Θεατρικὲς διαβολοπαραστάσεις…

Τὸ νὰ κάνεις τὸν προφανὴ συσχετισμὸ ὅτι ὁ Πεσόα καὶ οἱ Ἐθνικοσοσιαλιστὲς ἔχουν μιὰ κάποια ἔφεση στὰ παγανιστικὰ καὶ ἑωσφορικὰ θέματα, εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος νὰ ὁριοθετήσεις καὶ νὰ ὁριοθετηθεῖς σὲ περιόδους κρίσης. Μὲ μιὰ ἁπλὴ κίνηση, συμβολικά, χωρὶς νὰ ἐξηγεῖς κουράζοντας, δείχνεις τί εἶναι καλὸ καὶ τί ὄχι.

Ἀπὸ τὴ μιά, ἀποφεύγεται ἡ ἀνεμελιὰ τοῦ «Ἐντάξει, εἶναι τέχνη, δὲν μᾶς πειράζει· κάτι ἔχει νὰ πεῖ». Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἀποφεύγεται ὁ σουργελισμὸς τοῦ νὰ διαδηλώνουν ἐθνικοσοσιαλιστὲς καὶ ψεκασμένοι κατὰ τῆς προσβολῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τὸ «εἶναι τέχνη, δὲν μᾶς πειράζει» ἔχει ὡς ὑπόβαθρο τὸ «ἡ τέχνη εἶναι στὸ ἀπυρόβλητο» ἢ τὸ «ἡ τέχνη γιὰ τὴν τέχνη». Προφανῶς ὑπάρχει μεταξὺ ἄλλων καὶ ἀντιχριστιανικὴ τέχνη, ἢ τέχνη ποὺ ἐρωτοτροπεῖ μὲ τὴν (αὐτο)καταστροφὴ ἢ τὸν ἑωσφορισμό. Γιὰ νέο τὸ λέμε, τώρα; «Νέο» εἶναι μόνο γιὰ τὸν πολὺ κόσμο, ποὺ χαμένος στὸ διάστημα τῆς ὑποσελήνιας περιοχῆς καὶ στὴν τηλεόραση, δηλώνει Χριστιανὸς ἀλλὰ δὲν ἔχει κανέναν νὰ τοῦ πεῖ τί εἶναι χριστιανικό, κι αὐτὸ εἶναι δουλειὰ τοῦ ἐπισκόπου· οἱ ὑπόλοιποι Χριστιανοὶ ἐὰν ξέρουν τί εἶναι ἀντιχριστιανικό, τὸ καταγγέλλουν. Τὸ νὰ διαδηλώνουν, πάλι, ἐναντίον τῆς τέχνης αὐτῆς ὅσοι εἶναι ἢ νοιώθουν ὁμοϊδεάτες μὲ κάποιον ποὺ ἔχει γράψει ποιήματα γιὰ τὸν Πάνα καὶ δὲν τὰ ἔχει ἀποκηρύξει, ἐπίσης πρέπει νὰ ἐπισημαίνεται καὶ νὰ καταγγέλλεται. Ὁ Πάνας εἶναι νεκρός, καὶ δὲν εἴμαστε νεκρόφιλοι, οὔτε θέλουμε βοήθεια ἀπὸ θαυμαστὲς νεκρῶν γιὰ νὰ καταπολεμήσουμε τὸν Πάνα -τ’ ἀπομεινάρια καὶ τὶς μεταμορφώσεις του. Οὔτε εἴμαστε τόσο ἀφελεῖς ὅσο μερικοὶ νομίζουν ὥστε νὰ πιστεύουμε ὅτι οἱ ἐθνικοσοσιαλιστὲς ἦταν ποτὲ ἢ ὅτι εἶναι ἢ ὅτι μποροῦν νὰ γίνουν Χριστιανοί, καὶ συμβατοὶ μὲ τὸ Χριστιανισμό. Ἂς θαυμάζουν τὸν ἀδικημένο τους Ἀδόλφο, ποὺ σκυλόβριζε τὸν Χριστιανισμό, ἀλλὰ μακριά μας. Καὶ ἐναντίον μας. Ποτὲ δὲν κατάλαβα γιατί μαλώνουν τόσο πολὺ οἱ Μαρξιστὲς μὲ τοὺς Φασίστες / Ἐθνικοσοσιαλιστές, ἀφοῦ συμφωνοῦν μεταξύ τους γιὰ τὸν Χριστιανισμό, δηλαδή γιὰ μιὰ κοσμοθέαση μὲ βάθος 2.000 χρόνων.

Ἐπί τῆς οὐσίας, βαριὲς φιλοσοφίες τοῦ α’ μισοῦ τοῦ 20οῦ αἰ., ἀναζητήσεις καὶ ψαγμένα τέτοια ἀπὸ 18ο ὣς 20ό αἰ., εἶναι στὴν ἐποχή μας σὰν τὶς σιδερένιες μπάλες στὰ πόδια τοῦ κατάδικου: Δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ γλιτώσουμε τρέχοντας μακριὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔρχεται. Ἀλλὰ νὰ βουλιάξουμε στὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια τοῦ 19ου αἰ. (ποὺ ξαναειπώθηκαν κατὰ τὸν μεταγενέστερο 20ό, ὡς βαθυστόχαστες μποῦρδες μετὰ τὶς γνωστὲς τραγωδίες τοῦ 20οῦ). Ὡς φιλολογίες εἶναι ὡραῖες· κι ἐμένα μ’ ἀρέσει πολὺ ἡ φιλολογία. Κι ἡ ποίηση, σκοτεινὴ καὶ φωτεινή. Ἄλλο πράγμα οἱ κραυγὲς καὶ οἱ σκοτεινιὲς μιᾶς ὁποιασδήποτε ψυχῆς, κι ἄλλο ὁ ναρκισσιστικὸς θαυμασμὸς γιὰ τὸν Πάνα. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅμως κατάφαση σὲ βία ποὺ γελοιοποιεῖ τοὺς βιαιοπραγοῦντες.

