Στὸν ἀγώνα…

Εἶναι γνωστὸ ὅτι συνήθως, τὴν ἐργολαβία τῆς ἀντιπαράθεσης στὴν Ἀριστερὰ ἔχουν οἱ Ἀκροδεξιοί, οἱ ἐθνικοσοσιαλιστές, μοναρχικοί, φασίστες, Μεταξικοί, ἐμφυλιοπολεμικοὶ καὶ ἄλλοι. Εἶναι ἐπίσης γνωστὸ ὅτι ἡ ἀνάληψη τῆς ἐργολαβίας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ κερδίζει πάντα ἡ Ἀριστερά, εἴτε θέλει κάποιος νὰ παραδεχτεῖ εἴτε ὄχι τὸ ἀντικειμενικὸ αὐτὸ γεγονὸς καὶ συνθήκη. Οἱ αἰτίες εἶναι πολλές, καὶ δὲν εἶναι μόνο οὔτε κυρίως ἐπικοινωνιακὲς ἢ «ζήτημα ἀτυχίας». Θέλουν-δὲ-θέλουν, οἱ Μουσουλίνι / Χίτλερ ἦταν στυγνοὶ κατακτητὲς τῆς Ἑλλάδας καὶ τὰ καθεστῶτα τους τραγωδίες. Ὅσοι ἀκολουθοῦν τὴν Ἀκροδεξιὰ γιὰ νὰ πᾶν κόντρα στὴν Ἀριστερά, εἶναι χαμένοι ἀπὸ χέρι στὸ καλὰ σκηνοθετημένο μεταπολιτευτικὸ θέατρο. Ἀκόμη καὶ ἀποκλειστικὰ γιὰ λόγους τακτικῆς θὰ ἔπρεπε νὰ γυρνοῦν μὲ ἀηδία ἀλλοῦ τὸ πρόσωπο ὅταν βλέπουν τέτοια μορφώματα κι ἰδέες.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ φιλελεύθερη Δεξιὰ εἶναι πιὸ ἀριστερὴ κι ἀπὸ τὴν Ἀριστερά, κι ὅτι ἅμα δὲν φοβόταν τοὺς συντηρητικοὺς ψηφοφόρους της, θὰ ψήφιζε μὲ τὰ τέσσερα τὰ νομοσχέδια γιὰ τὸ κοινωνικὸ φύλο, καὶ θὰ κούναγε καὶ τὸ κεφάλι της καταφατικά. Δὲν ἔχουν τίποτε νὰ χωρίσουν ἀπὸ αὐτὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ψήφους τοῦ Μήτσου ἀπὸ τὰ Τρίκαλα, ποὺ σὲ λίγα χρόνια θὰ πεθάνει καὶ τοῦ ὁποίου τὰ παιδιὰ εἶναι καλοὶ κἀγαθοὶ μαζικοδημοκράτες μὲ συντηρητικὲς πινελιές (λεοπαρδαλί).

Τὴν ἀντιμετώπιση τῆς Ἀριστερᾶς δὲν μποροῦν νὰ φέρουν σὲ πέρας ὅσοι ἔχουν τὸ ἴδιο ἢ παρόμοιο λάιφστάυλ (τρόπο ζωῆς στὰ ἑλληνικά) μὲ αὐτήν: Ὅσοι εἶναι πολιτικοποιημένοι, ἄτεκνοι, ἄθεοι, μὴ «συνηθισμένοι οἰκογενειάρχες», ποὺ θεωροῦν τὴν Πολιτικὴ τὴν ἀνώτατη ἐκδήλωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πνεύματος, ἄνθρωποι κινούμενοι στὸ χῶρο τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν. Μόνο μιὰ ἀπόλυτη ἀντιπαράθεση σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης δραστηριοποίησης καὶ κοσμοθέασης, κι ὄχι μόνο στὴν κοσμοθέαση, δίνει ὑπαρξιακὴ βάση στὴν ἀντιπαράθεση μὲ τὴν μεταπολιτευτικὴ Ἀριστερά (ἡ ἔμφαση στὸ «μεταπολιτευτική»), δηλαδὴ τὴν κάνει ἀκλόνητα σταθερή. Κοντολογίς, ἂν ἡ Ἀριστερὰ πιστεύει στὸ Διάβολο μὲ τὴ χειρότερη μορφή του, ἐσὺ πρέπει νὰ πιστέψεις –ἀφοῦ λειτουργεῖς πολιτικά, ἐξαιτίας τῆς ἀριστερῆς παιδείας σου– στὸ Θεὸ μὲ τὴν πιὸ καθαρόαιμη, ταλιμπανικὴ πίστη. Ἀκόμη καὶ μὲ ἀντίτιμο νὰ πεταχτοῦν τὰ καλὰ τῆς Ἀριστερᾶς. Τὰ ὁποῖα θὰ τὰ βροῦμε ἢ θὰ τὰ ζητήσουμε στὴν ἑπόμενη στροφὴ τῆς Ἱστορίας, ἐνῶ τὴ συλλογικὴ βιοψυχική μας ὕπαρξη (χωρὶς τρανσέξουαλ ὡς ἰσάξια κοινωνικὰ πρότυπα καὶ χωρὶς μποῦργκες καὶ Ἰσλάμ) δὲν θὰ τὴ βροῦμε ἐὰν θέλουμε νὰ τὰ ἔχουμε καλὰ μὲ τοὺς φίλους μας στὶς καταλήψεις καὶ τὰ ΜΜΕ ἢ γιὰ νὰ ψήσουμε τὰ καλὰ σκεπτόμενα παιδιὰ νὰ ἔρθουν μαζί μας ἢ γιὰ νὰ διαπραγματευτοῦμε ποσοστὰ ἐλευθεριότητας γιὰ αἰωνίως μετέφηβους μεταφοιτητές, ποὺ θέλουν κι αὐτοὶ οἱ καημένοι νὰ πηδᾶνε ἐλεύθερα (κι ἀνεύθυνα) ὅσο ἔχουν νειάτα κι ὀμορφιά, τώρα ποὺ τελειώνει τὸ μεταπολεμικὸ σαξὲς στόρυ.

Προφανῶς, καθένας ἔχει κάνει ἕναν τεράστιο ἀγώνα ὡς Ἀριστερὸς ἢ Ἀναρχικὸς γιὰ νὰ παρατήσει μία-μία τὶς βλαβερὲς ἀντιλήψεις τῆς Ἀριστερᾶς (ἄλλο ὁ κομμουνισμός, βέβαια, κι ἄλλο ἑλληνοδυτικὴ Ἀριστερά). Καὶ γι’ αὐτό, χρειάζεται περισσότερο σεβασμὸς παρὰ κριτική. Ἄλλωστε, ἀπὸ πλευρᾶς κοσμοθέασης καὶ προγράμματος αὐτοὶ οἱ Ἀριστεροὶ εἶναι ὅ,τι καλύτερο κυκλοφορεῖ στὴν πιάτσα καὶ σ’ αὐτὴν τὴν παρακμή.

