ἀθεορθόδοξα τοῦ Δεκαπενταύγουστου

Τὸ τί βλακεῖες γράφονται κάθε Δεκαπενταύγουστο ἀπὸ ἄθεους κι ἄθρησκους συμπαθοῦντες τὴν Ὀρθοδοξία δὲν χρειάζεται νὰ τὸ ποῦμε ἐδῶ (π.χ. γιὰ τὰ Παναθήναια!). Ρὲ παιδιά, ἅμα εἶστε φίλοι γίνετε μέλη. Ἀλλιῶς, μὴν σᾶς πιάνει ὁ ἀβάστακτος πόνος γιὰ τοὺς φιλελεύθερους καὶ τοὺς ἀριστερόστροφους, ποὺ κοροϊδεύουν τὰ τάματα, τὰ κεριὰ καὶ τὰ λοιπά λαϊκὰ δείγματα εὐσέβειας. Ἀφῆστε νὰ τοὺς κανονίσουμε ἐμεῖς (ἢ νὰ μὴν τοὺς κανονίσουμε). Προσωπικά, δὲν θὰ μὲ πείραζε καθόλου ἂν δὲν γίνετε ποτὲ μέλη, ἀρκεῖ νὰ μὴν κάνετε (ὅσοι κάνετε!) στοὺς Ὀρθόδοξους κηρύγματα ἀγαπισμοῦ καὶ ἀπλυτοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι κάνετε, νὰ ξέρετε ὅτι πιὸ σωστὰ τὸ λένε (ἀμφισβητοῦν τὸ Χριστιανισμό) οἱ καθαροὶ καὶ χωρὶς περιττοὺς ἐπιθετικοὺς προσδιορισμοὺς ἄθεοι: «Ἐμεῖς εἴμαστε καλύτεροι Χριστιανοὶ ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς», ποὺ σημαίνει: «Τσακίστε τὴν Ἄτιμη [δηλαδή: τὴν Ἐκκλησία]».

Πίσω ἀπὸ τὰ ἀγαπιστικά (χριστιανοκομμουνιστικά) καὶ παγανοχριστιανικά (τί Δίας, τί Χριστός) κατὰ τοὺς Ὀρθόδοξους κρύβεται μιὰ συνειδητὴ ἢ μὴ συνειδητὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὑπάρχουν δυὸ δρόμοι νὰ δείξει κάποιος τὴν ἑλληνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ πρῶτος εἶναι νὰ δείξεις τὴν συνάφειά της, τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς λατρείας, τῆς τέχνης κ.λπ., τὴν ἕως τώρα ἀδυναμία νὰ εἶναι κάποιος Ὀρθόδοξος στὸ δόγμα ἔχοντας ἀπορρίψει τὶς ἑλληνικὲς φιλοσοφικὲς ἔννοιες κ.λπ. Ὁ ἄλλος, ὁ λαθεμένος, εἶναι τὸ νὰ χαίρεστε μὲ τὶς ἠλιθιότητες τῶν Προτεσταντῶν, κάθε Δεκαπενταύγουστο, ποὺ λέγανε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι Χριστιανισμὸς ἀλλὰ ἀρχαιοελληνικὸς Παγανισμός, καὶ διαστρέβλωση τοῦ ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ. Λαθεμένος εἶναι γιατὶ ἁπλούστατα ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι «ἀρχαιοελληνικὸς Παγανισμὸς μὲ μιὰ στρώση Χριστιανισμοῦ». Δὲν εἶναι: Πιὸ λιανὰ δὲν γίνεται νὰ σᾶς τὸ κάνουμε. Ἂν πιστεύετε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, τότε νὰ κάνετε παρέα μὲ τὶς ἀκροδεξιὲς τηλεπερσόνες καὶ πολιτικούς (ὀνόματα σκοπίμως δὲν λέω), ποὺ πιστεύουν τὸ ἴδιο καὶ ἐπιπλέον σιχαίνονται τὴν Παλαιὰ Διαθήκη (ἕνα ἄλλο, τρανταχτὸ παράδειγμα). Τί δὲν καταλαβαίνετε;

Ἀσφαλῶς, ποτὲ δὲν σᾶς εἴπαμε νὰ συμμεριστεῖτε τὸν Χριστιανισμό, καὶ ἐν τέλει ὁ διάλογος μεταξὺ ἑτεροφρόνων (ὑμῶν καὶ ἡμῶν) εἶναι ἀδύνατος σὲ μιὰ ὑπαρξιακὴ ἀντίθεση διαφορετικῶν κοσμοθεωρήσεων. Ὅμως κι ἐσεῖς μὴν τοῦ ἐπιτίθεστε, ἔστω καὶ ἄθελα / μὴ συνειδητά -κι αὐτὸ μπορεῖτε νὰ τὸ κατορθώσετε ἐν ἀνάγκῃ καὶ μὴ ἀσχολούμενοι καθόλου μὲ τὸν Χριστιανισμό, ἀκόμη κι ἂν ὁ φίλος σας κοροϊδεύει τὴν Ὀρθοδοξία (κάντε ὑπομονὴ καὶ σιωπῆστε ἢ ἀλλάξτε θέμα συζήτησης).