Δὲν τὰ πάω καλὰ μὲ τὶς διαδηλώσεις, τὶς καθιστικὲς διαμαρτυρίες, τὰ ὁδοφράγματα, τὶς πορεῖες, τὰ μπάχαλα, τὶς συναυλίες ἀλληλεγγύης, τὶς δῆθεν ἀπεργίες πείνας, τὰ ξερονήσια, τὸν Ρίτσο-Μίκη, τὶς ἐξορίες, τοὺς ἀγανακτισμένους, γενικὰ μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς σούπερμαν. Εἴτε τὸ σενάριο ἔχει Ἀριστεροὺς εἴτε «πατέρες»(;;) Κλεομένηδες ὡς σκηνοθέτες. Ἡ Ἱστορία δὲν γράφεται ἀπὸ μπουλούκια ποὺ ἔχουν τὸ δίκιο μὲ τὸ μέρος τους, κι ἂν ἴσχυε τὸ ἀντίθετο, θὰ τὸ εἴχαμε διαπιστώσει καὶ θὰ ἀνακαλοῦσα. Δὲν μοῦ ἀρέσουν λοιπόν, τὰ κακέκτυπα μιᾶς ξεπερασμένης κοινωνικῆς ἀντίδρασης. Οὔτε μοῦ ἀρέσει αἰσθητικὰ ἡ ἐπιθετικὴ βία (πᾶμε στὸν τόπο τοῦ Ἐχθροῦ καὶ τὰ σπᾶμε) οὔτε ὑπάρχει μιὰ χριστιανικὴ πλειονότητα στὴν κοινωνία, ποὺ θὰ τερματίσει μὲ τὴ βία μιὰ παράσταση. Ἂν ὑπῆρχε μιὰ χριστιανικὴ πλειονότητα, ἁπλούστατα ἡ παράσταση δὲν θὰ πετύχαινε οὔτε ὡς πρόκληση, καὶ θὰ τερματίζονταν οἱ παραστάσεις. Εἶμαι, λοιπόν, ὑπὲρ τῆς καταγγελίας ἀπὸ ἐπισκόπους στὸ ἐκκλησίασμά τους, ἀλλὰ κατὰ τῶν ἐπεισοδίων καὶ τῆς βίας ἔξω ἀπὸ παραστάσεις καὶ λοιπά. Ἄλλωστε, τόσοι καὶ τόσοι ἠθοποιοὶ εἴτε γίνονται μοναχοὶ εἴτε πιστεύουν ξανά.

Ἂν τώρα (ὑποθέτω, καὶ δὲν προτρέπω!), κάποιοι ἀγανακτισμένοι Χριστιανοὶ εἶχαν χιοῦμορ, ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι ἀγόραζαν τὸ εἰσιτήριο, ἂν γέμιζαν τὴν αἴθουσα καὶ ἂν ἀρχιζαν νὰ χαχανίζουν, ἂν μιλάγανε δυνατὰ μεταξύ τους, ἂν διακωμωδοῦσαν τοὺς διαλόγους, ἂν ἔβαζαν ὕμνους τοῦ ΠΑΟΚ στὸ κινητό, κάτι τέτοιο μήπως θὰ ἔσπαγε πολὺ περισσότερο τὰ νεῦρα τῶν ἀντιχριστιανῶν ἀπὸ ὅ,τι ἡ χριστιανικὴ βία, ἡ ὁποία ἁπλῶς δίνει στοὺς χριστιανοφάγους κίνητρα νὰ τονίσουν τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὴν προοδευτικότητα («μπολιντιζμό») τοῦ ἀντιχριστιανισμοῦ τους; Δὲν ξέρω ἂν ἀπαγορεύονται κάτι τέτοια (δὲν τὰ προτρέπω, ἐπαναλαμβάνω!)· κι ἂν ἀπαγορεύονταν, μήπως θὰ μίσθωνε μπράβους ἡ ἐπιχείρηση ποὺ κάνει τὴν παράσταση, ὥστε νὰ βγάλει σηκωτοὺς τοὺς χαχανίζοντες καὶ ρευόμενους Χριστιανούς, ποὺ θὰ ἦταν ἄλλωστε ἡ πλειονότητα τῶν θεατῶν; Καὶ τότε, μήπως θὰ βλέπαμε πόσο θὰ κόστιζε συναισθηματικὰ στοὺς ἠθοποιοὺς ἡ συνέχιση τῆς παράστασης μπροστὰ σὲ ἕνα κοινὸ ποὺ θὰ οὔρλιαζε ἀπὸ χαχανητὰ ἢ θὰ ρευόταν; Καὶ τί θὰ ἔκανε, δηλαδή, ὁ ἀγανακτισμένος ἠθοποιός, διάλογο μὲ τὸ χριστιανικὸ κοινό; Θὰ ἔβριζε τοὺς θεατὲς Χριστιανούς ἢ τὰ Θεῖα; Νομίζω ὅτι δὲν ἀπαιτεῖται δήλωση φρονημάτων γιὰ τὴν ἀγορὰ θέσης σὲ μιὰ θεατρικὴ παράσταση. Λείπει αὐτὸς ὁ σουρεαλισμὸς ἀπὸ πολλοὺς θερμόαιμους Χριστιανούς -κι ἔτσι, δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ γινόταν κάτι τέτοιο. Ἄλλωστε, θὰ καταδικάζαμε, ὅλοι ἐμεῖς, τέτοια ἐντελῶς ἀπολίτιστα πράγματα, ἂν αὐτὰ γίνονταν. Τὰ παίρνουν ὅλα πολὺ σοβαρὰ οἱ θερμόαιμοι Χριστιανοί, ἀκόμη καὶ στὴν τακτική τους εἶναι ἀγριεμένοι, καὶ τὸ μυαλό τους εἶναι θολό…

Ἄσε ποὺ ἔχουμε καὶ τὴν Ἀριστερὰ νὰ δέρνει χασάπηδες, Εὐέλπιδες καὶ ἄλλους. Ἂς τρῶμε τὸ χοιρινὸ γύρο μας σιωπηλά, μὴν πλακώσουν οἱ Ἀναρχομπάτσοι μὲ τὰ ταξικὰ Τζιχαντάκια τους, καὶ κάνουν ἔρευνα στὸ σπιτικό μας γιὰ ἀνήθικη βρώση κρέατος.

