Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ στοὺς Ἀριστεροὺς καὶ Φιλελεύθερους

Καταλαβαίνω τὴ δυσφορία σας μὲ τοὺς Ἕλληνες. Τὸ 95% ἀπὸ δαύτους ἔχουν εἰκόνες στὸ σπίτι τους, λὲς καὶ ζοῦν στὸ Μεσαίωνα. Δὲν ἀποδέχονται τὴν ἔννοια τοῦ συνταγματικοῦ ἔθνους γιὰ τὸ ἔθνος τους. Δὲν αἰσθάνονται ἑλληνοδυτικοί. Δὲν ἀποδέχονται τὴν φιλελεύθερη ἰδέα ὅτι «υπάρχουν μόνον εμπορικά δικαιώματα». Δὲν εἶναι διεθνιστὲς οὔτε κοσμοπολίτες. Δὲν καταφέρατε τίποτε μὲ τὶς χιλιάδες διαδηλώσεις, πορεῖες, ἀπεργίες πείνας, καθιστικὲς διαμαρτυρίες, χάπενιν, ὁμιλίες, βιβλία, συνελεύσεις-διαδηλώσεις-ἐκδηλώσεις, ἐπὶ τέσσερις δεκαετίες: Τίποτε. Κι ἀφοῦ ἀποτύχατε στὸ ταξικό, ρίξατε ὅλο τὸ βάρος σας στὶς ταυτότητες, σύμμαχοι μὲ τοὺς Φιλελεύθερους. Ἡ ἐγγενὴς ἀηδία σας τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχει αὐξηθεῖ ἐξαιτίας τοῦ ζητήματος τῆς ΠΓΔΜ. Νοιώθετε ὅλο καὶ πιὸ ἀπόμακροι ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν περιπτερά, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ λογαριάζατε στὸ στρατόπεδό σας. Ἔτσι, στρατιωτικοποιεῖστε κι ἐσεῖς. Ἀναγκαστικά.

Καταλαβαίνω τὸ ἀδιέξοδό σας -καὶ δὲν εἰρωνεύομαι. Στὴν Ἑλλάδα δὲν χωρᾶτε πουθενά, ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀλλάξει. Δὲν εἶναι σὰν τὸν παλιὸ καιρό, ποὺ φεύγατε γιὰ τὴ Δύση καὶ σᾶς ὑποδέχονταν μὲ γιορτές. Δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ νέους Πλήθωνες, Βησσαρίωνες καὶ λοιπούς. Ὁ ἐκλεχτὸς λαὸς εἶναι οἱ πρόσφυγες τοῦ Τρίτου Κόσμου, ὄχι ἐσεῖς. Ξερετε ἄλλωστε ὅτι ἂν οἱ Πλήθωνες καὶ οἱ Βησσαρίωνες ἔγιναν δεκτοὶ μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ἔγιναν ὡς πρόσφυγες τοῦ ὀθωμανικοῦ κατακλυσμοῦ, ὄχι ὡς αὐτοεξόριστοι ἀηδιασμένοι μὲ τοὺς Γραικούς. Δὲν εἶναι οὔτε σὰν τὸν καιρὸ τῆς Χούντας, ὅπου πάλι εἴχατε τὸ παράσημο τοῦ «πρόσφυγα» ἀγωνιστῆ.

Ξέρω ὅτι ὀνειρεύεστε ἕναν τόπο ὅπου θὰ ἐκφράζεστε ἐλεύθερα, θὰ δημιουργεῖτε, θὰ εἶστε καλλιτέχνες, ποιητές, φιλόσοφοι, φιλόλογοι. Αὐτὸ τὸ πρότυπο τῆς γαλλικῆς κουλτούρας τοῦ 19ου καὶ 20οῦ αἰώνα. Σαλόνια, σοβαρὲς συζητήσεις μὲ πάθος, ἀνυψωτικὸ σέξ, σὲ ὅλες τὶς διαστάσεις, μουσική, ἀπελευθερωτικὴ σκατολογία καὶ αἰσθητικὴ βεβήλωσης, ὑψηλὴ κουλτούρα δηλαδή. Ἐνδεχομένως, θὰ διαπρέψετε φεύγοντας στὶς ΗΠΑ ἢ τὴν Εὐρώπη, ὡς φυσικοί, μηχανικοί, ἰατροί, πληροφορικάριοι, καινοτόμοι ἐπιχειρηματίες κ.λπ. -«ὁπουδήποτε ἐκτὸς αὐτοῦ τοῦ κόσμου». Ἀλλὰ δὲν εἶναι ὡραῖα νὰ σᾶς μαχαιρώσει κάποιος στὸ Markt ἢ νὰ σᾶς πατήσει μὲ τὴ νταλίκα του ἐνῶ περπατᾶτε ρεμβάζοντας δίπλα στὸν Τάμεσι καὶ τὸν Σικουάνα καὶ φορώντας κασκώλ. Ναζὶ (ἢ ἐκναζισμένοι) καὶ Τζιχαντιστές, σᾶς περιμένουν μὲ ἀνοιχτὲς ἀγκάλες. Σᾶς εἶπα, ἡ Δύση ἔχει ἀλλάξει, καὶ δὲν σᾶς ἐκτιμᾶ ὡς κέντρο τοῦ πνευματικοῦ σύμπαντος. Οὔτε ἔχετε κάποια ἰδιαιτερότητα ὡς μηχανικοὶ σὲ σύγκριση πρὸς ἕναν Ἰνδό. Ἢ μάγειροι καὶ τζαζίστες. Ἔχει δισεκατομμύρια ἀπὸ δαύτους. Εἶστε, βέβαια ἀτομικιστές, καὶ σκασίλα σας μεγάλη ἂν ἀφελληνιστεῖτε. Τὴ «ζωή σας νὰ κάνετε». Ἀλλὰ θὰ ἀφελληνιστεῖτε ὡς μάγειροι-τζαζίστες-μηχανικοί, ὄχι ὡς Λακάν, ὄχι ὡς Ροβεσπιέροι, ὄχι ὡς Ξενάκηδες, ὄχι ὡς Πλήθωνες-Καστοριάδηδες.

