θέμα Μακεδονίας

Κι ἄλλες φορὲς ἡ Μακεδονία «μετακόμισε» σὲ ἄλλες περιοχές. Πάντοτε ὅμως ἡ «μετακόμιση» γινόταν ἀπὸ Ἕλληνες. Τώρα εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν Ἱστορία ποὺ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ Ἕλληνες ὅτι ἡ Μακεδονία σημαίνει μὴ ἑλληνικὴ ἱστορία, πληθυσμό, καὶ μάλιστα κατ’ ἀποκλειστικότητα. Γιατὶ, τί ἄλλο συνεπάγεται ἡ συμφωνία ποὺ λέει ὅτι τὸ κράτος ὀνομάζεται Βόρεια Μακεδονία ἀλλὰ οἱ πολίτες ἔχουν μακεδονικὴ ἰθαγένεια (κι ὄχι βορειομακεδονική), παρὰ τὴν ἀναγνώριση μακεδονικῆς ἐθνότητας διαφορετικῆς ἀπὸ τὴν ἑλληνική; Καὶ τί ἄλλο παρὰ ἀποκλειστικότητα σημαίνει ἡ μακεδονικὴ ἰθαγένεια;

Εἴπαμε, ὅμως: Ὅσοι τὸ 2014-2015 φαντάζονταν μιὰ Ἑλλάδα ποὺ φεύγει ἄμεσα ἀπὸ τὸ εὐρὼ καὶ τυπώνει δραχμὲς-χαρτιὰ ὑγείας χωρὶς πραγματικὸ ἀντίκρισμα στὴν οἰκονομία της, καὶ χωρὶς ἄλλες εὐρωενωσιακὲς χῶρες νὰ ἔχουν προηγουμένως ἀνοίξει τὸ δρόμο φεύγοντας πρῶτες ἀπὸ τὴν Ε.Ε. / εὐρώ – αὐτοί, λοιπόν, ψήφισαν τὸ κόμμα ποὺ ρητὰ στὸ προεκλογικὸ πρόγραμμά του ὑποστηρίζει τὰ ἀνοιχτὰ σύνορα.

1200px-byzantine_macedonia_1045ce_el-svg

This entry was posted in Αριστερά, Ελλάδα, Μακεδονία, Σλάβοι, Χερσόνησος του Αίμου and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to θέμα Μακεδονίας

 1. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Καταθλιπτικὴ ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα …

  Προβάλλοντας στὸ μέλλον γνωστὰ ἐπεισόδια τῆς ἱστορίας, τῆς δικῆς μας καὶ τῶν ἐγγὺς λαῶν,
  τολμῶ μιὰ πρόβλεψη γιὰ τὴν ἐπαίσχυντη σημερινὴ συμφωνία τῆς Πρέσπας καὶ τὴν (διαβρωτικὴ) δυναμική της.

  [Ἂς μὴν βαυκαλίζονται οἱ νεοδημοκράτες,
  κι ἂς μὴν «μπαλαμουτιάζουν» τὸ ὑπήκοον, ὅτι δῆθεν αὐτή θὰ ἔχει τὴν τύχη τῶν Πρωτοκόλλων Πολίτη- Καλφώφ, τὰ ὁποῖα διέβρωναν μὲ ἀνάλογο τρόπο τὴν «τσιμεντωμένη» πλέον (μετὰ τὶς συνθῆκες τοῦ Νεϋγὺ καὶ τῆς Λωζάννης) ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ βρέθηκε (τότε) ἡ Δ´. Συντακτικὴ Ἐθνοσυνέλευση νὰ τ᾽ ἀπορρίψει, στὶς 2 Φεβρουαρίου 1925. «Ἐκεῖ ποὺ κατουροῦσαν» οἱ τοτινὲς ἡγεσίες, φυτρώνουν οἱ νῦν κι οἱ αὐριανές. Ὁμολογῶ, πάντως, ὅτι σήμερα χάρηκα ἄγρια χαρὰ μὲ τὴν ἐλεεινὴ διαπόμπευση τοῦ Πανούλη – πρέπει νὰ θεωρεῖται δεδομένο πλέον ὅτι στὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς οἱ ΑΝΕΛ θά ᾽ναι ἐκτὸς Βουλῆς … ]

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Στὸ προκείμενο.

