Πλαστικὲς σακοῦλες τοῦ «Οἰκολόγου»

Ὅπως ἡ Ἑλλάδα ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ τὸ 1974 τὸν ἀγώνα κατὰ τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ ἐπειδὴ ἡ σύμπραξή της ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ τὴν ἔκβαση τοῦ παγκόσμιου ταξικοῦ πολέμου· ὅπως ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ξεκίνησε ἡ κατάργηση τοῦ ἐθνοκράτους μὲ τὸ no borders καὶ τὴν ἀτελείωτη φιλοξενία ἀτελείωτων κυμάτων ἐρχόμενων προσφύγων· ὅπως ἔχει σημασία ἡ Ἑλλάδα νὰ ἡγεῖται ἢ νὰ συμπαρατάσσεται ἢ νὰ διαδηλώνει ὑπὲρ τοῦ Καλοῦ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς Φανέρωσής του στὴ Γῆ: ἔτσι καὶ μὲ τὴν πλαστικὴ σακούλα.

Ἀλίμονό σου ἂν ὑποστηρίξεις ὅτι μιὰ τρύπα σὰν τὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχει σημασία ἂν ἔχει πλαστικὲς σακοῦλες, ἂν ἀναλογιστεῖς συγκριτικὰ τί καταστροφὴ προκαλοῦν οἱ «ἀναπτυσσόμενες χῶρες» καὶ ἡ Δύση μὲ τὶς βιομηχανίες τους. Τὸ ἱερατεῖο τῆς Γνώσης θὰ πέσει νὰ σὲ φάει. Τί σημασία ἂν ἔχουμε ξανὰ τὴν οἰκολογία τῶν χορτάτων, ποὺ καταπίνουν τὴν (ὑφασμάτινη) καμήλα; Σημασία ἔχει νὰ πρωτοποροῦν οἱ ἄρχουσες τάξεις, νὰ μὴ μείνουν πίσω ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις.

Δὲν χρειάζεται βέβαια νὰ εἰπωθοῦν πολλὰ γιὰ τὴν  ἀστειότητα ποὺ συνιστᾶ οἰκολογικῶς ἡ ἀντίληψη «Ὁ ρυπαίνων πληρώνει», ἀφοῦ ὁ πλούσιος θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ρυπαίνει πολὺ καὶ νὰ πληρώνει ποσὰ δυσβάστακτα γιὰ τὸν φτωχὸ ρυπαίνοντα· μιὰ ταξικὴ οἰκολογία. Γιατὶ, ὅπως καὶ μὲ τὰ λάστιχα ποὺ καῖν οἱ κακοὶ φτωχοὶ καὶ ἀρρωσταίνουν τὰ παιδιὰ (καὶ) τῶν πλουσίων, οἱ ὁποῖοι κατόπιν ἀγανακτοῦν καὶ ἀπαιτοῦν μέτρα κατὰ τῶν φτωχῶν ποὺ παρανομοῦν (ὄχι ὅμως μείωση τῆς ταξικῆς ἀνισότητας), οἱ παληάνθρωποι· ὅπως μὲ τὸν ἴδιο γιὰ πλούσιους καὶ φτωχοὺς ΦΠΑ πολυτελείας γιὰ εἴδη καθημερινῆς διαβίωσης· ἔτσι καὶ μὲ τὶς σακοῦλες. Τὸ τέλος τῆς πλαστικῆς σακούλας θὰ σώσει τὸν πλανήτη. Ὄχι ὅτι ἐπιβεβαιώνει τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους «ἐπιστήμονες» ποὺ ἔχουν πιάσει τὴν καλὴ μὲ τὴν «καταστροφὴ τοῦ πλανήτη»· μὲ «τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου» (τὸ πρωτοδημιούργησαν οἱ Νεάντερταλ ὅταν ἄρχισαν νὰ λειώνουν οἱ πάγοι κι ἀνέβηκε ἡ στάθμη τῆς θάλασσας). Καὶ ἄλλους τέτοιους δράκους.

