Greenpeace – «ἑβδομάδα χωρὶς κρέας»

Ἡ καλὴ ὀργάνωση καλεῖ τὸν κόσμο νὰ ζήσει μιὰ βδομάδα χωρὶς κατανάλωση κρέατος.

Ξέρουμε γιὰ τὶς ἀπόψεις:

Αὐτῶν ποὺ διακηρύσσουν –σὲ ἀνθρώπινα ὄντα καὶ ὄχι π.χ. τίγρεις, λιοντάρια κ.λπ.– πὼς κάνουμε λάθος ὅσοι πιστεύουμε ὅτι τὰ ζῶα ὑπάρχουν στὴ γῆ γιὰ νὰ μᾶς ἐξυπηρετοῦν. Ἡ τίγρη, πάλι, ἂν τῆς ἔλεγαν τέτοιες σοφίες, ὅτι «τὰ θηράματά της δὲν γεννήθηκαν γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὴν πείνα της«, θὰ γέλαγε ἄγρια καὶ μετὰ θὰ ἔτρωγε τὸν χορτοκήρυκα -ἂν ἦταν ζῶο ἀπὸ τοὺς μύθους τοῦ Αἰσώπου. Ποῦ νὰ πιάναμε καὶ τὰ παμφάγα ζῶα συμβουλεύοντάς τα.

Στὴν πάνω σειρὰ τῆς παρακάτω εἰκόνας: Ἀριστερά, πῶς οἱ χορτοφάγοι φαντάζονται ὅτι οἱ ὑπόλοιποι ἄνθρωποι ἀντιλαμβάνονται τὴ «Φύση». Δεξιά, ἡ (πολεμικῆς χροιᾶς) φιλοσοφικὴ ἐπινόηση-κατασκευὴ τῆς «Φύσης» ὡς «ἁρμονικοῦ αὐτάρκους Ὅλου». Στὴν κάτω σειρά: Μιὰ χλευαστικὴ ἀναπαράσταση, σχετικὰ μὲ τὸ πῶς κάθε ζῶο βλέπει τὰ λοιπὰ ἔμβια ὄντα.

33427323_899868856881468_2754923750301368320_n

Ἄλλοι ἀρχίζουν τὶς μελὼ ἱστορίες μὲ τὴ σαχαροποίηση τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ Πλανήτη, τὴν ὁποία θὰ ἀποτρέψει ἡ κατανάλωση κρέατος ἀπὸ τὰ ἑλληνόπουλα ποὺ λιποθυμοῦν στὸ σχολεῖα (αὐτὸ λένε, ἂν δὲν τὸ κατάλαβαν) κι ἀπὸ οἰκογένειες ποὺ δὲν ἔχουν λεφτὰ γιὰ τὸ ρεῦμα.

Οἱ ἀνήξεροι, ποὺ δὲν ἔχουν ἀκούσει ποτέ τους γιὰ τὰ φυτοφάρμακα καὶ τοὺς καρκίνους ποὺ προκαλοῦν. Εἶναι ποὺ οἱ 29 κατασκευαστὲς συνειδήσεων δὲν ἔγραψαν τέτοιες μελέτες. Ἀλλιῶς, θὰ ξέραμε. Βέβαια, ἂν κάποιος εἶναι πλούσιος χορτοφάγος, μπορεῖ καὶ νὰ τρώει βιολογικά.

– Οἱ σοφίες αὐτῶν ποὺ θεωροῦν «ἄτομα» τὰ ζῶα, ἀλλὰ ὄχι τὰ φυτὰ οὔτε φυσικὰ τὰ σπιτικὰ ἔντομα (π.χ. σκουλίκια στὰ χαλασμένα τρόφιμα, πεταλοῦδες στὰ μακαρόνια, κατσαρίδες), καὶ παραθέτουν μελέτες ἔγκυρες, ποὺ θὰ ξεπεραστοῦν ἀπὸ ἀκόμη πιὸ ἔγκυρες μελέτες. Κοιτῶ τὸ χρυσόψαρο στὴ γυάλα, καὶ σκέφτομαι ν’ ἀρχίσω νὰ συγγράφω τὰ Δικαιώματα τοῦ Ψαριοῦ, ποὺ ἔχουν μοναδικὲς ἐπιθυμίες καὶ σκέψεις. Ἄσε τὸν Παπουτσωμένο Γάτο, ποὺ εἶχε καὶ μιλιά.