  Ἡ FYROM, ὅπως τὴν ξέρουμε, δὲν θὰ πάει μακριά.
  Δὲν εἶναι βιώσιμη ἐθνοτικά.
  Ἡ παρελκυστικὴ τακτική μας ΔΕΝ ἦταν λάθος.
  Στὰ χρονικὰ ὅρια (ἀκόμα καὶ) τῆς δικῆς μας ζωῆς [μοῦ ἀρκεῖ, ὅμως, νὰ συνέβαινε καὶ στὶς ἡμέρες τῶν παιδιῶν μας], ἡ ἐκρηκτικὴ δημογραφία τῶν (γεμάτων βιταλισμὸ) Ἀλβανῶν κι ἡ κάθετη δημογραφικὴ πτώση τῶν Σλάβων θὰ προκαλέσει ἀναπόφευκτα ἕν᾽ ἀπ᾽ τὰ δύο : εἴτε ethnic clash, ὅπως αὐτὸ τοῦ 2001 εἴτε συνταγματικὴ κρίση, ἀνάλογη αὐτῆς ποὺ βίωσε ἡ Κύπρος τὸ 1964-1967, εἴτε συνδυασμό τους [Ἐπίτηδες διαλέγω τὸν παραλληλισμὸ μὲ τὴν Κύπρο, ὅπου ἡ θρασύτατη μειονότητα εἶχε πετύχει καὶ συνταγματικὴ κατοχύρωση τῶν προνομίων της ὡς ἐφαλτήριο γιὰ περαιτέρω ἔνοπλη διεκδίκηση]. Δὲν εἶναι κινδυνολογία αὐτὸ τὸ ἐνδεχόμενο. Ὑφίσταται δίπλα ἡ «Μητέρα – Πατρίδα», διότι οἱ Ἀλβανοὶ τοῦ Κοσόβου (προεχόντως) καὶ αὐτοὶ τῆς FYROM (μὲ διάχυση πλέον τοπικὴ καὶ ΕΚΤΟΣ τοῦ ἄξονα Ντέμπαρ – Γκοστιβὰρ – Τέτοβο – Σκόπια – Ἀρατσίνοβο), δυναμικοὶ καθὼς εἶναι, παίζουν τὸν ρόλο ποὺ ἔπαιξε τὸ Πεδεμόντιο στὴν Ἰταλικὴ Ἑνοποποίηση τοῦ 19ου αἰ. Ἔχει ἀναλυθεῖ ἀπὸ πολλοὺς αὐτό. Τὶς προάλλες, μάλιστα, διαβάσαμε γιὰ ἕνα πρόπλασμα τοῦ ἐπικειμένου Anschluss μεταξὺ Ἀλβανίας καὶ Κοσόβου, μὲ τὴν ἀπὸ κοινοῦ διπλωματικὴ ἐκπροσώπηση καὶ τὴν κατάργηση τῶν μεταξύ τους τελωνείων. Δὲν βλέπω τὶ θὰ σταματοῦσε τοὺς Πιεμοντέζους τῶν Βαλκανίων ἀπὸ τὴν ἐπιδίωξη τῆς ἐθνικῆς τους ὁλοκλήρωσης.

  [Οὐδεμία περὶ τοῦ ἀντιθέτου ἐγγύηση παρέχει τὸ «ἐνδιαφέρον» τῆς διεθνοῦς κοινότητας.
  Τὶς Η.Π.Α. τὶς ἐνδιαφέρει ν᾽ ἀπαγορεύσουν τὴν περιοχὴ στοὺς Ρώσους (ἄμεσα) καὶ στὶς κινεζικὲς ἐμπορευματικὲς ροὲς (προοπτικὰ). Μᾶλλον τὸ ἐπιτυγχάνουν. Δὲν τὶς ἐνδιαφέρει νὰ ἐξακολουθήσουν ν᾽ ἀποτελοῦν οἱ Σλάβοι τὴν κυρίαρχη ἐθνότητα, ἀρκεῖ τυπικῶς νὰ ὑπάρχει ἡ «Βόρεια Μακεδονία».]

