Βαρβούτσαλα…

Λάθη τῆς Ἀριστερᾶς στὰ χρόνια τοῦ μνημονίου 

Ὅλη ἡ Ἀριστερὰ σήμερα, εἶναι κατὰ βάθος ΣΥΡΙΖΑ. Ὅλη. Ἄλλοι πιὸ ἀποστασιοποιημένα κι ἄλλοι πιὸ κυνικὰ καὶ διορισμένα. Μὲ τὴ σειρά του, ὁ ΣΥΡΙΖΑ κάνει τὰ χατίρια σὲ ὅλην τὴν Ἀριστερά, ἀκόμη καὶ στὸ ΚΚΕ, γιὰ πρακτικὰ ζητήματα-αἰτήματα. Ἐφόσον, γιὰ παράδειγμα, ἡ κυβέρνηση ἀποδέχεται τὰ πολιτισμικὰ αἰτήματα ὅλης τῆς Ἀριστερᾶς (ἀλλοίωση τῆς ἐθνολογικῆς σύνθεσης τοῦ ἑλλαδικοῦ πληθυσμοῦ, διάβρωση τῆς ταυτότητας μὲ τὸ κοινωνικὸ φύλο καὶ τὴν ἀποθρησκειοποίηση), ἡ λοιπὴ Ἀριστερά, ποὺ κατὰ βάθος ξέρει πόσο κενολογίες καὶ ἀμπελοφιλοσοφίες εἶναι οἱ ἐκκλήσεις της καὶ οἱ ἐλπίδες της γιὰ τὴ σταδιακὴ ἢ ἄμεση ἀνατροπὴ τοῦ καπιταλισμοῦ στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, μονολογεῖ «Ἀπὸ τὸ Τίποτα, κάτι εἶναι κι αὐτό (τὰ πολιτισμικὰ αἰτήματα)», καὶ τὴ στηρίζει ὁλόψυχα. Κομψά, φυσικά, τὴν ὑποστηρίζει: Ὄχι ὁπαδικά, καὶ –κυρίως– ποτὲ φανερά. Αὐτὴ ἡ ὑποστήριξη δεν ἀναιρεῖται, βέβαια, ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι πράγματι ὑφίστανται ἄπειροι ΣΥΡΙΖΟ-δουλευτές (τρόλλ), ποὺ ἔχουν κρεμασμένο τὸ ἀντιδεξιὸ σκιάχτρο-μπαμπούλα τοῦ Κούλη καὶ ποὺ βρίσκονται σὲ ὅλο τὸ διαδίκτυο. Αὐτοὶ εἶναι ἄλλοι, καὶ δὲν πρέπει νὰ συγχέονται μὲ τὴν προαναφερθεῖσα ΣΥΡΙΖέικη συναίνεση τῶν μὴ Συριζαίων Ἀριστερῶν.

Οἱ «πεπολιτισμένες διαφωνίες» π.χ. τακτικῆς ἢ ἄλλων βαρβούτσαλων εἶναι μέσα στὰ ὅρια μιᾶς τέτοιας άτυπης συμφωνίας. Μέσα στὰ ὅρια τῆς ἄτυπης αὐτῆς συναίνεσης εἶναι κι ὅτι κάποια, πιὸ λογικά, τμήματα τῆς Ἀριστερᾶς, ὅπως τὸ ΚΚΕ, μετρημένα δυσανασχετοῦν μὲ τὰ κοινωνικὰ φύλα καὶ τοὺς μπάφους (γιατὶ οἱ ψηφοφόφοι-στελέχη τοῦ ΚΚΕ εἶναι μικροαστοί, κι ὄχι φυγότεκνοι ἢ αἰώνιοι φοιτητὲς καὶ πενηντάρηδες μετέφηβοι). Μέσα στὰ ὅρια τῆς συμφωνίας αὐτῆς βρίσκεται ἀκόμη καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν μπορεῖ νὰ ἱκανοποιεῖ τὰ αἰτήματα κάθε ὁμαδούλας (π.χ. τῶν ἀντισπισιστῶν), ἀκριβῶς ὅπως φυσιολογικότατα κανένας γονιὸς δὲν κάνει ὅλα ὅσα τοῦ ζητοῦν τὰ παιδάκια του. Μπορεῖ νὰ σφυρίζει ἀδιάφορα γιὰ τὰ συνεχόμενα δαρσίματα στὰ ὁποῖα ἐπιδίδονται οἱ ἀναρχικοί, γιατὶ κατὰ βάθος αἰσθάνεται περηφάνεια γιὰ τὴν πρωτοποριακὴ σκέψη καὶ δράση τους, ἀλλὰ ὣς ἐκεῖ. Κι αὐτοί (οἱ ἀναρχικοί), μὲ τὴ σειρά τους, τὸ καταλαβαίνουν. Ἀντίστοιχα καταλαβαίνουν οἱ γενικὰ Ἀριστεροὶ σὲ πιὸ σοβαρὰ κοινωνικὰ ζητήματα.

