Ἀπαρχές

Ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητας (Unesco), τ. 1, σσ. 121-129

Ἡ ὄξυνση τῆς ὅρασης ποὺ ἐπῆλθε σὲ βάρος τῆς ταπεινότερης αἰσθήσεως τῆς ὄσφρησης, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς δενδρόβιας ζωῆς του, συνετέλεσε στὴν ἀνύψωση τῶν πνευματικῶν ἱκανοτήτων του…Ὅταν..προστέθηκε καὶ ἡ στερεοσκοπικὴ ὅραση…ἄνοιξε ὁ δρόμος γιὰ μεγαλύτερη πρόοδο.

Μεγαλύτερη ὤθηση γιὰ νοητικὴ ἀνάπτυξη δόθηκε στοὺς προγόνους μας, ὅταν ἄφησαν τὰ δένδρα καὶ τὴν κυρίως φυτικὴ δίαιτα καὶ ἄρχισαν νὰ τρέφονται μὲ κρέας. Ἴσως τὰ χημικὰ συστατικὰ τοῦ κρέατος νὰ συνέβαλαν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου τους.

Ἡ ἐλεγχόμενη χρήση τοῦ χεριοῦ βοήθησε ἴσως στὴν ἀνάπτυξη μιᾶς ἄλλης βασικῆς ἱκανότητας τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ὁμιλίας. Ἔχει διαπιστωθεῖ, πραγματικά, πὼς οἱ κινήσεις τοῦ χεριοῦ προκαλοῦν ἀντανακλαστικὰ μιὰ κίνηση τοῦ στόματος· δὲν ἀποκλείεται, λοιπόν, ἡ συνήθεια τῆς συνεννοήσεως μὲ χειρονομίες νὰ συνέβαλε ἐπαγωγικὰ στὴν ἐλεγχόμενη ἐκπομπὴ ἤχων.

Ἡ κατεύθυνση τῆς ἐξέλιξης τοῦ ἀνθρώπου ἔτεινε στὴν ὁμοιότητα πρὸς τὰ νεαρὰ καὶ ὄχι πρὸς τὰ ὥριμα Πρωτεύοντα –καὶ ἡ ἀναβολὴ αὐτῆς τῆς σωματικῆς ὡρίμανσής του ἐπέτρεψε τὴν παράταση τῆς περιόδου ἐκμάθησης καὶ πείρας καὶ τὴ μεγαλύτερη αὔξηση σὲ ὄγκο τοῦ ἐγκεφάλου του.

Ἡ αὔξηση τῆς νοητικῆς ἱκανότητας ὑπῆρξε ἀναμφίβολα τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πλατιᾶς ἐπεκτάσεως στὸν ἄνθρωπο τοῦ ἐγκεφαλικοῦ φλοιοῦ ἢ «νέου ἐγκεφάλου»….Τὸ ἐξαιρετικὰ μεγάλο μέγεθος τῶν μετωπικῶν καὶ βρεγματικῶν λοβῶν εἶναι ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ τοῦ ἀνθρώπου· στὰ ἑκατομμύρια τῶν νευρικῶν κυττάρων τῶν λοβῶν αὐτῶν περιλαμβάνονται πολλὲς ὁμάδες, ποὺ δὲν ἀπασχολοῦνται εἰδικὰ μὲ ὁρισμένες λειτουργίες ἀλλὰ μὲ τὴν ἐναποθήκευση τῶν ἀναμνήσεων καὶ τὸν συνδυασμὸ τῶν παραστάσεων.

Οἱ πρῶτοι συμβολικοὶ ἦχοι προφέρθηκαν ὡς συνοδεία ἐκφραστικῶν σημάτων, ἴσως χειρονομιῶν. Οἱ ὑποστηρικτὲς αὐτῆς τῆς θεωρίας τονίζουν τὴν ἀντανακλαστικὴ ἀμοιβαία ἐξάρτηση τοῦ χεριοῦ καὶ τοῦ στόματος, ποὺ διακρίνεται καθαρὰ στὴν περίπτωση ποὺ ἕνα παιδὶ κινεῖ τὴ γλώσσα του ἐνῶ γράφει ἢ στὴν περίπτωση ποὺ ἡ ὁμιλία ἑνὸς ἀνθρώπου συνοδεύεται ἀπὸ χειρονομίες. Καὶ οἱ πίθηκοι ἐπίσης συγχρονίζουν συχνὰ τὶς κινήσεις τῶν χεριῶν καὶ τῶν χειλιῶν τους. Εἶναι βέβαιο, ἐξάλλου, ὅτι πρωτόγονοι λαοί, διατηροῦν ἀκόμη μιὰν ἀπολύτως ἀκριβῆ γλώσσα σημάτων, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐξελίχθηκε ἀπὸ ἕναν πρωτόγονο τρόπο συνεννοήσεως. Οἱ Ἀρούντα, λόγου χάρη, χρησιμοποιοῦν μιὰ τέτοια γλώσσα μὲ τετρακόσια πενήντα σήματα, ποὺ γίνονται μὲ τὰ χέρια καὶ τοὺς βραχίονες. Ἕνα μέσο συνεννοήσεως μὲ γενικὴ παντομίμα χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς ἀνεκπαίδευτους ἐκ γενετῆς κωφαλάλους λαὶ φαίνεται ὅτι εἶναι κατανοητὸ σὲ παγκόσμια κλίμακα…

This entry was posted in φιλοσοφίες, επιστήμη and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s