Πραγματικὴ καὶ φαντασιακὴ πολιτική

Μὲ ἀφορμὴ αὐτό. Φυσικά καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ἐθνικοφροσύνη δὲν συνεπάγεται ἀπαραίτητα ἢ πάντα (ἢ τὶς περισσότερες φορές) πράξεις. Ὑποτέλεια καὶ κοτζαμπασισμὸ συνεπαγόταν (1920, 1954, Δεκέμβριος 1967, 1974). Αὐτὸ ὅμως δὲν ἐπηρεάζει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ «ἐθνομηδενισμὸς» τις πιὸ πολλὲς φορὲς συνεπάγεται ἀντίστοιχες πράξεις («προδοτικές»). Δὲν ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ Ἀριστεροὶ δὲν (θὰ) εἶναι «ἐθνομηδενιστὲς» ἐπειδὴ οἱ «ἐθνικόφρονες» δὲν εἶναι ἐθνικόφρονες. Τὸ τί κάνουν οἱ ἐθνικόφρονες καὶ οἱ «ὑπερπατριῶτες» καὶ οἱ «Ζήτω τὸ Ἔθνος» εἶναι ἄλλου παπᾶ εὐαγγέλιο, καὶ δὲν ἔχω καμμία ἀντίρρηση νὰ συμφωνήσω μὲ τὴν ἄποψη ὅτι δὲν κάνουν ὅσα λένε. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἔχει καμμία ἐπίδραση, τὶς περισσότερες φορές, στὸ τί κάνουν οἱ ἐθνομηδενιστές. Ἡ ὑποκρισία / ἀσυνέπεια τοῦ ἑνὸς δὲν συνεπάγεται τὴν ὑποκρισία /ἀσυνέπεια καὶ τοῦ ἄλλου.

Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι γιὰ διάφορους λόγους οἱ Ἕλληνες Ἀριστεροί ἱστορικῶς εἶναι λιγότερο «ἐθνικιστὲς» ἀπὸ τοὺς χοτζικοὺς Ἀλβανούς, τοὺς τιτοϊκοὺς Γιουγκοσλάβους, τοὺς βούλγαρους Κομμουνιστές, τοὺς ρώσους Κομμουνιστὲς κ.λπ.: Δὲν ἔχουν πίστη στὴ χώρα τους (στὰ συμφέροντά της) καὶ κυρίως εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀφελεῖς ὥστε νὰ παίρνουν τοῖς μετρητοῖς τὶς ἰδεολογίες ποὺ τοὺς σερβίρονται ἢ διαβάζουν. Ὁ Χότζα κατέστρεψε τοὺς Ἕλληνες τῆς Β. Ἠπείρου κι ἑνοποίησε ἐθνικὰ τὴν Ἀλβανία, οἱ Βούλγαροι καταπίεσαν τοὺς Μουσουλμάνους τῆς χώρας τους, ἀλλὰ ὁ Ζαχαριάδης ὑποσχέθηκε αὐτονομία στοὺς «Μακεδόνες», ὅπως καὶ 20 χρόνια πρίν (ὅταν δὲν ὑπῆρχε ἔκτακτη ἀνάγκη).

