Ἀντισημιτικά

Τὸ ἄρθρο τοῦ Στάθη καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου. Φρονῶ ὅτι καὶ οἱ δύο κάνουν λάθος.

Ὁ Στάθης θεωρεῖ ὅτι δὲν εἶναι ἀντισημιτισμὸς ἡ ἄποψη ὅτι «το 40,2% των Ελλήνων πιστεύει ότι το Ισραήλ συμπεριφέρεται στους Παλαιστίνιους όπως συμπεριφέρθηκαν οι ναζί στους Εβραίους«. Καταρχήν, δὲν ὑπάρχουν «Παλαιστίνιοι», ἀλλὰ Ἄραβες. Ἐννοεῖται ὅτι οἱ σημερινοὶ «Παλαιστίνιοι» δὲν ἔχουν καμμία ἐθνοπολιτισμικὴ σχέση μὲ τοὺς ἀρχαίους Φιλισταίους, δεδομένων τῶν ἀραβικῶν ἐποικισμῶν καὶ σφαγῶν ἀπὸ τὸν 7ο αἰ. κ.ἑ.. Ὣς τὸ 1948, ὁ ὅρος «Παλαιστίνιος» ἦταν γεωγραφικὸς καὶ ἀκόμη κι Ἑβραῖοι ὀνομάζονταν «Παλαιστίνιοι»: Σὰν τοὺς Βούλγαρους τῆς Γιουγκοσλαβίας ποὺ ὀνομάστηκαν «ἐθνικὰ Μακεδόνες» ἐπειδὴ ζοῦσαν σὲ τμῆμα τῆς γεωγραφικῆς Μακεδονίας: παρομοίως, οἱ γεωγραφικὰ παλαιστίνιοι Μουσουλμάνοι μετατράπηκαν σὲ ἐθνικὰ Παλαιστίνιους, κι ἀπέκτησαν copyright τοῦ ὅρου ἐμφανιζόμενοι ὡς οἱ μόνοι γηγενεῖς. Φυσικά, ξεχνᾶμε ὅτι τὸ ὀθωμανικὸ Ἰσλὰμ -ὣς τὸ 1918- στὴν πράξη ἀπαγόρευε τὴν ἑβραϊκὴ παρουσία στὴν Παλαιστίνη. Ὅπως δὲν ὑπάρχουν «Σύριοι», «Ἰορδανοὶ» καὶ «Ἰρακινοί», παρὰ ὡς κρατικοὶ ἢ γεωγραφικοὶ ὅροι: εἶναι ὅλοι ἀραβόφωνοι Μουσουλμάνοι καὶ τίποτε ἄλλο.

Προφανῶς, ἡ εἰκόνα τοῦ ἀδικημένου Ἰσλὰμ σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς Γῆς, εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ γελοία, εἶναι ἐπικίνδυνη, εἰδικὰ σήμερα. Δὲν συζητᾶμε βέβαια γιὰ τὸ ἂν τὸ Ἰσραὴλ ἔχει στρατόπεδα καταναγκαστικῆς ἐργασίας κι ἐξόντωσης Ἀράβων, θαλάμους μὲ Zyklon B κ.λπ., ἢ ἂν στὸ μετὰ τὸ 1933 ναζιστικὸ Ράιχσταγκ ὑπῆρχαν ἐκλεγμένοι-διορισμένοι Ἑβραῖοι βουλευτές, ὅπως ὑπάρχουν Ἄραβες βουλευτὲς στὸ ἰσραηλινὸ κοινοβούλιο: εἶναι ἐπίσης ὄχι γελοῖο ἀλλὰ ἐπικίνδυνο.