  Ὑποστηρίζω, λοιπόν, ὅτι σ᾽ ἕνα ἀπολύτως προβλεπτὸ βάθος χρόνου οἱ Σλαβομακεδόνες θ᾽ ἀντιμετωπίσουν (τουλάχιστον) ὅ,τι ὑφίσταντο οἱ Σέρβοι στὴν Γιουγκοσλαβικὴ ΚΟΣΜΕΤ (ΚΟΣοβο-MΕΤόχια) τὴν περίοδο 1975-1989, ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ ἀσκοῦντες τὴν ἐξουσία Ἀλβανούς, οἱ ὁποῖοι δὲν τοὺς ἄφηναν σὲ χλωρὸ κλαδί κι ἔτσι, ἄρχισε -γιὰ πολλοστὴ φορὰ- περαιτέρω ἔξοδός τους πρὸς τὴν Σερβία, ὁποτε ἡ καχεκτικὴ ἐκεῖ παρουσία τῶν Σέρβων μειώθηκε τελικὰ σ᾽ ἕνα σκάρτο 10% τοῦ πληθυσμοῦ τὸ 1999. Ἄν στὴν light γενοκτονία, λοιπόν, τῆς Βαρδαρίας προστεθεῖ τυχὸν ethnic clash, τί θὰ ἔχουμε (χωρὶς νά ἔχει διαλυθεῖ τυπικὰ ἡ «Bόρεια Μακεδονία»);

  Προσφυγικὸ κῦμα.
  Ἔξοδο. Τῶν Σλάβων. Τῶν (χωρὶς κρατικὸ πιὰ κέλυφος), σκέτων «Μακεδόνων».

  (συνεχίζεται)

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Ἔξοδος, λοιπόν.
  Ὅπως αὐτὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Μοριᾶ, μετὰ τὰ Ὀρλωφικά, πρὸς τὶς ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΟΙΤΙΔΕΣ τους, ἡ ὁποία καὶ τούμπαρε ἀποφασιστικὰ ὑπέρ τῶν Χριστιανῶν τὴν πληθυσμιακὴ ἀναλογία στὸ Σαντζάκι τῆς Σμύρνης (καθιστῶντας την μετὰ τὸ 1780 «Γκιαοὺρ-Ἰζμὶρ »), ἀλλὰ καὶ στὴν Αἰολίδα καὶ στὴν κοιλάδα τοῦ Μαιάνδρου.

  ὅπως ἡ ἔξοδος τῶν Σέρβων ὡς προσφύγων, ἐπὶ Πατριάρχου Ἀρσενίου Τσερνόϊεβιτς, γύρω στὸ 1660 (;), ἀπ᾽ τὶς ἀρχαῖες κοιτίδες τους (τὸ Κοσσυφοπέδιο, τὰ Μετόχια, τὴν Ράσκα/Σαντζάκ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν Σκοπίων) πρὸς τὴν περιοχὴ τοῦ Βελιγραδίου, τὸ Σίρμιο (Σρὲμ), τὸ Μπανᾶτο, τὴν ἀνατολικὴ Σλαβονία καὶ τὴν Κράινα, περιοχὲς ὑπὸ τὸν Γερμανὸ Αὐτοκράτορα, κατοικημένες ἀπὀ Μαγυάρους καὶ Βλάχους, τῶν ὁποίων περιοχῶν σήμερα (τῶν περισσοτέρων) οὐδεὶς μπορεῖ στὰ σοβαρὰ ν᾽ ἀμφισβητήσει τὸν σερβικὸ χαρακτήρα.

  («Μετακομίσεις». Ἀλλὰ πληθυσμῶν, γιὰ νά ᾽μαστε κι ἐντὸς θέματος …)

