Τὰ τὰμ-τὰμ τοῦ Συντηρητισμοῦ

Τὸ Σαρφάιφορ (ἔτσι τὸ λέει ἕνα παιδάκι) ἐπιβεβαιώνει τὴ Δεξιά.

Ένας άνθρωπος σε μια πρωτόγονη κατάσταση με ελάχιστους πόρους και εξαρτώμενος από την φύση (χωρίς τεχνολογία), πως θα φερόταν; Θα επικοινωνούσε με τους συνανθρώπους του με ευγένεια και πειθαρχία ώστε να καταφέρει να επιβιώσει; Θα συνεργαζόταν αρμονικά με τον κοινωνικό του περίγυρο ώστε να εξασφαλίσει την δική του ζωή, της οικογένειάς του, και της κοινότητας που ζει;

Υπάρχουν δύο βασικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Η πρώτη έχει δοθεί τον 16ο αιώνα από τον Άγγλο ΦιλόσοφοΤόμας Χομπς, και φοβάμαι ότι δεν θα αρέσει στους αριστερούς αναγνώστες του κειμένου: Ο άνθρωπος είναι κτήνος, κυριευμένος από τα πάθη του, οδηγούμενος από τα πιο σκοτεινά του ένστικτα. Λόγω της ανθρώπινής του φύσης, ψάχνει συμμαχίες. Βασίζεται στον Θεσμό της παραδοσιακής πυρηνικής οικογένειας, χτίζει δεσμούς με τους συγγενείς του ώστε να προστατεύονται όλοι μεταξύ τους, διευρύνει την οικογένεια σε ομάδα, χωριό, φυλή, Έθνος ώστε να αποκτήσει παραπάνω ισχύ και να επιβιώσει έναντι άλλων εχθρικών ανταγωνιστικών ομάδων, διατηρεί και αυξάνει την Ιδιοκτησία του (τόσο την προσωπική όσο και την Εθνική) ώστε να έχει πόρους και εφόδια να επιβιώσει αυτός και τα τέκνα του. Φροντίζει ώστε το Έθνος του να είναι ισχυρό μέσω της συνοχής: Κοινή γλώσσα , μία θρησκεία, ίδιες παραδόσεις, μοναδική κουλτούρα με τοπικές ιδιαίτερες εκφράσεις.

Η παραπάνω απάντηση αποτελεί την Δεξιά θεώρηση των πραγμάτων που βασίζεται στον Ρεαλισμό (και για κάποιους τον «αφόρητο κυνισμό»).

Στον αντίποδα  ο Ελβετός φιλόσοφος  Ζαν-Ζακ Ρουσσώ , ο οποίος θεωρούσε ότι ο άνθρωπος έχει από την φύση του «ευγενή» χαρακτηριστικά,  τα οποία έχουν εκφυλιστεί λόγω του Θεσμού της Ιδιοκτησίας. Επειδή ο άνθρωπος είναι ευγενικό όν […], και έχει φυσική ροπή προς την Ισότητα και την ειρηνική συνύπαρξη με άλλους συνάνθρωπούς του, μπορεί να αυτό-περιορίζεται καταλαβαίνοντας από μόνος του τα όρια που πρέπει να έχει η ελευθερία του, ώστε να μην ενοχλεί τον συνάνθρωπό του.

ο άνθρωπος όταν πλησιάζει πρωτόγονες καταστάσεις ξεγυμνώνει τα πιο άγρια ένστικτά του. Ζήλιες, επιθετικός ανταγωνισμός, μάχη για την ατομικότητα του καθενός, κρύψιμο ιδιοκτησίας (φαγητού) για ιδία χρήση σε βάρος της ομάδας, κλίκες που συνωμοτούν έναντι παιχτών ή άλλων κλικών, επίκληση της ομάδας όταν υπάρχει συμφέρον και μετά προδοσία της ομάδας όταν αλλάζουν οι περιστάσεις κ.ο.κ.

