Σκουπίδια ΣΥΡΙΖΑ παντοῦ

Ἂν ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔφερε στὴν Ἑλλάδα τοὺς Μουσουλμάνους, στὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση ἔφερε τὶς ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες στὴν καθαριότητα.

Ἔφτιαξε μιὰ χαρὰ τὸν κομματικὸ στρατό του, ἀπὸ ΜΚΟ ὣς τοὺς συμβασιούχους στὴν καθαριότητα τῶν ΟΤΑ. Ἀνανέωσε νόμιμα, ἀλλὰ διόλου ἠθικά, μὲ ἀλλεπάλληλους νόμους τὶς συμβάσεις ἐργαζόμενων ποὺ κανονικὰ ἔπρεπε νὰ παραμείνουν μόνο γιὰ 8 μῆνες κι ὕστερα ἡ θέση τους νὰ πληρωθεῖ μὲ ἄλλους συμβασιούχους, ποὺ θὰ ἔμπαιναν κι αὐτοὶ μὲ διαγωνισμό, πάλι μόνο γιὰ 8 μῆνες.

Ἀφενός, ὁ ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε ἐλπίδες στοὺς παρατασιούχους ὅτι μὲ τὶς ἀλλεπάλληλες παρατάσεις τῶν συμβάσεών τους στὸ τέλος θὰ τοὺς μονιμοποιήσει / καταστήσει «ἀορίστου χρόνου». Ἀφετέρου, ὅπως οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θὰ ἔκαναν ἂν δοῦν ἔστω μιὰ ἐλπίδα νὰ ξεπροβάλλει, οἱ συμβασιοῦχοι ξέχασαν ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς ὅρους πρόσληψής τους ἦταν ὅτι θὰ ἀποχωρήσουν 8 μῆνες μετὰ. Κι ὅτι περιμένουν κι ἄλλοι στὴ σειρά, ἄνεργοι ἐπίσης, γιὰ πρόσληψη-ἐργασία στὴν καθαριότητα. Ὅσο κι ἂν εἶναι ἐξευτελιστικὸ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια ἕνα σύστημα (μιὰ διαδικασία) ποὺ σοῦ δίνει γιὰ λίγο δουλειὰ κι ἔπειτα σὲ πετάει νὰ ψοφήσεις μέχρι νὰ ξαναέρθει ἡ σειρά σου, ἠθικὸ δὲν εἶναι νὰ νομίζεις ὅτι μπορεῖς νὰ ἁρπάξεις τὴν εὐκαιρία κι ἀπὸ συμβασιοῦχος νὰ γίνεις μόνιμος, σὲ βάρος ὅσων περιμένουν νὰ δουλέψουν κι αὐτοὶ γιὰ 8 μῆνες.

Ἂν εἶναι νὰ διοριστοῦν κάποιοι μόνιμα στὴ δημόσια ὑπηρεσία Καθαριότητας -καὶ πρέπει νὰ διοριστοῦν ἐπειδὴ ὑπάρχουν ἐλλείψεις-, ὁ διαγωνισμὸς θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει ξεκινώντας ἀπὸ μηδενικὴ βάση κι ὄχι νὰ διοριστεῖ ὅποιος ἐργάζεται τώρα ἐπειδὴ ἔτυχε νὰ ἐργάζεται τώρα. Ὄχι, δηλαδή, ἐπειδὴ σήμερα ἔτυχε ὁ χ, ψ, ζ νὰ ἐργάζεται καί, συνεπῶς, ἔτυχε νὰ ἔχει μαζέψει ἐξαιτίας τῶν ἀλλεπάλληλων παρατάσεων τῆς σύμβασής του ἀρκετὰ «μόρια» γιὰ τὴν μοριοδότηση, νὰ ἔχει καλύτερη κατάταξη στὸν διαγωνισμὸ σὲ σχέση μὲ κάποιον ἄνεργο ποὺ περιμένει ἐπὶ 8, 16, 24 μῆνες νὰ διοριστεῖ ὡς συμβασιοῦχος καὶ συνεπῶς δὲν ἔχει μαζέψει τόσα «μόρια».

