ἐνδο-θεσσαλονικιώτικα γκέτο

Διαβάζω τὸ ἄρθρο «Θεσσαλονίκη καὶ πρόσφυγες«. Δημιουργεῖται αὐτὴ τὴ φορά, ἡ μυθικὴ ἀντιπαράθεση τῶν «προσφύγων» πρὸς τοὺς ντόπιους ποὺ «τοὺς ἀδίκησαν». Δὲν ἔχω καταλάβει ποτὲ τί ἄλλο κοινὸ εἶχε ὁ Πόντιος μὲ τὸν Σμυρνιὸ καὶ τὸν Κ/πολίτη πέρα ἀπὸ τὴν προσφυγική τους ἰδιότητα καὶ τὴν ἐθνικὴ ἑλληνικὴ ταυτότητα, φυσικά, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ αὐτὸ τὸ τσουβάλιασμα. Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Μικρασιάτες καὶ Κωνσταντινουπολίτες ἐνσωματώθηκαν καὶ ἐνσωμάτωσαν (π.χ. ὅλοι οἱ «ντόπιοι» χορεύουν ζεϋμπέκικο καὶ χασάπικο) ἐνῶ οἱ Πόντιοι δὲν θέλησαν ἢ δὲν μπόρεσαν νὰ κάνουν τὸ ἴδιο, δείχνει τὰ ὅρια τοῦ τσουβαλιάσματος.

Η ενόχληση του γηγενούς πληθυσμού (χριστιανικού και εβραϊκού) θα αποτυπωθεί στην απουσία ουσιαστικής μέριμνας και αλληλεγγύης για τους απόκληρους που οι πόλεμοι πέταξαν σ’ αυτή τη γωνιά της Βαλκανικής

Σὲ μιὰ πόλη ποὺ εἶχε καεῖ (ἡ μισή), ποὺ ὁ καμένος τὸ 1917 Ἅγιος Δημήτριος ξαναχτίστηκε  μόλις τὸ 1948, σὲ μιὰ Μακεδονία ὅπου μεταξὺ 1900-1913/17 γινόταν πόλεμος μὲ τὸν α ἢ β τρόπο, τὸ μέλημα τῶν γηγενῶν ἔπρεπε ἢ μποροῦσε νὰ ἦταν ἡ μέριμνα γιὰ τοὺς πρόσφυγες. Λὲς καὶ ζοῦσαν στὴν ἐποχὴ τοῦ Κλίντον καὶ τῆς Ἀντζελίνα Τζολί, ποὺ ἀγαπᾶν τοὺς πρόσφυγες. Οἱ πραγματικὲς εὐθύνες τῆς κυβέρνησης, τοῦ μεσοπολεμικοῦ κράτους ἔναντι τῶν προσφύγων τοῦ ’22, μετατρέπονται σὲ εὐθύνες τοῦ ἁπλοῦ γηγενοῦς. Τὸ νὰ ζητᾶται δὲ μέριμνα κι ἀλληλεγγύη πρὸς τοὺς ἐγκατεστημένους στὴ Θεσσαλονίκη πρόσφυγες τοῦ ’22 ἀπὸ τοὺς σαλονικιοὺς Ἑβραίους, αὐτοὺς ποὺ τὸ 1913 ζητοῦσαν τὴν αὐτονόμηση τῆς πόλης καὶ τὸ 1912 προσεύχονταν γιὰ τὴν ὀθωμανικὴ νίκη, μοῦ εἶναι ἀκατανόητο.

