γιὰ τὸ «Εὐαγγέλιο» τῶν Ἀριστεροχριστιανῶν

Τὸ ἄρθρο τοῦ δ/ντῆ τῆς Σύναξης ἔχω ὑπόψη. Τὸ ὁποῖο καταρχὴν μὲ κάνει νὰ σκέφτομαι γενικότερα γιὰ τὸ φαινόμενο τῶν (φιλο)αριστερῶν Χριστιανῶν ὡς ἑξῆς, χωρὶς νὰ ἔχω κατὰ νοῦ τὸν συγκεκριμένο ἀρθρογράφο: Ἀντὶ κάποιοι ἀριστεροὶ Χριστιανοί (ἢ χριστιανοὶ Ἀριστεροί) νὰ  ζητήσουν συγγνώμη γιὰ τὴν ὄχι καὶ τόσο ἔμμεση ἀλλὰ σίγουρα θλιβερὴ ἐκλογικὴ ὑποστήριξή τους στὴν μάστιγα ποὺ λέγεται ΣΥΡΙΖΑ (π.χ. μὲ συνέδρια -στὰ ὁποῖα ὡς «Ἀριστερὰ» νοεῖτο μόνο ὁ ΣΥΡΙΖΑ-, καὶ δὲ συμμαζεύεται), καὶ τὸν ἐκφυλισμὸ τῆς ἔννοιας τῆς κοινωνικῆς πλευρᾶς τοῦ Χριστιανισμοῦ σὲ πολιτικὸ δεκανίκι τῶν ἐκκλησιοφάγων μικροαστῶν, κάνουν καὶ ὑποδείξεις περὶ κοινωνικοῦ Χριστιανισμοῦ σὲ φανταστικοὺς «ἐθνικόφρονες» / «συντηρητικοὺς». Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό, ἔχοντας βάλει οἱ ἴδιοι τὴ βούλα τοῦ «θερμοῦ» στὸν ἑαυτό τους, μαστιγώνουν τὴ χλιαρὴ συνείδηση τῶν Χριστιανῶν. Ἔμ κερατάς, ἔμ δαρμένος, ποὺ λένε. Πρέπει νὰ εἶσαι ἀκτιβιστής, ἀεικίνητος. Ἀλλιῶς εἶσαι χλιαρός. Καὶ καλύτεροι ἀπὸ τοὺς χλιαροὺς Χριστιανοὺς εἶναι οἱ ψυχροί, π.χ. σαλαφιστές, τζιχαντιστές, Σουνίτες, ἀθεοπροτεστάντες. Γιατὶ, συνεχίζει τὸ ἀγαπησιάρικο ἀφήγημα, μπορεῖ κάποτε οἱ τελευταῖοι νὰ γίνουν θερμοί. (Μπορεῖ καὶ ὄχι, ὅμως.) Στὴ θέση τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀποκάλυψης, ἂν δὲν τὸ ἔχετε καταλάβει, ἔχουν βάλει τὸν ἑαυτό τους οἱ ἀριστεροχριστιανοὶ / Νεορθόδοξοι καὶ ξέροντας τὰ σώψυχα τῶν πλησίον τους  κατατάσσουν τοὺς λοιποὺς Χριστιανοὺς σὲ χλιαρούς, θερμοὺς καὶ ψυχρούς.

Τὸ ἄρθρο ξεκινᾶ μὲ τὴν γνωστὴ μονομερὴ ἀντίληψη τοῦ ἀριστεροχριστιανισμοῦ. Σύμφωνα μὲ αὐτήν, ἡ Δεξιὰ εἶδικὰ στὴν οἰκονομικὰ φιλελεύθερη ἐκδοχή της (ἀλλὰ καὶ στὴν ἀκροδεξιὰ δαρβινική), εἶναι κακιὰ καὶ θέλει τὴν ἐπικράτηση «ἐνστίκτων» λίγο-πολὺ ἀνθρωποφαγικῶν κι ἀντικοινωνικῶν. Αὐτὸ δὲν εἶναι καὶ τόσο ψευδές, τουναντίον. Ἡ μονομέρεια ἔγκειται στὴν ἀντιμετώπιση τῆς Ἀριστερᾶς ὡς ἀνθρωπιστικῆς καὶ «ἀλληλέγγυας». Ὁ Θανάσης Παπαθανασίου παρ’ ὅλο ποὺ ὁρίζει ὡς σωστὴ ἀγάπη τὴν αὐτοθυσιαστικὴ κι ὄχι τὴν θυσιαστική, δὲν λέει τίποτε κατὰ τῆς Ἀριστερᾶς ποὺ ἀγαποῦσε τὴν ἀνθρωπότητα πολὺ συχνὰ μὲ τὸν δεύτερο τρόπο. Ἁπλά, γράφει ὁ Θ.Π., ἡ χριστιανικὴ προοπτικὴ εἶναι «πιὸ ριζοσπαστικὴ» ἀπὸ τὴν ἀριστερή. Κι ὄχι ριζικὰ ἀντίθετη.