Οἱ εὐθύνες τῶν συντηρητικῶν, τῶν «ταλιμπάν», πέρα ἀπὸ τὶς γνωστὲς εὐθύνες καθενὸς Ἑλληναρᾶ (ἀποστέωση τῶν συμβόλων καὶ μάσα, ἀπαξίωση τῆς μεταπολεμικῆς ἱεραρχίας σὲ βαθμὸ συμπάθειας πρὸς τὴ Χούντα -δὲν ἀναφέρομαι σὲ δαρβινιστὲς καὶ θατσερικοὺς ἀκροδεξιούς), σὲ αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο ἔχουν τονιστεῖ ξανὰ καὶ ξανά, εἰδικὰ στὰ ζητήματα τῆς γεννητικότητας. Σὲ ἀγαστὴ ἔμπρακτη συνεργασία μὲ τοὺς αἰώνια ψαγμένους καὶ χαλαροὺς ἀναρχοαριστεροὺς Χριστιανούς, οἱ «δεσποινίδες» (καὶ οἱ «δεσποινίδοι») δὲν ἔκαναν παιδιὰ παρὰ «διάβαζαν» (σπούδαζαν), καὶ τὶς Κυριακὲς τ’ ἀπογεύματα σουλατσάριζαν στὶς Ἀπολυτρώσεις καὶ τοὺς Σωτῆρρρρες χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχουν πλύνει οὔτε ἕνα οἰκογενειακὸ πιάτο, ἔστω γιὰ δεῖγμα. Ἀντὶ γιὰ φραπὲ κι ἀντὶ γιὰ «τὶς Κυριακὲς ἀπὸ νωρὶς στὸ καφενεῖο»: «ἐποικοδομητικὲς καὶ ψυχωφέλιμες ὁμιλίες δεσποινίδων», δηλαδή, καὶ πῶς θὰ ὀργανωθοῦμε. Κηρύγματα ὑπὲρ τῆς παρθενίας (ἐκτὸς μονῆς, πάντα, στὸ πουπουλένιο κρεβατάκι τους) κι ὄχι τῆς πολυτεκνίας (ἤ: γιὰ τὸ θεαθῆναι), νὰ βολευτοῦν μαζικοδημοκρατικὰ κι αὐτὲς / αὐτοὶ ἤθελαν. Οἱ ἀναρχοαριστεροὶ Χριστιανοί, αἰώνια μετέφηβοι κι αὐτοί, μὲ τὰ δικά τους ψυχωφέλιμα κοινωνιστικὰ ἀναγνώσματα, ἀγωνιστὲς ἐνάντια στὴν ὑποκρισία καὶ ὑπὲρ τῆς κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης ὅπως τὴν κήρυτταν οἱ Ψαρουδάκηδες κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ (!) καὶ τῆς Μασωνίας (!) καὶ κατὰ τοῦ Η/Υ στὶς Βρυξέλλες πού, μᾶς πληροφοροῦσε ὁ Ν.Ψ., χαϊδευτικὰ ἀποκαλεῖτο «Θηρίο», «ἄρα…τι ἄλλη ἀπόδειξη χρειάζεται ὅτι ἔρχεται ὁ Ἀντίχριστος;» (ἄρα, ποῦ καιρὸς πιὰ γιὰ παιδιά). Ἢ μὲ μεσοπολεμικὲς πομφόλυγες χριστιανοκομμουνισμοῦ ἢ καταστασιακοῦ ἀναρχοχριστιανισμοῦ. Κι ἔτσι περνοῦσε ὁ καιρός, ψυχωφέλιμα καὶ χαλαρά: Χωρὶς σκοτοῦρες οἰκογενειακές, μὲ ἀέναο φιλοσοφικὸ ψάξιμο κατὰ τοῦ Ἀπόλυτου Κακοῦ. Καὶ «ἀγώνα» κατὰ τῶν «κομμουνιστῶν» ἢ τῶν «ὑποκριτῶν ὀργανωσιακῶν Χριστιανῶν» καὶ συνάμα τῆς Μασωνίας. Ἰδεολογικὸς πόλεμος, ὄχι παῖξε-γέλασε. Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ μάχη τῶν Ἰδεῶν. Ἡ χυδαιότητα καὶ μαζικοδημοκρατικότητα καὶ τῶν δύο φαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐνῶ μισιοῦνται, ἀριστεροὶ Χριστιανοὶ καὶ συντηρητικοὶ Χριστιανοί, θανάσιμα, εἶναι ἐξίσου φυγότεκνοι καὶ καλοπερασάκηδες.

Προφανῶς, ἀπὸ τοὺς συντηρητικοὺς ἔχω ἀποκλείσει τοὺς αἰσθητικιστὲς καὶ λοιπὲς φιλοσοφημένες δεξιὲς δυνάμεις, γιατὶ ἄλλος εἶναι ὁ καημός τους αὐτῶν.

Κι ἐνῶ οἱ στρατιὲς τῶν μαζικοδημοκρατῶν κι Ἀριστερῶν (μεταπολιτευτικῶν, ἔτσι;) διὰ προσηλυτισμοῦ / σχολικοῦ – φοιτητικοῦ γενιτσαρισμοῦ καὶ διὰ τῆς μόδας πλήθαιναν, οἱ μεγάλοι μας Χριστιανοὶ ἀγωνίζονταν σὰν τὸν Δὸν Κιχώτη κατὰ ἀνεμόμυλων, χωρὶς νὰ γεννοβολᾶνε. Δὲν βλέπουν ὅτι μιὰ περιθωριακὴ ὁμάδα, οἱ Μουσουλμάνοι, ὑποσκελίζουν κι ἐκθρονίζουν -σὲ ἐξίσου ἐχθρικὸ περιβάλλον- τοὺς Δυτικοὺς καὶ τὶς ἀξίες τους, μόνο καὶ μόνο χάρη στὴ γεννητικότητά της. Δηλαδή, ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν καὶ στὴν Ἑλλάδα τὸ ἴδιο οἱ Χριστιανοί. Βεβαίως, ὑπάρχει καὶ τὸ ἄλλοθι τῆς Κρίσης. Πού, ἀρχικῶς, σκεφτόμουν ὅτι ἰσχύει μόνο γιὰ τοὺς συντηρητικοὺς καὶ Δεξιούς (ἀφοῦ οἱ [μεταπολιτευτικοὶ] Ἀριστεροὶ εἶναι ἐκ πεποιθήσεως φυγότεκνοι, μὲ ἢ χωρὶς Κρίση), ἀλλὰ ἔπειτα ἄλλαξα γνώμη: Δὲν ἰσχύει γιὰ κανένα, ἀφοῦ κι οἱ τάχα μου συντηρητικοὶ ταλιμπανέζοι Χριστιανοὶ ἤθελαν τὸ διαμερισματάκι τους καὶ τὰ πούπουλά τους, καὶ τὶς ἐν Κυρίῳ (ἀλίμονο…) «ἀποδράσεις» τους. Οὔτε μιὰ προσπάθεια, ρὲ παιδιά. Θὰ ρίξετε τὶς πέτρες σὰν τὸν Δευκαλίωνα μετὰ τὸν Κατακλυσμό, καὶ θὰ φυτρώσουν ἄνθρωποι. Ἢ θὰ κάνει τὶς πέτρες αὐτὲς τέκνα τοῦ Ἀβραάμ γιὰ χατήρι σας, ὁ Θεός, τὸ δικό σας, ἀτομικὸ γεννητικὸ σύστημα σᾶς τὸ ἔδωσε μόνο γιὰ μόστρα καὶ μὴν χρειαστεῖ νὰ δηλώσετε ἀλλαγὴ φύλου μὲ τὸν σχετικὸ νόμο. Ἤ: θὰ ἐκχριστιανίσετε μὲ τὸν ἐθελοντισμὸ καὶ τὶς ΜΚΟ τοὺς «πρόσφυγες» Μουσουλμάνους, ἀφοῦ πιστεύετε πὼς τὸ φαγητὸ μεταστρέφει συνειδήσεις (σὰν καλοὶ ὑλιστές, ποὺ εἶστε). Οὔτε μιὰ τιμημένη προσπάθεια, γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων. Νὰ πηγαίνατε στὸ μοναστήρι νὰ ἀντισταθμίζατε ὅλα αὐτα, νὰ ἔλεγα χαλάλι.