Παρεμπιπτόντως, αὐτὴ ἡ περίφημη φράση-μπαμπούλας «καταστροφὴ τοῦ πλανήτη» ἀφήνεται νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ ἐξαλείψει τὴ ζωὴ στὸν πλανήτη· λὲς καὶ χρειάστηκε ἡ παρέμβαση τοῦ ἀνθρώπινου γένους γιὰ νὰ ἐξαλειφθεῖ τὸ 99% τῶν εἰδῶν ποὺ ἔχουν ζήσει πάνω στὸν πλανήτη. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ πλανήτης θὰ σωζόταν 100% σίγουρα ἂν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι αὐτοκτονοῦσαν, καὶ τότε μόνο «ἡ ζωὴ δὲν θὰ ἀπειλεῖτο μὲ ἐξαφάνιση», γιατὶ στὸ κάτω-κάτω ἀκόμη κι ἂν ἀναπνέεις ἀκόμη κι ἂν πίνεις ἕνα ποτήρι γάλα ἢ τρῶς ἕνα μπιφτέκι δὲν εἶσαι παρὰ ἐγκληματίας ποὺ διοχετεύεις CO2 στὸ περιβάλλον. Ἡ ἴδια κοσμοαντίληψη ἀλλοῦ νομιμοποιεῖ ἠθικὰ τὶς ἐκτρώσεις γιατὶ «Δὲν χωρᾶμε ἄλλοι» (δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ἀπολαύσουμε, γιατὶ ἴσως οἱ Ἄλλοι μᾶς κλέψουν τὴν ἀπόλαυσή μας).

Ἐπειδὴ ἡ ἀπώτατη κοσμοθεώρηση, οἱ βάσεις ἀλλὰ καὶ τὰ ἔσχατα συμπεράσματα τῆς σκέψης τῶν κάθε είδους Οἰκολόγων ἔγκεινται σὲ τέτοιες ἰδέες, νὰ μᾶς λείπει ἡ Οἰκολογία καὶ τὸ τέλος στὴ σακούλα καὶ τὸ «μὴ πατᾶτε τὴ χλόη». Ἄλλωστε, ὡς Χριστιανοὶ καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ παρακάνουμε μὲ τὴ λαιμαργία μας, τὴ ρίζα κάθε κακοῦ -ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ πιστεύουμε σὰν τοὺς ἄθεους ὅτι ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται τὸ σταμάτημα τῆς φθορᾶς, ὅτι  μὲ ἄλλα λόγια εἴμαστε θεοί. Καὶ δὲν θέτουμε τὴ Φύση ἢ τὴ «Ζωὴ» ὑπεράνω τοῦ Ἀνθρώπου. Ἄκου ἀθεϊστάκο, σταλίνα ἢ ἀναρχικὲ ἢ ἐναλλακτικέ: ἡ ἐνθαλπία αὐξάνεται, κάθε τὶ ποὺ γεννιέται φθείρεται, πάει γιὰ τὸ χαμό. Δὲν μπορεῖς ἐντέλει νὰ σώσεις Τίποτε. Γιατὶ αὐτὸ πιστεύεις: Ὅτι μπορεῖς. Εἶσαι ἀφελέστερος, ὡς περιεχόμενο σκέψης, κι ἀπὸ ἕναν χρυσαυγίτη βιομήχανο (ἂν ὑπῆρχε τέτοιο πράγμα). Ἄσε ποὺ οἱ Ναζὶ ἦταν μιὰ χαρὰ οἰκολόγοι, γιατὶ εἶχαν πιάσει τὸ νόημα τῆς οἰκολογίας: Νὰ ὑπάρχει μόνο ὅ,τι εἶναι φυσικό, μόνο ὅ,τι μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει φυσικῶς. Ὄχι πλαστικὲς σακοῦλες, ὄχι ὁ ἀσθενέστερος.