Μπρὸς γκρεμὸς καὶ πίσω ρέμα, λοιπόν. Πρέπει λοιπόν, νὰ μισήσετε τὴν Ἑλλάδα κάνοντάς την δική σας τελειωτικά. Εἶναι ἀντιφατικό, ἀλλὰ ἐὰν ἤμουν στὴ θέση σας, θὰ ἔπρεπε νἀ ἀπορροφήσω τὴν ἑλληνικότητα (ὅπως αὐτὴ εἶναι) ἐξαερώνοντάς την. Σίγουρα, βοηθᾶ ἡ μετανάστευση, νέων Ἑλλήνων στὴ Δύση καὶ Μουσουλμάνων στὴν Ἑλλάδα. Ἀλλὰ αὐτὸ ἔχει ἀποτελέσματα σὲ 30 χρόνια. Ὣς τότε θὰ ἔχετε πεθάνει, καὶ δὲν ἔχει νόημα -ἀκόμη κι ἂν ἔχει πεθάνει κι ἡ σταυροκοπούμενη θείτσα. Δὲν εἶστε Ἀρχαῖοι γιὰ νὰ πιστεύετε στὴν ὑστεροφημία. Εἶστε Δυτικοί, ἄθεοι.

Θυμᾶμαι μιὰ σειρὰ Ε.Φ. ὅπου τὸ τέρας στὸ διαστημικὸ σταθμὸ εἶχε τσιμπήσει κάποιον ἄνθρωπο. Τὸ χέρι του ἄρχιζε νὰ πρασινίζει γινόμενο μονοκόμματο (χωρὶς δάχτυλα). Στὴν ἀρχή, τὸ ἔκρυβε ἀπὸ τοὺς συναδέλφους του, ἀλλὰ μετὰ τὸ κρύψιμο κατέστη ἀδύνατο. Λίγο πρὶν ἀνατινάξουν τὸ σκάφος (ὅπου βρίσκονταν τὰ τέρατα μὲ τὸν τσιμπημένο) οἱ ἄνθρωποι φεύγοντας μὲ ἄλλο διαστημόπλοιο, ὁ μεταλλαγμένος σὲ τέρας εἶπε σὲ μία ἀστροναύτισσα «ἀντίο, Χ», εἶχε δηλαδὴ ἀπομείνει ἕνα μικρούτσικο ἵχνος ἀνθρωποσύνης μέσα του.

Ἄλλωστε, ἡ αἴγλη μὲ τὴν ὁποία περιβάλλατε τὴ ζωὴ καὶ τὶς ἁρπαχτὲς τοῦ διανοούμενου εἶναι στὴν οὐσία της (ἀρχαιο)ἑλληνική. Αὐτὴ ἦταν ἡ δική σας ἐλάχιστη ἑλληνικότητα, τὴν ὁποία θὰ ἀνταλλάξετε ὡς μάγειρες-τζαζίστες-μηχανικοί, καὶ θὰ τὴν ἐξαερώσετε. Γι’ αὐτό, ἡ ἀντιπαράθεσή σας εἶναι ὑπαρξιακὴ καὶ ὄχι ἀμπελοφιλοσοφικὴ ἢ μόνο πολιτική.

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλελεύθεροι, Αριστερά, Δυτικοί, Δύση, Ελλάδα, κοινωνία and tagged , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ στοὺς Ἀριστεροὺς καὶ Φιλελεύθερους

  1. Ο/Η Μανώλης λέει:

    Καλημέρα, σωστά και γλαφυρά όλα, όμως,,,,οι νυν Μακεδονομάχοι δεν είναι και αυτοί έξω από το κόλπο της μεταμοντερνιάς, μην το ξεχνάμε….

    Μου αρέσει!

  2. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

    Ἐντάξει, ἀντὶ γιὰ τέχνες καὶ ἐλευθερία ἔχουν ἄλλα πράγματα. Ἀλλὰ δὲν δίνουν τὸν τόνο τοῦ μεταμοντέρνου αὐτοί.

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s