AfD: Γενέσεις φασισμῶν γενέσεις φασισμῶν γενέσεις…

Δὲν εἶμαι φίλος τοῦ φασισμοῦ ἢ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, οὔτε οὐδέτερος, γιατὶ μεταξὺ ἄλλων (ἀμεσοδημοκρατικῶν καὶ χριστιανικῶν θεωριῶν) δὲν πιστεύω ὅτι στὴν ἐποχὴ τῶν ἄπειρων πεπαιδευμένων ἐξατομικευμένων Ἐγώ θὰ βγεῖ κάποιος πανέξυπνος, τάχα, Φύρερ, ποὺ θὰ ἰσοῦται μὲ χίλιους -ὅπως λέει ὁ Ἡράκλειτος- καὶ θὰ γίνει ἀποδεκτός. Ἄλλωστε, τὰ καθεστῶτα αὐτὰ ἦταν πιὸ ἀποτυχημένα ἀκόμη κι ἀπὸ τὸ σοβιετικό, ἀφοῦ συγκρινόμενα σὲ καθαρὴ κι ἄσπιλη ἀναμέτρηση χρόνου καὶ ὠμῆς βίας-Ἰσχύος (αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ὑπερηφανεύονταν καὶ ὑπερηφανεύονται ἰδιαιτέρως οἱ φιλοφασίστες) διήρκεσαν μόνο 22 καὶ 12 χρόνια σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ 72 τοῦ σοβιετικοῦ ἢ ἀκόμη καὶ τὰ 45 τοῦ κακόμοιρου χοτζικοῦ πολιτεύματος. Οἱ τάχα χαρακτηριστικὲς ἰδιότητές του καὶ τὸ καμάρι τῶν φασιστῶν, ὁ ἐλιτισμὸς κι ὁ ὑπερσύγχρονος ἀκατανίκητος μιλιταρισμός, ἀποδείχτηκαν λοιπὸν καταγέλαστες ἱστορικῶς -πέρα ἀπὸ κάθε φιλοσοφικὴ κολοτούμπα κι ἐπιχειρηματολογία, δηλαδή. Μὲ βάση καὶ μόνο «τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ», πρέπει νὰ ἀπορριφθεῖ τὸ πολίτευμα ποὺ προπαγάνδιζε «τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ» καὶ τὰ «ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ οἱ Ἰσχυροί, δηλαδὴ ἐμεῖς, θὰ κυριαρχήσουμε στὴ Γῆ καὶ κάντε στὴν μπάντα«. Ἐδῶ ἐσκεμμένα δὲν προτείνω τὸ βυζαντινὸ πολίτευμα 1123 χρόνων, θὰ πρότεινα μιὰ νορδικὴ ἀποτυχία 12 χρόνων;

Ὅμως, δὲν μπορῶ νὰ καταπιῶ αὐτὸ τὸ ἀφήγημα τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς Ἀναρχίας γιὰ τὸν φασισμὸ ὡς καταχθόνιο δημιούργημα τοῦ καπιταλισμοῦ. Ἂν ἦταν ἔτσι, τότε ἡ παμπόνηρη ἐξυπνάδα τῶν καπιταλιστῶν δημιουργῶν του θὰ πρέπει νὰ ἦταν πραγματικὰ πολὺ λίγη, ἀφοῦ ὁ φασισμὸς σύντομα αὐτονομήθηκε καὶ ἔκανε ἕναν ὡραῖο πόλεμο κατὰ Ἀγγλοσαξώνων καὶ Γάλλων καπιταλιστῶν μπαμπάδων του, προτοῦ κἂν ἐπιθετεῖ στοὺς «ἀντικαπιταλιστές». Ἐπιπροσθέτως, κανονικὰ ἡ ΕΣΣΔ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ συνεργάζεται μὲ τὸν μπαμπὰ τοῦ Φρανκεστάιν προκειμένου νὰ καταπολεμήσει τὸ ἄτακτο παιδί του, τὸν Φρανκεστάιν: Ἀφοῦ ὅλοι οἱ καπιταλιστὲς εἶναι ἴδιοι, σωστά; Ἂν δὲν εἶναι ἴδιοι, τότε ἡ καθημερινὴ-πολιτικὴ χρήση τοῦ ὅρου-ἐργαλείου «καπιταλισμός» εἶναι ἀόριστη καὶ δὲν λέει τίποτε σχετικὰ μὲ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ σωστὴ καθημερινὴ πολιτική.