Μερικοὶ χορτοφάγοι προτείνουν νὰ δίνουμε συμπληρώματα διατροφῆς σὲ παιδιὰ κι ἐνήλικες, ἀντὶ γιὰ κρέας. Μὲ τέτοιον τρόπο ἡ «οἰκολογία» καὶ ἡ «χορτοφαγία» καταλήγει στὴ βιομηχανία τῆς διατροφῆς καὶ τῶν σκευασμάτων-συμπληρωμάτων. Κάπως πρέπει νὰ ζήσουν καὶ οἱ βιομήχανοι: Μὲ χαπάκια ποὺ θὰ παίρνουμε γιὰ νὰ μὴν τρῶμε κρέας. Μπορεῖ, βέβαια, ἐντέλει νὰ χάσουμε κανένα συκώτι (καὶ τὰ νεφρά μας νὰ μὴν καθαρίζουν τὸ αἷμα) ἢ νὰ βγάλουμε τρίτο στῆθος (πλούσιο), ἀλλὰ θὰ ἐμποδίσουμε τὴ σαχαροποίηση τῆς Ἑλλάδας.

Κανεὶς νὰ μὴν πειράζει κανέναν!  Κανεὶς νὰ μὴν τρώει κανέναν! Χάρε Κρίσνα! Ἐγὼ ξέρω ὅτι ἡ κίνηση εἶναι σχετική, τὸ ὁποῖο σημαίνει: ἂν κάνεις στὴν ἄκρη γιὰ νὰ μὴν πατήσεις τὸν πλησίον, θὰ πέσεις στὸν ἄλλον πλησίον σου, ποὺ κι αὐτὸς κάνοντας ἕνα βῆμα πίσω (ἀφοῦ κουβαλᾶ τὰ ἴδια μυαλὰ μὲ σένα) θὰ πέσει πάνω σου καὶ θὰ σὲ ποδοπατήσει. Χάρε – Χάρε!

Δὲν πᾶτε, λέω γώ, στὴν Ἰνδία, νὰ λατρεύετε τὶς ἱερὲς ἀγελάδες; Γιατὶ περὶ θρησκείας πρόκειται, μὲ τὶς «μελέτες» καὶ τὰ συναφὴ τῶν ἰατρικῶν συλλόγων. Μεταλλαγμένος Ἰνδουισμός, σὰν τὴ σόγια, γιὰ ὅσους μικροαστοὺς ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ φύση καὶ ἀγροτικὴ ζωὴ καὶ τὴν αἰώνια καθημερινότητά της, καὶ ξέρουν γιὰ τὰ ζῶα μόνο ἀπὸ τὸ φυλακισμένο (ἀπὸ τοὺς ἴδιους) pet τους.

Ἀκούστηκε ποτὲ οἱ γιατροὶ ἐξεπίτηδες νὰ συνιστοῦν φάρμακα καὶ συμπληρώματα; Γίνονται τέτοια πράγματα; Ἡ Ἐπιστήμη ποτὲ δὲν ἐξαπατᾶ, ποτὲ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ οἰκονομικὰ συμφέροντα, ποτὲ δὲν ἐπιδροῦν πάνω της ἀξιολογικὰ μὴ οὐδέτερες (μὴ ἐπιστημονικές) κοσμοαντιλήψεις, κι εἶναι ἀλάθητη.

