March for J. Robert Oppenheimer

Ἡ παρέλαση τῶν ψεκασμένων ἐπιστημόνων. Ἔγινε πρόσφατα στὶς ΗΠΑ.

Ὑποτίθεται ὅτι συνίσταται σὲ διαμαρτυρίες γιὰ περικοπὲς στὴν ἔρευνα. Ἀλλὰ φοβᾶμαι ὅτι συνίσταται καὶ σὲ ἄλλα πράγματα, ποὺ δὲν λέγονται ἀλλὰ συμβαίνουν.

Σὲ τί συνίσταται; Στὴν ἐκμετάλλευση τῆς ἐπιστημονικῆς ἰδιότητας χάριν πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν στοχεύσεων μὲ στόχο ἀτομικὴ ὠφέλεια ἀλλὰ καὶ ὠφέλεια τῆς συντεχνίας.

Πῶς γίνεται αὐτό; Μέσῳ τῆς ἰδέας ὅτι ἡ γνώμη τοῦ ἐπιστήμονα γιὰ ζητήματα ἐκτὸς τῆς ἐπιστήμης του ἀξίζει περισσότερο ἐπειδὴ αὐτὸς εἶναι καλὸς στὴν ἐπιστήμη του. Ἀλλὰ τότε, κι ἕνας ποδοσφαιριστὴς ἢ μανεκὲν ἔχει ἄποψη γιὰ τὸ α ἢ τὸ β τὴν ὁποία ἀξίζει νὰ προσέξουμε. Παρομοίως, μέσῳ τῆς ἄποψης ὅτι π.χ. ὁ γιατρὸς ἔχει καλύτερη ἄποψη γιὰ τὴν πολιτικὴ γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Κράτους ἐπειδὴ εἶναι γιατρός. Καταφανὲς ψέμα, ἀφοῦ ἕνας ἄριστα καταρτισμένος γιατρὸς καὶ ὁ καλύτερος χειρουργὸς δὲν ἀποκλείεται νὰ παίρνει φακελάκι ἢ νὰ ὑποστηρίζει μιὰ κακὴ πολιτικὴ γιὰ τὴν ὑγεία ἁπλῶς ἐπειδὴ αὐτὴ συμφέρει οἰκονομικὰ τὸν ἴδιο.

Καὶ πῶς ἀλλιῶς γίνεται; – Μέσῳ τῆς δημιουργίας ἀξιολογικὰ μὴ οὐδέτερων θεωρητικῶν ἐπιστημῶν (ἢ σχετικῆς τροποποίησής τους), ὅπως ἡ Κοινωνιολογία καὶ ἡ Πολιτικὴ Ἐπιστήμη. Μὲ αὐτὲς ὁρίζεται τὸ πολιτικὰ ὀρθό, καὶ ἀναπόδεικτες ἀοριστολογίες ὅπως ἡ Πρόοδος καθίστανται ὅροι-ἐργαλεῖα τῶν «ἐπιστημονικῶν» αὐτῶν ἀναλύσεων. Μὲ ἄλλα λόγια: πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ πορίσματα τῶν ἐπιστημῶν αὐτῶν (ὅπως καὶ τῆς Ψυχολογίας) ἀκριβῶς ὅπως ἀντιμετωπίζουν τὶς θεολογικὲς ἀναλύσεις οἱ ἄθεοι.