Αὐτὰ τὰ λέω γιατὶ ἀπὸ ἐχθὲς μᾶς ἔχουν πρήξει τὸ συκώτι μὲ τὸν ναζισμὸ στὴ Γερμανία. Γνωστὸς ἀντιεθνολαϊκιστὴς κλαψο-ἀπελπισμένος («σᾶς τά ‘λεγα ἐγώ») προτείνει σεμινάρια, πορεῖες, συνελεύσεις, βιντεοπροβολές, ἐπιμορφωτικὲς ἐκθέσεις, ἐπιμορφωτικὲς ἐκδρομές (στὴν Ἐξοχή;) καὶ προπαντὸς -ὄντας δάσκαλος- Παιδεία. Παιδεία! Λὲς καὶ οἱ φασίστες καὶ ἐθνικοσοσιαλιστὲς ἦταν τίποτε ἀμόρφωτοι. Ἐπαναλαμβάνει αὐτὲς τὶς πίπες ποὺ φουμάρουν ἐδῶ καὶ 500 χρόνια οἱ ἀναγεννησιακοὶ «Οὐμανιστὲς» καὶ οἱ ἀπόγονοί τους, γιὰ νὰ περνιοῦνται γιὰ σπουδαῖοι, καὶ τὶς χάβει ὅλος ὁ Δυτικὸς Κόσμος, πὼς τάχατες ὑπάρχει μιὰ μαγικιὰ ποιότητα σὲ κάποια κείμενα τῶν Ἀρχαίων καὶ τῶν Λατίνων, κι ἅμα, λέει, τὰ διαβάσεις μικρός, τότε δὲν σφάζεις, δὲν μαχαιρώνεις, δὲν μισεῖς. Τί λέ, ρὲ μεγάλε. Ὁ ἀντιφασίστας ἀντιεθνολαϊκιστής μας μπερδεύει, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ δικοί του, τὸ γεγονὸς τῆς ὕπαρξης πολλῶν τραμπούκων καὶ συμμοριτῶν στὴ βάση τοῦ φασισμοῦ μὲ τὸν φασισμό, μᾶλλον γιατὶ ξεχνᾶ ὅτι ὠμὴ βία ἀσκοῦν ὅλες οἱ ἐξουσίες διὰ τῶν λοῦμπεν λεπρῶν ὁπαδῶν καὶ μισθοφόρων τους. Κι ἂν ἐσεῖς, οἱ Ἀριστεροί, δὲν καταδικάζετε τὴ βία ἀπὸ ὅπου κι ἂν προέρχεται, τότε νὰ κάτσουμε νὰ γελᾶμε μαζί σας, ποὺ προχτὲς μᾶς κάνατε μαθήματα ἠθικισμοῦ γιὰ τὴν Τριπολιτσὰ ἐνῶ χτὲς ἀπολογούσασταν ὅτι σφάζατε (τάχα) μόνο Ναζὶ καὶ συνεργάτες τὸ 1945 ἀνὰ τὴν Ἀν. Εὐρώπη.