Λαίλαπες, λοιπόν:

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλελεύθεροι, Ελλάδα, θρησκεία and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to Θεατρικὲς διαβολοπαραστάσεις…

 1. Ο/Η Ν λέει:

  Πρωτα απ ολα κανείς δε σε υποχρεώνει να ψηφίσεις χ.α. ούτε εγώ εχω ψηφίσει.Μέχρι τώρα.Άλλα μια απαίτηση για αλήθεια και δικαιοσύνη νομίζω μπορούμε να την έχουμε ό καθένας απ τον άλλο.Προφανώς και σου άρεσε η ανακοίνωση του Πειραιώς μιας και είναι στη δικιά σου »γραμμή» δηλαδή μια στο καρφί και μια στο πέταλο.Υπήρχε κάποια αφορμή για το χτύπημα στο πέταλο;ΟΧΙ.Απλώς είναι αλλη μια απόδειξη γι αυτό που λέμε ιδεολογική ηγεμονία ενοχικό σύνδρομο κτλπ.Παρακάτω,πώς μιλάς εξ αρχής για εθνικοσοσιάλιστές;Πού τους βρήκες που τους ξέρεις και του μολογάς;Τούς λέμε και ψεκασμένους και καθαρίσαμε.Πολύ δίκαιο έτσι;Κοψτε το παιδί στα δύο κι ας πάρει η καθεμιά το μισό…Γιατί να μην τον δώ εγώ τον Κλεομένη και τους υπόλοιπους ως ομολογητές που παίζουν το κεφάλι τους;(και μη μπερδεέυσαι αν η χ.α. είχε αποφασίσει να στηρίξει στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα θα είχε κατεβάσει χιλιάδες κόσμο και θα ήθελε τσίγγινο βρακάκι για να κάνουν οι παρακρατικοί αντισυγκέντρωση και ο θεσσαλονικιός δημοσιογράφος που διέταξε αστυνομικούς να κάνουν σύλληψη θα είχε πάει καμια βόλτα στα κάστρα)Το να μη βγαίνεις στο δρόμο είναι ένα πράμα, το να κατακρίνεις κι απο πάνω ένα δευτερο.Κι άσε το δρόμο.Υπάρχει και διαδικτυακή προσομοίωση.Πόσες φορές μπάινεις στη διαδικασία να μπείς στα συγκεκριμένα στέκια που παίζεται το παιχνίδι και να δείξεις το ορθό και τη μεσότητα;Τι να τα κάνω τα θεολογικά χρυσά βέλη αμα είναι απλώς να τα καμαρώνω στον καθρέφτη;Βλέπεις αδερφέ μου το τάλαντο και το χρέος είναι ζόρικο πράμα και δεν καθαρίζεις μόνο με την τεκνογονία άσε που τα μοναστήρια δέχονται και γονέις φαντάζομαι.Μπροστά λοιπόν στο αδιέξοδο που το ψυχανεμίζεσαι πώς απαντάς;Με σουρεαλισμό….καινούριο κι αυτό σουρεαλιστικός χριστιανισμός…και με ακτιβιστική κακοήθεια;!
  Λοιπόν φίλε μου σφάλεις και αδικείς.Μπορεί να κάθεσαι να βρίσκεις κάθε απίθανη γκρούπα οπως η κατιούζα αλλα απ τον άλλον χώρο δεν έχεις ζωντανή εικόνα στο χω ξαναπεί.Αμα είχες θα έβλεπες πως και κεί υπάρχουν άθεοι και δωδεκαθειστές( ότι κι αν σημαίνει αυτό) και πώς αλλιώς;Αλλά και λίγοι είναι και δε δίνουν αυτή τον τόνο και δεν έχουν το αντιχριστιαννικό μένος και τα παρελκόμενα που έχουν οι Ρασσιάδες και λοιπά αριστερόστροφα μασσονοειδή και πάντα σε κάθε τους αναφορά συναντούν πολύ μεγαλύτερες αντιδράσεις απ την συντριπτική πλειοψηφία τους »χώρου».Δεν υπάρχει περίπτωση να βρίσει καποιος τα Θεία και να μη φάει κλωτσιές.Ναι είναι αλήθεια ειμαστε αθεολόγητοι και ολίγοι οι πιο πολλοί με χειρότερο εμένα μα προσπαθούμε μ ότι έχουμε.Ο κόσμος που έχει κάποια αλληλεπίδραση με το χώρο δείχνει σταθερά την διαθεση να υπερσπιστει την πίστη και αυτό είναι καθοριστικό.Τώρα αν εσυ ψάχνεις κλαμπ αγίων σόρυ.Αλλωστε βλέπουμε και τους ξυδιάδες και την αρχιεπισκοπη….Πές μου σε ποιανού αλλου χώρου τα μέσα δεν περνάει εθνική επέτειος και θρησκευτική εορτή και να μη γίνει αναφορά;Πολλά έγραψα.Τέλος πάντων όποιος μπορεί παραπάνω μπαίνει εκει που παίζεται το παιχνίδι και κάνει σκόνη το Νίτσε και τον Ντεσαντ και τον υλισμό και τον μηδενισμό και τον παρασυναγωγισμό και τις κακοδοξίες και ότι αλλο ξεμπροστιάζει τον ύπουλο αμνόσχημό και συνεφέρνει τον δίκαιο μα πλανημένο και δίνει δρομους και στους αλλους συνανθρώπους.Χρόνια πολλά και για τα ελευθέρια της πόλης, εκείνης που στα πρωτόκολα παραλαβής της υπογράφει κι ο κακός κι απόλεμος δηθεν Μεταξας.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ζήτημα πρῶτο, τί ἀπορίες εἶναι αὐτές, «ποῦ τοὺς βρῆκα τοὺς ἐθνικοσοσιαλιστές;»; Ὅλη ἡ ὁμάδα τῶν αἱρετῶν τους ἦταν ἐκεῖ ἀφοῦ, ἀκόμη κι ἡ ἱστοσελίδα τους τὸ γράφει. Βουλευτές, δημοτικοὶ σύμβουλοι καὶ κλιμάκιο. Δὲν μπερδεύομαι καθόλου, σχεδὸν ὅλοι ἦταν ἐκεῖ.