  Σὲ μιὰ τέτοιαν ἀπευκταία, μὰ προβλεπτὴν ἀπολύτως, ἐξέλιξη στὴν γείτονα [τὴν ὁποίαν ἐξέλιξη καμμία ἑλληνικὴ «βοήθεια» καὶ «ἀλληλεγγύη» δὲν μπορεῖ -ὄχι ν᾽ ἀποτρέψει- οὔτε κἂν νὰ ἐπιβραδύνει (ἄλλη τραγικὴ πλάνη αὐτό, ποὺ συντηροῦν τὰ καθεστωτικὰ ΜΜΕ κι οἱ διανοούμενοι υπηρεσίας)]
  ὡς πόσοι
  «Μακεδόνες» («Μακεδόνες» σκέτοι, μὲ τὴν ὑπογραφή μας)
  ὑπολογίζετε
  ὅτι [δὲν] θὰ διελέξουν γιὰ καταφύγιο τὴν ἡλιόλουστη χώρα τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας, τῶν παραλίων τῆς Πιερίας καὶ τῆς Χαλκιδικῆς, τὴ χώρα τῶν ΣΝΟΦιτῶν προπαππούδων τους;

  Ἐγὼ ἐκτιμῶ, πάντως, ὅτι μᾶς ἀναλογεῖ ἕνα ἑξαψήφιο νούμερο (ἢ μεγάλο πενταψήφιο), τὸ ὁποῖο ἀσφαλῶς δὲν θὰ πάει νὰ πυκνώσει τὸν πληθυσμὸ τοῦ … Λιδωρικίου, τῆς Πύλου ἢ τοῦ Λασιθίου. Τοὺς βλέπω γιὰ Κοστούρ, Βοδενά, Λερίν, Σόροβιτς, Κούκους, Βερτεκόπ καὶ -κυρίως- στὸν πλατὺ κάμπο τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ θά ᾽χει πάντα ψωμί.

  Ἂς εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ διαχειριστοῦμε, λοιπόν, ὄχι ὁποιουσδήποτε πληθυσμούς προσφύγων, ἀλλὰ κόσμο ὁ ὁποῖος θὰ προβάλει urbi et orbi, ὅτι ἐπανακάμπτει στὶς ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΟΙΤΙΔΕΣ του, «Μακεδόνας» αὐτός (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ, «μὲ τὴν ἐγγύηση τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου»), στὴν Μακεδονία τῶν προγόνων του.

  Φυσικά, κι ἡ Βουλγαρία θ᾽ ἀπορροφήσει – ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει- τοὺς περισσοτέρους. Κι ἡ διασπορά, ὁμοίως. Ἡ «Λωρίδα τῆς Γάζας», ὅμως, τὸ κοντινὸ ἐφαλτήριο, τὸ οἰκεῖο μέρος, θά ᾽ναι γι᾽ αὐτὴν τὴν πληθυσμιακὴ ὁμάδα ὁ Ἑλληνικὸς Βορρᾶς μας. Καὶ δὲν βλέπω, πῶς ἡ τότε ἑλληνικὴ Διοίκηση (Κράτος καί, ἂν ὑφίσταται, «βαθὺ Κράτος») θὰ κατορθώσει νὰ τοὺς διαχειριστεῖ, ὅταν ἤδη δυσκολεύεται μὲ τὶς 4.000 κόσμο τοῦ «Οὐρανίου Τόξου».

  Ἐξυπακούεται ὅτι ἕως τότε ἡ ἐν τοῖς πράγμασι λειτουργία τῆς συμφωνίας αὐτῆς θά ᾽χει κάνει (αὐτοτελῶς, ἀπὸ μόνη της) πολὺ μεγαλύτερη ζημιὰ ἀπ᾽ αὐτὴν ποὺ περιγράφω, ἀποδομῶντας πολυεπίπεδα τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας. Δὲν μοῦ διαφεύγει.
  Θεωρῶ, ὅμως, ἀναγκαῖο νὰ ἐπισημανθεῖ καὶ αὐτὴ ἡ (ἀπολύτως προβλεπτὴ) προοπτική.

  Σημειώνω τέλος, ὅτι τὸ σενάριο αὐτὸ μοῦ φαίνεται πολὺ πιθανώτερο ἀπὸ μιὰ μελλοντικὴ ἔνταξη τῆς FYROM στὴν Ε.Ε. (γιὰ λόγους ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν Ε.Ε.)
  Καὶ παρ᾽ ὅλη τὴν μαυρίλα του, τὸ σενάριο αὐτὸ μοῦ φαίνεται προτιμώτερο ἀπὸ μιὰν ἔνταξή τους, ἔχοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὴν πικρὴ ἐμπειρία τῆς ἔνταξης τῆς Βουλγαρίας.

  Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Τὰ Σκόπια δὲν διαλύονται, ὅπως δὲν διαλύεται ἡ Τουρκία. Ὅ,τι καὶ νὰ θέλουν οἱ Ἀλβανοί, ὅσο πλειονότητα κι ἂν γίνουν, ἐὰν δὲν συμφωνεῖ μαζί τους ὅποια ὑπερδύναμη ἔχει στὸ μέλλον τὸ πάνω χέρι καὶ ἐὰν αὐτὴ δὲν τοὺς ἀφήσει νὰ τὸ κάνουν γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο (τὸ κράτος εἶναι μιὰ μεγάλη βάση) τότε δὲν θὰ διαλυθοῦν τὰ Σκόπια.

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Γι᾽ αὐτὸ καὶ ᾽γὼ -πλέον ἢ ἅπαξ- ἀνέφερα στὶς ἐκτιμήσεις μου, πὼς ἡ «Βόρεια Μακεδονία» δὲν πρόκειται τυπικῶς νὰ διαλυθεῖ (Γιὰ δὲ τὴν Τουρκία, μόνον “ἀεροψεκασμένοι” βλέπουν διάλυσή της). Ἀκριβῶς, διότι οἱ ἐπικυρίαρχοι δὲν θέλουν κάτι τέτοιο στὸ προβλεπτὸ μέλλον.
  Πλήν, ἡ τυπικὴ συνέχιση τῆς ὑπάρξεως ἑνὸς κράτους διόλου δὲν συνεπάγεται νομοτελειακὰ καὶ τὸ ἀμετάβλητο τῆς ἐθνοτικῆς του συνθέσεως (βλ., σὲ μιὰ πιὸ civilisée ἐκδοχή, τὴν ἱστορία μὲ τὴν ζώνη Bruxelles-Capitale τῆς Βελγικῆς ὁμοσπονδίας), ἀλλὰ οὔτε (ὅπερ κρίσιμο ἐν προκειμένῳ), πὼς κάποια ἀπ᾽ τὶς ἐθνότητές του δὲν θὰ ὑποστεῖ (τουλάχιστον) αὐτὸ ποὺ χαρακτήρισα ὡς light γενοκτονία (βλ. Λίβανο, παρὰ τὶς συνταγματικὲς ἐγγυήσεις ἐκεῖ γιὰ parité Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων, βλ. καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἐν ἐξελίξει ἀντικατάσταση τοῦ πληθυσμοῦ της, παρὰ τὶς μεγαλόστομες διακηρύξεις τοῦ Συντάγματος τοῦ 1975).
  Ἄλλωστε, στρατιωτικὴ βάση στὸ Krivolak τῆς γειτονικῆς χώρας δημιούργησαν οἱ Η.Π.Α. ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπόσπαση τοῦ Κοσόβου ἀπὸ τὴν Σερβία, ἤδη ἀπ᾽ τὸ 1999, χωρὶς τοῦτο νὰ ἐμποδίσει τοὺς UÇΚᾶδες τὸ 2001, ὅπως ὅλοι θυμόμαστε ἀπ᾽ τὶς τηλεοράσεις, νὰ χτυποῦν μὲ ὅλμους τὸ Μοναστῆρι ἀπ᾽ τὶς ὑπώρειες τῆς Περιστέρας. Θὰ θυμᾶστε ἀσφαλῶς, ὅτι ἀποστολὴ ρωσσικῶν ἁρμάτων μάχης, ποὺ τὰ εἶχε παραγγείλει τότε ἀκριβῶς ἡ (ἐκ Σλαβομακεδόνων) κυβέρνηση τῆς FYROM γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς ἀνταρσίας κι εἶχαν ξεφορτωθεῖ σ᾽ ἑλληνικὸ λιμάνι, ματαιώθηκε κατ᾽ ἐντολὴν τῶν Η.Π.Α. καὶ δὲν προχώρησαν πέρ᾽ ἀπὸ τὴν Στρώμνιτσα. Τέλος -μετὰ καὶ παρὰ τὴν Συμφωνία τῆς Ἀχρίδος- πρόσφατα σχετικά, τὸν Μάιο τοῦ 2015, τὸ ἔνοπλο σκέλος τῶν βαλκανίων Πιεμοντέζων διόλου δὲν τὸ ἐξημέρωσε ἡ ἀμερικανικὴ πατρωνεία, ἀλλὰ χτύπησε καὶ στὸ Κουμάνοβο, μὲ πολλοὺς νεκρούς ἐκεῖ. Γιὰ νὰ μὴ μιλήσουμε γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἀλβανικῆς ὡς ἐπίσημης γλώσσας στὸ σύνολο τῆς ἐπικράτειάς τους, γιὰ τὰ πορώδη τους σύνορα μὲ Κόσοβο καὶ Ἀλβανία κττ.

