Καρα-χριστιανισμοὶ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη

Ποσοστὰ παρακολούθησης τῆς κυριακάτικης θείας λειτουργίας στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη:

pf-05-10-2017_ce-europe-00-18

Συνυπολογίστε καὶ τὸ ποσοστὸ τῶν προσευχόμενων Ρώσων, Σέρβων, Ἑλλήνων:

pf-05-10-2017_ce-europe-00-12

Πηγή

6% σημαίνει ἁπλὰ ὅτι στὴ Ρωσία δὲν δίνει κανεὶς δεκάρα γιὰ «τὴν Ὀρθοδοξία» ἢ ὅτι δίνει μὲ τὸν τρόπο τῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν τῆς Ἑλλάδας, ποὺ ἔγραφαν ποιήματα γιὰ τὸν Πάνα καὶ ἐπαινοῦσαν τὸν Ἰουλιανό, καὶ τώρα διαδηλώνουν ἔξω ἀπὸ θεατρικὲς παραστάσεις. Συναντᾶ καθένας στὸ διαδίκτυο πολλοὺς Σέρβους καὶ Ρώσους Ὀρθόδοξους, στὴν πραγματικότητα πανσλαβιστές, ποὺ ἐκλαμβάνουν τὶς χῶρες τους ὡς «καὶ πολὺ Ὀρθόδοξες» καὶ παράλληλα οἰκτίρουν τοὺς ἐκδυτικισμένους Ἕλληνες. Ρίχνει κάποιος μιὰ ματιά, κατόπιν, στὸ 6% Ρώσων καὶ Σέρβων ποὺ πᾶνε στὴν ἐκκλησία τέσσερις φορὲς τὸ μήνα, καὶ ἀναρωτιέται, σὲ ποιὸν πλανήτη ζοῦν οἱ Ἕλληνες τοῦ «Ὀρθόδοξου τόξου» (εἴτε ψεκασμένοι καὶ τηλεβιβλιοπῶλες εἴτε Χριστιανοί) ποὺ παίρνουν τοῖς μετρητοῖς τὶς διακηρύξεις τῶν Σλάβων αὐτῶν. Συνυπολογίζω τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ κατὰ 17% ὀρθόδοξοι Ἕλληνες περιμένουν ἀπὸ τὴν κατὰ 6% ὀρθόδοξη Ρωσία νὰ τοὺς προστατέψει:

pf-05-10-2017_ce-europe-00-10

pf_17-05-10_centraleasterneurope_strongrussia420px

Βλ. καὶ τὰ συγκριτικὰ ποσοστὰ ἄθεων:

pf-05-10-2017_ce-europe-01-11

(Υ.Γ. Προσέξτε τὴ διαφορά: Οἱ Σέρβοι τῆς Σερβίας εἶναι στὸ 6%, ἐνῶ οἱ Σέρβοι τῆς βοσνιακῆς Republika Srpska, ποὺ ζοῦν ἀνάμεσα σὲ Κροάτες καὶ Μουσουλμάνους, εἶναι στὸ 10%). Ἡ ὑπαρκτὴ διαφορά Ἑλλάδας – Ρώσων / Σέρβων ἔγκειται στὸ ὅτι στὶς δυὸ σλαβικὲς χῶρες δὲν ἔχει καθίσει ὁριστικὰ κι ἀμετάκλητα στὸ σβέρκο τῆς χώρας ἡ ἰδεολογικὴ ἀτζέντα τῶν ἀριστεροφιλελεύθερων, ἐνῶ σὲ μᾶς εἶναι αὐτονόητη (ὅπως μπορεῖ νὰ δεῖ κάποιος ἀπὸ τὰ ὑψηλὰ ἑλληνικὰ ποσοστὰ ἀποδοχῆς τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τοῦ γάμου ὁμοφύλων). Ὅμως, ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται αὐτὸ λίγη ἔμπρακτη σημασία ἔχει: Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ὑπὸ «ἰδεολογικὴ δίωξη» 37 χρόνων εἶναι συγκριτικὰ τριπλάσιοι ἀπὸ τοὺς Ρωσο – Σέρβους ὑπὸ καθεστὼς 27 χρόνων ἀπουσίας ἐγχώριας ἀντικληρικαλιστικῆς Ἀριστερᾶς. Βεβαίως, ἄλλοι ὀρθόδοξοι λαοὶ ξεπερνοῦν τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἔχουν πλέον μιὰ user-friendly Ὀρθοδοξία. Ἀλλὰ δὲν διατυμπανίζουν τὴν Ὀρθοδοξία τους ὅπως Ρῶσοι καὶ Σέρβοι. Οἱ δὲ Ρῶσοι θεωροῦν τὴν Ὀρθοδοξία λιγότερο συνδεδεμένη μὲ τὴν ἐθνική τους ταυτότητα:

