ἐθνικισμός;

Μὲ τόσους «ἐθνικιστές» (δεξιοὺς κι ἀριστερούς), ποὺ φανέρωσαν πόσο ἁγνοὶ ἰδεολόγοι εἶναι στὴν περίπτωση τῆς Καταλωνίας, προτιμῶ νὰ δηλώνω ἀντιεθνικιστής.

Ἄλλωστε, οἱ λέξεις δὲν ἔχουν περιεχόμενο (πέραν τοῦ ἐτυμολογικοῦ), ἀλλὰ σημαίνουν ὅ,τι ἐννοεῖ αὐτὸς ποὺ τὶς χρησιμοποιεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὅποιος προλάβει καὶ τὶς καπαρώσει πρῶτος. Στὴν Ἑλλάδα, τὸν αὐτοπροσδιορισμὸ «ἐθνικιστὴς» χρησιμοποιοῦν συνήθως ἐθνικοσοσιαλιστές, φασίστες καὶ θαυμαστὲς τῶν συνεργατῶν τῶν κατακτητῶν (ἐνῶ ὑπῆρξαν ἀκόμη κι ἀντικομμουνιστὲς ἀντιστασιακοί!), ἀντικομμουνιστές, κατὰ φαντασίαν κι ἑτεροχρονισμένα ἀλυτρωτιστές (ποὺ τὸ 1920 ζητοῦσαν «Μικρὴ Ἑλλάδα»). Καὶ καλά, γιὰ τοὺς φασίστες καὶ ἐθνικοσοσιαλιστὲς ποὺ σοβαρὰ θεωροῦν ἰδανικὴ πολιτεία τὸν Μεταξᾶ, τὸν Χίτλερ, τὸν Μουσουλίνι κι ἄλλα βραχύβια καθεστῶτα 5-10-15 ἐτῶν, τί να πεῖς. Ἀλλὰ κι ὁ ἀντικομμουνισμὸς ὀφείλεται σὲ κατὰ γράμμα ἑρμηνεία τοῦ κομμουνισμοῦ. Οἱ Ἀλβανοὶ κομμουνιστὲς ἀντιλήφθηκαν τὸν κομμουνισμὸ ἀλλιῶς καὶ ἑνοποίησαν ἐθνικὰ τὴν Ἀλβανία. Οἱ Βούλγαροι κομμουνιστὲς ἑρμήνευσαν τὸν κομμουνισμὸ ἀλλιώτικα, καὶ μέσῳ αὐτοῦ προώθησαν τὸ σχέδιο κατάκτησης τῆς Β. Ἑλλάδας (διὰ τῆς «αὐτόνομης Μακεδονίας») καὶ τῆς νότιας Γιουγκοσλαβίας (στὴν ὁποία ὅλοι οἱ τοπικοὶ κομμουνιστὲς ἀποχώρησαν ἐθελοντικὰ ἀπὸ τὸ Κ.Κ. Γιουγκοσλαβίας καὶ προσχώρησαν στὸ Κ.Κ. Βουλγαρίας κατὰ τὸν Β’ Π.Π.), ἐνῶ παράλληλα ἄσκησαν πίεση ἐκχριστιανισμοῦ στοὺς Μουσουλμάνους τῆς Βουλγαρίας. Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὸν συνδυασμὸ ρωσισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ χάρη στὸν ὁποῖο τὰ ρωσικὰ ἔγιναν διεθνὴς γλώσσα ὣς τὸ Βερολίνο; Δὲν εἶναι ὁ κομμουνισμός, ὡς θεωρία καὶ πράξη, λοιπόν, τὸ πρόβλημά μου (ἔχει πολλὰ καλά, ἄλλωστε), εἶναι ἡ ἑλληνική, εἰδικὰ καὶ μόνο ἡ ἑλληνική, Ἀριστερὰ κατὰ τὰ 90/100 της (χρονικὰ καὶ παραταξιακά). Μαζί, φυσικά, μὲ ὅσους βάζουν τὴν ἀκεραιότητα τοῦ ἐθνοκράτους κάτω ἀπὸ τὸν ἀντικομμουνισμό, τὸν κομμουνισμό, τὸν φιλελευθερισμὸ κι ἀναρχισμό τους.