Ἔχει ἄπειρη πλάκα νὰ βλέπεις ἀνθρώπους ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα οὐρλιάζουν ὅτι οἱ ἀντιλήψεις τῶν ἀνθρώπων (κοινωνιῶν) εἶναι ἀντανάκλαση τῶν ὑλικῶν -παραγωγικῶν- συνθηκῶν νὰ ἀντιστρέφουν τὸν ἑαυτό τους καὶ νὰ ἰσχυρίζονται ὅτι πρῶτα πρέπει νὰ ἀλλάξουν τὰ μυαλά (=οἱ ἀντιλήψεις) προκειμένου νὰ ἀλλάξουν οἱ κοινωνικὲς συνθῆκες. Εἴπαμε ἀφοῦ, οἱ ἀντιλήψεις δὲν θὰ ἀλλάξουν ἂν πρῶτα δὲν ἀλλάξουν οἱ κοινωνικὲς συνθῆκες, καὶ συνεπῶς ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ ἀντιφασιστικῆς Παιδείας (=κατασκευῆς ἀντιλήψεων) εἶναι γελοιότητες στὸν κύβο.

Σαφῶς, ἕνα τμῆμα τοῦ AfD εἶναι κρυπτοναζί, ἀλλὰ δὲν εἶναι τὸ ἴδιο τὸ AfD κρυπτοναζί, ὁπότε ὅλες οἱ ἱερεμιακὲς θρηνωδίες, οἱ παρλαπίπες κάτι γεροξεκούτηδων Ἀριστερῶν περὶ Βαϊμάρης εἶναι ἐσφαλμένες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀντιταχθῶ σὲ ὅσους πανηγυρίζουν γιὰ τὸ AfD. Ὄχι ἁπλῶς γιὰ ἰδεολογικοὺς λόγους (βλ. α’ παράγραφο), ἀλλὰ γιατὶ ἡ Γερμανία πρέπει νὰ εἶναι στὸν αἰώνα τὸν ἅπαντα ἀνθελληνική, τελεία καὶ παύλα. Κι αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες, ναζὶ ἢ ΝΔκράτες ἢ Ἀριστερούς, ποὺ χαίρονται κάθε φορὰ ποὺ ἕνα ἰδεολογικὰ δικό τους κόμμα κερδίζει τὶς ἐκλογὲς κάπου στὴν Γῆ, θεωρῶ ὅτι δὲν βοηθοῦν τὴν Ἑλλάδα.

Ἡ Γερμανία, ἂν εἶναι μερκελική, τότε θὰ φέρνει στὴν Ἑλλάδα κι ἄλλους πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Συρία, ἐνῶ ἂν εἶναι ἐθνικιστικὴ τότε θὰ διώξει τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Ε.Ε. ὑπὸ δυσβάστακτες συνθῆκες ἢ θὰ ἀρχίσει νὰ ἐπιστρέφει στὴ χώρα μας τοὺς Μουσουλμάνους ἀπὸ τὴ Γερμανία. Τὸ ὅτι οἱ ἀντιισλαμιστὲς κερδίζουν ἔδαφος στὴν Εὐρώπη δὲν σημαίνει ὅτι σὲ λίγο καιρὸ θὰ κερδίσουν καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἁπλούστατα ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἐκδιωχθεῖ ἀπὸ τὴν Ε.Ε. γιατὶ δὲν θεωρεῖται κομμάτι τῆς Δύσης. Δὲν ἔχω καμμιὰ ἀδελφοσύνη μὲ τοὺς Νορδικοὺς ποὺ μᾶς κατέστρεψαν τὸ 1204 καὶ τὸ 1922, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ τώρα εἶναι ἀντιισλαμιστές. Λεσβία μὲ δυὸ υἱοθετημένα παιδιὰ ἡ πρόεδρος τοῦ AfD, δηλαδὴ ἡ ἐλευθεριότητα-σαπίλα θὰ καταπολεμήσει αὐτὸ (τὸ Ἰσλάμ) τὸ ὁποῖο ἡ ἴδια γιγάντωσε καὶ προκάλεσε, μὲ τὴν Ξένη νὰ γεννᾶ 4 παιδιὰ καὶ τὴν «ἀπελευθερωμένη» Δυτικὴ νὰ γεννᾶ 2 σκυλάκια. Οἱ φίλοι τέτοιων ἀντιπροσφυγικῶν κινημάτων (καὶ στὴν Ὁλλανδία, ὁμοφυλόφιλος ἦταν ὁ πρόεδρος ἀντιισλαμιστικοῦ κόμματος, ἐνῶ στὴ Γαλλία ψηφίζουν Λεπέν) δὲν ἐξηγοῦν ποιὰ πρότυπα καὶ ποιὲς λύσεις γιὰ τὴν ὑπογεννητικότητα (τὸ μόνο ποὺ μακροπρόθεσμα ἐγγυᾶται τὴν ἄμυνα στὸ Ἰσλάμ) μποροῦν νὰ προτείνουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν κάνουν παιδιά.