pf-05-10-2017_ce-europe-00-17

Αὐτὸ μπορεῖ ἄνετα νὰ ἐξηγηθεῖ ὡς ἑξῆς: Ἡ Ρωσικὴ Ὁμοσπονδία, σὲ ἀντίθεση μὲ ὅ,τι φανταζόμαστε, ἔχει μιὰ συγκριτικὰ μεγάλη ἰσλαμικὴ μειονότητα εἰδικὰ στὴν Ἀσία. Αὐτὸ σημαίνει ἀφενὸς ὅτι τὸ Ἰσλὰμ ἔχει τὴ Ρωσία πιασμένη ἀπὸ τὰ εὐαίσθητα σημεῖα τῆς δεύτερης, ἔτσι ὥστε ἡ Ρωσία νὰ μὴν κουνιέται καὶ πάρα πολύ (καὶ σὲ τέτοια βαθύτερα αἴτια ὀφείλεται καὶ ἡ σοβιετο-τουρκικὴ συμμαχία τοῦ 1920). Ἀφετέρου, ὅτι οἱ Σλάβοι τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας δὲν μποροῦν νὰ ἀγνοήσουν τὴν ἰσλαμικὴ παρουσία στὴ χώρα τους καὶ ὡς παράγοντα διαμόρφωσης τῆς ταυτότητάς της. Πράγματα λίγο-πολὺ ἄγνωστα στὴν Ἑλλάδα. Y.Γ. 2 Πράγματι, ἡ φιλοϊσλαμική, φιλοτουρκικὴ ἢ οὐδέτερη στάση τῆς σοβιετικῆς καὶ γελτσινικῆς – πουτινικῆς Ρωσίας (σὲ σύγκριση πρὸς τὴν ἀντιτουρκικὴ τῆς τσαρικῆς) εἶναι μυστήριο ἐὰν δὲν καταλάβουμε ὅτι οἱ Ρῶσοι εἶναι πλέον ἄθεοι καὶ μόνο ἕνα μικρότατο ποσοστὸ ἀπὸ αὐτοὺς συνεχίζει ὅ,τι ἐμεῖς κατανοοῦμε ὡς ὀρθόδοξη Ρωσία. Οἱ σκέψεις διάφορων ρώσων πολιτικῶν στοχαστῶν γιὰ συμμαχία μὲ τὴν Κίνα καὶ τὴν Ἀσία (ἀντὶ τῆς ἐμμονῆς στὴν βυζαντινὴ Ὀρθοδοξία) εἶναι κι αὐτὲς μιὰ ἔνδειξη -ποὺ μόνο ἐν μέρει ὀφείλεται στὴν παντοτινὴ καὶ σημερινὴ ἀντιρωσικὴ ὑστερία τῆς Δύσης.

Ὥστε οἱ ἡμιπαγανιστὲς Ἕλληνες περιμένουν τὴν ὀρθόδοξη βοήθεια τῶν ἄθεων εὐλαβῶν Ρώσων, ποὺ «ἐξάγουν Ὀρθοδοξία στὸν διεφθαρμένο ἄθεο δυτικὸ κόσμο». Γέλα με νὰ σὲ γελῶ, νὰ περνοῦμε τὸν καιρό, ποὺ λέμε στὸ χωριό μου.

Πάντως, οἱ Ἕλληνες διατηροῦν δυὸ θετικὰ πράγματα. Ἀφενὸς τὴν ἰδέα (πρῶτοι, μάλιστα) ὅτι ἡ κουλτούρα τους εἶναι ἀνώτερη, ἀφετέρου ὅτι ὑποστηρίζουν τὸν Πατριάρχη ἔναντι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμπληρώματος τοῦ ἑκάστοτε ΓΑΠ / Τσίπρα (ἐκεῖ ἔγκειται τὸ θετικό, κι ὄχι στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πατριάρχης συντάσσεται μὲ τοὺς Τούρκους θέλοντας καὶ μή).

Υ.Γ. Ἡ μελέτη ἐνέχει ὁρισμένες μπαροῦφες, ὅπως τὴ θεώρηση τῶν Ἀρμενίων ὡς Ὀρθόδοξων.

 

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, Ελλάδα, Ρωσία, Σέρβοι, Σλάβοι, αθεϊσμός, θρησκεία, κοινωνία and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Καρα-χριστιανισμοὶ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη

  1. Παράθεμα: Καρα-χριστιανισμοί 2 | Χρονογραφίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s