Ὅταν λοιπόν, διαφωνεῖ κάποιος μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ περιεχόμενα, πρέπει νὰ βρεῖ κάτι ἄλλον ὅρο γιὰ νὰ αὐτοπροσδιοριστεῖ -ἀκόμη κι ἂν πιστεύει ὅτι ὁ ὅρος ἐθνικισμὸς στὴν ἐπιστημονική του σημασία σημαίνει ἀκριβῶς τὴν προάσπιση ἢ τὸ μεγάλωμα τοῦ ἐθνικοῦ κράτους. Σημασία ἔχει τί ἐννοεῖται στὴν πιάτσα, τὰ σχολεῖα καὶ στὰ κυρίαρχα ΜΜΕ μὲ τὸν ὅρο, κι ὄχι τί ἐννοεῖται π.χ. ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαναστασίου.

Ἐπιπλέον, ὁ πολὺς ἐθνικισμὸς ὁδηγεῖ σὲ ἀερολογίες τοῦ τύπου «Εἴμαστε ἀθάνατοι κι ἄτρωτοι ὡς ἔθνος, μποροῦμε χωρὶς κράτος» ἢ «μισῶ αὐτὸ τὸ κράτος καὶ ἀγαπῶ αὐτὴ τὴ χώρα» καὶ ἄλλες ψεκασμένες πεποιθήσεις, ὅπως «ὁ παγκόσμιος Ἑλληνισμὸς κυριαρχεῖ πολιτισμικὰ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὡς κράτος». Καμμιὰ Ὀλυμπιακὴ Ἐπιτροπὴ δὲν θὰ μᾶς σώσει ἀπὸ τὴν ἐδαφικὴ καὶ δημογραφικὴ συρρίκνωση. Τὸ ὅτι ἔχουν ἀρχαῖες κολῶνες στὴν Νέα Ὑόρκη στὸ Δημαρχεῖο δὲν συνεπάγεται ὅτι θὰ πεθάνουν γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῶν Ἑλλήνων. Ἂς μὴν πῶ γιὰ τοὺς «ἁγνοὺς ἰδεολόγους», κεντρώους καὶ κεντροαριστερούς, ποὺ εἶναι ταμένοι στὴν συνεπὴ ὑπεράσπιση τῆς ἰδεολογίας τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τῆς αὐτοδιάθεσης, καὶ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποστηρίξουν τοὺς ἀποσχιστὲς σὲ Κόσοβο, Βοσνία, Τσετσενία, κατεχόμενη Κύπρο καὶ ἀλλοῦ -ἀκόμα καὶ σὲ βάρος τῶν ἐλληνικῶν ἐθνοκρατικῶν συμφερόντων.

Ἔτσι, ἡ προάσπιση τοῦ ἐθνοκράτους εἶναι ἄλλο πράγμα ἀπὸ ὅλα αὐτά. «Ἐθνοκρατισμός» θὰ ἦταν κάτι ἀδόκιμο. Ἀλλὰ δὲν ἔχει καὶ σημασία, δὲν κάνω κάποια ἰδεολογικὴ διακήρυξη. Τὸ 1940, οἱ ἄνθρωποι σκοτώθηκαν γιὰ τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνοκράτους κι ὄχι γιὰ τὸ ἀρχαῖο ἢ βυζαντινὸ πνεῦμα ἀθάνατο, ἐμπνεόμενοι βεβαίως ἀπὸ αὐτά, κι ἐπειδὴ ἀνῆκαν στὸ ἑλληνικὸ ἔθνος. Κι ὁ πατριωτισμὸς δὲν μοῦ ἀρέσει, γιατὶ σημαίνει τὴ ζωικὴ φωλιά, πέρα ἀπὸ τὸ πνευματικὸ γεγονὸς τοῦ ἔθνους. Ἄσε ποὺ μπορεῖ νὰ παραπέμπει καὶ στὴν πατρίδα Μουσουλμάνων καὶ Ἀφγανῶν στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2070, ποὺ νὰ πάει στὰ κομμάτια.

Αὐτὰ βεβαίως παίρνουν σβάρνα καὶ τοὺς κατὰ φαντασίαν Πρωτοχριστιανούς, ποὺ ξεγράφουν 1.000 Ρωμανίας γιατὶ τὰ ξέρουν καλύτερα, χωρὶς νὰ ἀποχωρήσουν στὰ ὄρη καὶ τὰ βράχια βεβαίως ἀποποιούμενοι τὰ δικαιώματά τους, ὥστε νὰ κάνουν μιὰ ἔντιμη ἀντι-ἐκκοσμικευτικὴ κριτική. Βεβαίως, ἀκόμη κι ὁ ἀπ. Παῦλος χρησιμοποίησε τὸ δικαίωμα τοῦ Ρωμαίου πολίτη.