Ο δρόμος της Δεξιάς είναι ο σωστός, επειδή βασίζεται στον Ρεαλισμό και ουχί στον ανέφικτο Ουτοπισμό:

«Φραγκέψαμε», ποὺ ἔλεγε κάποιος θεολόγος, καὶ γελάγαμε μὲ τὴν Ν. Ἀλλὰ ναί. Δηλαδή, ὄχι: Ὄχι ὅτι περίμενες ἀπὸ Δεξιοὺς Συντηρητικοὺς νὰ εἶναι χριστιανοὶ καὶ Ἑλληνορωμαῖοι. Οἱ ἄνθρωποι συντηρητικοὶ εἶναι, μεταφέρουν ἐδῶ διαμάχες τῆς Δύσης. Χὸμπς ἢ Ρουσώ. Ὁ Ἄνθρωπος εἶναι ἢ θηρίοκαλὸς σὲ κάποια «ἀρχικὴ»(!) πρωτόγονη κατάσταση. Ἤ: ὁ ἄνθρωπος εἶναι «ἀνορθολογικὸς» (μὲ τυφλὰ πάθη καὶ ὀρέξεις)  ἢ «ἔλλογος» (ὀρθολογιστής) = (!) «καλός / πεπολιτισμένος» (ἐνῶ ὁ ἀνορθολογικὸς εἶναι ἀπολίτιστος καὶ κακός…).

Ἡ πλάκα εἶναι ὅτι οἱ «Συντηρητικοὶ» ἐπιθυμοῦν νὰ παρουσιαστοῦν ὡς στοχαστὲς στὸ γήπεδο (γιατὶ περὶ ἀρένας πρόκειται) τῆς Διανόησης ὑπερασπιζόμενοι τόν (κατ’ ἀνάγκη) ἀστόχαστο πρωτογονισμό (ὁ ὅρος πρωτογονισμός δὲν χρησιμοποιεῖται ἐδῶ ἀξιολογικῶς) τῆς βίας-δύναμης-ὁμάδας. Σὰν νὰ λές πολεμῆστε γιὰ τὴν εἰρήνη, ἢ συνουσιαστεῖτε ὑπὲρ τῆς παρθενίας. Δὲν γίνεται. Δὲν ὑπάρχει ὁ οὔγκανος στοχαστής, γιατὶ -καταρχήν- δὲν ὑπάρχει πλέον ἐπιστροφὴ στὴν πρωτόγονη κατάσταση, ὅπου ἀποδεικνύονται ὅλα ξεκάθαρα, οὔτε «καθαρὴ ἀνθρώπινη φύση». Ὅσο ἀποτυγχάνουν τὰ ὁράματα ἔμφυτης καλοσύνης καὶ προόδου, ἄλλο τόσο φιλοσοφικὰ ἀβάσιμα εἶναι τὰ ἐγωιστικὰ γονίδια ἢ ἡ πολιτικὴ θεσμοθέτηση τῆς φυσικῆς ἀνισότητας.

Οἱ Συντηρητικοὶ δὲν καταλαβαίνουν τὴ σχέση Βίας (σκληρότητας κ.λπ.) καὶ Πολιτισμοῦ. Ἀντιστρέφουν τὴν Οὐτοπία σὲ κάτι ποὺ εἶναι πάλι Οὐτοπικὸ ἀρνούμενοι τὸ ὄνομα αὐτὸ καθεαυτὸ τῆς Οὐτοπίας, καὶ κάνουν ἔτσι μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ἡ Ἀριστερὰ ἀπέκτησε copyright στὴν λέξη οὐτοπία. Ἀπὸ ἀντίδραση. Ἀλλὰ ἤδη, μιὰ ἡρωικὴ συνειδητοποίηση τοῦ πρωτογονισμοῦ εἶναι ἀνέφικτη.

Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἀπαραίτητα κακὸς ὅταν σκοτώνει οὔτε ἀπαραίτητα καλὸς ὅταν ἀγαπᾶ. Οἱ κλίκες καὶ ὁ ἀνταγωνισμὸς δὲν εἶναι καταστάσεις πρωτόγονες. Ὑφίστανται παντοῦ, πάντα -δὲν ἀκυρώνουν τὴν ἐκλέπτυνση, τοὺς καλοὺς τρόπους καὶ τὴν ὑψηλὴ αἰσθητική, οὔτε τὸ ἀντίστροφο. Ὁ ἀνορθολογισμὸς καὶ ὁ ὀρθολογισμὸς δὲν εἶναι ζητήματα τόσο ἁπλὰ ὅσο φαντάζουν στὸ θέατρο σκιῶν τῶν Συντηρητικῶν καὶ τῶν «Ἀνοιχτόμυαλων» Προοδευτικῶν.

Κι αὐτὰ τὰ περὶ ἔθνους καὶ οἰκογένειας φανερώνουν ἀσχετοσύνη περὶ τὴν Ἱστορία, ἀσχετοσύνη ποὺ ἀγνοεῖ ὅτι μιὰ χαρὰ στὴν πράξη συμβάδιζε ὁ κομμουνισμὸς μὲ τὸν ἐθνικισμὸ στὴν Κίνα, τὴν ΕΣΣΔ, τὴν Ἀλβανία, τὴν Κούβα. Μόνο ἔνδειξη ἄγνοιας τῆς ἱστορίας εἶναι τὸ νὰ θεωρεῖται γενικὰ Ἀριστερὴ ἰδέα ἡ ἐναντίωση στὸ Στρατὸ τὴ στιγμὴ ποὺ γνωρίζουμε γιὰ τὸν μεγάλο βαθμὸ στρατιωτικοποίησης τῆς ΕΣΣΔ (ἐξοπλισμοὶ κ.ἄ.). Μόνο ἔνδειξη ἄγνοιας εἶναι νὰ νομίζεις, οὔτε λίγο οὔτε πολύ,  ὅτι τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα εἶχαν γκέι πράιντ, καὶ μόνο συντηρητικὴ ἀσχετοσύνη ὑποδηλώνει ἡ ἄγνοια τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ΕΣΣΔ ἀκύρωσε σὲ 1-2 δεκαετίες ὅλα τὰ «προοδευτικὰ» μέτρα περὶ (κατά) οἰκογένειας. Δηλαδή, οἱ συντηρητικοὶ ἕλληνες Δεξιοὶ συγχέουν τὴν δυτικὴ καὶ ἑλληνικὴ Ἀριστερὰ μὲ τὴν μόνη κυβερνώσα Ἀριστερὰ (τῆς περιόδου 1917/1945-1989) γενικά. Οἱ Ἰδέες εἶναι καταρχὴν Λάβαρα κι ἔπειτα Περιεχόμενα χρήζοντα διαρκῶς ἑρμηνευτῶν τους οἱ ὁποῖοι ὑποχρεοῦνται νὰ ἔχουν ἀξιώσεις ἀντικειμενικῆς ἀλήθειας. Ἀντὶ νὰ δεχτοῦν κάτι τέτοιο οἱ ὁμοϊδεάτες τοῦ ἄρθρου, φτιάχνουν κάτι μονομερεῖς κοσμοαντιλήψεις βασιζόμενοι στὴν ὄντως ἐλεεινὴ Ἀριστερὰ τῆς παρακμιακῆς μεταπολιτευτικῆς / μεταπολεμικῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς μετασοβιετικῆς Δύσης. Ἀλλὰ ἡ Ἑλλάδα εἶναι καὶ ἦταν ἐπαρχία, ὁπότε ὁ Νεοέλληνας ποὺ διάβασε γιὰ τὴν καταγωγή τῆς οἰκογένειας ἢ πιστεύει πὼς ὑφίσταται εὐγενὴς ἄγριος δὲν διαφέρει κατὰ πολὺ ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους του.

This entry was posted in φιλοσοφίες, Δεξιά and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Τὰ τὰμ-τὰμ τοῦ Συντηρητισμοῦ

  1. Παράθεμα: Τὰ τὰμ-τὰμ τοῦ Συντηρητισμοῦ – manolisgvardis

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s