Ὁ ἀντιεβραϊσμὸς τῶν προσφύγων τοῦ ’22 ἴσα-ἴσα ποὺ ἀναφέρεται. Ἡ μεσοπολεμικὴ Θεσσαλονίκη ἔχει τὸ ἱστορικὸ παράδοξο ὅτι οἱ «προοδευτικοὶ» (Βενιζέλος) καὶ κατατρεγμένοι πρόσφυγες ὑποστηρίζουν τὸν ἀντιεβραϊσμὸ ἐνῶ οἱ «φασίστες» (Μεταξικοί) καὶ «συντηρητικοὶ» ντόπιοι εἶχαν μιὰ πολὺ πιὸ μετριοπαθὴ στάση ἔναντι τῶν Ἑβραίων. Χαρακτηριστικὸ τῆς σύγχρονης διαστρέβλωσης τῆς ἱστορίας ἀπὸ τὸ σημερινὸ καθεστὼς στὴν πόλη (τὸ μετὰ τὸ 2010) εἶναι ἡ θολὴ κατασκευὴ περὶ ἑνὸς ἀριστεροῦ, προσφυγικοῦ (;) δημοκράτη (;) ποὺ ἀγαπᾶ τοὺς Ἑβραίους -σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸν ὑποχθόνιο, μπαγιάτη, ἄπλυτο, Μακεδόνα Δεξιό. Ἐνῶ ξέρουμε πολὺ καλὰ ὅτι τοὺς Ἑβραίους μισεῖ τόσο ἡ μεταπολιτευτικὴ ἰσλαμοπράκτορας Ἀριστερὰ ὅσο καὶ σημαντικὸ κομμάτι τῶν προσφύγων τοῦ Μεσοπολέμου. Ὁ Μεταξᾶς, πάλι, ἦταν καὶ φιλοεβραῖος καὶ φιλότουρκος. Ὅλες οἱ κατεστημένες κατασκευὲς περὶ Καλῶν καὶ Κακῶν, στὴ Θεσσαλονίκη ἀποδεικνύονται ἀνεπαρκεῖς γιὰ τὴν περιγραφὴ τῆς τοπικῆς ἱστορίας. Δὲν μποροῦν νὰ διορθωθοῦν. Πρέπει νὰ πεταχτοῦν στὰ σκουπίδια, ὅπως καὶ ἡ τελευταία ἐκδοχή της, ποὺ κυριαρχεῖ στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὸ 2010 καὶ μετὰ: οἱ ὑψηλόφρονες προοδευτικοὶ κοσμοπολίτες ἀστοὶ (δῆθεν ἀστοί) κατὰ τῶν ἠλίθιων χωριατῶν τῆς ἐνδοχώρας. Ἡ ἠλίθια χωριάτικη ἐνδοχώρα, βεβαίως, παρέκαμπτε τὴ Θεσσαλονίκη (ὅπου οἱ Τοῦρκοι ἔσφαζαν καὶ συνεπακόλουθα οἱ Ἑβραῖοι κυριαρχοῦσαν ἐμπορικά) καὶ εἴτε ἔκανε ἐμπόριο στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη εἴτε σταδιοδρομοῦσε στὴν Πόλη. Χρειάζεται μιὰ πιὸ εὐέλικτη ἑρμηνεία βασισμένη λιγότερο σὲ γενικὰ θεωρητικὰ σχήματα.

Στὴν πραγματικότητα, οἱ Μακεδόνες ἦταν οἱ μόνοι στοὺς ὁποίους τὸ Κράτος ἀρνήθηκε νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὴν ἐκδίωξη τῶν κατακτητῶν Μουσουλμάνων. Ἂν ὁ Πελοποννήσιος, ὁ Ρουμελιώτης, ὁ Θεσσαλός, ὁ Ἠπειρώτης, ὁ Κρητικὸς κ.λπ. ἅρπαξαν τὰ μουσουλμανικὰ κτήματα καὶ ἀπέκτησαν καὶ «ὑλικὴ ἀπόδειξη» τῆς ἀπελευθέρωσής τους, στὴ Μακεδονία αὐτὸ δὲν ἔγινε. Καὶ οἱ Μακεδόνες ζοῦσαν στενάχωρα, μὲ τοὺς πολυπληθεῖς Μουσουλμάνους νὰ κατέχουν τὰ καλύτερα κι εὐφορότερα μέρη τῆς Μακεδονίας. Αὐτοὶ μήπως δὲν εἶχαν δικαίωμα στὴ γῆ ποὺ ἔκλεψαν οἱ Μουσουλμάνοι τὸν 14ο αἰ. ἀπὸ τοὺς προγόνους τους; Ἐπιτήδεια καὶ παμπόνηρα, ὁ Βενιζέλος ἀλλὰ καὶ οἱ βασιλόφρονες ἀντίπαλοί του δὲν δέχτηκαν πολλοὺς πρόσφυγες στὴν ἐκλογική τους περιφέρεια, τὴν Κρήτη ἢ τὸ Μωριά. Μόνο ἡ ἄδεια Ἀθήνα καὶ ἡ Μακεδονία ὑπέστησαν τὸ βάρος τῆς ἐγκατάστασης. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ τακτοποιηθοῦν οἱ πρόσφυγες. Μὴν ξαναλέμε τὰ βασικά. Οἱ αἰτίες τῆς ἀντιπαράθεσης γηγενῶν-προσφύγων, ποὺ βεβαίως εἶναι πολὺ μικρότερη ἀπὸ ὅ,τι λέγεται, εἶναι καθαρὰ ὑλικές, εἶναι ζήτημα ἐπιβίωσης. Ὅταν τίθεται θέμα ἐπιβίωσης, ὅποια ἰδεολογικὴ φορεσιὰ κι ἂν μπεῖ ἀπὸ πάνω της εἶναι δευτερεύουσα. Νὰ λέμε ὅτι δὲν ὑπῆρξε ἀντιπαράθεση μὲ τὴν ἔννοια τῆς καχυποψίας καὶ τοῦ παρτακισμοῦ, εἶναι αὐταπάτη χάριν τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας. Νὰ λέμε ὅμως ὅτι τέτοιες ἀντιπαραθέσεις εἶναι μεταφυσικές, ρατσιστικῆς (ἀντιπροσφυγικῆς) ὑφῆς ἢ ὅτι εἶναι ἀδικαιολόγητες, συνιστᾶ ἄλλου εἴδους αὐταπάτη.