Ἄλλοι τέλος, δὲν θέλουν τὴ νηστεία γιατὶ δὲν τοὺς νοιάζει νὰ πᾶνε στὸν ἀνύπαρκτο Παράδεισο ἀλλὰ νὰ σώσουν τὴ Ζωή, καὶ μερικοὶ ξέρουν, ὡς παντογνῶστες ποὺ εἶναι, ὅτι ὅσοι νηστεύουν τρῶνε τὸ καταπέτασμα στὸ ὑπόλοιπο μέρος κάθε ἔτους. Ποὺ σημαίνει ὅτι δικαιούμαστε κι ἐμεῖς νὰ ποῦμε στοὺς χορτοφάγους ὅτι καὶ στὴν Κόλαση θὰ πᾶνε γινόμενοι ὁλοένα καὶ πιὸ ἀνύπαρκτοι, ἀφοῦ ἀρνοῦνται τὴ νηστεία, μὰ καὶ δὲν θὰ σώσουν τὴ Ζωή -ποὺ δὲ σώζεται ἀπὸ μόνη της. Καὶ εἴμαστε πάτσι, ἂν τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ποδοσφαιροποίηση, ποὺ ξεκινοῦν οἱ χορτοφάγοι, τῆς συζήτησης γιὰ τὴν ἀκρεοφαγία.

Ἄσε μας, Greenpeace, νὰ ὀνειρευόμαστε τὴν ἑλληνικὴ ὕπαιθρο, μὲ τὴ χριστιανικὴ νηστεία, τὸ λιτοδίαιτο, μὰ καὶ τὴ βρώση κρέατος σὲ ὅλες τὶς μεγάλες γιορτές, μὲ τὸ γάλα τῆς ἀγελάδας, τὰ ἀβγουλάκια καὶ τὸ κρεατάκι ἀπὸ τὶς κοτοῦλες (ἢ ὅ,τι εἶχε καθένας, π.χ. πρόβατα) τὸν λοιπὸ καιρό, καὶ τὸ σφάξιμο τοῦ γουρουνιοῦ τὰ Χριστούγεννα (ποὺ τὸ κράταγες παστωμένο γιὰ ἀρκετὸ ἀπὸ τὸν ἑπόμενο χρόνο) καὶ τοῦ ἀρνιοῦ τὸ Πάσχα. Ἀλλὰ εἶναι ποὺ βρίσκεις ἑκατομμύρια ἐκδυτικισμένους Ἕλληνες (στὴ Δύση, ἡ νηστεία εἶχε καταργηθεῖ ἢ περιοριστεῖ στὸ ἐλάχιστο ἀπὸ τὶς δυτικὲς «ἐκκλησίες»), καὶ τὰ λές.

Ἐπειδὴ λοιπόν, στὴν Ἰνδία ἔτρωγαν χόρτα καὶ στὴν Ἀφρικὴ τρῶνε χῶμα, πρέπει νὰ τρῶμε καὶ στὴν Ἑλλάδα χόρτα καὶ χῶμα. Στὴν Ἰνδία λοιπόν, μὲ τὶς κάστες (μόνο ἡ ἀνώτερη κάστα θὰ δικαιοῦται νὰ τρώει βιολογικὰ καλλιεργημένα φροῦτα καὶ λαχανικά) καὶ τὶς ἱερὲς ἀγελάδες.

 

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλελεύθεροι, Δύση, Ελλάδα, Ινδία, αθεϊσμός, επιστήμη, κοινωνία, οικολογία and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Greenpeace – «ἑβδομάδα χωρὶς κρέας»

 1. Ο/Η Vangelis λέει:

  ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΕΠΟΝ ΖΗΝ
  Η ΑΛΗΘΗΣ ΥΓΙΕΙΑ
  Δὲν εἶναι κατὰ φύσιν ζῆν μόνον τὸ νὰ χορτοφαγῇ τις (ὅπως δὲν εἶναι τὸ νὰ κάμνῃ «ἀερόλουτρα» καὶ «ἡλιόλουτρα» καὶ νὰ καθιστᾷ ὑποχρεωτικὸν τὸν γάμον)· ἀλλ᾿ εἶναι κατὰ φύσιν ζῆν καὶ νὰ σαρκοφαγῇ καὶ ὠμοφαγῇ, καὶ τὸ νὰ διαρπάζῃ καὶ καταδυναστεύῃ, δυνάμει τῆς σωματικῆς ρώμης καὶ πρὸς κορεσμὸν τῶν σαρκικῶν ὀρέξεων, καὶ τὸ ν᾿ ἀπάγῃ καὶ βιάζῃ τὴν ἑκάστοτε ἀρέσκουσαν αὑτῷ γυναῖκα, καὶ νὰ γίνεται «πόσις», ἤτοι αὐθέντης καὶ νὰ ποιῇ αὐτὴν «δάμαρτα» αὐτοῦ, ἤτοι δαμασμένην καὶ ὑποτεταγμένην δούλην. Ὡσαύτως κατὰ φύσιν ζῆν εἶναι καὶ τὸ νὰ ὑπείκῃ τις καὶ νὰ θητεύῃ καὶ δουλεύῃ, δι᾿ ἔλλειψιν σωματικῆς ρώμης ἀρκούσης πρὸς κορεσμὸν ὅλων τῶν ὀρέξεων. Ἀλλὰ κατὰ φύσιν ζῆν εἶναι καὶ τὸ νὰ φονεύῃ τις μὲ γυμνὴν χεῖρα, ἢ διὰ ξύλων καὶ λίθων, πᾶν τὸ ἀντιπῖπτον, ζῷον ἢ ἄνθρωπον. Ἑνὶ λόγῳ κατὰ φύσιν ζῆν εἶναι ἡ ἐπάνοδος εἰς τὴν ἀγρίαν κατάστασιν.