   Τὸ ψεκασμένοι πήγαινε ἀλλοῦ. Ἄλλο νὰ σὲ ἐξαναγκάζουν νὰ θυσιάσεις στὰ εἴδωλα κι ἄλλο νὰ ἐμποδίσεις νὰ θυσιάσουν αὐτόβουλα στὰ εἴδωλα. Οὔτε πρόκειται περὶ ἀλλαγῆς ἐκκλησιαστικῶν δογμάτων. Μόνο τὸ πρῶτο σὲ κάνει ὁμολογητή. Δὲν λέω ὅτι εἶναι ὡραία ἡ παράσταση. Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος («πατήρ»;;) δὲν εἶναι στὰ καλά του. Δὲν χρειάζεται νὰ ἐπιχειρηματολογήσω γι’ αὐτό. Κι ἐπειδὴ ἔχω διαβάσει καὶ μερικοὺς βίους ἁγίων καὶ σαλῶν, εἴτε μὲ θαῦμα ἀποστομώνεις τὸν ἀντίθεο εἴτε ἄσ’το καλύτερα, νὰ ἐπέμβει ὁ Μέγας Θεοδόσιος, καὶ κλείσου στὸ κελί σου.

   Ζήτημα δεύτερο: μέσα ἀντίδρασης. Δὲν εἶναι προσωπικὸ τὸ γοῦστο μου καὶ ἡ κρίση μου κατὰ τῶν δράσεων στὸ δρόμο. Ὅτι δηλαδή, βαριέμαι ἢ φοβᾶμαι ἐγώ, καὶ γι’ αὐτὸ τάσσομαι κατά. Μπορεῖ νὰ βαριέμαι, μπορεῖ καὶ ὄχι, μπορεῖ νὰ φοβᾶμαι, μπορεῖ καὶ ὄχι. Εἶναι ἁπλὰ ὅτι κάτι τέτοια εἶναι ἀποτυχημένα μέσα. Εἶναι τὸ καλὰ στημένο θέατρο, ποὺ ἐκμεταλλεύονται γιὰ νὰ τὸ παίξουν μάρτυρες οἱ ἀντιχριστιανοί. Σὲ μιὰ χριστιανικὴ κοινωνία δὲν θὰ ἔπειθαν, ὅμως στὸ παρὸν πλαίσιο (ΜΜΕ, ἀδιάφορη κοινωνία) πείθουν μὲ τὸ παραπάνω ὅτι εἶναι τὰ θύματα τῶν ἀγανακτισμένων Χριστιανῶν.

   Ἔχω πολλὰ χρόνια στὸ ΦΒ καὶ στὸ διαδίκτυο. Ἐπιθέσεις καμικάζι καὶ τρολλιὲς δὲν βγάζουν πουθενά. Μόνο κατ’ ἐξαίρεση ἀξίζουν. Δὲν φέρνουν κανένα ἀποτέλεσμα, οἱ Ἀγγλοςάξωνες ἔχουν ἕναν ὅρο cyber warrior ἢ SJW (social justice warrior – εἰρωνικά). Ἡ ἀντιπαράθεση δὲν εἶναι ἐπιχειρηματολογική, εἶναι ὑπαρξιακή. Ὁ διάλογος μεταξὺ ἑτεροφρόνων εἶναι ἀδύνατος (γιατὶ εἶναι κοντράρισμα κι ὄχι ἀνταλλαγὴ ἐπιχειρημάτων), μεταξὺ ὁμοφρόνων περιττός (γιατὶ ἤδη συμφωνοῦν), ποὺ ἔλεγε κι ὁ Κονδύλης. Ὅσο μπορεῖ νὰ μὲ πείσει ὁ τρανσέξουαλ ἢ ὁ ἀναρχικὸς ὅτι τὸ σύμπαν του εἶναι καθ’ ὅλα φυσιολογικὸ καὶ χωρὶς πρόβλήματα κι ὅτι ἔχω φοβίες, ἄλλο τόσο μπορῶ ἐγὼ νὰ τὸν πείσω. Γι’ αὐτό, δὲν μπαίνω σὲ διάλογο μὲ τοὺς πάντες γιὰ τὰ πάντα, παντοῦ. Λέω ἀπὸ τὴ σκοπιά μου κι ἀπὸ τὸ μετερέζι μου ὅσα λέω. Καὶ ξέρω τί (λίγη) σημασία μπορεῖ νὰ ἔχει. Ἀλλιῶς θὰ λεγόμουν ΕΡΤ καὶ SKAI.

