὅταν χρησιμοποιεῖ τὴν βιολογικὴ ἔννοια «φυλή», ἔτσι καὶ ἡ Ἀριστερά (πασῶν τῶν Ἀριστερῶν, ἀκόμη κι ὅταν ἀγνοεῖ τί ὑποστηρίζει μὲ αὐτὰ ποὺ λέει) ἐξιδανικεύει ἐπικίνδυνα τὴν προανθρώπινη / προπολιτισμικὴ φύση ὅταν χρησιμοποιεῖ τὴν ἔννοια «πατρίδα», ποὺ στὴν δική της ὁρολογία δὲν σημαίνει «ἔθνος» ἀλλὰ «φωλιά». Μιὰ ἑλληνικὴ Πατρίδα π.χ. γεμάτη μὲ Μουσουλμάνους καὶ Ἄραβες,  δὲν παύει νὰ διατηρεῖ, κατὰ τὴν Ἀριστερά, τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἱερότητας ποὺ ἔχει ἡ Πατρίδα – γιὰ μένα, ὅμως (καὶ γιὰ πολλοὺς ἄλλους, τὴν πλειονότητα), μιὰ τέτοια χώρα-πατρίδα εἶναι ξένη καὶ ἀηδία καὶ καλύτερα νὰ χαθεῖ, γιατὶ θέλω ἑλληνικὴ πατρίδα.

Τέλος πάντων, καὶ ἡ Ἀκροδεξιά, καὶ ἡ Ἀριστερὰ ἀποφεύγουν τὴ χρήση τῆς λ. ἔθνος* γιὰ χάρη τῆς «φυλῆς-ράτσας» καὶ τῆς «πατρίδας-ζωικῆς φωλιᾶς» (δὲν ὑπάρχει Θεός, ἄλλωστε, καὶ εἴμαστε λογικὰ ζῶα). Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μόνο τὸ ἔθνος ἐκφράζει ἕνα πολιτισμικὸ ἐπίτευγμα, ὄχι ἡ ράτσα οὔτε ἡ φωλιά. Μόνο αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ στὴν ἀνθρώπινη (κι ὄχι ζωική) κατάσταση, στὸ ἐπίπεδο αὐτὸ συλλογικότητας. Ἡ πατρίδα ἀποκτᾶ τέτοιο ἀνώτερο νόημα μόνο ὅταν ταυτιστεῖ μὲ ἕνα πνευματικὸ ἐπίτευγμα, τὸ ἔθνος.

Ὅταν ἀκοῦμε γιὰ πατρίδα, λοιπόν, ἀπὸ Ἀριστερούς, τότε τὰ παραπάνω πρέπει νὰ μᾶς ἔρχονται, σὰν κουδούνισμα ἢ συναγερμός, στὸ νοῦ.

Πέραν τοῦ ὅτι δὲν ὑπάρχει καλὴ Ἀριστερὰ γιὰ ἕνα σωρὸ λόγους σχετικοὺς μὲ τὰ ἀδιέξοδα δύο αἰώνων πολιτισμικῆς αὐτοκτονίας, οἱ «πατριῶτες Ἀριστεροί», ὅταν δὲν εἶναι μικρὸ κόμμα χωρὶς προοπτικὲς ἐξουσίας, τότε εἶναι καταδικασμένοι εἴτε νὰ αὐτοκτονήσουν σὰν τὸν Βελουχιώτη προδόμένοι εἴτε νὰ προδώσουν τὸν «πατριωτισμό» τους. Στὴν α’ περίπτωση γιὰ ἕναν Βελουχιώτη κι ἕναν (ἔστω, ἂς ὑποθέσουμε γιὰ μιὰ στιγμή)  «πατριώτη Μελανσόν» ὑπάρχουν χιλιάδες κομματικὰ κνίτικα στελέχη, καὶ χιλιάδες «ἐθνοφάγοι» σύμβουλοι καὶ κοσμοπολίτικα-«πεπολιτισμένα» στελέχη ἀντίστοιχα. Τὰ «πεπολιτισμένα» αὐτὰ στρατιωτάκια τοῦ κάθε Μελανσὸν ὅταν ἀναλάβουν ὑπεύθυνες θέσεις τότε θὰ ἀποδειχθοῦν σκληροὶ ἐθνοφάγοι, «ἐλᾶτε Μουσουλμάνοι», καὶ θὰ ὑποστηρίξουν τὴν «ἀφομοίωση-ἔνταξη», καὶ ὅλο τὸ ἀποτυχημένο συνταγολόγιο τῆς ἄλλης, τῆς μὴ πατριωτικῆς «κακιᾶς Ἀριστερᾶς», τὸ ὁποῖο ἐφαρμόζεται ἐδῶ καὶ 30-40 χρόνια. Ἱστορικά, γιὰ τὴν β’ περίπτωση, βλέπε τὸ «πατριωτικὸ ΠΑΣΟΚ» τὴν ἑλληνικὴ «πατριωτικὴ ἀνανεωτικὴ Ἀριστερὰ» τοῦ παρελθόντος κ.ο.κ.