This entry was posted in φιλοσοφίες, Αριστερά, Ακροδεξιά, Ελλάδα and tagged , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to ἐθνικισμός;

 1. Ο/Η Αντώνης λέει:

  χα,
  όταν ο άλλος σε πειράζει με την τρισχιλιετή ιστορία του έλληνα μιας και κατάφερες με συνοπτικές διαδικασίες και δημιούργησες ρήγμα στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία απο τον τρίτο αιώνα κιόλας και τον άφησες άφωνο, συ το κάνεις σημαία και επίλογο του παρόντος!!!!
  τι έχεις πάθει;

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Γιατί θίχτηκες, περισσότερο τοὺς Νεορθόδοξους (μόνιμα αὐτούς) εἶχα κατὰ νοῦ παρὰ ἐσένα, ἁπλὰ μοῦ κόλλησε αὐτὸ μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, πρόσεχε ὅμως γιατὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν ἀντέχεις τοὺς Ἀριστερούς τελικὰ συμφωνεῖς μαζί τους (πρωτοχριστιανισμὸς στὸ 2017, no borders κοκ). Δὲ νομίζεις;

   Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Αντώνης λέει:

  χθεσινοβραδινή κουβέντα με πρωτοχριστιανούς-συνέχεια του έλληνα-αποποίηση δικαιώματος-επίκληση του Αποστόλου Παύλου της ιδιότητάς του ως ρωμαίος πολίτης(δις) και δεν φωτογραφίζεται όλο αυτό στον επίλογό σου;; έλα τώρα…

  νο μπορντερς εγώ;;;! θου!

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Νομίζω πως έχει διαφορά ο αντάρτης/επαναστάτης από τον αμυνόμενο υπέρ σωφροσύνης και ευσεβείας.
  μη ξεχνάς και το οτι ιερέας που φονεύει σε πόλεμο(ας είναι και υπερ ευσεβείας και σωφροσύνης), καθαιρείται. Δεν είναι δλδ απλό το θέμα…

  Γιωτάς δεν είμαι άρα εναλλακτική δεν υπάρχει …

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Καλά, ξέρεις: Στὴ Ρωμανία ὅποιος ἐπιτύγχανε νὰ ρίξει (νὰ σφάξει κ.λπ.) τὸν προηγούμενο αὐτοκράτορα, καλεῖτο «βασιλεύς», ἐνῶ ὅποιος ἀποτύγχανε ἦταν ἕνας παληο-«τύραννος» καὶ κακὸς «στασιαστής (ἐπαναστάτης)». Ὁπότε, ἡ διάκριση δὲν ἔχει πολὺ πρακτικὸ νόημα, προκαθορίζεται ἀπὸ ἄλλους παράγοντες.

   Ἄλλωστε, ὅταν ἔγραφε ὁ Μ. Βασίλειος, ἡ χριστιανικὴ Ρωμανία εἶχε δὲν εἶχε 30-40 χρόνια ζωῆς. Οἱ Χριστιανοὶ ποὺ πολεμοῦσαν πρὸ Κωνσταντίνου; Τί γινόταν μ’ αὐτούς; Ὑπὲρ ποιᾶς εὐσεβείας;

   Κοίτα κι ἐδῶ, οἱ μεταγενέστεροι τὸ χαλάρωσαν κι ἄλλο. Ἀλλιῶς πῶς, θὰ μοῦ πεῖς, θὰ σφάζονταν τόσοι ἀπὸ Συρακοῦσες ὣς Ἀντιόχεια; http://panoszero.blogspot.gr/2014/11/blog-post.html

   Ἀλλὰ ὅπως βλέπεις, ἤδη πᾶμε στὸν 11ο αἰώνα,. Πάει ὁ πρωτοχριστιανισμὸς καὶ τὸ no borders.

   Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Αντώνης λέει:

  προ Μ. Κωνσταντίνου δε στρατεύονταν οι χριστιανοί γιατί απαιτούνταν θυσία στα είδωλα κατά την ορκωμοσία, αν θυμάμαι καλά από άλλη κουβέντα.

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Αντώνης λέει:

  ο στόχος, πάντως, είναι να μοιάσουμε του αββά Δανιήλ, δε νομίζεις;

  Μου αρέσει!

 6. Ο/Η Αντώνης λέει:

  λίγα χρόνια ακόμη με τον τσιπραλέξ και ο πόλεμος θα είναι υπέρ γκέυ και λεσβίας, τότε να σε δω..
  τουλάχιστον οι ρώσοι δε τόχουν ξεφτιλίσει ντιπ για ντιπ..

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s