Αὐτά.

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, Αριστερά, Ακροδεξιά, Δεξιά, Ελλάδα, κοινωνία and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

36 Responses to Στὸν ἀγώνα…

 1. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Καλὰ τὰ λές.
  Κι ἡ μὲν ἀριστεράντζα εἶν᾽ αυτὴ ποὺ εἶναι.
  (Βλέποντας, πάντως, τὴν ξεκάθαρη στάση τοῦ ΚΚΕ στὸ π&*%$# – νομοσχέδιο, θ᾽ ἀρχίσω – μοῦ φαίνεται- νὰ παρεισάγω κι ἐγώ, τώρα, στὰ γεράματα, κάποιες μικρὲς nuances στὴν συνολιικὰ ἀπορριπτικὴ ὡς τώρα στάση μου ἀπέναντι σ᾽ αὐτὸν τὸν -σιχαμερὸ πράγματι- χῶρο)
  Οἱ «συντηρητικοὶ», ὅμως, γιατί νά ᾽ναι, σ᾽ ὅλα τὰ ἐπίπεδα (προσωπικὸ καὶ συλλογικὸ)
  ΤΟΣΟ μὰ ΤΟΣΟ πολὺ Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Ι ;

  Αρέσει σε 1 άτομο

 2. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Μιλάς σα να μη διάβασες ποτέ στις επιστολές του αποστόλου Παύλου τα:
  “Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ…..ἐὰν δὲ καὶ γήμῃς, οὐχ ἥμαρτες· καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτε·
  θλῖψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι· ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι.”
  Τι δε καταλαβαίνεις;

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Τὰ εἴπαμε γιὰ τὸν Πρωτοχριστιανισμό; Ὄχι;
   Μὴ συγκρίνουμε τοὺς τοτινοὺς Χριστιανοὺς μὲ τοὺς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις σημερινούς.
   Δὲν θὰ ἀλλάξει κανεὶς τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας παριστάνοντας ὅτι ζεῖ στὸ 60μ.Χ., ὅταν δὲν ὑπῆρχε μοναχισμός.
   Μήπως ὅταν παρουσιάστηκες στὸν ΕΣ ἀρνήθηκες νὰ θυσιάσεις στὰ εἴδωλα;

   Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Αντώνης λέει:

  μη συγκρίνεις τπτ.
  αν ο απόστολος, τότε που οι χριστιανοί ήταν ελάχιστοι, κηρύττει αγαμία θα τον κατηγορήσεις λέγοντας πως δε φυτρώνουν άνθρωποι άρα και χριστιανοί σα τα ραπανάκια;;
  ή θα τον χαρακτηρίσεις φυγόπονο μιας κι ο ιδιος μας λέει πως, θλίψιν εξουσιν οι τοιούτοι.

  δε μπορείς να στηρίξεις τις απόψεις σου και μιλάς γενικά για παράδοση της Εκκλησίας.
  πες μου ποιοι πατέρες, έστω ένας, μιλάνε με τέτοιο τρόπο όπως εσύ για τους άγαμους χριστιανούς που ζουν στον κόσμο.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἄ, μάλιστα. Ὑπάρχει μιὰ παράδοση ποὺ θέτει τὸ ζήτημα: μοναχισμός ἢ γάμος, κι ἐσὺ σὰν τοὺς καλοὺς Νεορθόδοξους ψάχνεις γιὰ παραθυράκια στοὺς Πατέρες. Εἴπαμε: οἱ Προτεστάντες sola scriptura, ἐσεῖς (οἱ δυό) Patrologia Graeca.

   Ξανὰ ἀπ’ τὴν ἀρχή: Τὰ κείμενα αὐτὰ δὲν ἑρμηνεύονται ἔξω ἀπὸ τὴ διαμορφωμένη παράδοση ποὺ σοῦ ἀνέφερα, ὅπως θὰ ἦταν ἀφελὲς νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἑρμηνεύουμε ἰνδουιστικὰ κείμενα ἔξω ἀπὸ κάθε ἰνδουιστικὴ παράδοση καὶ πρακτική. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πρωτοχριστιανισμός σου εἶναι τελείως ἄκυρος.
   Ποῦ προέτρεψαν οἱ Πατέρες νὰ ζεῖς στὸν κόσμο ἄγαμος καὶ νὰ μὴν γίνεσαι μοναχός; Τόμους ολόκληρους ἔγραψαν ὑπὲρ τοῦ μοναχισμοῦ, καὶ τόμους ολόκληρους ἔγραψαν γιὰ τὸ δίλημμα (καὶ ὄχι ΤΡΙΛΗΜΜΑ) γάμος ἢ μοναχισμός: Κι ἐσὺ θὰ ὰποδείξεις τὸ ἀντίθετο ὅτι ἔγραψαν τόμους ολόκληρους γιὰ τοὺς ἄγαμους στὸ κόσμο.

   Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Ἕνα ἀπὸ τὰ πατερικὰ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τοῦ μοναχισμοῦ ἦταν ὅτι «γέμισε ὁ κόσμος» καὶ ἕνα ἄλλο «γεννήθηκε ὁ Μεσσίας». Ἔχει τὴ λογική του, καθένα. Βρές μου ἕνα τέτοιο ἐπιχείρημα ὑπὲρ τοῦ «νὰ μὴν παντρεύεσαι καὶ ταυτόχρονα νὰ μὴν μονάζεις»

  ΥΓ
  Ὅταν οἱ Χριστιανοὶ ἦταν 0,001%, δὲν εἶχαν τέτοιες εὐθύνες. Ὅταν ἔγιναν πλειονότητα, τὸ τί ἔκαναν εἶχε τεράστια καὶ ἄμεση ἐπίδραση. Ὅπως καὶ τώρα.