Ὅποιος θέλει νὰ ἔχει αὐταπάτες ἐξαιτίας τῶν ἀντιδεξιῶν συνδρόμων ποὺ ἔχουν φίλοι καὶ γνωστοί του, ἢ νὰ μὴν θεωρηθεῖ δεξιὸς ἀπὸ αὐτούς, καλῶς. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅμως διαφορετική.

Πράγματι, γιὰ ἐξαπάτηση συχνὰ ἡ Ἀκροδεξιὰ χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο ἔθνος (καὶ πολὺ συχνότερα τὸ ἐθνικισμός). Ἀλλὰ ἀντιλαμβάνεται τὸ ἔθνος μὲ ὅρους φυλῆς-διαχρονικὰ χωρὶς ἀναμείξεις ράτσας (κι ὄχι μὲ ὅρους βιολογικῆς συνέχειας ἁπλὰ γονιῶν-παιδιῶν, δηλ. «δικαίου τοῦ αἵματος», ἀνεξαρτήτως γονιδιακῆς καθαρότητας ἢ βρωμιᾶς-ἀνάμιξης, πρὶν ἀπὸ 5 ἢ 15 αἰῶνες, τοῦ αἵματος τῶν τωρινῶν πολιτῶν ποὺ ἀνήκουν στὸ δεδομένο ἔθνος). Ἀντίστοιχη χρήση τοῦ ἔθνους ἐνδέχεται νὰ κάνει καὶ ἡ Ἀριστερα: εἴτε ἐννοεῖ -χωρὶς νὰ τὸ ὁμολογεῖ- τὴ φωλιά, εἴτε τὸ πολιτικὸ ἔθνος. Ξεχνᾶ ὅμως, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει πολιτικὸ ἔθνος δίχως πολιτισμικὸ ἔθνος ποὺ νὰ ὑποστηρίζει τὴν ὕπαρξη τέτοιας πολιτείας, καὶ ξεχνᾶ ὅτι ἀκόμη καὶ ἔθνη ποὺ ἐξαρχῆς ἦταν, ἱδρύθηκαν ὡς πολιτικά (π.χ. τῶν ΗΠΑ) κατέληξαν πολὺ σύντομα νὰ εἶναι καὶ πολιτισμικά ἔθνη. Συνεπῶς, οἱ φιγουρατζίδικες ἀπόψεις γιὰ τὸ πολιτικὸ ἔθνος, εἶναι ἱστορικῶς αὐθαίρετες-ἀτεκμηρίωτες.

Ἀφῆστε μας μὲ τὸν πατριώτη Μελανσόν, λοιπόν. Λὲς καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀρχαία ἱστορία. Κάτω οἱ πατριῶτες.

horos

xort3-656x410

Advertisements
This entry was posted in φιλοσοφίες, Αριστερά, Ακροδεξιά, Δύση, Ελλάδα and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Πατριωτισμὸς τοῦ Μελανσόν καὶ τῆς (γαλλικῆς) Ἀριστερᾶς, μάλιστα!

 1. Ο/Η Ν λέει:

  Χριστός Ανέστη
  Nομίζω πως ο σωστός όρος είναι subspesies-υποείδη.Επίσης νομίζω οτι παίρνεις ως δεδομένη την προσέγγιση του έθνους απο την »ακροδεξιά » με τον τρόπο που λές ενώ αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο.

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Ν λέει:

  Υ.Γ. Αυτό που μ ευχαριστεί στις παλιότερες φωτογραφίες των Ελλήνων εκτός που είναι νεώτεροι είναι που είναι εμφανώς πιο λιτοδίαιτοι.Σπαθάτοι που λεν.

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Ἀληθῶς ἀνέστη.
  Τὶς βασικὲς ἀπόψεις λέω, δὲν κάνω μεταπτυχιακὴ μὲ θέμα τὸ εὖρος τους.
  Σπαθάτοι μέν, οἱ κάτω εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πάνω.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s