Ἀφοῦ –τὸ ξέρετε καὶ τὸ ξέρουμε, καὶ τὸ ξέρετε ὅτι τὸ ξέρουμε πὼς τὸ ξέρετε– ὅλα αὐτὰ στὸ 80% τῶν περιπτώσεων μία μόνο αἰτία ἔχουν: Νὰ «ἀπολογηθεῖτε» στοὺς φίλους καὶ γνωστούς σας λυσσασμένους καθαρόαιμους ἄθεους (φιλελέδες ἢ ἀριστεριστὲς κι ἀναρχικούς) γιὰ τὴν ἐθνικιστικὴ παρέκκλισή σας, γιὰ τὴν ὁποία σᾶς βρίζουν καὶ σᾶς χλευάζουν συνεχῶς. Ἐκτιμοῦμε βαθύτατα ὅτι δὲν θέλετε νὰ εἶστε ἐναντίον μας (κι ἄρα, ἐν μέρει εἶστε μαζί μας), κι ἐκτιμοῦμε τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν σᾶς ἀρέσει ὁ ψηλομύτης ἀριστεροφιλελεύθερος ποὺ χλευάζει ὅσους δὲν ἔχουν περάσει Διαφωτισμό (κι ἄρα, θὰ ἔχετε κι ἐσεῖς τὴν ἀνταμοιβή σας), ἀλλὰ τὸ κάνετε μὲ τρόπο τέτοιο ὥστε τελικὰ περδικλώνεστε.

Ἐπειδή ὅμως μερικοί –ὅσοι ἐπιμένετε πὼς «αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, ὅπως τὴ λέω γώ!»– τὸ ἔχετε πολὺ εὔκολο νὰ μετατραπεῖτε ξαφνικὰ σὲ ταλιμπὰν ποὺ κατηγορεῖτε ἐμᾶς γιὰ ταλιμπανισμὸ καὶ σκοταδισμὸ ὅταν σᾶς δείχνουμε ὅτι αὐτὸ ποὺ νομίζετε ὡς Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία κι ὅτι ἔτσι ἐπιτίθεστε στὸ Χριστιανισμό (ἀντιθέτως, οἱ Χριστιανοὶ ποτὲ δὲν ἀποπειράθηκαν νὰ ἐκχριστιανίσουν καὶ νὰ διαστρέψουν τὸν Μαρξισμὸ καὶ τὸν Φιλελευθερισμὸ λέγοντας «τί εἶπε στὴν πραγματικότητα» ὁ Μαρξ* κι ὁ Φιλελέρας), καὶ ἐπιμένετε στὸ ἴδιο τροπάρι, πρέπει κι ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά μας νὰ σᾶς ἐξομολογηθοῦμε ὅτι τὴν ἔχουμε γραμμένη στὰ παλιά μας τὰ παπούτσια τὴν βαθιὰ ἀνάγκη σας νὰ ἀπολογεῖστε στοὺς χριστιανοφάγους φίλους σας. Σφαχτεῖτε ἀναμεταξύ σας ἅμα διαφωνεῖτε, διαγραφεῖτε καὶ διαολοσταλθεῖτε, ἀλλὰ μὴν ἀνακατεύετε τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τρόπο ὁ ὁποῖος δείχνει ὅτι δὲν τὴν κατανοεῖτε. Γιατὶ ἄλλο ἡ ἀπόλυτη διαφωνία, κι ἄλλο ἡ ἀσχετοσύνη καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς ἀπορρέουσα ἔλλειψη σεβασμοῦ.

* Ἐντάξει, ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ Χριστιανοί, ποὺ θέλουν νὰ ποῦν ὅτι, «βασικά, ὁ Μὰρξ λέει τὰ ἴδια μὲ τὸν Χριστό». Αὐτοὶ ὅμως εἶναι ἀπειρολάχιστοι, καί, βασικά, τὸ λένε αὐτὸ γιατὶ κι αὐτῶν ἡ ψυχούλα τρέμει μήπως τοὺς κοροϊδέψει τὸν χίπυ Χριστούλη ὁ ἀναρχικὸς φίλος καὶ ἡ κολλεκτίβα ποὺ τάχα θέλει τὴν ἰσότητα καὶ τὴ δικαιοσύνη. Ἅμα δὲν μπορεῖτε νὰ τὰ βρεῖτε μὲ τοὺς φίλους σας παρὰ μόνο ἔτσι, τότε νὰ ἀλλάξετε φίλους…

Υ.Γ.

Προφανῶς, μπορεῖτε νὰ εἶστε ὅσο ἐκλεκτικοὶ θέλετε μὲ τὸ ὀρθόδοξο πακέτο. Εἶναι δικαίωμα τοῦ καθενός, ὑπὸ τὸν ὅρο καὶ μὲ τὴν αὐστηρὴ ὑποχρέωση νὰ μὴν θεωρεῖ αὐτὴν τὴν ἀποσπασματική του ἐπιλογὴ ὡς Ὀρθοδοξία (καὶ νὰ μὴν τὴν διαφημίζει ὡς τέτοια). Μπορεῖτε νὰ κανιβαλίσετε ὅσο θέλετε τὴν Ὀρθοδοξία σὲ ζητήματα νηστείας, τέχνης, φιλοσοφίας, ἔμπρακτης π.χ. ἀντικαταναλωτικῆς στάσης ζωῆς: Ὡστόσο, ἐὰν δὲν δέχεστε ὅλο τὸ πακέτο, μὴν λέτε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία ἢ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐχριστιανισμένος ἀρχαιοελληνικὸς παγανισμός. (Καὶ ὑπό αὐτὴ τὴν ἔννοια, καλύτερα νὰ μὴν εἶστε ἐκλεκτικοί.)

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, Αριστερά, αθεϊσμός, θρησκεία and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s