  Κατόπιν αὐτῶν δὲν βλέπω,
  πῶς ἀναιροῦνται οἱ προκείμενες ποὺ στήριξαν τὴν ἐκτίμησή μου
  γιὰ μιὰν [περιορισμένη, ἔστω, σὲ μιὰ προοπτικὴ τριακονταετίας, ἔστω ] “ἔξοδο” πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ Σλαβομακεδόνων [σκέτων ἤδη “Μακεδόνων”], ποὺ θά ᾽ρθουν νὰ προστεθοῦν στὶς πολυάριθμες νατσιόνες ἐποίκων τοῦ χώρου – πρώην χώρας μας.

  Μου αρέσει!

 6. Ο/Η Ν λέει:

  *O βιταλισμός(sic) των τουρκαλβανών είναι άλλος ένα μύθος, για να καταπιούμε την αριστερή προδοσία της Μακεδονίας που μας τον σέρβιρε μέχρι και το Άρδην.Τα στοιχεία δεν τον υποστηρίζουν αρκετά πλιό.

  *Τώρα που είπα ΄Αρδην, να μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μου eventually κι εύχομαι πλέριο δυνάμωμα του αντιακροδεξιού τους αγώνα μέχρι το τελικό γκρέμισμα των φούρνων.Το πρόταγμα του γκρεμίσματος ανύπαρκτων πραγμάτων είναι πράγματι ρηξικέλευθο,το σβήσιμο σχολίων που τους ξεβρακώνουν και το μπλοκάρισμα στα μκδ ήταν ένα ισυρό ράπισμα στο μοναρχοφασισμό.
  Και εις ανώτερα.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἐντάξει, τὸ Ἄρδην μισοῦν καὶ οἱ ἀκροδεξιοὶ (ἐπίθεση στὸ συλλαλητήριο 21/1) καὶ οἱ Ἀριστεροί (ἐπίθεση στὸ βιβλιοπωλεῖο του, 31/5). Τί νὰ κάνουμε, ἔτσι ἔχει ἡ ζωή. Καθένας στὸ ἔργο του.

   Μου αρέσει!

   • Ο/Η Ν λέει:

    Εγω μίλησα προσωπικά και συγκεκριμένα.Και σιγά τις επιθέσεις, μάλλον δεν έχεις εικόνα για το το τί γίνεται σε επίπεδο δρόμου.

    Μου αρέσει!

   • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

    Κι ἐγὼ προσωπικὰ μίλησα: ὁ ἀτελείωτος διάλογος μὲ τοὺς πάντες εἰς πάντας τοὺς τόπους γιὰ πάντα τὰ ζητήματα κι «ἀπὸ μηδενικὴ βάση» εἶναι ἄσκοπος (οὔτε στὴν Ἀρχαία Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία ἔκαναν διάλογο γιὰ τὰ πάντα), καὶ καθένας νὰ πάει ἐκεῖ ποὺ τοῦ ἀρέσει, κι ἐκεῖ νὰ ἀγορεύει ὅσο γουστάρει. Γι’ αὐτὸ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀντίστοιχοι διαφορετικοὶ χῶροι. Γουστάρεις π.χ. τοὺς Ταγματασφαλίτες, μπράβο σου -ὄχι ἐδῶ, πέρα ἀπὸ ἕνα σημεῖο. Τί δὲν καταλαβαίνεις; Ἐγὼ ἔκανα λόγο γιὰ κοινὸ μίσος τῶν δῆθεν ἐχθρῶν ἐκφραζόμενο μὲ ἐπιθέσεις. Ὄχι γιὰ βιαιόμετρο. Πλάκα θὰ εἶχε νὰ μετράγαμε καὶ πόσο μάγκες εἶναι τὰ «παιδιὰ τοῦ δρόμου» γιὰ νὰ δικαιολογήσει κάποιος τὴ βία τους -νὰ θεωρήσει ὡς «κανονικότητα» τὴν ψυχασθένειά τους καὶ τὸ χουλιγκανισμό-μηδενισμό, δηλαδή.