   Ζήτημα μεθόδου: Τί κακὸ ἔχει ὁ σουρεαλισμός; Ἀφοῦ ἡ (ἀκρο)δεξιὰ ἔχει πάθει ψύχωση νὰ ἀντιγράφει τοὺς ἀναρχικοὺς καὶ τὴν Ἀριστερά, ἔχει ξεχάσει τοὺς δυσμενεῖς ὅρους παιχνιδιοῦ (κυριαρχία τῆς Ἀριστερᾶς: Δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ κάνουν τὸ ἴδιο, γιατὶ δὲν τοὺς παίρνει –γιὰ ἀντικειμενικοὺς λόγους) καθὼς καὶ ὅλην τὴν γκάμα τῶν ἀναρχικῶν κι ἀριστερῶν μεθόδων. Παλιὰ δοκιμασμένη μέθοδος ἀκόμη καὶ στὶς προεκλογικὲς συγκεντρώσεις τοῦ ’60. Ἂν σοῦ φαίνεται ἀστεῖο καὶ καραγκιοζιλίκι, τί νὰ κάνουμε, πάντως ὁ δοκιμασμένος ρόλος τοῦ ἀποδιοπομπαίου τράγου-κακοῦ ἀγανακτισμένου δὲν βοηθᾶ οὔτε βοήθησε. Τὸ μάρκετινγκ βοηθᾶ πολὺ περισσότερο. Ὅταν δὲν μπορεῖς νὰ δράσεις γιατὶ θὰ σοῦ τὴ φέρουν, γιατὶ ὅλα εἶναι στημένα, δὲν πέφτεις σὲ παγίδες τύπου «ὁ τραμποῦκος VS ὁ πεπολιτισμένος». Αὐτὰ εἶναι βούτυρο στὸ ψωμί. Τὰ ξέρουμε πολὺ καλύτερα κι ἐμεῖς ἀπὸ ἀλλοῦ. Καὶ ἡ παρουσία ἐθνικοσοσιαλιστῶν ἢ Κλεομένηδων ἀκριβῶς τονώνει στὴν κοινωνία-θεατὴ αὐτὴ τὴν αἴσθηση. Καί, τί ἄλλο θὰ διαλέξει παρὰ τὸν «πολιτισμό» ἡ κοινωνία; Μὴν νομίζουν κάποιοι ὅτι εἶναι Ἀριστεροί ἢ Ἀναρχικοί, ποὺ τὰ σπᾶνε. Οἱ Ἀναρχικοὶ-Ἀριστεροὶ κάνουν τὰ σπασίματα καὶ τὶς ἐπιθέσεις μόνο καὶ μόνο γιατὶ ὑπάρχει ἕνα κράτος, μιὰ ἀστυνομία, ἕνας στρατός, μιὰ κυβέρνηση ποὺ τοὺς τὸ ἐπιτρέπει. Ὄχι γιατὶ εἶναι πιὸ θαρραλέοι καὶ δυνατοί, ἢ πιὸ μάγκες ἢ πιὸ παιδιὰ τῆς πιάτσας καὶ ξηγημένοι κι ὄχι φλῶροι ἢ διανοούμενοι. Ἀλλὰ γιατὶ τοὺς ἔχουν δώσει τὸ ἀτιμώρητο. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν πιστεύω στὰ μπουλούκια καὶ στὴν ἀξία τοῦ «δρόμου», ἴσα-ἴσα, θεωρῶ ὅτι χωρὶς κραταιὸ στήριγμα εἶναι αὐτοκαταστροφικά.

   Διαβάσματα ἔχω κάνει ἀρκετά, καὶ βλέπω πῶς εἶναι ὁ ἕνας κι ὁ ἄλλος χῶρος. Μὴ σοῦ πῶ ὅτι βλέπω ὄχι σπάνια λάιβ τὸ παιχνίδι φιλελεύθερων-ἐθνικοσοσιαλιστῶν, ὅπου οἱ μὲν εἶναι ἡ Φωνὴ τῆς Λογικῆς καὶ οἱ ἄλλοι εἶναι οἱ Ἥρωες-Θύματα. Ἡ Ἀριστερὰ δὲν χρειάζεται τοὺς Ρασσιάδες γιὰ νὰ εἶναι ἀντιχριστιανική, εἶναι ἐκ γενετῆς. Ὁμοίως, ὅσοι συσχετίζονται μὲ τὶς ἰδέες τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ δὲν χρειάζονται τὸν Δαυλό, εἶναι ἀντιχριστιανοὶ ποὺ στὴν καλύτερη περίπτωση παριστάνουν τὸν Χριστιανό. Ὁ Μουσουλίνι ὡς ἀφελὴς ἦταν δεδηλωμένα ἄθεος, ἐνῶ ὁ Χίτλερ κράταγε μυστικά, ἀλλὰ πολὺ χειρότερου βαθμοῦ, τὸν ἀντιχριστιανισμό του (τὸν ἔφτανε ὣς φιλοϊσλαμισμό, τὰ ἔχω γράψει). Τὴ θέση τοῦ Χριστιανισμοῦ τὴν εἴδαμε στὸ Γ’ Ράιχ, μὲ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἑνὸς εἴδους «νορδικὸ» Μαρκιωνισμὸ κι ἕναν ἀνοιχτὰ παγανισμό. Συνεπῶς, δὲν πείθομαι ἀπὸ πράξεις εὐσέβειας. Τουλάχιστον, μοῦ δίνει τὸ δικαίωμα νὰ μὴν πείθομαι τὸ ὅτι γεγονὸς ὅτι τὴν λέω ἀσταμάτητα στοὺς Ἀριστεροὺς Χριστιανούς (ποὺ εἶναι πρῶτα Ἀριστεροὶ καὶ μετὰ Χριστιανοί). Μασόνοι ὑπάρχουν παντοῦ, πολὺ περισσότεροι στὴ Δεξιά, μάλιστα. Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν κηρύττει οὔτε τὸν ὑλισμό, οὔτε τὸν ἀτομισμό, οὔτε ὅμως τὸν κοινωνικὸ δαρβινισμὸ καὶ τὸν φυλετισμό. Ὅποιος ἀποκηρύσσει τὰ δυὸ τελευταῖα, δὲν μπορεῖ νὰ σχετίζεται μὲ ἐθνικοσοσιαλιστὲς καὶ φασίστες. Δὲν μπορῶ νὰ πῶ «δὲν πειράζει ποὺ ὁ Α εἶναι ὑλιστὴς ἢ ἀτομικιστής, γιατὶ κατὰ τὰ ἄλλα πολεμᾶ τὸν κοινωνικὸ δαρβινισμὸ καὶ τὸν φυλετισμό, ἄρα εἶναι σύμμαχός μου!». Πῶς τὸ λένε, εἶναι ὁ Χριστιανισμὸς αὐτὸς ποὺ ἔσωσε τὸν Ἑλληνισμό, καὶ ὄχι τὸ ἀνάποδο. Δὲν εἶναι ὁ πρῶτος παράρτημα τοῦ δεύτερου, ὅπως νομίζουν ὅλοι αὐτοί.