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Αντώνης λέει:

  αυτά τα είπαμε πέρυσι τέτοιον καιρό κι εσύ επέμενες οτι το λεχθέν υπό του Ιερού Χρυσοστόμου «Μάλιστα μὲν οὐχ εἷς σωτηρίας τρόπος, ἀλλὰ πολλοὶ καὶ διάφοροι» δε μπορεί παρά να σημαίνει πως υπάρχουν ΜΟΝΟ δυο τρόποι σωτηρίας, γάμος και μοναχισμός/ιεροσύνη κι οτι όποιος πει οτι το «πολλοί και διάφοροι τρόποι σωτηρίας» σημαίνει, πολλοί και διάφοροι τρόποι σωτηρίας κι οχι μόνο 2 πρέπει ν’αρχίσει να αποδεικνύει οτι δεν είναι ελέφας!!

  εδώ, τώρα, πρέπει να δεις οτι μιλώντας έτσι για τους άγαμους χριστιανούς, θες δε θες βάζεις στο στόχαστρο και τον απόστολο Παύλο… ξαναδές το, προσεκτικά.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Χαχά! Ἄντε πάλι τὸ «πολλοὶ καὶ διάφοροι» ποὺ ΕΣΥ λὲς ὅτι εἶναι 3 καὶ 4 καὶ 1013.

   Ἔμ, προκειμένου νὰ ἔχουν μερικοὶ τὸ πουπουλένιο κρεβατάκι τους ἀντὶ γιὰ τὴ μονὴ καὶ τὰ ξυπνήματα, ἑρμηνεύουν καὶ Χρυσόστομο ἅμα λάχει κατὰ τὰ γούστα τους.

   Ποῦ λέει βρὲ παιδί μου ὅτι οἱ «πολλοὶ τρόποι» εἶναι 62 σὰν τὰ κοινωνικὰ φύλα;;
   Νὰ σοῦ πῶ ποῦ: Στοὺς ὀργανωσιακοὺς προτεσταντίζοντες καὶ στοὺς Προτεστάντες, ποὺ μισοῦν τὸ μοναχισμό.

   Μου αρέσει!

 6. Ο/Η Αντώνης λέει:

  υγ
  έτσι όπως μας τα λες εσύ τότε που ήταν το 0,001% οι χριστιανοί είχαν και μεγαλύτερη ευθύνη και θα έπρεπε στο κήρυγμα να προωθούν τρόπον τινά τον γάμο μιας και δε φυτεύονται οι άνθρωποι.
  Κι όμως δε γίνεται αυτό.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἀπὸ ποῦ συνάγεται ὅτι θὰ εἶχαν καὶ μεγαλύτερη εὐθύνη; Καθένας σὲ ὅ,τι τοῦ ἀναλογεῖ.

   Εἴπαμε, ὁ προτεσταντισμός δὲν εἶναι γνώρισμα μόνο τῶν μισούντων τὸν μοναχισμὸ Προτεσταντών, ἀλλὰ καὶ καλοπερασάκηδων Ὀρθόδοων ποὺ παριστάνουν ὅτι σὲ ἀπευθείας σύνδεση μὲ τὸν ἀπ. Παῦλο τηλεμεταφέρθηκαν στὸ 50 μ.Χ. καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση.

   Μου αρέσει!

 7. Ο/Η Αντώνης λέει:

  δε συγχρονιζόμαστε, είναι η αλήθεια….

  λοιπόν, ναι ναι, το πολλοί και διάφοροι τρόποι σωτηρίας ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ αλλά …..ΔΥΟ!!!
  χαχα καλά τώρα, παίζουμε;

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἔλα μου ντέ, ἀφοῦ εἶσαι ἑρμηνευτὴς τοῦ Χρυσόστομου κόντρα σὲ ὅ,τι γνωστὸ καὶ ἱστορικὰ ἐκκλησιαστικό, μᾶλλον παίζεις.

   Γιὰ νὰ τὰ πάρουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή:
   Ἐσὺ εἶσαι αὐτὸς ποὺ πρέπει νὰ δικαιολογήσεις πατερικὰ τὴν πρακτικὴ τῶν ὀργανωσιακῶν. Ὄχι ἐγώ. Νὰ τὴν δικαιολογήσεις μὲ σαφήνεια κι ὄχι μὲ τὰ 62 φύλα ποὺ ἴσως εἶναι 4 ἀλλὰ γιατί ὄχι καὶ 64. Σὲ σένα πέφτει τὸ βάρος τῆς ἀπόδειξης, μιὰ καὶ πᾶς κόντρα σὲ ὅ,τι ὑπάρχει ἐδῶ καὶ 1400 χρόνια.
   Ἅμα δὲν τὸ κάνεις, ἐσὺ ἔχεις ἄδικο.

   Μου αρέσει!

 8. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Το είπαμε, με βάζεις να αποδείξω οτι δεν είμαι ελέφας.

  ΥΓ
  αν είμαστε 5-10 νοματαίοι κι ακούμε από τον απόστολο οτι καλόν είναι να μείνουμε άγαμοι και παίρνουμε την απόφαση και μένουμε άγαμοι τι θα γίνει; θα πάψουμε να υπάρχουμε. Αρα η ευθύνη των λίγων, του 0,0001%, όσον αφορά τη διαιώνιση είναι μεγαλύτερη, απλούν. ή θέλεις καλύτερη απόδειξη;

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ὄχι, δὲν σὲ βάζω νὰ ἀποδείξεις ὅτι εἶσαι ἐλέφαντας.

   Ἁπλά, ὅταν δὲν μπορεῖς νὰ ἀποδείξεις κάτι ὡς ὀρθόδοξο, γιὰ τὸ ὁποῖο οὔτε ὑπάρχει ἐκκλησιαστικὴ πρακτικὴ οὔτε τὰ κείμενα στὰ ὁποῖα δῆθεν στηρίζεσαι τὸ ἀποδεικνύουν, τότε δὲν είμαι ἐγὼ αὐτὸς ποὺ θὰ σοῦ ἀποδείξει ὅτι κάνεις λάθος. Ἀρκεῖ ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ ἀποδείξεις τὴν ἄποψή σου.