Στὸ μυαλὸ τοῦ κομμουνιστῆ-ἀριστεριστῆ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει -ὡς ἰδέα- κατανοητὸς ὁ διαχωρισμὸς τῆς θέσης ἐργασίας (ποὺ πρέπει νὰ εἶναι μόνιμη) ἀπὸ τὸ φυσικὸ πρόσωπο ποὺ ἔχει ἐπιλεχθεῖ γιὰ ὁρισμένο διάστημα νὰ κάνει τὴν ἀντίστοιχη ἐργασία. Ὅσο γιὰ τοὺς ἀναρχικούς / ἀντιφὰ / προσφυγοπατέρες, φαντάζομαι ὅτι συνιστοῦν τὴν κατάργηση τοῦ ἀπαίσιου διαχωρισμοῦ διανοητικῆς-χειρωνακτικῆς ἐργασίας, ὥστε περιστασιακὰ ὁ καρδιοχειρουργὸς νὰ μαζεύει σκουπίδια κι ὁ σκουπιδιάρης νὰ ἐγχειρίζει. Ἄμισθα, βέβαια, γιατὶ πρέπει νὰ καταργηθεῖ τώρα, ποὺ μιλᾶμε, ἡ μισθωτὴ ἐργασία. Ἄλλωστε, ὄντας ἀντικρατιστὲς πρέπει ἐκτὸς τῶν παραπάνω νὰ ἐπιλύσουν τὸ θεωρητικὸ πρόβλημα ἂν στὴ συγκεκριμένη περίπτωση Ἐχθρὸς εἶναι τὸ Κράτος-Σατανᾶς (ἄρα, γιὰ ποιὰ κρατικὴ ὑπηρεσία καθαριότητας μιλᾶμε;) ἢ οἱ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες καθαριότητας καὶ οἱ τριτοκοσμικὲς ἐργασιακὲς γαλέρες τους. Υ.Γ. Ἕνα φυλλάδιο ποὺ μοῦ ἔπεσε στὰ χέρια κατακρίνει τὸν θεσμὸ τοῦ ΑΣΕΠ: «Οἱ ἐργολαβικὲς καθαρίστριες τῶν νοσοκομείων ξέρουν τι σημαίνει νὰ μπλέξεις μὲ τὰ κριτήρια τοῦ ΑΣΕΠ, ἕνα ταξικὸ κόσκινο ποὺ ὁδήγησε πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς στὴν ἀπόλυση«. Πῶς νὰ προσλαμβάνονται οἱ καθαρίστριες, δὲν τὸ διευκρίνισε, οὔτε πῶς προσλήφθηκαν ὅσες τώρα εἶναι καθαρίστριες σὲ νοσοκομεῖα. Μὲ μέσο; Μᾶλλον μὲ ἀπόφαση τῆς Κολλεκτίβας, ποὺ θὰ ἔχει ὑπόψη της κάποια ἄλλα, ἀνώτερα κριτήρια. Θὰ κάνουν ἀξιολόγηση οἱ νοσηλευόμενοι, ἴσως. Μὲ likes.

Φυσικά, ὁ ἑκάστοτε ΣΥΡΙΖΑ φταίει, κι ὄχι οἱ συγκεκριμένοι ἄνεργοι ἄνθρωποι ποὺ εἶδαν φῶς καὶ μπῆκαν, ἀφοῦ εἶναι στὴ φύση τοῦ Ἀνθρώπου νὰ θέλει νὰ βολευτεῖ. Ἀπὸ τὸ κεφάλι βρωμάει τὸ ψάρι, γιὰ ὅσο καιρὸ δὲν ἔχουμε ἀθηναϊκὴ ἀμεσοδημοκρατία. Βέβαια, ἂν εἶχαν κάποιο νοῦ  οἱ παρατασιοῦχοι, θὰ προέβαιναν σὲ κινήσεις καλῆς θέλησης πρὸς τοὺς πολίτες-δημότες, ὥστε νὰ δείξουν ὅτι ἐχθρὸς εἶναι τὸ κατεστημένο κι ὄχι οἱ πολίτες. Π.χ. θὰ καθάριζαν τὶς πόλεις μὲ τὸν ἴδιο τρόπο κατὰ τὸν ὁποῖο ὑπάρχει προσωπικὸ ἀσφαλείας στὶς ἀπεργίες τῶν νοσοκομείων. Ἢ θὰ ἔκαναν κάποια ἄλλη συμβολικὴ κίνηση. Ὡστόσο, δὲν εἶναι σωστὸ νὰ περιμένει πολλὰ πράγματα κάποιος ἀπὸ ἐξαθλιωμένους ἀνθρώπους ποὺ παρακαλᾶνε γιὰ μιὰ θέση στὸ σκουπιδιάρικο.