   Τέλος, ζήτημα προοπτικῆς. Ὅπως ἔγραψα καὶ στὴν ἀνάρτηση γιὰ τὴν «Δημοκρατία», μὲ ἐνδιαφέρει νὰ δῶ πέρα ἀπὸ τὸ πρόσκαιρο. Νὰ δῶ ὅτι δίχως πολλοὺς πολύτεκνους μὲ παιδιὰ σωστὰ ἀναθρεμμένα (καὶ στὴ βία ἐξασκημένα) δὲν ὑπάρχει σωτηρία. Κυριολεκτικά, εἶναι χαμένο ἕνα παιχνίδι, ὅταν ἡ Ἀριστερὰ βασίζεται στὸ γενιτσαρισμό, ἔχει τὴν κρατικὴ ἀτιμωρησία καὶ ἄδεια, κι ὅταν ἔχει τὰ ΜΜΕ μὲ τὸ μέρος της. Μόνο μιὰ ἀντίστοιχη μὲ τὴν ἐρντογανικὴ λαοθάλασσα ποὺ ἔπνιξε τοὺς σεκουλαριστὲς Κεμαλικοὺς ἔπειτα ἀπὸ δεκαετίες ὑπόγειας ἀναγέννησης καὶ γονιμότητας, εἶναι μιὰ λύση. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ θαῦμα, βεβαίως. Οἱ ὁδομαχίες καὶ τὰ λοιπὰ μὲ ἀφήνουν ἀσυγκίνητο ἂν δὲν ἔχουν σωστὲς προϋποθέσεις καὶ δὲν ἔχουν ζωτικότητα καὶ δυναμική. Πράγματι, ὅλες οἱ γριὲς καὶ οἱ μεσόκοποι σιχαίνονται τὴν παράσταση, καθὼς καὶ τοὺς Antifa. Τί νὰ τὸ κάνεις ὅταν δὲν ὑπάρχει μιὰ λαοθάλασσα ἀπὸ νέους ποὺ βράζει τὸ αἷμα τους, ἐνῶ οἱ νέοι προσηλυτίζονται κατὰ 9/10 στὰ σκατά. Λὲς καὶ δὲν ξέρουμε τί κοινωνία γερόντων εἴμαστε, καὶ φαντασιωνόμαστε ὅτι «θὰ ἀντισταθοῦμε». Καλὰ τὰ γηπεδικά, ἂν ὑπάρχει ζωτικότητα μόνο ὅμως.

   Υ.Γ. Ὁ Μεταξᾶς ἦταν ἄκαπνος ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νὰ συνδράμει στὴν τελικὴ ἐκστρατεία κατὰ τῶν Τούρκων, ἀκόμη κι ὅταν οἱ δικοί του οἱ ἀντιβενιζελικοὶ τὸν παρακαλοῦσαν, κι ὄχι γιὰ τὸ ’40 ἢ γιὰ τὸ 1912. Γιὰ τὰ τελευταῖα τὸν εὐχαριστοῦμε πολύ. Τὰ ἴδια κριτήρια ἔχω καὶ γιὰ τὸν Γρίβα, δὲν εἶμαι ἄδικος μὲ κανέναν.

   Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Ν λέει:

  Πρώτα απ όλα ονομάζεις εθνικοσοσιαλιστές τη χ.α. επειδή έτσι.Τι λεν οι ίδιοι δεν έχει καμμία σημασία.Μόνο οτι λεν όσοι τους θεωρούν αντιπάλους.Για τον υπαρκτό μπορείς να βρείς θετικές πλευρές (πρόσφατα άρθρα σου) για την μεσοπολεμική Γερμανία και Ιταλία τίποτα=το απόλυτο κακό.

  Εκεί λοιπόν πήγε μια αντιπροσωπεία τους αφού είχαν ήδη προηγηθεί οι διαμαρτυρίες απο άλλες οργανώσεις ,το ίδιο και στην Αθήνα.Αλλα είπαμε όλοι χρυσαυγίτες αρα όλοι νεοναζί αρα ναζί αρα το απολυτο κακο end of story….Δέν γνωρίζω το iso για τους ομολογητές και να με συμπαθάς αλλα όποιος διατρανώνει την πίστη του σε εχθρικό πέριβάλλον μάλλον μπάινει στη λίστα των υποψηφίων.

  Δε διαμαρτύρεται κανείς -είναι η πόλις ανάξια σωτηρίας και αντίχριστη.Βγαίνει κάποιος με προσωπικό κόστος τρώει ξύλο πάει φυλακή χλευάζεται απ τα φερέφωνα -παίζει το παιχνίδι του επιχειρηματία…Τόμπολα λοιπόν