Κατόπιν, ἀρχίζει τὸ ἀφήγημα τοῦ ἀντιεξουσιασμοῦ. Ἀντὶ γιὰ τὴν «εξουσιαστική διακυβέρνηση επί γης«, θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουμε ὑπόψη «μια απομάκρυνση από την εξουσιαστικότητα, και χορήγηση έμφασης στον κοινωνικό χαρακτήρα της Τριάδας«. Ὅπως ἔχει πεῖ ὁ ἀξεπέραστος Ματσούκας, κατὰ τοὺς λογιῶ λογιῶ ἠθικιστὲς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἔρωτα ἅμαρτία κι ἔγκλημα συνιστᾶ καὶ ἡ Ἐξουσία. Ὁ ἀρθρογράφος φαντάζεται κάποιους Χριστιανοὺς ποὺ ὅπως νομίζει, προσδοκοῦν τὸν ἀπόλυτο μονάρχη, κι ἀναρωτιέμαι πέρα ἀπὸ τοὺς λιγοστοὺς γραφικοὺς βασιλόφρονες ποιοὶ εἶναι τοῦτοι.

Στὴ συνέχεια, παρουσιάζεται ὡς πραγματικὰ χριστιανικὸ τὸ μαζικοδημοκρατικὸ τροπάρι τῆς ἀέναης ἀλλαγῆς κι ἐπανάστασης. Ὅπως παλιά, οἱ φεουδάρχες ταύτιζαν τὴν ἄτεγκτη ἱεραρχία τοῦ φεουδαλισμοῦ μὲ τὸ Χριστιανισμό, ἔτσι σήμερα οἱ ἀριστεροχριστιανοὶ μαζικοδημοκράτες εἴτε τονίζουν τὴν ὁμοιότητα Χριστιανισμοῦ – Κομμουνισμοῦ εἴτε ἀποδέχονται ὡς καλὸ τὸ ὅτι ἔχουμε μπροστά μας «έναν κόσμο που αλλάζει αδιάκοπα«, ἀποδέχονται δηλαδὴ τὶς πλέον ἀντιδραστικὲς οἰκονομικὰ ἀντιλήψεις. Ἀλλαγὴ ἀδιάκοπη εἶναι καὶ ἡ ἐξαθλίωση καὶ ἡ φτωχοποίηση καὶ ἡ ἀνάπτυξη κ.ο.κ. Δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι παίζουν στὸ γήπεδο τοῦ ἐχθρού τους ἐνστερνιζόμενοι τὴν κοσμοθέασή του: Ὅ,τι δὲν ἀλλάζει, πεθαίνει.

Ἡ ρητορικὴ ἀποστροφὴ τοῦ Θ.Π. γιὰ «τον τρομοκρατικό ζήλο«, καὶ γιὰ τὸ «κάθε είδος αυταρχικής διακυβέρνησης, είτε καθαρά κοσμικής είτε θρησκευτικά εμπνευσμένης» φοβᾶμαι ὅτι δὲν τὸν κάνει νὰ ἀντιληφθεῖ λ.χ. ὅτι «ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη γιὰ τοὺς πρόσφυγες» ὅταν γίνεται σὲ βάρος τῶν δικαιωμάτων τῶν γηγενῶν, δὲν εἶναι οὔτε ἀγάπη οὔτε χριστιανική, μὰ καταναγκασμὸς τῶν γηγενῶν, καὶ τρομοκρατικὸς ζῆλος. Ἀνθρωπισμὸς ποὺ ὠφελεῖ κάποιους σὲ βάρος τρίτων καὶ χωρὶς τὴ συγκατάθεσή τους, δὲν εἶναι ἀνθρωπισμός, εἶναι τυραννία.