   Ἂν παριστάνετε τοὺς πρωτοχριστιανούς, πάλι κάνετε λάθος, γιατὶ γράφετε ἐκεῖ ποὺ δὲν πιάνει τὸ μελάνι τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση (γάμος ἢ μοναχισμός), καὶ παριστάνετε ὅτι ἑρμηνεύετε καλύτερα τὰ κείμενα ἐνῶ ἁπλὰ καινοτομεῖτε καὶ περιφρονείτε τὴν παράδοση.
   Ἄρα, στὸ στάδιο αὐτὸ εἶστε λάθος (καὶ δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε ὅτι ποδοπατᾶτε, ὡς ἐλέφαντες, τὴν παράδοση)

   Γενικά, ναι, δὲν σᾶς νοιάζει τίποτε πέρα ἀπὸ τὸν ἑαυτούλη σας. Οὔτε κοινωνία οὔτε τίποτα ὑπάρχει, κι ἂν χαθεῖ ἐξαιτίας σας, μὲ τοὺς Μουσουλμάνους, ἐσεῖς πιστεύετε ὅτι θὰ φτάσετε σὲ τέτοιο ἐπίπεδο ἁγιοσύνης (ὡς καινοτόμοι) ποὺ εἴτε θὰ κάνετε τὸ θαῦμα κα]ι θὰ διώξετε τὸ Ἰσλάμ, εἴτε -ξαναπᾶμε στὴν ἀρχή- σκασίλα σας ἂν μὲ τὴ στάση σας μακροπρόθεσμα ὁδηγεῖτε στὴν ἰσλαμοποίηση τῆς κοινωνίας καὶ στὶς σφαγὲς Χριστιανών, ὅπως στὴ Μ. Ἀνατολή, διότι ἐσεῖς εἶστε σούπερ μάρτυρες καὶ τὸ ἀντέχετε, κι ἀφοῦ τὸ ἀντέχετε ἐσεῖς, στὰ παλιά σας τὰ παπούτσια γιὰ τοὺς ἄλλους.

   Μου αρέσει!

 9. Ο/Η Αντώνης λέει:

  όποιος γνωρίζει ελληνικά καταλαβαίνει οτι το πολλοί και διάφοροι τρόποι επ’ουδενί δε σημαίνει μόνο δύο τρόπους και δε χρειάζεται να είσαι ερμηνευτής για να το καταλάβεις.

  όχι, από εσένα ζητήθηκε να δείξεις πότε και από ποιους καταδικάστηκε ο άγαμος λαϊκός όπως τον καταδικάζεις εσύ.

  βασικά, κατάλαβες οτι όλο ξεφεύγεις;

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἄσε τὰ ἑλληνικὰ πέρα ἀπὸ τὸ Ζάγρο.
   Ὅταν λέμε πολλοὶ μπορεῖ νὰ σημαίνει 62 ὅπως τὰ φύλα; 2; Δὲν μπορεῖς νὰ τὸ ἀποδείξεις -χώρια ποὺ οἱ Πατέρες συγκρίνουν γάμο καὶ μοναχισμό, κι ὄχι γάμο vs μοναχισμὸ vs «ὀργανωσιακὸ τρόπο ζωῆς στὴν πόλη».
   Ἄρα, μένει ἡ ἐκκλησιαστικὴ πρακτική, τὴν ὁποία ἀγνοεῖς συνεχῶς ἐσκεμμένα.

   Δὲν ἤμουν ἐγὼ ἐδὼ πρὶν ἀπὸ τοὺς Ὀργανωσιακούς, αὐτοὶ ἦταν πρῶτοι καὶ αὐτοὶ (δηλ. ἐσύ) θὰ ἀποδείξουν τὴν ὑπόθεσή τους. Ἂν δὲν μποροῦν, τότε δὲν ἰσχύει ἡ ἄποψή τους.

   Δές το κι ἀλλιῶς:
   Ἂν ἐγὼ πῶ ὅτι ὑπάρχουν Νεράιδες, δὲν εἶσαι ἐσὺ Ὑποχρεωμένος νὰ ἀποδείξεις ὅτι ΔΕΝ ὑπάρχουν Νεράιδες! Ἀρκεῖ ἐγὼ (ποὺ τὸ ἄρχισα) νὰ σοῦ ἀποδείξω (π.χ. μὲ φωτογραφία, μὲ ἐμφάνιση μπροστά σου μιᾶς Νεράιδας) ὅτι ὄντως ὑπάρχουν Νεράιδες. Ἂν δὲν μπορῶ, τότε Ἁπλούστατα δὲν ὑπάρχουν Νεράιδες, καὶ εἶναι βλακῶδες νὰ ζητήσω ἀπὸ ἐσένα ἀπόδειξη ὅτι δὲν ὑπάρχουν. Δὲν μπορεῖς (οὔτε χρειάζεται!) νὰ ἀποδείξεις τὴν ἀνυπαρξία τους παρὰ μόνο βλέποντας ὅτι ὁ ἄλλος δὲν δύναται μὲ κανένα τρόπο νὰ ἀποδείξει τὴν ὕπαρξή τους.

   Ἂν ὑπῆρχε στοὺς Πατέρες τέτοια ἐναλλακτική, θὰ τὴν ἀνέφεραν (σὰν τὶς Νεράιδες). Δὲν τὴν ἀναφέρουν, καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ὑπάρχει. Σὺν τοῖς ἄλλοις (δὲν εἶμαστε Sola Patrologiagraecιστές!) οὔτε τέτοια πρακτικὴ ὑπάρχει.
   Γκέγκε;

   Μου αρέσει!

 10. Ο/Η Αντώνης λέει:

  χαχα, ναι αρχιλοχία, κατάλαβα…πάλιν και πολλάκις, με ποιον μιλάω.

  καλέ μου κι εγώ μπορώ να σου πω πως 2000 χρόνια ουδέποτε καταδίκασε κάποιος τους άγαμους λαϊκούς τουναντίον ο απόστολος Παύλος τους επαινεί!
  Άρα αφού η Παράδοση της Εκκλησίας δε το καταδικάζει ποιος είσαι εσύ που το κάνεις;;;
  Κατανοητόν;

  Δε μου λες όμως, κατάλαβες οτι στην ουσία θέτεις προ των ευθυνών τους όσους παρότρυναν τους ολιγάριθμους, τότε, χριστιανούς να ζήσουν εν αγαμία γιατί έτσι αυξανόταν ο κίνδυνος, κατά πολύ, να αφανιστούν από τους πολύ περισσότερους ειδωλολάτρες;;

  Ζάγρο; τι εννοείς;
  υπάρχει περίπτωση φίλος σου έλληνας να σου πει, χρόνια πολλά και να εννοεί διετία;;
  έλα τώρα, παραδέξου το…. κάνε την αρχή.. τόλμησέ το…. κάνεις λάθος.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Τί ἐννοεῖς οὐδεὶς τοὺς καταδίκασε; Ἀφοῦ τότε εἴτε παντρεύονταν εἴτε γίνονταν μοναχοὶ ἢ τοὺς παίρναν φαντάρους. Αὐτὸ ποὺ ὑπερασπίζεσαι εἶναι νέο φροῦτο κι ὄχι παύλειο, γιατὶ οἱ Ὀργανωσιακοὶ μισοῦν τὰ μοναστήρια, ποὺ εἶναι ἡ ὀρθόδοξη παράδοση τῆς παρθενίας, κι ὄχι οἱ δεσποινίδες.