Ἐπειδὴ οἱ Ἀριστεροὶ θέλουν νὰ ἔχουμε μνήμη χρυσόψαρου καὶ νὰ ἀγνοοῦμε ὅτι πρῶτη παγκοσμίως ἡ ΕΣΣΔ μὲ τὰ κράτη-μαριονέτες της ἀναγνώρισε τὸ Ἰσραήλ, καὶ τοῦ ἔδινε ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα κατανίκησε τοὺς Ἄραβες, ἀλλὰ κατόπιν τὸ θεώρησε ὡς Κράτος τοῦ Σατανᾶ ἐπειδὴ αὐτὸ συμμάχησε μὲ τὶς ΗΠΑ -δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ τοὺς εἰσακούει κάποιος. Ἡ ἀριστερὴ πάγια τακτικὴ τῆς πολιτικοποίησης τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης δὲν εἶναι ἀνώτερη μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ γιὰ κάποιους ἡ Πολιτικὴ θεωρεῖται -κακῶς- ἀνώτερη τῆς Ἱστορίας. Ἐπειδή, συνεπῶς, ἔχουν μεγάλο καημὸ οἱ Ἀριστεροὶ τῆς Ἑλλάδας νὰ συνεχίσουν τὴν πολιτικὴ τῆς πεθαμένης ΕΣΣΔ (ἡ ὁποία πεθαίνοντας τάχα ἔδωσε στὴν ἑλληνικὴ Ἀριστερὰ εὐχὴ καὶ κατάρα νὰ συνεχίζουν στὸν αἰώνα τὸν ἅπαντα τὴν ἐξωτερική της πολιτική -ἀκόμη καὶ γιὰ μὴ ἑλληνικὰ ζητήματα), θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ δεχτοῦμε ὡς σοβαρὸ ἐπιχείρημα.

Ἡ κακόπιστη κριτική, ποὺ δὲν λαμβάνει ὑπόψη της τὶς παραπάνω ἀλήθειες, προφανῶς εἶναι ἀντισημιτισμός. Ἡ κριτικὴ στὰ πλαίσια τῆς πραγματικότητας δὲν εἶναι ἀντισημιτισμός. Ἡ ἐναντίωση στὴν πολιτικὴ ὀρθότητα δὲν εἶναι ἀντισημιτισμός. Ἀλλὰ εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ ἀντισημιτισμός, ὅταν ξεχνᾶμε ὅτι τὸ Ἰσραὴλ ἀντιμετωπίζει τὸ Ἰσλάμ, ὄχι Βέλγους καὶ Δανούς. Μήπως ὅσοι «ἐθνικιστὲς» καὶ «παλαιοημερολογίτες στὰ μυαλὰ» κατηγοροῦν τὸ Ἰσραὴλ ξεχνᾶνε τὸν -ἀπόλυτα δικαιολογημένο- τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες τοῦ 1821 ἀντιμετώπισαν τοὺς πληθυσμοὺς τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Πελοπόννησο, οἱ ὁποῖοι ἦταν δυνάστες (κατεῖχαν τὰ πάντα βάσει τοῦ «δικαιώματος» τοῦ Κατακτητῆ) καὶ ἐπὶ αἰῶνες πράκτορες τοῦ πιὸ φρικτοῦ δεσποτισμοῦ;

Ὅμως, παρομοίως κάνει λάθος καὶ τὸ Κ.Ι.Σ. Ἀκόμα κι ἂν λανθασμένα οἱ Ἕλληνες πιστεύουν ὅτι στὸ Ἰσραὴλ ὑπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωσης Παλαιστινίων, ἀκόμη κι ἂν ὑπάρχουν ἀντιεβραϊκὲς ἀντιλήψεις καὶ στερεότυπα, αὐτὸ δὲν τοὺς κάνει πρωταθλητὲς στὸν ἀντισημιτισμό. Ἂν ἦταν ἔτσι, τότε θὰ εἶχαν κάνει κατὰ τῶν Ἑβραίων ὅ,τι ἄλλοι λαοὶ ἐπὶ Β’ Π.Π. Στὴ Βουλγαρία λ.χ. τὰ ποσοστὰ ἐξολοθρευμένων Ἑβραίων ἀνὰ πόλη εἶναι μεγαλύτερα τῶν ἑλληνικῶν. Σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης τὰ πλήθη συμμετεῖχαν σὲ δημόσιες ἀντιεβραϊκὲς «τελετὲς», καὶ σὲ δημόσια πογκρὸμ Ἐβραίων μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ πιὸ ἁπλοῦ κόσμου. Δὲν τὸ ἔκαναν, καὶ ἡ Θεσσαλονίκη ποὺ ὁρισμένοι κακῶς φέρνουν ὡς παράδειγμα, δὲν ἀποδεικνύει καθόλου ὅτι τὸ ἔκαναν (οὔτε ἂν ἐξεταστεῖ μόνο ἡ περίοδος μετὰ τὸ 1912). Ἀκόμη καὶ οἱ 3Ε κυριαρχοῦνταν ἀπὸ τὸ προσφυγικὸ ἀντιεβραϊκὸ μένος τους (οἰκονομικὸς ἀνταγωνισμός), ὁ Μεταξᾶς ἂν καὶ φασίστας τὰ πήγαινε μιὰ χαρὰ μὲ τοὺς Ἑβραίους. Νὰ μὴν τὰ παραλένε, λοιπόν, οἱ Ἰσραηλίτες τῆς Ἑλλάδας. Πράγματι, ὑπάρχει -κακῶς!- μιὰ διάχυτη ἀντιεβραϊκὴ ἀντίληψη, ποὺ ὡστόσο δὲν μετατράπηκε (δὲν μιλῶ γιὰ ἐξαιρέσεις) σὲ πογκρόμ, σφαγὲς καὶ ναζιστικὲς πρακτικές. «Διάχυτες ἐθνικὲς ἀντιλήψεις κατὰ Ἄλλων» ἔχει κάθε ἔθνος… Τὸ ζήτημα εἶναι πῶς τὶς ἐκφράζει ἔμπρακτα.