Στὰ πλαίσια τῆς ἀμφισβήτησης τῆς «καθεστηκυίας τάξης», ὁ ἀρθρογράφος χρησιμοποιεῖ μὲ ἕναν λαθεμένο τρόπο τὰ Εὐαγγέλια στὰ ὁποῖα ὁ Χριστὸς δείχνει τὴν προτίμησή του σὲ πόρνες, τελῶνες, ληστές, ἀνάπηρους κ.ο.κ. ἀντὶ γιὰ τοὺς «ὑγιεῖς» καὶ τοὺς «ἀναμάρτητους». Ἡ ἀριστεροχριστιανικὴ ἀνάγνωση τῶν Εὐαγγελίων παραλείπει τὸ καθοριστικὸ γεγονός: Ὁ Χριστὸς δείχνει τὴν εὔνοιά του (εἴτε μὲ θαύματα εἴτε μὲ συναναστροφή μαζί τους) σὲ μετανοημένους τελῶνες, σὲ μετανοημένες πόρνες κ.λπ., ὄχι σὲ ἀμετανόητους ληστὲς καὶ φιλοζογκλερικοὺς φτωχούς, καὶ δὲν διέπεται ἀπὸ κάποιον «φιλοπεριθωριακὸ» τρόπο σκέψης. Κάνει τὸ θαῦμα γιὰ τὸν ἑκατόνταρχο καὶ γιὰ τὸν ἄρχοντα τῆς συναγωγῆς ὅπως καὶ γιὰ τοὺς ἀνάπηρους φτωχούς. Ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει ὁ Παπαθανασίου, «Η σύνταξη του Θεού με τη μεριά των φτωχών, η οποία σωστά τονίζεται από τη Θεολογία της Απελευθέρωσης, χρειάζεται να αναδιατυπωθεί ως σύνταξη με τη μεριά των περιθωριοποιημένων«. Ἀλλὰ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶπε ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ σωθοῦν οἱ πλούσιοι δὲν σημαίνει ὅτι οἱ φτωχοὶ θὰ μποῦν στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἄλλο πράγμα νὰ βοηθᾶς, μὲ ἀποκλειστικὰ δικό σου κόστος (ὄχι οἰκονομικὸ μόνο), σύμφωνα μὲ τὸ Κατὰ Ματθαῖον ΚΕ’ 34-46, φυσικά.