   ΥΓ
   Ἀκόμα κι ὁ Γιανναρᾶς, τοῦ ὁποίου οἱ ὁπαδοὶ δὲν ἀντέχουν τὰ πολλὰ-πολλὰ μὲ τοὺς μοναχοὺς καὶ ἅγιους ποὺ ἐπαινοῦν τοὺς πολύτεκνους, ἀναγκάζεται νὰ παραδεχτεῖ ὅτι οἱ ὀργανώσεις περιφρονοῦσαν τὸν μοναχισμό, καὶ παραθέτει καὶ ἀποσπάσματα πρακτικῶν τῶν συνεδρίων τους (Ζωή):
   «Ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἀδελφότητος, ζήσας μέσα εἰς ἕνα καλογηρικὸν περιβάλλον, τὸ ὁποῖο εἶχε παραμερίσει ὁλοτελῶς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀντικατέστησε μὲ τὴν μοναστηριακὴν παράδοσιν…ἐν τούτοις ἠμπόρεσε νὰ ἀποσείσῃ τὸν πιεστικὸν αὐτὸν ὄγκον τῆς τοιαύτης παραδόσεως καὶ νὰ μορφώσῃ τὸν ἑαυτόν του εἰς τὴν μελέτην τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἔτσι ἐμόρφωσε καὶ τοὺς πρώτους συνεργάτας του καὶ μᾶς ἀφῆκε τὸ μέγα αὐτὸ κεφάλαιον… Ὅταν τρέφωμεν ἰδιοτελῆ ἐλατήρια καὶ ἐπιδιώκομεν ἀξιώματα, θὰ συμβῇ καὶ εἰς ἡμᾶς ὅ,τι καὶ μὲ τὰς Μονάς, ὅπου πηγαίνουν πολλοὶ ὄχι διὰ σκοποὺς πνευματικούς, ἀλλὰ διὰ νὰ ἀσφαλίσουν τὰ μέσα συντηρήσεως ἢ νὰ εὕρουν τὰ μέσα διὰ νὰ σπουδάσουν καὶ ἐπιδιώξουν ἔπειτα θέσεις καὶ ἀξιώματα. Τοιαῦται τάσεις κατέστρεψαν τὰς Μονας … Μὴ καταντήσωμεν ὅπως εἰς τὰς Μονὰς σήμερον …. Ἡ Ἀδελφότης μας δὲν εἶναι μοναστικὴ ὥστε νὰ ἔχῃ εἰς ἡμερησίαν διάταξιν ὅλας τὰς ἀκολουθίας ποὺ συνετέθησαν ἀπὸ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἔζων εἰς τὰ μοναστήρια καὶ ἔπρεπε νὰ ἔχουν τὴν ἱερὰν ἀδολεσχίαν»

   Ζητᾶς λοιπόν, νὰ σοῦ πῶ γιατί δὲν καταδικάζει ἡ Ἐκκλησία κάτι ποὺ δὲν ὑπῆρχε. Καταλαβαίνεις…

   Ὄχι (δὲν θέτω πρὸ τῶν εὐθυνῶν…), γιατὶ τότε ἀφενὸς πίστευαν ὅτι θὰ γυρίσει ὁ Χριστὸς σύντομα καὶ μερικοὶ εἶχαν παρατήσει τὶς δουλειές τους, ἀφετέρου εἶναι τελείως ἄλλο πράγμα τὸ τότε μὲ τὸ τώρα. Τότε ὁ Χριστιανισμός διαδιδόταν μὲ τὸν α, β, γ τρόπο. Τώρα, δὲν βλέπω νὰ προσηλυτίζει κανεὶς Ὀργανωσιακὸς τοὺς Μουσουλμάνους ὅπως οἱ ἄγαμοι τοτινοὶ Χριστιανοὶ τοὺς Ἐθνικούς.

   Ὡραία σοφιστεία, ἀλλὰ ξέρουμε ὅτι πολλὰ χρόνια ὡς εὐχὴ σὲ ἄνθρωπο εἶναι 70 καὶ πάνω, καὶ ὄχι δύο, ἐνῶ ὅταν παραμένουν άγνωστοι κι ἀνύπαρκτοι οἱ 3,4,5,…ν τρόποι τοὺς ὁποίους φαντάζεσαι -ὅπως τὶς Νεράιδες- τότε εἶναι κάτι ἄλλο

   ἀρχιλοχία;

   Μου αρέσει!

 11. Παράθεμα: Στον αγώνα…. – manolisgvardis

 12. Ο/Η Ν λέει:

  Ααααα Πολύ μας μπαίνεις στο ρουθούνι μ αυτην την ατεκνία.Γνώρισε μας μιά ξαδέρφη ή σώπασε.

  Μου αρέσει!

 13. Ο/Η Αντώνης λέει:

  http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%82

  για να μη ξεχάσουμε κι αυτά που ξέρουμε…

  ΥΓ
  αν θυμάμαι καλά η θεια σου ήταν της «Ζωής»… τι έγινε, πιέστηκες παλιά και σου βγαίνουν όλα τώρα;;; εγώ τουλάχιστον δεν είχα επαφές με οργανωσιακούς πέρα από λίγες ώρες κατηχητικό στο Δημοτικό;; στο Γυμνάσιο; θα σε γελάσω.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Δεν τὰ ξεχάσαμε ὅλοι. Τὰ ξέχασαν τὰ ἑλληνικά, ὅσοι (ἐσύ, βασικά) τοὺς ρωτοῦν ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ πολλοὶ τρόποι ποὺ ἀναφέρει ὁ Χρυσόστομος, καὶ ποῦ ἀναφέρει ὁ Χρυσόστομος ἄγαμους παρθενεύοντες (αντί για μοναχισμό), καὶ θέλουν νὰ πείσουν ὅτι αὐτὸ ποὺ δὲν ἀναφέρει πουθενὰ ὁ Χρυσόστομος εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνουν οἱ φυγότεκνοι Ὀργανωσιακοί.

   Εἶσαι καὶ ψυχολόγος, βλέπω. Πρόσεχε, μὴν τυχὸν ἔρθει καὶ κανὰς Νεορθόδοξος καὶ μοῦ πεῖ τὰ ἴδια, ὅτι δηλαδὴ μὲ πίεσαν οἱ Νεορθόδοξοι, καὶ γενικὰ ὅτι ὅσα λένε οἱ ἄνθρωποι τὰ λένε ἐπειδὴ «κάποτε πιέστηκαν». Ρὲ τὴν καταπίεση…γιὰ Antifa καλὸς εἶσαι. Μόνο μὴν ἔρθει π.χ. κάποιος ὁμοφυλόφιλος καὶ σοῦ πεῖ ὅτι ἡ ἀντι-ὁμοφυλοφιλία ὑποκρύβει ὁμοφυλοφιλικὲς τάσεις καὶ ἄλλα τέτοια ψυχολογίστικα, κι ἄντε νὰ ξελασπώσεις

   Ἁπλά, δὲν μπορῶ νὰ μὴν εὐθυμήσω μὲ ὅσους ἀκολουθοῦν τὸ προτεσταντικὸ λάιφστάυλ τῆς Ζωῆς (φυγοτεκνία κι ἄραγμα) καὶ ἀποτάσσονται τῇ Ζωῇ. Ἂν αὐτοὶ εἶναι Νεορθόδοξοι ἢ Συντηρητικοί, τὸ ἴδιο μοῦ κάνει.