  Να κατάδικάσουμε τον Κλεομένη λοιπόν και τον όποιον άλλον ζωντανό απόμεινε ως φασιστα χριστιανοταλιμπάν κι όλα καλα.Και μη μπερδεύσαι δε σου κάνω κουμάντο αν θα βγείς η όχι λέω οτι είναι ντρόπή να στηλιτευεις ως ψεκασμένο όποιον ξεκουνάει.Ο Κλεομένης τις καρδιές των ανθρώπων τις κερδίζει με τη μαρτυρία του και την ομολογιακή του στάση κι όχι με τις οντολογίες και τις ξυδιές.Καποια στιγμή οι άνθρωποι τραβάν μια γραμή ξουραφίσια κρίνουν και ταυτίζονται.
  Εντάξει δεν είμαι κι ο Βερναρδάκης να ξέρω και τι έφαγες το μεσημέρι,διαπιστώνω με βάση αυτά που μπορώ να ξέρω.Δέν είπα οτι δεν έχεις εποπτεία των ιδεολογικών ρευματων είπα οτι δεν έχεις ζωντανή εικόνα -κι αυτο φαίνεται απ τα links και τις παραπομπές σου-απ τους kakoi fasistes δηλαδή καπου που υπάρχει κάποια βάση κι ένας λόγος κι ένα κοινό και έκανα και σχεδόν συγκεκριμένη παραδειγματική αναφορα.Αρα και κει που πραγματικά θα μπορούσε να κάνει μια διαφορά όχι για τον κάθε φορά αντίπαλο αλλα για το κοινό.
  Ναι οτι γράφω εδώ έχει σχέση και με την αναρτηση για τη δημοκρατία και γενικώς.Τα διαβάζω σχεδόν όλα αλλα είναι και πολλά και δεν μπορώ να γίνομαι και στενός κορσές.Το οτι είναι μάλλον Ρώσικη(οι πανάχρηστοι αριστεροί που ούτε καν ρώσικα δεν αξιωθηκαν να μαθουν εναν αιώνα να μας μείνει και κάτι απο δαυτους)μέλωδία ουτε καν το υποψιαστήκαμε αρκεί που μας πέταξαν μια Αλαμάνα μέσα…και τότε κάποιοι τόσο ευκολα τσίμπησαν και βρέθηκαν αιχμάλωτοι του ethnikoapelefterotikou agona να περπατάν χριστουγεννιάτικα ξυπόλιτοι στα Ακρόρα.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ὅτι ἡ Χα εἶναι ἐθνικοσοσιαλιστὲς τὸ ἔλεγαν μὲ περηφάνεια οἱ ἴδιοι (ὅτι εἶναι παγανιστές, ἐθνικοσοσιαλιστὲς καὶ ἀντιστρατεύονται τὴν Π. Διαθήκη καὶ τοὺς προφήτες βλ. φωτογραφία κειμένου https://xyzcontagion.files.wordpress.com/2014/06/1981-05-005-003.jpg, ἕνα ἀπὸ τὰ ἄπειρα, βλ. καὶ ἀποσπάσματα βιβλίου τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΧΑ http://www.oodegr.com/oode/koinwnia/politika/xrysh_abgh_2.htm στὸ τέλος). Ἂν τώρα τὸ κρύβουν αὐτοαποκαλούμενοι ἐμφατικὰ ἐθνικιστὲς καὶ ὄχι ἐθνικοσοσιαλιστές, δὲν σημαίνει καὶ ὅτι ἀπέρριψαν τὰ πιστεύω τους.

   Προσωπικά, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἂν εἶναι ἐθνικοσοσιαλιστὲς ὁ Κώστας ἢ ὁ Γιῶργος ποὺ ψηφίζουν ΧΑ. Δὲν εἶπα ὅτι καθένας εἶναι Ναζί. Μπορεῖ νὰ μὴν ξέρουν τί εἶναι ἡ ΧΑ ἢ νὰ μὴν τοὺς νοιάζει ἤ, μάλιστα, ἀπὸ ἀντίδραση νὰ λένε «ναί, ρέ, γιατί ὄχι Χίτλερ;». Δὲν ἔχει σημασία. Σημασία ἔχει ὅτι στοιχίζονται πίσω ἀπὸ ἐθνικοσοσιαλιστές, γιὰ τοὺς σκοποὺς των ἐθνικοσοσιαλιστῶν. Ἐφόσον οἱ σκοποὶ ἐθνικοσοσιαλιστῶν εἶναι ἐθνικοσοσιαλιστικοί, δὲν ἔχει σημασία κάτι ἄλλο.

   Σοβαρά, τώρα, νὰ συγκρίνουμε Ναζισμὸ καὶ Κομμουνισμό; Προφανῶς καὶ δύο εἶναι λανθασμένα ὡς μεταφυσική. Ἔχει μεγάλη διαφορά, ὅμως, νὰ ἀποδέχεσαι τὸν παγανισμὸ καὶ τὸ μίσος γιὰ τὴν Π. Διαθήκη ἢ νὰ διαστρεβλώνεις μὲ θεωρίες περὶ «θετικοῦ Χριστιανισμοῦ» ἀπὸ τὸ νὰ τὸν ἀποδέχεσαι ὡς εἶναι καὶ νὰ τὸν μισεῖς καὶ νὰ μὴν εἶσαι παγανιστής. Ἄλλο ἡ παραχάραξη+μίσος κι ἄλλο τὸ μίσος, τὸ πρῶτο εἶναι χειρότερο. Στὰ μάτια μου, οἱ παγανιστὲς εἶναι ὅμοιοι μὲ τὸ Ἰσλάμ. Ἄλλωστε, οἱ Ἄραβες ἀρνοῦνταν τὴν ἑλληνικότητα στοὺς Βυζαντινοὺς ἔχοντας ὡς δικαιολογία τὸν ἐκχριστιασμό μας, ὅπως οἱ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες Παγανιστές. Δὲν πᾶ νὰ εἶναι «πατριῶτες»; Σὲ ἄλλη πατρίδα ἀναφέρονται, ὄχι σὲ αὐτὴ ποὺ ἔχω κατὰ νοῦ. Σὲ κάθε περίπτωση, πέρα ἀπὸ θεωρίες, ἡ φασιστικὴ Ἰταλία καὶ τὸ ναζιστικὸ Ράιχ ἐπιτέθηκαν καὶ κατέλαβαν τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ καὶ μόνο μοῦ ἀρκεῖ.