Πρὸς τὸ τέλος, ὁ Παπαθανασίου ἀσχολεῖται μὲ τὸν Χρυσόστομο, γιὰ νὰ καταλήξει ὅτι χρειάζεται βάσει τοῦ Χριστιανισμοῦ «πολιτική με σκοπό την αλλαγή του συστήματος«. Σὲ πρόσφατο ἄρθρο, ἔδειξα ὅτι ὁ Χρυσόστομος προτρέπει στὴν ἀπελευθέρωση τῶν δούλων. Ἀπευθύνεται προσωπικὰ στὸν καθένα, δὲν ζητᾶ νὰ ἀλλάξει ὁ νόμος. Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι πέραν τοῦ νόμου: ὅταν ἄλλαζαν οἱ συνειδήσεις, ὁ νόμος θὰ ἀχρηστευόταν. Δὲν ἦταν φράξια τοῦ Ἱπποδρόμου ὥστε νὰ ἐπιθυμεῖ ἀπαραίτητα τὴν πολιτικὴ μεταβολή. Ἐὰν εἶχε τέτοιες αὐταπάτες, θὰ ἔσβηνε σὰν τὰ ἰουδαϊκὰ μεσσιανικὰ κινήματα. Μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ καὶ σὲ κάθε εἴδους καθεστῶτα, στὸ βαθμὸ ποὺ μένει πιστὸς στὶς ἰδέες του. Αὐτὸ δὲν σημαίνει συνηγορία ὑπὲρ τῶν τυραννιῶν, ὡστόσο: Σημαίνει ὅτι παρὰ τὴν τυραννία ὁ Χριστιανισμὸς μπορεῖ νὰ ὑπάρξει. Τὰ περὶ «ἀλλαγῆς τοῦ συστήματος» εἶναι τόσο κλισέ, ὥστε καλύτερα νὰ ἀποφεύγονται. Ὅλοι θεωρητικά, θὰ ἤθελαν ἕνα σύστημα δίκαιο, ὅπου ἀκόμη καὶ ὁ ἀτάλαντος ἢ ὁ τεμπέλης ἢ ὁ βλάκας (ἢ καὶ τὰ τρία) νὰ ζεῖ μὲ κάποια ἀξιοπρέπεια καὶ νὰ μὴν ὑπάρχουν οἰκονομικὲς-κοινωνικὲς ἀνισότητες καθοριστικές γιὰ τὴν Πολιτική, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ ὁ ἐργατικὸς ἢ ὁ ταλαντοῦχος ἢ ὁ ἔξυπνος (ἢ καὶ τὰ τρία) νὰ μὴν ἐξισώνεται ἀπόλυτα μὲ τὸν προηγούμενο σὲ ἐπίπεδο οἰκονομικό, σεβασμοῦ καὶ τιμῆς. Τέτοιο σύστημα δὲν θὰ ὑπάρξει ποτέ, οὔτε τὸ παρὸν εἶναι τὸ καλύτερο ποὺ ὑπῆρξε. Τὸ ἂν θὰ γίνει ἐπανάσταση καὶ πολιτικὴ ἀλλαγὴ ἢ ὄχι εἶναι ζήτημα ποὺ μπορεῖ νὰ κρίνει καθένας Χριστιανὸς καὶ μή, εἶναι ὡστόσο ζήτημα ποὺ οὔτε ἀπαγορεύεται οὔτε προτρέπεται ἀπὸ τὰ Εὐαγγέλια.

Μπορεῖ θεμιτὰ κάποιος νὰ ἐπαναστατήσει ἔχοντας κατὰ νοῦ τὴν χριστιανικὴ αὐτοθυσιαστικὴ ἀγάπη, ἐὰν ὅμως δὲν καταλάβει ὅταν σφάζει τοὺς «ταξικοὺς καταπιεστὲς» ὅτι δὲν εἶναι λιγότερο ὑποκριτὴς Χριστιανὸς ἀπὸ τοὺς «ὑπερεθνικόφρονες» ποὺ ἔσφαζαν τοὺς τούρκους Μουσουλμάνους τὸ 1821 (ἢ σήμερα χαίρονται ποὺ τοὺς ἔσφαζαν), τότε ζεῖ στὸν ἀγγελικὰ πλασμένο κόσμο του. Σὲ χειρότερα ἀγγελικὰ πλασμένο κόσμο ζεῖ ὁ Χριστιανὸς αὐτός, ἐὰν πιστεύει ὅτι ὁποιοδήποτε ἐπίγειο καθεστὼς ὅσο καλὸ κι ἂν εἶναι μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὴ «Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» («Τούς πτωχούς πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν») κι ἄρα ὁ πολιτικὸς σκοπός του εἶναι καὶ τόσο ἱερός. Ἡ ὑποκρισία εἶναι καθαρὰ χριστιανικὸ προϊόν, κι αὐτὸ τὸ λέμε ὄχι γιὰ νὰ δείξουμε ὅτι εἶναι ἀνέφικτος ὁ Χριστιανισμὸς ἢ ὅτι οἱ Χριστιανοὶ εἶναι ἀπατεῶνες ἀλλὰ γιατὶ τὰ ἰδανικὰ ποὺ θέτει εἶναι τόσο ἀνώτερα -δὲν τὴ γλιτώνεις τὴν ὑποκρισία, ἁπλά, καὶ τὸ μόνο ποὺ μπορεῖς νὰ κάνεις εἶναι νὰ ἀναγνωρίζεις τὸ λάθος σου. Ἐπειδὴ δὲν ζοῦμε στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ. κι ἐπειδὴ «ὄχι ἄλλο κάρβουνο», τέτοιες ἐνθουσιώδεις διακηρύξεις, μαζὶ μὲ τὴ γνωστὴ καταγγελία / ἀπειλὴ περὶ «χλιαρῶν», δὲν ἔχουν ἀξία πλέον. Ἐπὶ 200 χρόνια, ἡ δῆθεν καλύτερη, ἀπὸ μὴ Χριστιανούς (ἢ μᾶλλον: ἐν ὀνόματι μὴ χριστιανικῶν ἰδεωδῶν), διαχείριση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων ἁπλῶς ἐπέτεινε τὶς ἀνισότητες.

