14/9: Ψάχνοντας γιὰ συμμάχους στὴν πιάτσα…

Ἂς ἐλπίζωμεν, ὅτι ἡ Γαλλία […] θέλει φιλοτιμηθῆν νὰ προσθέσῃ εἰς τὰ πολλὰ καὶ λαμπρά της κατορθώματα, καὶ τὸν ἐνδοξότατον τίτλον νὰ ἐπονομασθῇ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ.

Ἀδ. Κοραῆς, Ἀρριανοῦ τῶν Ἐπικτήτου διατριβῶν μέρος δεύτερον  (1827).

Οἱ Γραικοὶ πρέπει νὰ προσκολληθῶσιν εἰς τοὺς Γάλλους. Τώρα μάλιστα συμφέρει εἰς ἡμᾶς ἡ φιλία τῶν Γάλλων, ὅταν ἠρχίσαμεν νὰ φωτιζόμεθα.

Τί πρέπει νὰ κάμωσιν οἱ Γραικοὶ εἰς τὰς παροῦσας περιστάσεις. Διάλογος δύο Γραικῶν (1805).

 

Τοιαύτας ἐλπίδας χρηστὰς τρέφοντες, φίλοι ὁμογενεῖς, ἐπροκρίνατε τῶν Ἄγγλων τὴν ὑπεράσπισιν.

Προλεγόμενα εἰς Ξενοφῶντος «Ἀπομνημονεύματα» καὶ Πλάτωνος «Γοργίαν» (1825).

Καί:

Μόνο ἡ Ἀγγλία ἐξεύρει νὰ τιμᾷ τὴν ἀρετήν, μόνη ἡ Ἀγγλία ἠξεύρει νὰ ἀμοίβῃ τὴν ἀρετήν, εἰς μόνην τὴν Ἀγγλίαν εὑρίσκονται ἄνθρωποι.

Ἐπιστολὴ Κοραῆ στὶς 11-7-1786.

 

Ἀλλὰ κι οἱ Ἄγγλοι εἶναι κι αὐτοί:

Φίλαυτοι, φιλέμποροι καὶ φιλάργυροι περισσότερον παρὰ τοὺς παλαιοὺς Καρχηδονίους, νύκτα καὶ ἡμέραν εἰς ἄλλο δὲν καταγίνονται παρὰ νὰ αὐξήσωσι τὴν ἰδίαν αὐτῶν εὐτυχίαν, καὶ ἂν ἦτον χρεία νὰ ποτίζεται μὲ τὰ αἵματα ὅλου τοῦ κόσμου ἡ εὐτυχία τῶν

Τί πρέπει νὰ κάμωσιν οἱ Γραικοὶ εἰς τὰς παροῦσας περιστάσεις. Διάλογος δύο Γραικῶν (1805).

…δὲν θὰ βροῦμε κανένα.

cherub_plaque_louvre_mrr245_n2

 

menologion_of_basil_045

Καὶ ἂν ὁ θεὸς καὶ τ᾿ ἄρματα
μᾶς λείψωσι, καλήτερα
πάλιν ῾νὰ χρεμετήσωσι
῾ς τὸν Κιθαιρῶνα Τούρκων
ἄγριαι φορᾶδες.

This entry was posted in Δύση, Ελλάδα, Ρωμανία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s