   Γιὰ τὸν παλαιοημερολογίτη αὐτοαποκαλούμενο ἱερέα Κλεομένη, τὰ εἶπε ὁ Ἀντώνης. Ἐδῶ εἴμαστε μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας κι ὄχι μὲ ποιὸς ξέρει ποιούς. Ἅμα αὐτὸς ζεῖ στὶς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καὶ τὶς κερδίζει, μαγκιά του. Κι ὁ Ἰουλιανὸς σὲ κάποιων καρδιὲς ζεῖ. Τί νὰ κάνουμε, διαφωνοῦμε μαζί τους, δὲν θὰ σκάσουμε οὔτε θὰ μᾶς σκάσει κανέις, ἡ σχετικὴ ἀντιπαράθεση εἶναι 16 αἰώνων, καὶ δὲν θὰ λέμε ξανὰ καὶ ξανὰ τὰ ἴδια, καὶ καλὰ χάριν ἑνὸς ἀτελείωτου διαλόγου. Σωστά;

   Γιατί; κακὸ εἶναι νὰ σ’ ἀρέσει μιὰ ρωσικὴ μελωδία; Ἡ Ἀλαμάνα εἶναι ἕνα ἀπὸ τα σύμβολα τοῦ ’21, κι ὄχι τῆς Ρωσίας. Ἂν τὸ τραγούδι ἔλεγε γιὰ τὴν ΕΣΣΔ, νὰ τὸ καταλάβω. Ἐνῶ ὅλη ἡ μουσικὴ σκηνὴ τοῦ ναζιστικοῦ μέταλ, τί τὸ ἑλληνικὸ ἔχει;

   Τὸ θέμα εἶναι ὅτι δὲν εἶπες κάτι γιὰ τὴν ανάρτηση τῆς Δημοκρατίας.

   Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Αντώνης λέει:

  για να μη μπερδευτεί κανείς:
  http://aktines.blogspot.gr/2017/07/blog-post_86.html

  Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Ν λέει:

  Πωπώ φοβερά νέα …

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:


  Στο τεύχος 37 (Ιούλιος 1988) του περιοδικού «Χρυσή Αυγή» σε ιδεολογικό ανυπόγραφο άρθρο με τίτλο «Η Άρια θρησκευτικότητα» αναλύεται η θέση της οργάνωσης για τον Παγανισμό και τον Χριστιανισμό. Το άρθρο δεν αφήνει πολλά περιθώρια: «Θρησκεία της Ευρώπης είναι ο παγανισμός που είναι η έκφραση του αισθήματος θρησκευτικότητας του Αρίου Ανθρώπου. Στον παγανισμό επιβιώνει η αρχαία θρησκεία με την αρχέγονη της αγνότητα, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις εορτές, τους μύθους και μία διαρκή και γόνιμη επαφή με τη φύση».
  Σπεύσατε λοιπόν να πυκνώσετε τις τάξεις της «πατρώας» θρησκείας.
  Όσο για τον Χριστιανισμό, η απόφαση είναι καταδικαστική: «Τον Χριστιανισμό χαρακτηρίζει η μεσσιανική ελπίδα, η πίστη σε μία εσωτερική αναγκαιότητα της Ιστορίας, η πρωταρχία της ιδέας της ελεημοσύνης έναντι της ιδέας της Δικαιοσύνης, η προκατάληψη υπέρ των «καταπιεσμένων», μία διαδικασία υποτιμήσεως του κόσμου. Γι’ αυτό ο Χριστιανισμός είναι ο μπολσεβικισμός της αρχαιότητας».


  Περιοδικό «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» [Αυγ.-Σεπ. 1982]:
  υμνείται ο Ιουλιανός (ο παραβάτης), διότι προσεπάθησε να σταματήσει την χριστιανική παρακμή ανασταίνοντας τους ωραίους Θεούς των Ελλήνων.


  ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΙΤΛΕΡ
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΜΑΙΟΣ 1987
  Ο Νίκος Μιχαλολιάκος για την κοίμηση του ΑΔΟΛΦΟΥ γραφει

  Έχουμε χρέος να τιμήσουμε τη μνήμη εκείνου Έχουμε ανάγκη ζωτική να τιμούμε τους ήρωες της ιδέας μας Έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία να πούμε την αλήθεια , θα την πούμε όσο σκληρό και να είναι το τίμημα. Δεν έχουμε σκοπό να γίνουμε αρεστοί ούτε μας ενδιαφέρει να γίνουμε αποδεκτοί ανάμεσα σ αυτόν τον αποχαυνωμένο λαό. «Στις 30 Απριλίου 1987 συμπληρώθηκαν σαράντα δύο ακριβώς χρόνια από την Βαλπούργια Γερμανική νύχτα της 30ης Απριλίου 1945, κατά την οποία ο Αρχηγός του Γερμανικού Ράιχ και οραματιστής της Νέας Ευρώπης Αδόλφος Χίτλερ έθεσε μόνος Του εις την γήινη παρουσία Του. 30 Απριλίου 1945, μία λαμπερή σελίδα της σύγχρονης ιστορίας κλείνει. Ο Μεγάλος Άνδρας του Εικοστού Αιώνα, ο εμψυχωτής και απόστολος της Επαναστάσεως του Αγκυλωτού Σταυρού είναι νεκρός».
  Μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής αναφέρει: «Δεν έχουμε σκοπούς πολιτικάντικους, ούτε και υποφέρουμε από το άγχος της κοινοβουλευτικής παρουσίας, δεν αναζητούμε μια θέση κάτω από τον ήλιο της δημοκρατίας, αρνούμεθα την δημοκρατία, αρνούμεθα την αρχή της πλειοψηφίας, αρνούμεθα την πολιτική του marketing και παραμένουμε πιστοί, σήμερα που όλοι γίνανε άπιστοι, παραμένουμε πιστοί στα οράματα της Εθνικοσοσιαλιστικής Ιδέας».

  Μου αρέσει!

 6. Ο/Η Ν λέει:

  Θές να κάνεις τον αντιφασιστικό σου αγώνα και συ;Κάντον μην το κρατάς μέσα σου.Τον αντιπαγανιστικό κι αντιαιρετικό σου;Μπορεί να φανεί και χρήσιμο στο μέλλον.Μόνο μη φαντάζεσαι οτι είπες κάτι καινούριο.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Αντώνης λέει:

   τελικά όλα τα ήξερες;;
   τότες θα έπρεπε να συμφωνείς με τον χρονογράφο, δε λέει και τπτ δυσνόητο ή περίεργο…
   να διορθωθείς, για το καλό σου.

   Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s