This entry was posted in φιλοσοφίες, Αριστερά, Αναδημοσιεύσεις, ανθρωπισμός, θρησκεία, κοινωνία and tagged , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to γιὰ τὸ «Εὐαγγέλιο» τῶν Ἀριστεροχριστιανῶν

 1. Ο/Η Γαβριήλ Γιανασμίδης λέει:

  Χριστός Ανέστη! Τελικά είναι πανεύκολο να ζει κάποιος στα άκρα. Σωστά;

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Χριστός Ανέστη.

  Πολύ επιεικής με τον αρχισυντάκτη της «Σύναξης»…
  Αν ήταν του Σωτήρα θα τον είχες «σχίσει» σε ντετε μ’αυτά που λέει.
  τι έγινε;

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Πολὺ καλά, ἰσορροπημένα καὶ θεμελιωμένα τοὺς τὰ γράφετε.
  Εἶναι σημαντικὴ ἡ ζημιὰ ποὺ ἔχει κάνει αὐτὴ ἡ ἀριστερίστικη ἀντίληψη, στ᾽ ἀγράμματα φουσᾶτα τυπικῶν ἁπλῶς κατόχων πτυχίου Θεολογικῶν Σχολῶν, ποὺ ξεβράζονται κάθε χρόνο (καὶ κάμποσοι ρασοφόροι μεταξὺ αὐτῶν). Κι ἔχω προσωπικὴ ἀντίληψη.

  Πάρτε ἕνα δεῖγμα γραφῆς ἀπὸ πτυχιοῦχο Θεολόγο, ἀπὸ διάλογο σὲ (θεολογικὸ) ἱστολόγιο, σχετικὰ τὸν χρηματοδοτούμενο μουσουλμανικὸ ἐποικισμὸ τῆς χώρας :

  «Μείνε καλύτερα στα hoaxes που έχεις καταπιεί αμάσητα,αγόρι μου,τι την θες την ρημάδα την θεολογία για φιοριτούρα;Ο Χριστός παλίκαρε,και οι Άγιοι,όσο και να μη σ’αρέσει,δε νοιάστηκαν ποτέ για την επιβίωση,την συντήρηση και την επέκταση κανενός ενδοκοσμικού σχηματισμού και ιδεολογήματος,εθνικού,πολιτικού και τα ρέστα.Όταν μάλιστα Τον ρώτησαν κάποτε για τους Ρωμαίους(πραγματικούς ένοπλους ιμπεριαλιστές κατακτητές,όχι ξυπόλητους κακομοίρηδες σαν αυτούς που φαντάζεσαι στα φοβικά σου σύνδρομα να μας παίρνουν τα κεφάλια),απάντησε με το «απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».Προδότη,Γερμανοτσολιά,ξεπουλημένο,ανθέλληνα,αιθεροβάμμονα,χίππη,διάλεξε τι απ’ολα θα Τον αποκαλούσες σήμερα»

  Ποῦ τά ᾽χει μάθει ὅλ᾽ αὐτά; Ὁμολογεῖ ἀνοικτὰ τὶς πηγές του :

  «Όλα γίνονται για βοήθεια του συγκεκριμένου ανθρώπου,της συγκεκριμένης εικόνας του Θεού.Από άκρα συγκατάβαση και αγάπη,πολλές φορές και του ίδιου του εχθρού,όπως π.χ των αιχμάλωτων Περσών στρατιωτών για χάρη των οποίων ο τοπικός επίσκοπος πουλάει για λιώσιμο λατρευτικά σκεύη για να εξασφαλίσει την διατροφή και την ομαλή επιστροφή τους στον τόπο τους(μου διαφεύγουν τώρα οι λεπτομέρειες,στο βιβλίο του Παπαθανασίου «Ο Θεός μου ο αλλοδαπός» θα τις βρεις,μαζί με πολλά άλλα «σκανδαλιστικά» για σένα παραδείγματα).»