    Μου αρέσει!

 7. Ο/Η Ν λέει:

  α)Οι επιθέσεις είναι ο δικός σου γκαιλές και άσχετος με μένα και μ αυτό που έγραψα.β)Τσαρδί σου είναι οτι θες κάνεις, δε θα σε ξαναενοχλήσω.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   α. Θὰ ἦταν κάπως παράλογο νὰ ἐπαινοῦσε τὸ Ἄρδην τοὺς ἀκροδεξιοὺς ποὺ τοῦ ἐπιτίθενται, ἀντὶ νὰ τοὺς κατηγορεῖ -ἀφοῦ τὸ ξεκίνησες λέγοντας ὅτι πειράζει ποὺ τὸ Ἄρδην κατηγορεῖ τὴν Ἀκροδεξιά, κι ἐναντιώνεται σὲ αὐτήν. Εἶναι σὰν νὰ καλοῦσε ἐκπροσώπους τῶν ἀντιφά. β. Σχόλιό σου δὲν ἔχω κόψει, ἂν θυμᾶμαι καλά.

   Υ.Γ. Ὅσο γιὰ τὰ περὶ προδοσίας, δὲν συνιστᾶ προδοσία ἡ ἄρνηση ἀποδοχῆς μακεδονικῆς ταυτότητας καὶ γλώσσας (καὶ ἱστορίας). Ἀντίθετα, προδοσία συνιστᾶ ἡ ἀναγραφὴ στὰ σχολικὰ βιβλία τῆς Χούντας φαρδιὰ-πλατιὰ τοῦ ὀνόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σὲ χάρτη ποὺ δείχνει τὴ Γιουγκοσλαβία, γιὰ τὰ ὑποδηλώσει τὰ Σκόπια, καὶ οἱ σχετικὲς συμφωνίες τοῦ Καραμανλῆ, ποὺ τὸν ψήφιζαν χίτες καὶ ταγματασφαλίτες.

   Μου αρέσει!

 8. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Λοιπόν,
  μὲ διαφορὰ πολλῶν μηνῶν ἀπ᾽ τὴν λήξη τῆς παραπάνω συζήτησης, μπαίνω στὸν πειρασμὸ
  -καὶ συγχωρέστε μου τὴν ἐμμονὴ καὶ τὴν ὑποστροφὴ-
  νὰ σᾶς παραπέμψω στὸ χθεσινὸ αὐτὸ ἀρθρίδιο τοῦ Σ. Τζίμα, στὴν «Καθημερινούλα» (..!!)
  μὲ τίτλο «Αλβανικό σοκ για τους Σλαβομακεδόνες της ΠΓΔΜ».
  Νὰ καὶ ὁ σύνδεσμος :
  http://www.kathimerini.gr/1007986/article/epikairothta/kosmos/alvaniko-sok-gia-toys-slavomakedones-ths-pgdm
  Ἀξίζει, παρὰ τὸ «σιδερωμένο» στυλάκι του, νὰ τὸ προσέξη κανείς, ἰδίως στὸ τέλος, μὲ τὶς ἐκτιμήσεις
  τοῦ δικοῦ μας τοῦ διπλωμάτη. Ἰδίως αὐτὲς γιὰ τὸ «βέλτιστο σενάριο».
  Καὶ ν᾽ ἀναγνωσθῆ σὲ συνάφεια μὲ τὶς (ὄχι ἀθεμελίωτες, πιστεύω) θέσεις/προβολὲς τάσεων ποὺ διατύπωσα σὲ τούτην ἐδῶ τὴν κουβέντα πρὸ ὀκτὼ μηνῶν.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s