Τρεῖς σπουδαῖοι ἱστορικοί

οἱ δυὸ Ἕλληνες, Δεξιοὶ καὶ Κομμουνιστές, ἀποφάνθηκαν ὅτι

…ο ελληνικός στρατός προωθήθηκε στην Μικρά Ασία από τους Αγγλογάλλους για να εμποδιστεί ο Κεμάλ να προσαρτήσει το πετρελαιοφόρο πρώην οθωμανικό βιλαέτι της Μοσσούλης στην υπό συγκρότηση νέα Τουρκία. Επειδή οι δυτικές μεγάλες δυνάμεις είχαν εξαντληθεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα για να επιβάλουν την ενσωμάτωση της Μοσσούλης στο υπό βρεταννική εντολή Ιράκ. Οπότε επείσθη η Ελλάς να πάει εκεί και να πολεμήσει δήθεν για να ξαναφτιάξει το Βυζάντιο, στην πραγματικότητα για να εκβιασθεί και απειληθεί ο Κεμάλ. Φαίνεται ότι ο Βενιζέλος το αντελήφθη, γιά αυτό και προκάλεσε τις ανεξήγητες εκλογές του 1920 ώστε να αποχωρήσει. Ο αφελής Κωνσταντίνος, αντιθέτως, στο πολεμικό συμβούλιο της Κιουτάχειας τον Ιούνιο του 1922, διέταξε την μοιραία προέλαση στον Σαγγάριο. Ο σκοπός επετεύχθη, ο Κεμάλ βλέποντας τον ελληνικό στρατό να πλησιάζει την Άγκυρα υπέκυψε και δέχθηκε την ενσωμάτωση της Μοσσούλης στο αγγλοκρατούμενο Ιράκ. Η συμφωνία υπεγράφη τον Ιούλιο του 1922 μεταξύ Κεμάλ, Άγγλων (Brittish Petroleum), Αμερικανών (Standard Oil), Γάλλων και του Αρμένη εμπόρου πετρελαίου Γκιουλμπεκιάν. Οι τρεις πρώτοι έλαβαν μερίδιο από 22,75%. Λίγες εβδομάδες μετά, άρχισε η τουρκική αντεπίθεση με την σιωπηρή στήριξη των δυτικών δυνάμεων. Εκατομμύρια Έλληνες σκοτώθηκαν χωρίς να ξέρουν ότι πολεμούσαν για την τροφοδοσία των δυτικών χωρών με πετρέλαιο.

Ἡ προέλαση στὸ Σαγγάριο διετάχθη τὸ 1921 καὶ ὄχι τὸ 1922. Εἴτε πρόκειται γιὰ λάθος πληκτρολόγηση εἴτε εἶναι τόσο δύσκολο νὰ καταλάβει κάποιος τὴ διαφορὰ μεταξὺ 1921 καὶ 1922. Κι ἔτσι, διακηρύσσεται ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ ὅτι τὸ 1922 ἔλαβαν χώρα τρία γεγονότα: α. οἱ Ἕλληνες πῆγαν στὸ Σαγγάριο γιατὶ ἔτσι τοὺς εἶπαν οἱ Δυτικοί (ὅμως, ὁ Κωνσταντίνος ἦταν ἐχθρὸς τῶν Δυτικῶν!) β. φοβισμένος ὁ Κεμὰλ ὑπογράφει συνθήκη μὲ τοὺς Ἄγγλους καὶ γ. κάνει ἀντεπίθεση καίγοντας τὴ Σμύρνη -τὴν ἴδια χρονιά! Εἶναι, βεβαίως, ἀνεξήγητο -ἀκόμη κι ἂν ἀντὶ γιὰ 1922 διαβάσουμε 1921- γιατί ὁ Κεμὰλ νὰ ἔνοιωθε στριμωγμένος μετὰ τὴν ὀπιθοχώρηση τῶν Ἑλλήνων τὸ 1921 στὸ Ἀφιὸν Καραχισάρ. Ἂν ἦταν μιὰ στιγμὴ ποὺ ὁ Κεμάλ ἔπρεπε νὰ «ὑποκύψει» καὶ νὰ «ὑπογράψει», αὐτὴ ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ 1921, ὅταν ὁ Ε.Σ. προήλαυνε, κι ὄχι τὸ 1922, ὅταν ὁ Ε.Σ. ἤδη εἶχε ἀρχίσει νὰ μαζεύεται.