  (Συνέχεια)

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ σχόλιό σας. Αὐτὸ τὸ νταήδικο, ἐνίοτε τραμπουκικό («εἶστε φοβικοί»), ὕφος τοῦ ἐν λόγῳ Χριστιανοῦ, ὅπως τὸ παραθέτετε, εἶναι ἀκριβῶς ἡ -ὅπως τὴν φαντάζονται- ἀπελευθερωμένη ἀπὸ ἀγκυλώσεις καὶ ἠθισμοὺς πραγματικὴ χριστιανικὴ ζωή, ὅπως τὴν φαντάζονται.
   Κι ἀπὸ ἱστορία, μαῦρο σκοτάδι, πέρα ἀπὸ τὶς ἀλλοπρόσαλλες ἀντιστοιχίες μεταξὺ Ἰουδαίων τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ Ἑλλήνων στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῶν ἐθνοκρατῶν.

   Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Ἔχω τὴν ἐντὐπωση, ὡστόσο, γιὰ τοὺς πιὸ πάνω διαμορφωτὲς συνειδήσεων,
  τοὺς ἀριστεριστὲς δηλαδή,
  ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ μειοψηφία
  (δυναμικὴ καὶ καταστροφική, ἀσφαλῶς, ὅπως καταδεικνύεται ἀπ᾽ τὸ προηγούμενο post,
  μὰ κι ἀπὸ τὴν κύριά σας ἀναρτηση).
  Πλήν, ἡ πλειοψηφία ἡ ὁποία κάνει τὴν ποσοτικὰ μεγαλύτερη ζημιά,
  * εἴτε βρίσκεται στὸν «ΚΑΙΡΟ» καὶ τοὺς συνοδοιπόρους του,
  * εἴτε τοὺς συναντοῦμε στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς
  * εἴτε μέσ᾽ στὶς Θεολογικὲς Σχολές
  * εἴτε σ᾽ ἐκκλησιαστικὰ ΜΜΕ (ἔντυπα κι ἠλεκτρονικὰ)
  * εἴτε πρόκειται γιὰ «ἐκδότες» καὶ ἀρθρογράφους καὶ free lancers διανοουμένους
  * εἴτε γιὰ σπόνσορες (ἐφοπλιστικῆς καὶ ἄλλης προελεύσεως …)
  * εἴτε γιὰ τίποτε «ὑπερουράνιους» μοναστηρήσιους,
  * εἴτε μιλᾶμε καὶ γιὰ τοὺς πιὸ φυρόμυαλους ἀνάμεσα τοὺς ἑλληνοφώνους ἐπισκόπους
  καὶ τὰ φιλόδοξα παππαδάκια κι ἀρχιμανδριτάκια τριγύρω τους,
  ΔΕΝ βρίσκεται ἰδεολογικὰ στὸν συγκεκριμένο χῶρο (τὸν ἀριστερίστικο).
  Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι αὐτοὶ ὅλοι προέρχονται κατὰ πλειοψηφίαν ἀπὸ καλοΖΩΗσμένους παλαιοδεξιοὺς ΝΔημοκράτες μ᾽ ἐξαλλαγμένα πλέον μυαλά κι ἀποικιοποιημένο τὸ φαντασιακό τους. Ἕνα ἱκανὸ ποσοστό, πάλι, ἐξ αὐτῶν ἔχει μέχρι καὶ παλαιοπασοκικὲς καταβολὲς (καὶ μιὰ στεῖρα ἀναφορὰ στὴν «Θεολογικὴ ἀλλαγὴ τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽60»), ἐνῶ ἕνα ἱκανὸ κλάσμα θήτευσαν (ἢ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀνῆκαν) στὸν σημιτικὸ ἐκσυγχρονισμό. Οἱ δὲ πιὸ νέοι (κι ἐπικίνδυνοι), οἱ κάτω τῶν 45 ἐτῶν, εἶναι ἁπλῶς lili (Liberatarian- Liberal) γιάππηδες, ἔχοντας καταναλώσει ἄφθονη «ἐκπαίδευση τῆς ἀμάθειας».

  Δηλαδή, γιὰ νὰ ἐκχυδαΐσω λίγο τὸ πρᾶγμα (ἂν καὶ εἶναι πολὺ σοβαρό),
  ἡ συντριπτική τους πλειοψηφία βλέπω νὰ μὴν ψηφίζη ΣΥΡΙΖΑ στὶς ἑπόμενες ἐκλογές.