Καὶ πῶς ἀλλιῶς; Μέσῳ θετικῶν ἐπιστημόνων ποὺ ἐρευνοῦν καὶ ἀποφαίνονται γιὰ ἀναπόδεικτα ζητήματα, ὅπως τῆς αὔξησης τῆς μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας ἐξαιτίας τοῦ τάδε ἀνθρωπογενοῦς αἰτίου ἢ περὶ τῆς ὕπαρξης θεοῦ κ.λπ. κ.λπ., ὥστε τὸ χρησιμοποιούμενο κύρος τῆς θετικῆς ἐπιστήμης νὰ καθιστᾶ ἀκλόνητη ἀλήθεια κάτι ποὺ ξεπερνᾶ τὶς τωρινὲς ἐπιστημονικὲς δυνατότητες. Πρακτικὸ ἀποτέλεσμα; Ἀντὶ γιὰ τὶς (ὄντως ἐπιβαρυντικὲς περιβαλλοντικά) ἐξορύξεις λιγνίτη-πετρελαίου, τὰ «κονομᾶνε» οἱ ἐπιδοτούμενες μὲ τὰ λεφτὰ ὅλων «πράσινες» ἑταιρεῖες ποὺ κατασκευάζουν ἀέρα κοπανιστό, τὶς κοστοβόρες καὶ μὴ παραγωγικὲς ἀνεμογεννήτριες (αἰσθητικὰ ἄθλιες πάνω στὰ βουνά μας) κι ἔχουν συμβουλάτορες καὶ «ἐπιστήμονες» ὡς δημοσιοσχεσίτες, τοὺς ὁποίους κατόπιν ἐπιδοτοῦν γιὰ τὴν «ἔρευνα» τοῦ ἀέρα ἢ τοὺς προωθοῦν σὲ θέσεις στὰ Ὑπουργεῖα.

Τί κατορθώνει; Νὰ προετοιμάζει μιὰ ἀκόμη («ἀριστερὴ» ἢ ἀριστερή) ἐκδοχὴ τοῦ ἐλιτισμοῦ. Ὅπως οἱ νεοφιλελεύθεροι ἔχουν τοὺς «τεχνοκράτες» ἔτσι ἡ ἀριστερά, ποὺ παλιότερα εἶχε τοὺς «γνῶστες τῆς πολιτικῆς» (ἀριστεριστές-μαοϊκούς), ἔχει τοὺς «ἐπιστήμονες». Αὐτοὶ δὲν εἶναι τριτοκοσμικοὶ «χασάπηδες» καὶ δρ Μένγκελε οὔτε ψυχροὶ «τεχνοκράτες»: Εἶναι μὲ ἀνθρώπινο προσωπεῖο, νοιάζονται γιὰ τοὺς «ἀποκλεισμένους», τοὺς ΛΟΑΤ, τοὺς Μουσουλμάνους. Γιὰ τὸν μέσο ἄνθρωπο, μὲ δυὸ λόγια. Γιὰ τὴν Ἀνθρωπότητα στὸ σύνολό της.

Πόση σχέση μὲ τὴν ἐπιστήμη ἔχουν; Ὅση αὐτὸς ποὺ νομίζει ὅτι ἕνα ἐπιστημονικὸ σύγγραμμα περὶ δηλητηρίων σκοπὸ ἔχει νὰ μᾶς βάλει ὅλους νὰ αὐτοδηλητηριαστοῦμε ἢ νὰ δηλητηριάσουμε τὸν μισητὸ συνάδελφό / ἀφεντικό μας.

As the marchers trekked shoulder-to-shoulder toward the Capitol, the street echoed with their calls:…as well as their chants celebrating science, “Who run the world? Nerds,” and “If you like beer, thank yeast and scientists!”:

Τὸ γρύλισμα καὶ ἡ μνησικακία τῶν «φυτῶν». Τί χρειάζονται οἱ ἐκλογές, λοιπόν; Νόμιζα κι ὅτι οἱ καλόγεροι τοῦ μεσαίωνα ἔφτειαχναν τέλειες μοναστηριακὲς μπύρες… Tip: Τὰ ψυχοπαθὴ αὐτὰ «φυτὰ» ποὺ τσιρίζουν ὅτι «διατηροῦν ἐν λειτουργίᾳ τὸν κόσμο» κάνουν τὴν ταύτιση Ἐπιστήμονας = Ἐπιστήμη. Λίγο ἀκόμη καὶ θὰ εἰσέβαλαν σὲ μιὰ ἐκκλησία διακηρύσσοντας τὴ Λατρεία τῆς Ἐπιστήμης (ὅπως τοῦ Λόγου, παλιά).