   Τελικά, θὰ πεῖς ποῦ λέει κι ἐπαινεῖ ὁ Χρυσόστομος τοὺς φυγότεκνους μὴ μοναχούς, ποὺ ραχατεύουν εὐλαβῶς ἐκτὸς μονῆς; Ἢ ἄδικα τόσα ΜΒ;; (Οἱ Νεράιδες, ποὺ λὲς πὼς ὑπάρχουν)

   Μου αρέσει!

 14. Ο/Η coerdia λέει:

  Δεν κάνετε καλά που τσακώνεστε για τέτοια θέματα σε τέτοια κρίση. Χάθηκε να βρείτε κανέναν μη ομοϊδεάτη να τσακωθείτε για το νηπιοβαπτισμό που γίνεται νωρίς ενώ δεν αφήνετε να γίνει η αλλαγή φύλου στα 15 και είστε όθεν υποκριτές, ανίδεοι, σκληροί, αγράμματοι, δεν μου έρχεται κάτι άλλο να σας πω;πάει καμιά σοβαρότης πιά, ούτε άρτος, ούτε θεάματα…

  Μου αρέσει!

 15. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Για να μη μένουν ασάφειες σχετικά με τους «πολλούς και διάφορους τρόπους σωτηρίας»:
  «Ἐπειδὴ οὖν ᾔδει ὁ Δεσπότης
  ἡμῶν, ὅτι ἂν μίαν ὁδὸν τέμῃ, πολλοὶ ἔχουσιν ὀκνῆσαι, ποικίλας ἔτεμεν ὁδούς. Οὐ
  δύνασαι διὰ παρθενίας εἰσελθεῖν; Εἴσελθε διὰ μονογαμίας. Οὐ δύνασαι διὰ μονογαμίας;
  Κἂν διὰ δευτερογαμίας. Οὐ δύνασαι διὰ σωφροσύνης εἰσελθεῖν;
  Εἴσελθε δι’ ἐλεημοσύνης. Οὐ δύνασαι δι’ ἐλεημοσύνης; Εἴσελθε διὰ νηστείας. Οὐ δύνασαι ταύτην; Δεῦρο ἐκείνην. Οὐ δύνασαι ἐκείνην; Δεῦρο ταύτην. Διὰ τοῦτο οὐκ
  ἔδειξε τὸ ἱμάτιον χρυσοῦν, ἀλλὰ διάχρυσον……»

  Κι επειδή μας λέει αλλού « Οὐ νομοθετῶ τὰ ὄρη καταλαμβάνειν καὶ τὰς ἐρημίας, ἀλλὰ χρηστὸν εἶναι καὶ ἐπιεικῆ καὶ σώφρονα, μέσην οἰκοῦντα τὴν πόλιν», χωρίς να θεωρούμε εαυτούς ερμηνευτές κτλ , εύκολα καταλήγουμε στο ότι ένας άγαμος λαϊκός βαδίζει σε οδό σωτηρίας. Απλούν!

  Πώς πάει Κέρδια, όλα καλά;

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Τί μοῦ τὰ δείχνεις τὰ κείμενα, τὰ ξέρω.
   Ἔχει πολὺ γέλιο ποὺ μετατρέπεις τὸ «Νὰ κατοικεῖς στὴ μέση τῆς πόλης» σὲ «Νὰ κατοικεῖς ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ στὴ μέση τῆς πόλης». Ἡ παρθενία ἀναφέρεται στὸν μοναχισμό, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔγραψε πολλὲς σελίδες ὁ Χρυσόστομος.

   Στὰ νειάτα μου διάβαζα νεοπαγανιστικὲς μεταφράσεις-ἐκτρώματα τῶν Πατέρων, τώρα διαβάζω τὶς δικές σου.
   Εἴπαμε, ἀδιαφορία γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ ὄχι κι ἔτσι.

   Ἀκόμα νὰ ἀποδείξεις τὶς νεράιδες.

   Μου αρέσει!

 16. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Εἶναι ἄλλο πράγμα νὰ κάνεις κάτι (ἐκτὸς παράδοσης) τώρα, στὴ σημερινὴ ἐποχή, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τηρηθεῖ ἡ παράδοση ὅπως παλιά, ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ νὰ ὑποστηρίζεις ὅτι ἀκολουθεῖς τὴν παράδοση,
  κι ἄλλο πράγμα νὰ κάνεις τὸ ἴδιο (ποὺ εἶναι ἐκτὸς παράδοσης) καὶ νὰ ξέρεις (καὶ νὰ ὑποστηρίζεις) ὅτι δὲν ἀκολουθεῖς τὴν παράδοση.
  Δὲν εἶπε κανεὶς ὅτι θὰ πᾶνε οἱ ἄγαμοι στὴν κόλαση. Εἶπα ὅμως ὅτι ἡ ἀγαμία-παρθενία στὴν ὀρθόδοξη παράδοση σχετίζεται μὲ τὸ μοναχισμό καὶ ὄχι μὲ τὰ ὀργανωσιακὰ πρότυπα. Τὰ ὁποῖα εἶναι ἄστα νὰ πᾶνε, καὶ γιὰ ἀνεύθυνους, ποὺ ἔχουν γραμμένη τὴν κοινωνία «ἀπὸ ἀγάπη».

  Μου αρέσει!

 17. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Οὐ νομοθετῶ τὰ ὄρη καταλαμβάνειν, οὐ νομοθετῶ , μη διαβάζεις μόνο ότι σε βολεύει.

  αν τα ήξερες τα κείμενα δε θα λοιδορούσες μιλώντας για 3, 13 και 1013 τρόπους..

  Μου αρέσει!

 18. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Δεν αναγκάζει κανέναν ο Κύριος να παρθενεύει στα όρη και μόνο, απλούν

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ὤπα. Λὲς ὅτι «Καὶ μόνον» = «μπορεῖ νὰ παρθενεύει στὶς πόλεις»; Δὲν λέει τίποτε τέτοιο ὁ Χρυσόστομος.