This entry was posted in παιδεία, παλιά και νέα θεότητα, πολιτικά, Αριστερά, Ακροδεξιά, Γερμανία, Ισλάμ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to AfD: Γενέσεις φασισμῶν γενέσεις φασισμῶν γενέσεις…

 1. Ο/Η Ν λέει:

  Aν και χρωστάω απαντήσεις σε προηγούμενη ανάρτηση αυτή ως πιο φρέσκια είναι πιο ελκυστική.Η άλλη εκ του θέματος είναι κάπως σαν αποκομιδή σκουπιδιών.Απαραίτητη αλλα όχι πάντα ευχάριστη.
  Να πώ κι εγώ οτι αφενός δεν ασπαζομαι ΄τον εθνικισμό επειδή ένα ιδεολογικό συμβόλαιο για το οποίο δεν έχουμε συμφωνήσει τους όρους είναι πιθανό να με οδηγήσει σε δικαστήρια και δευτερόν επειδή η ανάγκη έκφρασης και αναζήτησης είναι πιο σημαντική απ την ένταξη σε ομάδα και την υιοθέτηση ταυτότητας.Αφετέρου δεν είμαι ραιχάνθρωπος και δεν καταδέχομαι για τον λαό μου άλλο απο δημοκρατική πλειοψηφική αρχή.
  Αφού είπα αυτό ας πω τον αντίλογό.Τα δύο καθεστώτα (παραλείποντας τον Φράνκο)που αναφέρεις κατέρευσαν απο την ήττα του πολέμου ενω το κομμουνιστικό εσωτερικά.Μάλιστα καθώς η Γερμανία είχε κάνει στάση πληρωμών στο εξωτερικό δεν είχε και τρόπο να χρηματοδοτηθεί απ το παγκόσμιο σύστημα(αν και κάποια επαφή υπήρχε μέσω Ελβετίας).Αντιθέτως το σοσιαλιστικό μπλόκ ποτε δεν βγήκε έξω απο το παγκόσμιο τραπεζιτικό σύστημα.
  Στο επόμενο που λες μαλλον συμφωνώ.Η ερμηνεία οτι ο φασισμός είναι ο καπιταλισμός υπο τον κίνδυνο της επανάστασης δεν βγαίνει.Απ τη μια η συμμαχία που λές κι απ την άλλη στο πεδίο των ιδεών ο φιλελευθερισμός και ο κομμουνισμός μοιάζουν γνήσια τέκνα του διαφωτισμού ενω ο τρίτος μάλλον του ρομαντισμού.Πανω κάτω αυτή είναι η θέση των εθνικιστών.Βέβαια σχεδόν αμέσως γεννιέται το ερώτημα αν είναι αυτά που βάρυναν ή απλώς συγκρούστηκαν κράτη,έθνη, γεωπολιτικά και εμπορικά σύμφέροντα και γενικώς οτι συμβαίνει σ όλους τους πολέμους.
  Τον κλαψοτέτοιον τον ακολουθούσα κι εγώ αυτές τις μέρες λογω της συνωνυμίας με τον αιγύπτιο λογιστή και απορούσα με τον ξεπεσμό του μεχρι να ανακαλύψω το μπέρδεμα.Αλλα φυσικά πιο πολύ απ τον καθε κομμουνισμένο μου την έδωσε ένας σλαβανάκαττος που σιγοντάριζε.Φιλελές αυτός τωρα…Μια ζωή οφα αυτοί…