Οἱ λόγοι, πράγματι, μπορεῖ νὰ ὀφείλονται σὲ γενικότερη δειλία κι ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στὸν ἑαυτό μας, τῶν Ἑλλήνων κι ὄχι μόνο τῶν ἀριστερῶν Ἑλλήνων. Ὅπως κάποιοι εἶναι κοσμοπολίτες, ἄλλοι εἶναι διεθνιστές. Γιατὶ δὲν πιστεύουν στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, δὲν τὸν ἔχουν σὲ ἐκτίμηση. Τὸν βαρέθηκαν. Πατρίδα τους εἶναι κάτι ἄλλο, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἁπλῶς ὁ τόπος ἐφαρμογῆς ὅσων ἔμαθαν ἀπὸ τὴν Πατρίδα τους. Μόνο ὡς τόπος ἀναπαράστασης τῆς Πατρίδας ἀξίζει ἡ Ἑλλάδα. Ὑπὸ μία ἔννοια, οἱ Ἕλληνες πάντα παίρνουν τοῖς μετρητοῖς ὅ,τι διαβάζουν γιατὶ τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς οὐσίας τῶν ὄντων -ἐνῶ οἱ γείτονες λίγο ἕως καθόλου. Νά, οἱ Σλάβοι τῆς ΠΓΔΜ θὰ εἶναι τόσο καλοὶ ΝΑΤΟΪκοὶ ὅσο ἦταν καλοὶ ultra ἀγωνιστικοὶ Κομμουνιστές. (Πιὸ Μαρξιστὴς πεθαίνεις.) Συνείδηση ὑποκρισίας κι ἀντίφασης; Μηδενική. «Τί Κομμουνισμὸς καὶ κουραφέξαλα», σκέφτονται / σκέφτονταν. «Νὰ περνᾶμε καλά, καὶ νὰ ἁρπάξουμε ξένες χῶρες μόνο, νά ‘χαμε καὶ καμμιὰ ἔξοδο στὸ Αἰγαῖο κ.τ.λ.». Κι οἱ δικοί μας Ἀγαθοί, ὄχι μόνο παθιάζονται μὲ τὸ πρόβλημα τῆς Ἀλήθειας ἀλλὰ καὶ ἔπαιρναν στὰ σοβαρὰ τὶς διαβεβαιώσεις τῶν «Πιὸ Μαρξιστὴς πεθαίνεις». Τὸ τρίτο στάδιο εἶναι νὰ αὐτεξαπατηθοῦμε κι ἐμεῖς, καὶ νὰ πιστέψουμε ὅτι οἱ ἕλληνες Ἀριστεροὶ εἶναι κάτι ἄλλο, ἢ θὰ γίνουν στὴν κρίσιμη στιγμή, κάτι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ περιγράφουμε.

Ἄρα, ἔχουμε μιὰ διαστροφική, αὐτοκαταστροφικὴ ἑλληνικότητα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἰ Ἀριστεροὶ δὲν «θὰ σφάξουν» γιὰ χάρη τῆς Ἑλλάδας, ὅπως σφάζουν οἱ ἅγιοι Δυτικοὶ καὶ οἱ ὅσιοι Κομμουνιστές (Σλάβοι, Ἀλβανοὶ κ.λπ.) γιὰ τὰ κράτη τους. Καὶ μὴ μοῦ πεῖτε ὅτι «δὲν ὑπάρχουν περιθώρια» γιὰ ὅ,τι θὲς νὰ κάνεις. Καθένας ὅ,τι μπορεῖ κάνει -ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλει. Δὲν τὰ πιστεύω αὐτὰ τὰ «ἡ Ἑλλάδα εἶναι μικρὴ χώρα». Μιὰ χαρὰ τὰ ἔκαναν κι ἡ Ἀλβανία καὶ ἄλλες χῶρες. Ἔχει συμβεῖ συχνά, ὅταν κάποιος προτείνει στὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ κάτι, αὐτὸς νὰ τὸ μαρτυρήσει στοὺς Δυτικούς (π.χ. πρόταση γιὰ ἀπόπειρα διαμελισμοῦ τῶν Σκοπίων). Στὴ μαμά του. Μπορεῖ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ μπουκάρουμε στὰ Σκόπια (ἄλλο ἂν εἶναι δίκαιο -δὲν τὸ θεωρῶ-, μόνο ὡς παράδειγμα τὸ λέω) ἀλλὰ μιὰ χαρὰ θὰ μποροῦσαμε νὰ ἐμποδίσουμε τὴν εἴσοδο «προσφύγων» στὸ Αἰγαῖο, ἢ νὰ διώχναμε τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο ἀπὸ τὴ Θράκη.

Τὸ συμπέρασμα ὅτι γενικὰ κι ἀόριστα, λοιπόν, ὁ ἀριστερισμὸς κι ὁ κομμουνισμὸς δὲν ἀποτρέπουν ἀπαραιτήτως ἀπὸ τὸν «ἐθνικισμὸ» καὶ τὴν «τουρκοφαγία» ἔχει μικρὴ ἀξία. Τὸ σημαντικότερο εἶναι τί συνεπάγονται στὴν Ἑλλάδα, καὶ ποιὸς ὁ τύπος τοῦ Ἕλληνα «ἐθνομηδενιστῆ» τώρα, κι ὄχι τὸ 1942. Ἒπειδὴ ξέρουμε ὅτι οἱ ΤΑλίτες καὶ οἱ Χίτες ἦταν προδότες καὶ συνεργάτες τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν, δὲν σημαίνει ὅτι μὲ βάση 2,5 χρονάκια ἐπὶ Κατοχῆς (ποὺ τὰ τιμοῦμε καὶ πρέπει νὰ μᾶς ἐμπνέουν) θὰ ξεγελαστοῦμε γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο βλέπει τὴν Ἑλλάδα ὁ ὑπαρκτὸς Ἕλληνας Ἀριστερός, δηλαδὴ ὅτι θὰ ξεγράψουμε τὰ ὑπόλοιπα 97,5 ἀπὸ τὰ 100 χρόνια ὀργανωμένης Ἀριστερᾶς καὶ δὲν θὰ τὰ συνυπολογίσουμε.