  Ἰσχύει, ἄρα γε, ἡ ἐκτίμησή μου αὐτὴ γιὰ τὴν ἀνθρωπογεωγραφία τοῦ «χώρου»;
  Ποιά εἶναι ἡ δική σας ἐκτίμηση;

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ὅπου φυσάει ὁ ἄνεμος, εἶναι οἱ περισσότεροι. Σήμερα, ὁ ΣΥΡΙΖΑ τοὺς ἐκφράζει, αὔριο ὄχι.
   Ἡ τάση νὰ ξεχωρίζουν -χωρὶς πειστικὲς ἀποδείξεις- ἀπὸ τοὺς πολλοὺς «βλάκες φανατικούς», τοὺς ξεχωρίζει συνεχῶς ὡστόσο.

   Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Στὸ ἐπίπεδο τοῦ άνθρωπότυπου σωστὰ τὸ θέτετε :
  * κομφορμισμὸς καὶ πνευματικὴ νωθρότητα τοὺς κάνει νὰ φέρωνται ἀπ᾽ ὅποιον ἄνεμο ἐπικρατεῖ πρόσκαιρα [ἑρμηνεύουν «πειραγμένα» τὴν Βίβλο, συζητοῦν γιὰ «gender neutral» καὶ «politically correct» λειτουργικὴ & βιβλικὴ γλώσσα, προμοτάρουν στὰ ἴσια τὰ περὶ «no borders», τὴν ρηχὴ ἀγαπολογία κι ὅ,τι ἀλλο ἀναφανῆ στὸ κουρμπέτι …], μὰ καὶ νὰ καβαλοῦν καὶ τὸ κῦμα τῆς πολιτικῆς συγκυρίας (Φίλης, Γαβρόγλου),
  * ὑπάρχει ἀσφαλῶς κι ἡ (αὐτοδικαιωτική, αὐτὀχρημα φαρισαϊκὴ) σταθερά, ὅτι «ὁ ὄχλος οὗτος», (ποὺ ἐμεῖς ἔχουμε πιότερο μυαλὸ ἀπ᾽ αὐτόν), «ὁ μὴ εἰδὼς τὸν νόμον, ἐπικατάρατοί εἰσιν»
  (Πότε ᾽κάναν, ὅμως, οἱ Ἐκλαμπρότητές τους,
  μεθοδικὴ δουλειὰ βάθους στὸν ἀποίμαντο κοσμάκη, ἔστω τοῦ στενοῦ τους πυρήνα, γιὰ νὰ τοῦ ξερριζώσουν λ.χ. τὶς ἀγυρτεῖες ποὺ τοῦ ᾽χουν πάρει τελευταίως, στὴν ἐποχὴ τοῦ Διαδικτύου, τὰ μυαλὰ μὲ ψευδοπροφητεῖες κι Ἐλοχὶμ ;;)

  Ὑπάρχει, ὅμως, κι ἄλλη μιὰ παράμετρος.
  Οἱ Ἀγγλοσάξωνες τὴν λένε χυδαῖα : «Follow the money».
  Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τὴν θέτει καλλιεπέστερον :
  «Λόγῳ παλαίει πᾶς λόγος. Βίῳ δὲ τίς;»
  Εἶναι δύσκολο, δηλαδή, ν᾽ ἀρνηθῆς τὰ ἐπιμίσθια καὶ τὰ προγραμματάκια καὶ ν᾽ ἀποκηρύξης τὶς βαθιὲς καταβολὲς τῆς ΕΚΟΝ «Ρήγας Φεραῖος», ποὺ τὶς κουβανεῖς μέσ᾽ στὴν ψυχή σου…

  Γιατί, ὅμως, ἐγὼ ἐξακολουθῶ νὰ ἔχω τὴν αἴσθηση, ὅτι ἡ π ο λ ι τ ι κ ὴ ἀνθρωπογεωγραφία τοῦ «χώρου» εἶναι αὐτὴ ποὺ προανέφερα;

  Ὅπως καὶ νά᾽ χη τὸ πρᾶγμα,
  θερμὰ συγχαρητήρια καὶ πάλι γιὰ τὶς ἐπισημάνσεις!

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s