Δὲν εἶναι μόνο ζήτημα ὅτι ἡ ἀπαίτηση ἀναθεώρησης τοῦ παρελθόντος ἔχει πολλὰ κενά, σὰν αὐτὰ ποὺ προανέφερα. Εἶναι ὅτι οἱ «πρόσφυγες» εἶναι νοικοκύρηδες πιά, καὶ συχνὰ παντρεμένοι, συγγενεῖς μὲ ντόπιους, οὕτως ὥστε δὲν χωρᾶ κανένας παρωχημένος διαχωρισμὸς ντόπιου-πρόσφυγα γιὰ τάχα αὐταπόδεικτα γεγονότα καὶ μονόπλευρα ἰδωμένες ἀδικίες.

Ἀπὸ προσφυγισμὸ ἔχουμε χορτάσει, καθὼς διανύουμε τὸ τέταρτο ἔτος ἀπὸ τὸ 2015 τῆς ἐξωφρενικῆς ταύτισης τῶν χριστιανῶν προσφύγων τοῦ ’22 μὲ τοὺς ἤπιους τζιχαντιστὲς τῆς Συρίας, καθὼς καὶ μὲ τοὺς κουβαλημένους πληθυσμοὺς ἀπὸ Μαρόκο, Ἀφγανιστὰν καὶ ὅλην τὴν ὑφήλιο. Ἰδιαίτερη εὐθύνη ἔχουν (στὸ μέτρο ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ) ὅσοι προσφυγικῆς καταγωγῆς Ἕλληνες  ἀποδέχονται γιὰ ἀνορθολογικούς, παβλωφικοὺς λόγους (μόλις ἀκούσουν τὴ λέξη πρόσφυγας) τὴν παραπάνω ταύτιση, ταυτιζόμενοι μὲ τὴν ἀεθνικὴ Ἀριστερὰ καὶ τὴν φιλελεύθερη Δεξιὰ ποὺ ψάχνει γιὰ φθηνοὺς ἐργάτες. Ἂν ἡ  Ἑλλάδα ἱστορικὰ εἶναι ἔθνος στὸ ὁποῖο δὲν ἔχουν θέση οἱ Μουσουλμάνοι, αὐτὸ συμβαίνει ὄχι γιὰ λόγους χριστιανικοῦ ρατσισμοῦ ἀλλὰ ἐπειδὴ οἱ Μουσουλμάνοι ποὺ ἔζησαν σὲ ἑλληνικὰ ἐδάφη δὲν ἀποδέχτηκαν ποτὲ τὴν ἰσοτιμία τῶν Χριστιανῶν μὲ τοὺς Μουσουλμάνους. Συνεπῶς, ὅποιος ἐνδίδει στὸν προσφυγισμό του συνεισφέρει, κατὰ τὸ μέρος ποὺ τοῦ ἀναλογεῖ, στὴ δημιουργία συνθηκῶν παρόμοιων μὲ ἐκείνων τῆς Τουρκοκρατίας. Οἱ προσφυγικῆς καταγωγῆς Ἕλληνες θὰ ἔπρεπε νὰ διακρίνουν μεταξὺ σφαγμένων ἀπὸ Μουσουλμάνους χριστιανῶν καὶ ἑνὸς Μουσουλμανικοῦ Ἐμφυλίου. Θὰ ἔπρεπε νὰ ξέρουν ὅτι εἶναι ἀδιανόητο ἡ Ἑλλάδα νὰ ξαναγεμίσει μὲ Μουσουλμάνους (πρόσφυγες καὶ μή, τελείως ἀδιάφορο), γιὰ νὰ πάθει ὅ,τι ἡ Μικρασία τὸ 1922. Δὲν θὰ γίνουν περισσότερο ἀγαπητοὶ οἱ Μικρασιάτες μὲ τέτοια πράγματα οὔτε θὰ σκύψει μὲ περισσότερο ἐνδιαφέρον ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς στὴν ἱστορία τους ἐὰν ταυτίζουν τὸν ἑαυτό τους μὲ τοὺς Μουσουλμάνους. Νὰ διασπᾶται ἡ ἐθνικὴ ἑνότητα γιὰ ἕνα τέτοιο ψέμα καὶ ἐξαιτίας κάποιου ἀραχνιασμένου παρελθόντος, εἶναι τὸ λιγότερο ποὺ χρειαζόμαστε. Μᾶς φτάνουν ὅσα ἔχουμε.