Συνεπῶς, κι ἀφοῦ ξεκαθαρίσαμε ὅτι τὸ τί (δέν) κάνουν οἱ ἐθνικόφρονες δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὸ τί ἀναμένεται νὰ κάνουν οἱ «ἐθνομηδενιστές», τὸ ἀναμενόμενο εἶναι ὅτι οἱ σημερινοὶ «ἐθνομηδενιστὲς» δὲν πρόκειται νὰ μεταμορφωθοῦν τὴν κρίσιμη στιγμὴ σὲ πατριῶτες. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἐξέλειπε ἡ ΕΣΣΔ (ὥστε νὰ πολεμήσουν τὸν ἐχθρό της, ποὺ εὐτυχῶς ἦταν κι ἑλληνικὸς ἐχθρός) καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἐπιβεβαιώνει ἀκόμη περισσότερο τὴν ὑπόθεση γιὰ τὶς προθέσεις τῶν σημερινῶν «ἐθνομηδενιστῶν». Ἀκόμη κι ἂν τὰ δυτικά, πλέον, ἀφεντικά τους, τοὺς ἔρριχναν σὲ πόλεμο κατὰ τῆς φιλορωσικῆς Τουρκίας, αὐτοὶ (δηλαδή, ἡ βάση τους ποὺ κυριαρχεῖ) θὰ θυμόντουσαν τὸν ἀντιιμπεριαλισμό τους. Τὸ δίπορτο δὲν εἶναι πατριωτικὸ σὲ αὐτούς.

Ὥστε ὁ ὄψιμος ἀντιτουρκισμὸς τῶν ἀντιμακεδόνων δὲν πρέπει νὰ πείθει κανέναν. Εἶναι τακτικισμὸς φοιτητικῶν παρατάξεων. Τὸ ἐννoοῦν στ’ ἀλήθεια γιὰ τὸν «τουρκικὸ κίνδυνο» αὐτοὶ ποὺ ἔκαναν κολοτοῦμπες γιὰ χάρη τῆς ἐξουσίας καὶ φόρτωσαν στὴν Ἑλλάδα ἄλλο τόσο χρέος καὶ Μουσουλμάνους; Εἶναι δυνατόν; Δηλαδή, τί ἄλλο χρειάζεται γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ ὁ χαρακτήρας καὶ ἡ πολιτική τους; Ἐγκεφαλογράφημα; γιὰ κολονοσκόπηση; Ἀφοῦ «οἱ φασίστες σκοτῶσαν τὸν παππού μου», λέμε. Τελεία καὶ παύλα. Μίσος ὑπαρξιακό.

Ἂν οἱ ἐθνικόφρονες στὴν πραγματικότητα ἦταν καὶ εἶναι μόνο ἀντικομμουνιστές (ἤ: εἶναι πρῶτα ἀντικομμουνιστὲς ἀκόμη καὶ σὲ βάρος τῆς Πατρίδας), οἱ Ἀριστεροί, τουλάχιστον τώρα καὶ στὴν πλειονότητά τους, εἶναι πρῶτα ἐνάντια στὴν Ἑλλάδα καὶ μετὰ κομμουνιστὲς ἢ ἀναρχικοί. Νά λέμε ὅτι «Κι ἐσεῖς σκοτώνετε Μαύρους» ἤ, πάλι, νὰ μιλᾶμε γιὰ τὴν ἀνυπαρξία ἑλληνικοῦ λαοῦ δίχως νὰ τὴν ἀποδίδουμε στὴ δράση κάποιων, εἶναι μονόπλευρο κι εὔκολο, ἀλλὰ δὲν βοηθᾶ στὴν κατανόηση τῆς πραγματικότητας.

Advertisement
This entry was posted in Αριστερά, Ακροδεξιά, Δεξιά, Ελλάδα, Σλάβοι, Χωρίς κατηγορία, Χερσόνησος του Αίμου and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s