Θαυμᾶστε, παρακάτω, ἀνάλυση, μὲ ἀντι-ΚΚΕ σπόντες. Ἡ μάχη, ποὺ δὲν εἶναι μάχη ἀλλὰ πόλεμος, οἱ σφαῖρες, ἡ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ποὺ ἦταν καλὴ ἄλλα ὄχι τόσο καλὴ ὅσο θὰ ἔπρεπε. Μήπως θὰ ἔπρεπε λ.χ. καὶ τὰ δυὸ αὐτὰ κόμματα νὰ τολμήσουν καὶ μποῦν στὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 2015α’, καὶ νὰ πάρουν τὸ Ὑπουργεῖο Ἀγάπης καὶ Σεξουαλικότητας, ἀντὶ γιὰ τὸν Καμένο; Ὅπως ἡ ΠΑΣΟΚάρα τοῦ 1981, ποὺ διόρισε ἄπειρους Ἀριστεριστὲς γιὰ νὰ «παλαίψουν ἀπὸ τὰ μέσα», κι αὐτοὶ ἔφεραν τὸ σοσιαλισμό, ἔτσι;

Σημασία δεν έχει ο τρόπος διαχείρισης, αλλά ο ίδιος ο καπιταλισμός για το ΚΚΕ. Μια καθόλου λάθος αντίληψη. Πράγματι ο εχθρός είναι ο καπιταλισμός, αλλά με τον καπιταλισμό, δεν δίνουμε μάχη, δίνουμε πόλεμο, και τον πόλεμο δεν μπορείς να κερδίσεις χωρίς να ρήξεις μια σφαίρα. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό τρικ που θα αλλάξει τα δεδομένα οικονομικά και κοινωνικά στην Ελλάδα του σήμερα (αλλά και πουθενά αλλού), ώστε να περάσουμε στη φάση που το ζητούμενο πλέον θα είναι τα ίδια τα μέσα παραγωγής

 

Διανθισμένα ὅλα αὐτὰ μὲ ρητορικὲς ἀπορίες (θεολογικὰ μυστήρια), ὅπως τὸ πῶς ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀνέτρεψε τὸ ΟΧΙ καὶ ἔφερε τὴν πιὸ μνημονιακὴ βουλὴ ποὺ ὑπῆρξε ποτέ, ἐνῶ μιὰ ἁπλὴ ταξικὴ ματιὰ στὰ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἤδη ἀπὸ τὸ 2014 θὰ ἔπειθε καὶ τὸν πιὸ ἀφελὴ ὅτι δὲν ἦταν ποτὲ δυνατὸ ἢ φυσιολογικὸ νὰ ἡγηθοῦν ἑνὸς ἀγώνα ἀπεξάρτησης ἀπὸ τὴν Ε.Ε. ἢ γενικότερα ἑνὸς ἀντικαπιταλιστικοῦ ἀγώνα κοινωνικὰ στρώματα καὶ ἄνθρωποι ζάμπλουτοι καὶ δυτικομαθημένοι / εὐρωμαθημένοι, ποὺ ἦταν χωμένοι ὣς τὴ μύτη στὴν ἀριστερο-νεοφιλελεύθερη κουλτούρα καὶ τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα τῆς Ε.Ε., καὶ ποὺ θεωροῦσαν ὅτι «παρὰ ταῦτα, ἀνήκουν στὴν Εὐρώπη». Σὲ αὐτούς, φυσικά, μὲ αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ συμπεριλαμβάνονται ὄχι μόνο τὰ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ Ἀριστερά. Ποὺ δὲν εἶναι ἡ δαρμένη περιθωριοποιημένη μετεμφυλιακὴ Ἀριστερὰ τῆς φαντασίας τῶν Ἀριστερῶν, ἀλλὰ ἡ Ἀριστερὰ ποὺ κυριαρχεῖ παντοῦ (ΑΕΙ, σχολεῖα, ΜΜΕ, στοὺς δρόμους), ποὺ ἦταν «σημιτικὰ βολεμένη» πρὸ Κρίσης κι αὐτή, εἴτε ὡς καθηγητές τῶν ΑΕΙ εἴτε ὡς phD ἐπίδοξοι συμμετέχοντες στὸ φαγοπότι. Τὰ λεφτὰ καὶ ἡ καρδιά τους, τέτοιων στρωμάτων, τοὺς ἀπέτρεπαν ἀπὸ τὸν «πόλεμο» (τὴ μάχη, τὶς σφαῖρες, τὰ βέλη καὶ τὰ ἀκόντια) ἐναντίον τῆς «πατρίδας» τους, ὅπως κι ἔγινε. Καὶ τώρα, πάνω στὰ ἐρείπια, ἔχουμε τοὺς Ἀριστεροὺς νὰ φιλοσοφοῦν γιὰ χαμένες εὐκαιρίες καὶ ἄλλα τέτοια. Νὰ κλαίγονται περὶ προδοσίας τοῦ Τσίπρα.

This entry was posted in Αριστερά, Ελλάδα and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Βαρβούτσαλα…

  1. Παράθεμα: СУРИЗА – manolisgvardis

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s