Ἡ Δύση τῆς Δύσης

Εἶχα διαβάσει τόσο παλιὰ τὸ «Ἡ Δύση τῆς Δύσης» τοῦ Lorenz Gyömörey (1931-1989), ποὺ δὲ θυμᾶμαι σχεδὸν τίποτα πέρα ἀπὸ ὅσα λίγα ἀποδελτίωσα. Θυμᾶμαι ὅτι διαπνεόταν ἀπὸ ἕναν (καὶ φιλοβυζαντινό) φιλελληνισμὸ ποὺ ἀκριβῶς μ’ ἀρέσει στοὺς Δυτικούς. Ἔχει σὲ κάποιο βαθμὸ μιὰ ἐξιδανίκευση, ὅμως ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὅλα αὐτὰ γράφτηκαν σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τὸ ΠΑΣΟΚ δὲν εἶχε μπεῖ ὣς τὸ μεδούλι (ἢ δὲν ὑπῆρχε), δὲν ὑπῆρχε ἰδιωτικὴ τηλεόραση καὶ ἡ σημερινὴ Ἀριστερὰ βρισκόταν στὰ σπάργανα. Ἔστω. Δὲν εἶναι οὔτε Ζορμπάς οὔτε Μελίνα-Σῶστε-Τὴν-Ἑλλάδα, πάντως. Μόνο μιὰ ρωμανική, λατινογενὴς Εὐρώπη –πρὶν ἀπὸ κάθε «γοτθικὸ» καὶ ἀγγλοσαξωνικὸ ψυχισμό– εἶναι ὁ φυσικὸς σύμμαχός μας στὴ Δύση, αὐτοὶ ποὺ «μᾶς καταλαβαίνουν καλύτερα» στὰ μέρη ἐκεῖνα.

Μαζὶ μὲ διάφορους δυτικοὺς τεχνοκριτικοὺς ποὺ μετὰ τὸν Β’ Π.Π. ἀνατίμησαν τὴν βυζαντινὴ τέχνη, ἦταν κάτι τὸ πολὺ θετικό· βεβαίως, ἡ τάση αὐτὴ ἀφοροῦσε κυρίως τὰ τῆς τέχνης, καὶ ἔσβησε κάπου μετὰ τὸν περίφημο Μάη τοῦ ’68, ὅταν μπουχτίσαμε μὲ Ἀριστερά, ἀκόμα περισσότερη Ἀριστερά, τοὺς αἰώνια κατατρεγμένους Ἄραβές της καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τῶν δυό στὴ ζωή μας.

συνέντευξη τοῦ Gyömörey, λοιπόν (ἀποσπάσματα):

Ἡ κοινωνικὴ δομὴ τῆς Ἰταλίας εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τῆς Ἑλλάδας. Στὴν Ἰταλία συνέβη ὅ,τι καὶ στὴν ὑπόλοιπη Δυτικὴ Εὐρώπη. Ὑπῆρξε μιὰ φεουδαρχικὴ κληρονομικὴ τάξη εὐγενῶν, τὴν ὁποία ἐξουδετέρωσε ἡ μαχόμενη ἀστικὴ τάξη. Στὴν Ἑλλάδα, οὔτε κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Μεσαίωνα οὔτε κατὰ τὸ Βυζάντιο ὑπῆρξε κληρονομικὴ τάξη εὐγενῶν. Καὶ ἐπὶ Τουρκοκρατίας ἐπίσης. Ἔτσι, δὲν δημιουργήθηκε καὶ μιὰ μαχόμενη τάξη ἀστῶν, πράγμα ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἀκμὴ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὴν παρακμή του μὲ τὴν ἀντικατάσταση τῶν ἀστῶν ἀπὸ τοὺς τεχνοκράτες, τὸ 19ο καὶ τὸν 20ὸ αἰώνα. Στὴν περίοδο τοῦ Διαφωτισμοῦ, ὅμως, ἦταν ἡ ἀστικὴ τάξη ποὺ ἐμάχετο γιὰ νὰ πάρει τὴ θέση τῆς ἀριστοκρατίας. […] Τὴν Ἑλλάδα, νομίζω, τὴ διαφοροποιεί ἀπὸ τὴ Δυτικὴ Εὐρώπη τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἀναπτύχθηκε ποτὲ ταξικὴ συνείδηση σὲ καμιὰ τάξη καὶ σὲ κανένα στρῶμα. Ὑπάρχει κινητικότητα μεταξὺ τάξεων κι αὐτὸ γιατὶ στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπῆρξε κληρονομικὴ τάξη εὐγενῶν, τὸ γαλάζιο αἷμα, ποὺ δημιουργεῖ μετὰ τὶς ἀντιθέσεις μεταξὺ τῶν τάξεων. Καὶ μὴ μοῦ πεῖτε ὅτι μεταχειρίζομαι μαρξιστικούς ὅρους. Ἀντίθετα, στηρίζομαι σὲ λογικὰ τεκμηριωμένα γεγονότα.

 – Ὁρισμένοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἀπουσία μαχόμενης ἀστικῆς τάξης ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, εἶναι καὶ ἡ ἀφετηρία τῆς τραγωδίας της. Ἡ αἰτία ποὺ τὴν καταδικάζει στὴ μοίρα τοῦ «τρίτου κόσμου», στὴν Εὐρώπη. Τι λέτε ἐσεῖς γι’ αὐτό;

– Νομίζω ὅτι αὐτὸ ποὺ θεωρεῖται καλὴ μοίρα γιὰ τὴν Εὐρώπη εἶναι κακοτυχία γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Τώρα πλέον, ἔχει ἀντιστραφεῖ. Ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη βρίσκεται σὲ ἀδιέξοδο, ἐνῶ ἡ ἱστορικὴ εξέλιξη στὴν Ἑλλάδα τῆς ἐπιτρέπει νὰ ψηλαφίσει καινούργιες λύσεις.

Τὰ παραπάνω, φυσικά, ὁδηγοῦν σὲ νέες διαμάχες μας μὲ τοὺς Δυτικιστές, ποὺ συστηματικὰ βρίζουν τὶς μικρὲς ἀνεπρόκοπες οἰκογενειακὲς ἐπιχειρήσεις, (ἄλλοι ἐξ αὐτῶν) τὴν πατριαρχικὴ ἑλληνικὴ οἰκογένεια, (κάποιοι) τὴν Ὀρθοδοξία (παρ’ ὄλο ποὺ παριστάνουν τοὺς Μαρξιστές -καὶ συνεπῶς, κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ θεωροῦν τὴν Ὀρθοδοξία ἁπλῶς ἐποικοδόμημα καὶ ὄχι αἰτία γιὰ τὴν «ὀπισθοδρόμηση»), καὶ στὸ βάθος τοὺς τάχα «φιλότουρκους Ἀνθενωτικούς» (τόσα ξέρουν, τόσα λένε, βεβαίως). Γιατί ὄχι; Τὸ μίσος, ἡ χλεύη καὶ ἡ περιφρόνηση εἶναι ἀμοιβαῖα. Σαφῶς, ὁ μακαρίτης ἔκανε λάθος ὅτι εἶχε ἔρθει ἡ ὥρα γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πρότυπο. Διότι οἱ Ἕλληνες εἶναι πάντα παιδιά, ποὺ μὲ λίγα σοκολατάκια, μιὰ ΟΝΕ, ἕνα πασοκικὸ βίντεο, τὰ ἀπαγάγεις. Τὰ ἐθνικῶς ἀδέρφια μας οἱ Δυτικιστές (φεῦ), σὰν τοὺς κομμουνιστὲς ποὺ λέν ὅτι «αὐτὸ ποὺ ἀπέτυχε δὲν ἦταν ὁ πραγματικὸς κομμουνισμός», ἰσχυρίζονται ὅτι «αὐτὸ [ποὺ τώρα διαλύεται κι ἀποτυγχάνει] δὲν εἶναι ὁ  Ἐν Οὐρανοῖς πραγματικὸς καπιταλισμός / ἐκδυτικισμός«.

This entry was posted in Δυτικοί, Δύση, Ελλάδα and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s