  Ἀλλὰ κατὰ τὸ πρέπον ζῆν εἶναι τὸ ζῆν, ὄχι μόνον κατὰ φύσιν, ἀλλὰ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον καὶ πρὸ πάντων κατὰ τὸν θεῖον νόμον, δι᾿ οὗ εὐλογεῖται μὲν ἡ φύσις, κυροῦται δὲ ὁ ὀρθὸς λόγος. «Καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν καινήν, καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ὑμῖν. Καὶ ἀφελῶ ὑμῶν τὰς καρδίας τὰς λιθίνας καὶ δώσω ὑμῖν καρδίας σαρκίνας! Καὶ τὸν νόμον Μου ἐγγράψω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν».

  Λοιπόν, ὁ ὀρθὸς λόγος διδάσκει, μετὰ τῆς φυσιολογίας, ὅτι εἷς κριὸς ἢ τράγος ἀρκεῖ νὰ γονιμοποιήσῃ δεκάδας ἀμνάδων ἢ αἰγῶν. Ἄρα τὰ ἄρρενα πλεονάζουσιν, εἰς τὰ θρέμματα ταῦτα, καὶ διὰ τοῦτο, ἐξ ἀνάγκης πρέπει νὰ θύωνται. Δὲν ὑπάρχει καμμία σκληρότης εἰς τοῦτο, ὁποίαν φαντάζονται, ἐκ νοσηροῦ ἢ ὑποκριτικοῦ αἰσθήματος, οἱ ἔκφυλοι τοῦ νεωτέρου πολιτισμοῦ, οἱ λατρεύοντες τὸ κυνάριόν των, καὶ περιφρονοῦντες ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα. Σκληρότης εἶναι τὸ νὰ βασανίζωνται τὰ ζῷα, ἄνευ ἀνάγκης, καὶ δημοσίᾳ μάλιστα, ἀδιαφορούσης τῆς ἐξουσίας, ἀπὸ ἀγωγιάτες, καροτσέρηδες, ζῳεμπόρους καὶ ἄλλους. Ἡ δὲ σφαγὴ πρέπει νὰ ἐκτελῆται μὲ πᾶσαν τὴν πρέπουσαν εὐσπλαγχνίαν, τὴν ἠπιότητα καὶ λογικότητα.