[…] dozens of demonstrators from the march holding signs, including one that said, “Stop denying the earth is dying,”:

Τὸ 99% τῶν εἰδῶν ποὺ ἔχουν ὑπάρξει ἀπὸ τότε ποὺ ἐμφανίστηκε ἡ ζωὴ στὸν πλανήτη, ἐξαφανίστηκε λόγῳ τῆς Εξέλιξης, ἀλλὰ «ἡ Γῆ πεθαίνει!» σὲ 3, 2, 1, 0 δευτερόλεπτα. (Τὸ ποσοστὸ αὐτὸ τὸ θυμοῦνται τὰ «φυτὰ» μόνο ὅταν θέλουν νὰ ἐπιχειρηματολογήσουν κατὰ τοῦ «λίαν καλά» τῆς Γένεσης.)

[…] Dr. Oreskes said the closest parallel to Saturday’s protests were the demonstrations for nuclear disarmament in the 1950s and ’60s. But scientists were then marching against the use of science to build weapons of mass destruction:

Νόμιζα ὅτι ἡ ἐπιστήμη ἀσχολεῖται μὲ τὴν ψυχρὴ καὶ οὐδέτερη Γνώση, κι ὅτι ὅποιος ἐπιστήμονας ἔχει κοινωνικὲς εὐαισθησίες τὶς ἔχει ἐξωεπιστημονικά. Σὰν τὸν ἐπιστήμονα ποὺ βρῆκε τὴν ἀτομικὴ βόμβα. Δὲν ἔφταιγε ἡ ἐπιστήμη (ἡ πλατωνικὴ Ἰδέα τῆς Ἐπιστήμης), ὁ ἐπιστήμονας ἔφταιγε, ὡς κοινωνικὸ ὄν.

Στὴν Νεοελλάδα, δὲν ἔχουμε ἀκόμη τὰ ἐπιδοτούμενα μὲ Phd νὰ διαδηλώνουν. Ἔχουμε ὅμως ἀφενὸς καὶ στὸ διαδίκτυο τὰ μπλὸγκ τῆς τελευταίας δεκαετίας, ποὺ σὰν θετικιστὲς τοῦ 19ου αἰ. φτιάχνουν πολέμους Θρησκείας-Ἐπιστήμης εἴτε γιὰ νὰ σώσουν τὸν πλανήτη ἀπὸ τὸ βόθρο ποὺ οἱ ἐπιστήμονες δημιούργησαν (βόμβες, χημικά) εἴτε νὰ ἀποφανθοῦν (ὡς κομπλεξικοὶ πτυχιοῦχοι τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν; ) ὅτι ἡ ἀξιολογικὰ οὐδέτερη Ἐπιστήμη ὑποκαθιστᾶ (!) τὴ φιλοσοφία, τὴ μεταφυσικὴ καὶ τὴ θρησκεία (κι ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι περιττά). Ἡ πλάκα εἶναι ὅτι αὐτὰ τὰ ἔξυπνα ὄντα τῶν ἱστολογίων εἶναι ἄθεοι ποὺ παράλληλα ἀγνοοῦσαν τὸ γεγονὸς ὅτι φημισμένοι ἄθεοι ὅπως ὁ Διογένης Κυνικὸς κορόιδευαν τὴν Ἐπιστήμη. Ἀφετέρου, κάτι γίγαντες τοῦ πνεύματος, σὰν τὸν Νανόπουλο (τύπου Χώκινγκ, ποὺ κάθε τρεῖς καὶ λίγο κάνει διάγγελμα περὶ UFO καὶ Θεοῦ), ποὺ κάθε μιὰ στὰ δέκα χρόνια πετᾶνε τὴν ἀποψάρα τους γιὰ τὸ «Ψ» βασισμένοι στὴν κοινωνικὴ ἀναγνώριση ποὺ ἀπολαμβάνουν λόγῳ τῆς ἐπαγγελματικῆς τους ἐνασχόλησης μὲ τὸ «ὄχι Ψ ἀλλὰ Χ».

This entry was posted in φιλελεύθεροι, φιλοσοφίες, Αριστερά, Δύση, επιστήμη, κοινωνία, οικολογία, οικολογίες and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s