Καὶ γιατί νὰ ὑπάρχει τέτοια μονομέρεια μὲ οἰκολογικὸ τέλος μόνο στὶς σακοῦλες; Οἰκολογικὸ Τέλος καὶ στὶς πλαστικὲς καρέκλες. Καὶ γιατί μόνο σὲ αὐτές; Περιβαλλοντικὸ Τέλος καὶ στὰ παπούτσια ποὺ φορᾶς, γιατὶ (εἶναι προϊόντα βιομηχανικῆς ἐπεξεργασίας ποὺ) φτιάχτηκαν μὲ αἷμα θυμάτων τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ (ζώων κι ἀνθρώπων) καὶ διὰ τὴς οικολογικής καταστροφῆς τῶν χωρῶν τους. Καὶ γιατί ὄχι ἕνα βαρύτατο οἰκολογικὸ τέλος στὴν ὀθόνη τοῦ Η/Υ ἀπὸ ὅπου μὲ διαβάζεις; (Ἐγὼ θὰ πρότεινα διαπόμπευση σὲ γάιδαρο, ἀνάποδα καθισμένος.) Στὸ κινητό σου; τέλος, περιβαλλοντικὸ τέλος στὰ ΜΜΜ ποὺ χρησιμοποιεῖς, τέλος σὲ ὅ,τι χρησιμοποιεῖς καὶ ἀπαιτεῖ ξόδεμα («ἀναγκαῖο» ἢ «περιττό», τὸ δίλημμα εἶναι πλαστό) ἐνέργειας. Στὰ ἐργαλεῖα ποὺ χρησιμοποιεῖς στὴ δουλειά (θυμίσου τὶς ἀνεμογεννήτριες-φονιάδες τῶν πτηνῶν, τὰ ὑδροηλεκτρικὰ φράγματα-καταστροφεῖς τῆς οἰκολογικῆς ἰσορροπίας τῶν ποταμιῶν). Ἐναλλακτικέ, ἐσύ, ἐπαναστάτη, μὲ τὸ σακκίδιο καὶ τὸ περπάτημα ἢ ἀνοιχτόμυαλε δεξιέ, ἀκόμη κι ἐσὺ μᾶς γεμίζεις διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα, μᾶς στραγγαλίζεις ἁπλὰ ἐπειδὴ ὑπάρχεις κι ἀναπνέεις· τρῶς φυτὰ ποὺ παράγουν ὀξυγόνο κι ὅμως αἰσθάνεσαι μιά πολὺ ἀνώτερη μορφὴ νοήμονος ζωῆς. Γιατί «μέχρις ἐκεῖ» κι ὄχι «παραπέρα», δηλαδή; Μόνο ὅπου μᾶς συμφέρει; Ἂν τὸ Ἰσλὰμ ἐπέβαλε κεφαλικὸ φόρο στοὺς ἄπιστους, οἱ Οἰκολόγοι θὰ ἐπιβάλουν κεφαλικὸ φόρο σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ μαζικὴ δημοκρατία φτειάχνει πολλὰ ἀλλὰ ποιοτικὰ κατώτερα πράγματα (πλαστικὲς καρέκλες -κι ὄχι μόνο τοῦ γύφτου). Ἡ προνεοτερικὴ ἐποχὴ ἔφτειαχνε λίγα ἀλλὰ πολὺ ποιοτικὰ πράγματα (ξυλόγλυπτους θρόνους καὶ καρέκλες). Δὲν ὑπάρχει δυνατότητα, δὲν ὑφίσταται οὔτε θὰ ὑπάρξει ποτὲ ὁ κόσμος καὶ ἡ κοινωνία ποὺ θὰ παράγει πολλὰ καὶ πολὺ ποιοτικὰ πράγματα.

Σημασία ἔχει νὰ τὰ ἔχουν καλὰ οἱ (ἄθεοι) πλούσιοι μὲ τὴ χαλασμένη συνείδησή τους, καὶ οἱ ἄθεοι ἐπαναστάτες / ἐναλλακτικοὶ μὲ τὴν ἰδέα ὅτι ὡς μικροθεοὶ μποροῦν καὶ πρέπει νὰ σταματήσουν τὴ Φθορά. Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ Συνείδηση. Εἴτε γιὰ τοὺς «πρόσφυγες» εἴτε γιὰ τὸ «περιβάλλον». Νὰ κοιμᾶσαι ἥσυχος τὰ βράδια. Χωρὶς κακὰ ὄνειρα.

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, Αριστερά, οικολογία, οικολογίες and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s