  Πάλιν, ὁ ὀρθὸς λόγος διδάσκει, μετὰ τῆς πολιτικῆς οἰκονομίας, ὅτι, ἐὰν ἐχορτοφάγει ὅλη ἡ ἀνθρωπότης, ὅπως χορτοφαγοῦσι τὰ θρέμματα αὐτά, καὶ ἔμενον ταῦτα αὐξανόμενα ἐπὶ χρόνους καὶ χρόνους, χωρὶς νὰ θύωνται, ἐντὸς ὀλίγου θὰ ἐξέλειπε πᾶσα βλάστησις καὶ φυτεία καὶ πᾶς καρπός, καὶ δὲν θὰ ἔμενε πλέον χόρτον, ὅσον θὰ ἤρκει διὰ νὰ φάγωσιν ὅλοι οἱ ἀνισόρροποι καὶ οἱ ξενομανεῖς καὶ οἱ ἔκφυλοι, καὶ οἱ ἀγυρτεύοντες καὶ ἀερολουόμενοι καὶ ἀερολογοῦντες, ἄτομα ἢ σύλλογοι, καὶ εἶτα ὁ λοιπὸς ἀνεύθυνος κόσμος· καὶ τότε ὡς εἰκὸς αἱ μυριοπληθεῖς ἐκεῖναι ἀγέλαι τῶν προβάτων καὶ ἐρίφων θὰ ἐμαίνοντο ἐκ πείνης καὶ ὀργασμοῦ, καὶ θὰ ἐλύσσων, καὶ θὰ ἔτρωγον πρῶτον τὸν κ. Δρακούλην, εἶτα τὸν κ. Γ. Φιλάρετον, καὶ κατόπιν τὴν λοιπὴν ἀνθρωπότητα. Καὶ τότε, εὐτύχημα θὰ ἦτον ἂν θὰ εὑρίσκοντο ἀρκετοὶ ἄνθρωποι, διὰ νὰ ἱδρύσωσι συλλόγους «πρὸς καταπολέμησιν τῆς χορτοφαγίας»!

  Κύκλῳ οἱ ἀσεβεῖς περιπατοῦσιν. Ὅλα τὰ παλαιά, τὰ ἀπὸ 15 αἰώνων λελυμένα δογματικῶς καὶ ἠθικῶς ζητήματα, εὑρίσκονται ἑκάστοτε ἄνθρωποι, νοσοῦντες ἐξ ἐλαφρότητος καὶ ρεκλαμομανίας, διὰ νὰ τ᾿ ἀνακαινίζουν καὶ τ᾿ ἀνακατώνουν. Ἡ κρεοφαγία εἶναι φυσική, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι μετρία, αὐτὸ λέγει ἡ θρησκεία μας. Ὅσον ὀλιγώτερον κρέας φάγῃ τις εἰς τὴν ζωήν του, τόσον καλύτερα. Ἐκτὸς ἂν ἔχῃ εὐχήν, τουτέστιν ἔχῃ γίνει κοινοβιάτης ἢ ἀσκητὴς εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ θέλει νὰ ἐγκρατεύεται ὅλην τὴν ζωήν του ἀπὸ κρέατα, ὅπως ἀπὸ οἶνον καὶ ἀπὸ γυναῖκα. Ἀλλὰ τοῦτο πρέπει νὰ πράττῃ ἄνευ βδελυγμίας, ὅπως λέγει ὁ κανὼν τῆς Ἐκκλησίας, ἄλλως ὑπόκειται εἰς τὸ ἀνάθεμα. «Εἴτις ἀπέχεται οἴνου καὶ κρεῶν καὶ γυναικός, μὴ δι᾿ ἐγκράτειαν, ἀλλὰ διὰ βδελυγμίαν, ἀνάθεμα ἔστω».

  Αὐτὴν τὴν βδελυγμίαν εἰσάγουν τώρα οἱ νεωτερίζοντες, καὶ πρέπει νὰ προσέξουν, διότι θὰ λάβουν ἀφορμὴν νὰ μετανοήσουν. Τὰ Τετραδοπαράσκευα καὶ αἱ Τεσσαρακοσταὶ ἀρκοῦν διὰ τὴν ἀποχὴν ἀπὸ τοῦ κρέατος καὶ τῶν ἄλλων λιπαρῶν βρωμάτων, καὶ εἶναι ὑποχρεωτικαὶ δι᾿ ὅλους τοὺς χριστιανούς. Μὴ πλανᾶσθε.

  (1907)

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Καίρια!
  (καὶ τὸ σχόλιο ἀλλὰ καὶ ἡ κύρια ἀνάρτησι)

  Ἀπό ποιανοῦ τὴν γραφίδα, ἀλήθεια, ἔχει βγεῖ τὸ παράθεμα στὸ σχόλιο τοῦ Vangeli;
  Μοῦ θυμίζει Παπαδιαμάντη …

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Vangelis λέει:

  Ναι, του Παπαδιαμάντη είναι.

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s