Βεβαίως, ἔχουμε ἀπὸ τὴ μιὰ τὴν Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν, ποὺ θέλει νὰ ἀποδείξει ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ὁ χειρότερος λαός, καὶ παλιάνθρωποι, ἀκριβῶς ὅπως λένε οἱ Antifa, καὶ τὸ καλύτερο ποὺ πρέπει νὰ γίνει -συμπεραίνει καθένας, ἀκόμη κι ἂν δὲν τὸ λένε εὐθέως- εἶναι νὰ ἀντικατασταθεῖ ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμός ἀπὸ πιὸ καλοὺς ἀνθρώπους, ἄλλων φυλῶν. Ἡ Ἐφ.Συν. ἀποδεικνύει ὅτι «οἱ Έλληνες εἶναι παλιάνθρωποι», μὲ τὰ δῆθεν «λογικὰ συμπεράσματά» της, βάσει τῶν δημοσκοπήσεων. Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔχουμε τὸν Στάθη καὶ τὸ Κ.Ι.Σ., ποὺ πέφτουν στὴν παγίδα της Ἐφ.Συν.

Τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ αἰώνια δυστυχισμένο Ἰσλὰμ ἐποικίζει τὴ δική μας χώρα ἀποκτώντας δωρεὰν διαμερίσματα καὶ παχυλὰ ἐπιδόματα, ἐνῶ κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τοὺς χιλιάδες ἕλληνες ἄστεγους (οἱ ἀναρχικοὶ «καταληψίες γιὰ τὴν πάρτη τους», μὲ τὶς δωρεὰν σχολὲς μπαλέτου, πατινάζ, τέχνης καὶ «αὐτομόρφωσης» που στεγάζουν στὶς «κολλεκτίβες» τους, ἂς πᾶνε νὰ κοροϊδέψουν κανέναν βλάκα ὑποστηρίζοντας πὼς παράγουν κοινωνικὸ ἔργο), παραεῖναι ἐξοργιστικὸ καὶ ἐθνικὰ ἐπικίνδυνο νὰ ἀσχολιόμαστε μὲ τὸ «διαβολικὸ Ἰσραὴλ» καὶ πῶς αὐτὸ «κατατρέχει» τὸ ἀραβικὸ Ἰσλὰμ στὴν Παλαιστίνη. Ἂς κοιτάξουμε καλύτερα πῶς μετατράπηκαν ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ σὲ καθημερινὰ σφαγιαζόμενες μειονότητες οἱ Χριστιανοὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, κι ἂς ἀφήσουμε τὸν θρῆνο γιὰ τοὺς Παλαιστίνιους σὲ ἄλλους. Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ὁ θρῆνος αὐτὸς δὲν βασίζεται σὲ κανένα ἠθικὸ πλεονέκτημα καὶ ἀντίληψη περὶ δικαιοσύνης.