   Γιὰ σωφροσύνη, μετριοπάθεια καὶ ἠθικότητα (τῶν ἐκδ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἡ μετάφραση): «Δεν θέτω νόμον να αποχωρήτε εις τα όρη και τας ερήμους, αλλά να είσθε ηθικοί, μετριοπαθείς, σώφρονες και να κατοικείτε εις το κέντρον της πόλεως» (Ομιλία ζ’ εις το Κατά Ματθαίον, 7).
   Εἴπαμε, δὲν ὀφείλω νὰ ἀποδείξω ὅτι δὲν λέει κάτι γιὰ παρθενία στὶς πόλεις (μιλᾶμε πάντα γιὰ τὸν 4ο αἰ. καὶ μετά). Ἐσὺ πρέπει νὰ ἀποδείξεις ὅτι λέει -στὸ ἀπόσπασμα αὐτό- γιὰ παρθενία στὶς πόλεις. Ἐπειδὴ θεωρῶ ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ τὸ ἀποδείξεις, ὅπως καὶ οἱ ὀργανωσιακοί, γι’ αὐτὸ τὸ λόγο συμπεραίνω ὅτι τὸ ἀπόσπασμα τοῦ Χρυσόστομου δὲν κάνει διάκριση «παρθενία στὶς πόλεις -μοναχισμός στα βουνά». Καὶ δὲν ἀποδεικνύεις τὴ θέση σου,.

   Μου αρέσει!

 19. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Στὴν κοινωνία τῶν Πατέρων δὲν ὑπῆρχαν ἄγαμοι. Τὸ νὰ παντρευτεῖς ἦταν ὄχι ἁπλὰ φυσιολογικό, ἀλλὰ κάτι παραπάνω. Μόνο ἂν ἤσουν εὐνοῦχος, στρατιώτης (ποὺ καὶ πάλι…) ἢ κληρικός καὶ μοναχός, ἤ κανὰς ληστὴς στὶς ἐρήμους. Τὸ νὰ θέλουμε νὰ βάλουμε τὴν ἐποχὴ καὶ τὴ νοοτροπία τῶν Πατέρων στὰ δικά μας μέτρα, ὅπου μπορεῖς νὰ κάνεις ὅ,τι σοῦ καπνίσει, καὶ νὰ ψάχνουμε γιὰ ἐπικύρωση, εἶναι ἐκτὸς ἀπὸ ἀνιστορικό, θὰ τὸ ἔλεγα «νεορθόδοξο».
  Γεμάτα τὰ παραδείγματα π.χ. στὰ ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (Patrologia Graeca τ. 65) ἀπὸ πόρνες καὶ ληστὲς καὶ ἀξιωματούχους ποὺ παράτησαν τὸ βίο τους κι ἔγιναν μοναχές. Δὲν ἔχω διαβάσει κάποιον ποὺ ἔμεινε ἄγαμος στὶς πόλεις.

  Μου αρέσει!

 20. Ο/Η Αντώνης λέει:

  είπαμε, δεν αναγκάζεται κανείς να πάρει τα όρη κι ας είναι κι άγαμος στην πόλη.
  γιατί δλδ να εξαναγκαστεί μόνο αυτός; δε στέκει το πράγμα.
  όταν λέει δεν νομοθετώ, δε νομοθετεί για όλους, όχι για τους μεν έτσι για τους δε αλλιώς.

  και δε χαίρεσαι που ήρθε καιρός ναγιάσουν και κάποιοι μαυτόν τον τρόπο, τον νέο;
  θάπρεπε. Αν όχι τουλάχιστον μη τους κακολογείς…

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Τὸ «κι ἂς εἶναι κι ἄγαμος στὴν πόλη» εἶναι δική σου προσθήκη. Δὲν ὑπάρχει στὸ Χρυσόστομο.

   Τί νὰ ἁγιάσουν, ἄνθρωπέ μου; Δὲ βλέπεις τί γίνεται; Πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ νὰ πορνεύουν ὅλοι εἶναι. Ἀκόμη κι ἂν ἁγίαζαν 5 μὲ τὸν τρόπο ποὺ λές, δὲν χαίρομαι γιατὶ ἁμαρτάνουν 5000, ποὺ μὲ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο δὲν θὰ ἁμάρταιναν (τόσοι, τουλάχιστον). Γιατί; γιατὶ ἔτσι εἶναι ἡ κοινωνία σήμερα.

   Μου αρέσει!

 21. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Στὸν ἄντρα τῆς πόλης, ὁ Χρυσόστομος νομοθετεῖ ἢ προτρέπει (πάλι ἀπὸ τὶς ἴδιες ἐκδόσεις ἡ μετάφραση):
  «Νὰ ἀποδεικνύεσαι ὅτι θεωρεῖς περὶ πολλοῦ τὴν πρὸς αὐτὴν [τὴ σύζυγο] συνουσίαν, καὶ ὅτι θέλεις νὰ ευρίσκεσαι περισσότερον δι’ αὐτὴν εἰς τὸ σπίτι, παρὰ εἰς τὴν ἀγοράν˙ καὶ νὰ τὴν προτιμᾶς ἀπὸ ὅλους τοὺς φίλους…» (Ὁμιλία κ’ εἰς τὴν Πρὸς Ἐφεσίους, 8).

  Μου αρέσει!

 22. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Κι ἕνας τρανσέξουαλ μπορεῖ νὰ σωθεῖ ἅμα πρὸς τὸ τέλος μετανοήσει. Ὁ δικός του τρόπος σωτηρίας πέρασε ἀπὸ διάφορα στάδια. Καὶ μιὰ πόρνη ποὺ ἔκανε συνεχῶς ἐλεημοσύνη ἀπὸ τὴν ἀμοιβή της, στὸ τέλος ἔγινε μοναχή. Καὶ 1013 ἄλλοι τύποι ἀνθρώπων τὸ ἴδιο, ἐνῶ ὁ σοῦπερ-Ὀρθόδοξος μπορεῖ νὰ μὴν σωθεῖ. Σημαίνει αὐτὸ ὅτι εἶναι σωστὸ αὐτὸ ποὺ λένε μερικοί «Μὰ τί ἐνοχλεῖστε μὲ τὴν ἐξάπλωση αὐτοῦ τοῦ ἀνθρωποτύπου (τρανσέξουαλ, πόρνη κ.ο.κ.) καὶ μὲ τὴν προβολὴ τοῦ προτύπου αὐτοῦ, ἀφοῦ καὶ τρανσέξουαλ καὶ πόρνες σώθηκαν σὲ ἀντίθεση μὲ καραταλιμπὰν Χριστιανούς;»;; Τὸ ζητούμενο δὲν εἶναι ἡ μικρὴ πιθανότητα μὲ τὴν α κατάσταση πραγμάτων νὰ γίνει κάτι θετικό, οὔτε καὶ ἡ περιπτωσιολογία, ἀλλὰ ἡ μεγάλη βεβαιότητα ὅτι ὑπὸ τὴν κατάσταση αὐτὴ οἱ περισσότεροι θὰ πᾶνε ἄκλαφτοι σὲ σύγκριση μὲ μιὰ κατάσταση β, ὅπου τὰ εἴτε-εἴτε καὶ οἱ ἐπιλογὲς εἶναι καλύτερες.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s