Ἀλλὰ καὶ νὰ ἦταν ἔτσι, δὲν ἔχει σημασία. Τὸ 1920, οἱ ξένοι προωθοῦσαν τοὺς δικούς τους σκοπούς, οἱ Ἕλληνες πολεμοῦσαν γιὰ τοὺς δικούς τους. Ἔτσι γίνεται στὶς συμμαχίες. Συμμαχία δὲν σημαίνει ἀπόλυτη ταύτιση συμφερόντων. Τὸ τί περιμένει ὁ ἕνας σύμμαχος νὰ κερδίσει ἀπὸ τὴ συμμαχία εἶναι ἄσχετο μὲ τὸ τί περιμένει ὁ ἄλλος. Ἔτσι ἔγινε καὶ τὸ 1827: Οἱ Ἕλληνες ἐκμεταλλεύονταν τὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων, ποὺ πολέμησαν στὸ Ναβαρίνο τοὺς Τούρκους ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων. Ποιὸ εἶναι τὸ κακό; Μήπως ἔπρεπε νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὴν Ἀνεξαρτησία τοῦ 1830 ἐπειδὴ ἦταν προϊὸν συμμαχίας μὲ τοὺς Δυτικοὺς κι ἐμπλοκῆς τους στὸν πόλεμο; Μήπως ἦταν κακὸ ποὺ «ἰμπεριαλιστικὲς δυνάμεις» ἐπενέβησαν ὑπὲρ ἡμῶν τὸ 1827-1828;

Ἂν λοιπὸν δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὸν ἀγώνα μας τὸ 1827 καὶ ἂν δὲν ἔπρεπε νὰ ἐπιστρέψουμε ὑπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς μόνο καὶ μόνο γιατὶ «μᾶς βοήθησαν οἱ ἰμπεριαλιστές», τότε γιατί νὰ ὑποστηρίζουμε ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ κάνουμε τὴ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία μόνο καὶ μόνο γιατὶ «εἴχαμε συμμάχους τοὺς ἰμπεριαλιστές»; Ποιὸς εἶπε τοῦ ἀρθρογράφου ὅτι οἱ ἕλληνες πρωτεργάτες τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας πίστευαν στὰ σοβαρὰ πὼς οἱ Δυτικοὶ νοιάζονταν πρώτιστα καὶ ἀνιδιοτελῶς γιὰ τὴν ἀνασυγκρότηση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας; Καὶ ποιὸς τοῦ εἶπε ὅτι οἱ ἕλληνες πρωτεργάτες τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας δὲν κατανοοῦσαν ὅτι οἱ ξένοι ἐπιδιώκουν πρώτιστα τὰ δικά τους συμφέροντα; Μήπως ὁ ἀρθρογράφος τοὺς περνᾶ γιὰ ἀφελεῖς τοὺς πρωτεργάτες ἐκείνους; Μήπως στὴν πραγματικότητα ἀφελὲς εἶναι νὰ τοὺς περνᾶμε ἐμεῖς, τώρα, γιὰ ἀφελεῖς; Θουκυδίδη διάβαζε ὁ Βενιζέλος, ἀφελὴς δὲν ἦταν. Ἂς βγεῖ κάποιος εἰλικρινά, κι ἂς πεῖ: «Οἱ Δυτικοὶ ἀπὸ μέσα τους δὲν νοιάζονταν γιὰ τὰ συμφέροντά τους ἀλλὰ ἤθελαν νὰ δοξάσουν τὸ Βυζάντιο, κι αὐτὸ ἔλεγαν καὶ τοῦ Βενιζέλου, κι αὐτός, μὲ τὴ σειρά του, τὸ ἔχαβε», γιὰ νὰ γελάσουμε μαζί του.