This entry was posted in Αριστερά, Ακροδεξιά, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Μικρά Ασία, Τούρκοι and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ἐνδο-θεσσαλονικιώτικα γκέτο

 1. Ο/Η Αϊσέ λέει:

  Παρακάμπτεις το γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι ανταλλάξιμοι αποχώρησαν από την ελλ. Μακεδονία, την Ήπειρο, την Κρήτη και τα νησιά του Αν. Αιγαίου. Με τα μεγαλύτερα ελεύθερα πλέον εδάφη για αγροτική ανάπτυξη, στην ελλ. Μακεδονία. Άρα εκεί θα έπρεπε να εγκατασταθούν οι πρόσφυγες, των οποίων οι μεγάλες περιουσίες που άφησαν στις χαμένες τους πατρίδες ανταλλάχθηκαν -και εν τέλει εξισωθηκαν- με τις υποδεκαπλάσιας αξίας περιουσίες των μουσουλμάνων.

  Και παρ’ όλα αυτά, η αποκατάσταση των προσφύγων δεν έγινε εις βάρος των ντόπιων, μεγάλο μέρος των οποίων επωφελήθηκε και πήρε κομμάτια της Ανταλλάξιμης Περιουσίας, ήτοι της Περιουσίας των απόκληρων Προσφύγων με βάση την Συνθήκη της Λωζάννης -την ισχύ της οποίας επικαλούμαστε έως σήμερα….

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Γιὰ τὶς δεκαπλάσιας ἀξίας -σὲ σχέση μὲ τὶς ἑλλαδομουσουλμανικές- περιουσίες τῶν Μικρασιατῶν δὲν ἔφταιγαν οἱ Μακεδόνες ἀλλὰ ὅσοι ὑπέγραψαν τὴ σχετικὴ συνθήκη ἀνταλλαγῆς. Αὐτοὶ ἔστειλαν τοὺς πρόσφυγες μακριὰ ἀπὸ τὴν ἐκλογική τους περιφέρεια -ἀλλὰ φταῖνε οἱ ἀφιλόξενοι Μακεδόνες.
  Πόσοι πρόσφυγες πῆγαν σὲ Κρήτη, Ἤπειρο, νησιὰ τοῦ Αἰγαίου (καὶ στὰ τελευταῖα ὑπῆρχε «ἐθνικὴ ἀνάγκη», σωστά; ), περιοχὲς ποὺ ἀπελευθερώθηκαν ἐπίσης τὴν ἴδια χρονιὰ μὲ τὴ Μακεδονία;
  Δὲν εἶπα ὅτι οἱ πρόσφυγες πῆραν ὅλα τὰ τουρκομακεδονικὰ μερίδια ἐνῶ οἱ ντόπιοι κανένα.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s