This entry was posted in Άραβες, Αριστερά, Εβραίοι, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Ισλάμ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Ἀντισημιτικά

 1. Ο/Η Ν λέει:

  Ενώ συμμερίζομαι τις βασικές σκέψεις και έχω σε εκτίμηση το Ισραηλινό κράτος έχω σοβαρότατες αντιρρήσεις σε επιμέρους αναφορές που κάνεις.α) Αυτό το »στρατόπεδα συγκέντρωσης» έχει γίνει πια καραμέλα και λάστιχο.Άλλο στρατόπεδο συγκέντρωσης κι άλλο στρατόπεδο εξόντωσης.β)Πως λες οτι όλοι οι Σύριοι είναι αραβόφωνοι μουσουλμάνοι και τιποτα άλλο;Υπάρχουν Χριστιαννοι, Δρούζοι,Αλαουίτες , Γεζίντι που λεγε κι ο άλλος :),Βεδουίνικες φυλές,Ζάζα,Κουρδοι,Τουρκμένοι,Ρωμιοί κτλπ γ) Πως χαρίζεις τους σλαβανάκατους στους Βούλγαρους;δ)» Στὴ Βουλγαρία λ.χ. τὰ ποσοστὰ ἐξολοθρευμένων Ἑβραίων ἀνὰ πόλη εἶναι μεγαλύτερα τῶν ἑλληνικῶν.» αυτό πάλι πως το υπολόγισες;Μήπως εννοείς τις βουλγαροκρατούμενες ελληνικές και γιουγκοσλαυικες πόλεις ;Γιατί κυρίως αυτούς ξεπαστρεψαν.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Τὰ ποσοστὰ ἐξολόθρευσης εἶναι ἀπὸ τὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΙΣ, τὰ Χρονικά (ἕνα τεῦχος τὰ ἔχει στὸ ἐξώφυλλο, μάλιστα. Ὑπάρχουν καὶ σὲ ἄλλα τεύχη, δὲν θυμᾶμαι ποιά, βλ. https://www.kis.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=77). Νομίζω, εἶναι ὄχι μόνο βουλγαροκρατούμενες ἀλλὰ καὶ βουλγαρικές.

   Τοὺς Σλαβόφωνους, ἑλληνικοὺς ἢ γιουγκοσλαβικούς, χαρίζω στὴ Βουλγαρία μὲ βάση τὴ συμπεριφορά τους ὣς τὸν Β’Π.\Π. Φυσικά, ἐξαιρῶ τοὺς κάθε λογῆς Γραικομάνους, Βλάχους κ.λπ.

   Ἂν οἱ ἀντικομμουνιστὲς ἐπὶ Κατοχῆς ἤθελαν νὰ εἶναι «πατριῶτες ἀντικομμουνιστές», τότε δὲν θὰ ζήταγαν ὅπλα ἀπὸ τοὺς κατακτητὲς οὔτε θὰ συνεργάζονταν (ΟΣΟΙ συνεργάστηκαν) μαζί τους -κερδίζοντας τὸν τίτλο Γερμανοτσολιάδες- ἀλλὰ θὰ συνεργάζονταν λ.χ. μὲ τὴν Ἀγγλία (αὐτὸ ἔκανε καὶ τὸ ΕΑΜ, καὶ ἔπαιρνε πολεμοφόδια) -ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκαναν παρὰ συνεργάστηκαν ὡς προδότες μὲ τοὺς κατακτητές θέτοντας πρῶτο στόχο τὸν ἀντικομμουνισμό.

   Προφανῶς, ὑπάρχουν μειονότητες μὴ σουνιτικὲς καὶ μὴ ἰσλαμικὲς στὴ Συρία. Ἀλλὰ εἶναι μειονότητες, μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει. Ἀκόμη καὶ οἱ Σούφι, οἱ Δερβίσηδες καὶ ἄλλοι βαθυστόχαστοι γλυκύτατοι Μουσουλμάνοι ἱστορικὰ ἔχουν συμμετάσχει στὸ Τζιχὰντ γιατὶ τὸ θεωροῦν καθῆκον. Ἄλλο ἡ ἀναγνώριση τοῦ διαφορετικοῦ βαθμοῦ χριστιανοφαγίας ἀπὸ διάφορους Μουσουλμάνους, καὶ κατὰ συνέπεια οἱ τακτικὲς συμμαχίες μὲ τοὺς λιγότερο βάρβαρους, κι ἄλλο νὰ παραγνωρίζεται ὁ ἀραβικὸς-σουνιτικὸς ὄγκος στὴ Μ. Ἀνατολή, καὶ ἡ κυριαρχία του.

   Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Ν λέει:

  Αυτό το »Γερμανοτσολιάδες» πρέπει να το κοιτάξεις.Είναι της ίδιας βαρύτητας με το ΄΄Μοναρχοφασίστες΄΄.Κουβέντες του κκε.

  Μου αρέσει!

Γράψτε απάντηση στο Χρονογραφίες Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s