Σμύρνη

history1-3-thumb-large

1 Ἐπὶ  τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν καὶ ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιών.

2 ἐπὶ ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν·

3 ὅτι ἐκεῖ ἐπηρώτησαν ἡμᾶς οἱ αἰχμαλωτεύσαντες ἡμᾶς λόγους ᾠδῶν καὶ οἱ ἀπαγαγόντες ἡμᾶς ὕμνον· ᾄσατε ἡμῖν ἐκ τῶν ᾠδῶν Σιών.

4 πῶς ᾄσωμεν τὴν ᾠδὴν Κυρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας;

5 ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, ῾Ιερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου·

6 κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν ῾Ιερουσαλὴμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου.

7 μνήσθητι, Κύριε, τῶν υἱῶν ᾿Εδὼμ τὴν ἡμέραν ῾Ιερουσαλὴμ τῶν λεγόντων· ἐκκενοῦτε, ἐκκενοῦτε, ἕως τῶν θεμελίων αὐτῆς.

8 θυγάτηρ Βαβυλῶνος ἡ ταλαίπωρος, μακάριος ὃς ἀνταποδώσει σοι τὸ ἀνταπόδομά σου, ὃ ἀνταπέδωκας ἡμῖν·

9 μακάριος ὃς κρατήσει καὶ ἐδαφιεῖ τὰ νήπιά σου πρὸς τὴν πέτραν.

 

Στῆς Βαβυλώνας τὰ ποτάμια, ἐκεῖ καθόμασταν καὶ κλαίγαμε, καθὼς θυμόμασταν τὴ Σιών. Στῆς ὄχθης τὶς ἰτιὲς εἴχαμε κρεμάσει τὰ μουσικὰ ὄργανα. Ἐκεῖ, μᾶς γύρευαν τραγούδια ἐκεῖνοι που μᾶς αἰχμαλώτισαν, κι οἱ διῶκτες μας γυρεῦαν ἀπὸ μᾶς ὠδὲς χαρᾶς. Μᾶς λέγαν: «Τραγουδήστε μας ἀπ’ τὰ τραγούδια τῆς Σιών». Μὰ πῶς νὰ τραγουδήσουμε τὶς ὠδὲς τοῦ Κυρίου σὲ ξένη γῆ; Ἂν σὲ ξεχάσω Ἰερουσαλήμ, νὰ παραλύσει τὸ δεξί μου χέρι. Ἡ γλώσσα μου ἂς κολλήσει στὸ λαρύγγι μου, ἂν δὲν σὲ θυμηθῶ, ἂν δὲν σε βάλω, Ἰερουσαλήμ, πάνω ἀπὸ ὅλες τὶς χαρές μου.

Θυμήσου, Κύριε, τοὺς Ἐδωμίτες, ποὺ λέγανε, τὴν ἡμέρα ποὺ ἔπεσε ἡ Ἱερουσαλήμ: «Γκρεμίστε την, γκρεμίστε την συθέμελα».

Μὰ κι ἐσύ, Βαβυλώνα, γρήγορα θὰ καταστραφεῖς. Μακάριος ὅποιος σοῦ ἀνταποδώσει ὅσα μᾶς ἔκανες. Μακάριος ἐκεῖνος ποὺ θὰ συντρίψει στὸ βράχο τὰ βρέφη σου.

This entry was posted in Ελλάδα, Μικρά Ασία, Τούρκοι and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s