  Για το AfD διαφωνώ.Καλά κάνεις και χτυπάς μονίμως το καμπανάκι του 1204- και της Ρωμαικής κατάκτησης σου λέω εγώ -αλλα τα μεγέθη μας δεν είναι ίδια και ο κόσμος έχει μεγαλώσει πολύ απο τότε.Η Αιγυπτος μόνο αυξάνει τον πληθυσμό της κατα 2 εκατομύρια το χρόνο.Είναι απαραίτητο ν αλλάξει ο προσανατολισμός σε όλη την Ευρώπη και στα κεντρικά για να σταματήσει ο εποικισμός.Ολα τα εθνικιστικά κινήματα το έχουν καταλάβει και αλληλουποστηρίζονται σ αυτήν την κατευθυνση.Σε όλη την Ευρώπη καθολικοί και ειδωλολάτρες,φιλελευθεροι και κομμουνιστές με διαφορετικές εθνικές καταγωγές βαζουν νερό στο κρασί τους για να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται, το λένε ευθέως μπροστα στον κινδυνο ας παραμερίσουμε τις διαφορές.
  Για τη λεσβία τι να πείς;Συμβαίνουν.Το να στείλουν κάποιους πίσω σε μας ηταν ήδη μες στο πρόγραμμα ,άλλωστε τι να τους κάνουν;Προτιμούν κανέναν της ιατρικής ή έστω της νοσηλευτικής.Γενικά θεωρώ οτι όλη αυτή η κίνηση του εκκρεμούς είναι ευνοική για μας τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα.Ολα τα σημάδια μου δείχνουν οτι η δίψα τους φέρνει στην πηγή και η πηγη είναι οι 2 προηγούμενες ιστορικές περίοδοι του Ελληνισμού,Το θέμα είναι να είμαστε εμείς έτοιμοι.
  Άλλωστε και με ποιόν άλλον να πάμε;Εκεί βαραίνει η παρουσία μας.2 συγνώμες τις ζήσαμε αλλα έχουμε κι εμείς καθήκον απέναντι στην Ευρώπη.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Μόνο στὰ τελευταῖα θὰ σταθῶ (στὰ ἄλλα ἡ συζήτηση συνεχίζεται)
   Δὲν εἶναι ἡ σιχασιὰ ὁ λόγος ποὺ δὲν θέλω συμμαχίες μὲ ἀνθρώπους τύπου AfD. Εἶναι ὅτι οὔτε θέλουν νὰ βοηθήσουν τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι ὁ τρόπος ζωῆς τους ἔχει βοηθήσει (κι αὐτός) σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὸ Ἰσλάμ. Δὲν εἶναι νὰ βάλω νερὸ στὸ κρασί. Ἁπλά, ἀντὶ γιὰ κάποια φιλελληνικὴ εὐρωπαϊκὴ ἀντιισλαμικὴ συμμαχία βλέπω τὴν τάση ξεφόρτωμα Μουσουλμάνων στὴν Ἑλλάδα+οἰκονομικὴ τιμωρία της (ἤ, ἀκόμη χειρότερα: λεφτὰ γιὰ νὰ ἀποδεχτεῖ τὸ ξεφόρτωμα Μουσουλμάνων ἀπὸ τὴ Γερμανία)

   (Σὲ ἄλλον κλαψοαπελπισμένο ἀναφέρομαι)

   Μου αρέσει!

 2. Παράθεμα: Gay Nazi – manolisgvardis

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s