Ὅσο γιὰ τὶς «ἀνεξήγητες ἐκλογὲς» τοῦ Βενιζέλου, εἶναι ἄγνωστο φαίνεται ὅτι ἡ θητεία τῆς κυβέρνησης εἶχε παραταθεῖ μὲ τρία διατάγματα. Μπορεῖ νὰ ψέγει κάποιος τὸν Βενιζέλο ὡς ὑπερβολικὰ δημοκράτη, σὲ σύγκριση μὲ τὸν Κεμάλ. Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ἐξεπλάγη τόσο μὲ τὴν ἥττα ὥστε νὰ καθίσταται σαφὲς ὅτι δὲν τὴν περίμενε. Χώρια ποὺ εἶχε λάβει περισσότερες ψήφους. Δὲν εἶναι ἀπαραίτητη λοιπὸν ἡ ἑρμηνεία τῆς «φυγῆς διὰ τῶν ἐκλογῶν».

Οἱ Δεξιοὶ χρησιμοποιοῦν «ἀντιιμπεριαλιστικὲς» ἀντιλήψεις παραδεχόμενές τες ὡς σοβαρές. Συμβάλλουν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν στὴ διαφήμιση καὶ τὴ συνέχιση τῆς φήμης τῶν ἰδεολογημάτων τῆς Σοβιετικῆς Μητέρας Πατρίδας ὡς χρήσιμων περιγραφικῶν ἐργαλείων τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας: ἀφοῦ τὰ λέει καλὰ ὁ Ψυρρούκης! Ἦταν στημένο τὸ παιχνίδι, βέβαια! σοῦ λέει, καὶ σοῦ κλείνει συγκαταβατικὰ τὸ μάτι. Πάντα θὰ εἶναι στημένο, ὅσο δὲν ἀνατρέπεται ὁ παγκόσμιος Καπιταλισμός -βεβαίως, βεβαίως! Ἄρα, τὸ μόνο ποὺ ἀπομένει εἶναι ἡ ταξικὴ πάλη γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καπιταλισμοῦ, καὶ ὕστερα βλέπουμε -θὰ ἔπρεπε νὰ συμπεράνει ὁ Δεξιός, ἂν ἀκολουθοῦσε μὲ συνέπεια ὅσα ἰσχυρίζεται. Διαβάζετε λοιπὸν Ψυρρούκη καὶ τὴ λοιπὴ προκὰτ ἱστοριογραφία, καὶ θὰ καταλάβετε τί παιζόταν. Μὰ δὲν τὰ λέει μόνο ὁ Κουμμουνιστής, θὰ σοῦ ἀπαντήσουν αὐτοὶ οἱ Δεξιοί, τὰ λέει κι ὁ Δεξιός! Οἱ ἴδιοι ποὺ τὸ 1920 ἔκαναν ἐκλογικὴ ἀντιπολεμικὴ συμμαχία, ἀργότερα στὰ συγγράμματά τους καταδίκασαν τὴν Ἐκστρατεία ὡς μάταιη καὶ ἀφελή. Εἰσβάλαμε στὴν Τουρκία τὸ 1920, εἶπε ὁ Ἀβέρωφ στοὺς Τούρκους τὸ 1950. Ἀναμενόμενο δὲν εἶναι; Ρώτα καὶ τὸν φίλο μου νὰ σοῦ πεῖ τὰ ἴδια μὲ μένα, ποὺ λένε.

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, Δυτικοί, Ελλάδα, Μικρά Ασία, Τούρκοι and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s