Καὶ τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὸ ΚΚΕ, ποὺ συνεχῶς δουλεύει γιὰ λογαριασμὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ; Ἀγωνίζεται γιὰ νὰ μονιμοποιηθοῦν οἱ δυνάμει ψηφοφόροι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Γιατὶ ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα: Δὲν θὰ ψηφίσουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ τὸ ΚΚΕ, τὸν ΣΥΡΙΖΑ θὰ ψηφίσουν -ἂν μονιμοποιοῦνταν. Καὶ τὸ ΚΚΕ θὰ μείνει μὲ τὴ ντουντούκα του στὸ χέρι, ὅπως μένει πάντα. Ὅπως τὸ 1981 μὲ τὴν Ἀλλαγή, ποὺ ὅλοι οἱ «προλετάριοι» κατέληξαν στὸ ΠΑΣΟΚ κι ὄχι στὸ Κόμμα. Δὲν ξέρω ἂν τὸ ΚΚΕ «Ὑποκινεῖ» τοὺς συμβασιούχους, πάντως μὲ πρόσχημα τὴν «ὑποκίνησή» τους θὰ γίνει ἡ ἰδιωτικοποίηση τῆς Καθαριότητας τῶν Δήμων ἐνάντια στὴν ὁποία τάσσονται ὅσοι «ὑποκινοῦν». Ὅπως καὶ μὲ τὴν συριζαϊκὴ «ἀντίσταση στὰ Μνημόνια», ποὺ ἔφερε τρισχειρότερα μνημόνια. Ἀπὸ αὐτὰ συνάγεται ἡ τεράστια ἀπόσταση ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ κοινωνίας καὶ κομματανθρώπων. Οἱ δεύτεροι δὲν καταλαβαίνουν πόσο εὐάλωτη εἶναι πλέον ἡ κοινωνία στὴν παραμικρὴ διατάραξη τῆς κανονικότητάς της (μάζεμα σκουπιδιῶν), πόσο εὔκολα θὰ πειστεῖ γιὰ τὴν ἰδιωτικοποίηση, καὶ πιστεύουν ὅτι θὰ τὴν ἔχουν σύμμαχο, ἐνῶ σκάβουν τὸ λάκκο γιὰ τὴν δημόσια Καθαριότητα. Ζοῦν σὲ ἄλλο κόσμο.

Ἐπειδὴ ἡ ἰδιωτικὴ καθαριότητα εἶναι πολὺ πιὸ κοστοβόρα ἀπὸ τὴν δημοτική, κι ἐπειδὴ ξέρουμε τί θὰ πεῖ ἰδιώτης στὴν Ἑλλάδα: 2-3 καρχαρίες, ποὺ ἐλέγχουν τὰ πάντα ἀπὸ πλευρᾶς ἀπαραίτητων ὑλικοτεχνικῶν ὑποδομῶν γιὰ ὁτιδήποτε κινεῖται, καὶ νομιμότατα κερδίζουν τὸν ὁποιονδήποτε δημόσιο διαγωνισμό (κι ἄρα ἐπιβάλλουν ἐμπράκτως τὴν νοοτροπία τοῦ τσιφλικᾶ), κι ἐπειδὴ εἶναι ἀναπόφευκτο νὰ ἔρθει ἡ ἰδιωτικὴ καθαριότητα, ἔχουμε ἕνα ἀκόμα μεγάλο ἔργο τῆς Ἀριστερᾶς (κι ὄχι -ὅπως κουτοπόνηρα ὑποστηρίζεται- μόνο «τοῦ ΣΥΡΙΖΑ»): Μετὰ τὸ Pride, τὰ σχολικὰ βιβλία, τὰ 62 κοινωνικὰ φύλα, τοὺς Δῆθεν Πρόσφυγες καί, φυσικά, ὅλα τὰ μνημονιακά. Ἡ ἑλληνικὴ Ἀριστερὰ εἶναι σὰν μιὰ πέτρα δεμένη στὰ πόδια μας, καὶ βουλιάζει ὅλο καὶ περισσότερο στὴ θάλασσα παίρνοντάς μας μαζί της, χωρὶς δυνατότητα γυρισμοῦ ὅπως στὴν Τουρκοκρατία. Ἐννοεῖται, δὲν θὰ ἀσχοληθῶ μὲ ἄτομα ὁρισμένης νοημοσύνης ὅπως τὴν ἡγεσία τῆς ΝΔ. Ὡστόσο, μέχρι νὰ βρεθεῖ καλύτερο σύστημα, θὰ ἔπρεπε νὰ τηρεῖται ἡ διαδικασία. Θὰ μοῦ πεῖτε, ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία ἔχει κάποιον ὡς Πρόεδρό της, ὁ ὁποῖος ὡς Ὑπουργὸς ἔφτιαξε ἕνα νόμο ποὺ ἔκανε περίπου τὰ ἴδια μὲ τὸν σημερινὸ ΣΥΡΙΖΑ.

Μόνο μὲ ἕνα θαῦμα σωζόμαστε.

This entry was posted in Αριστερά, Ελλάδα, κοινωνία and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s