μιὰ σωστὴ βυζαντινὴ πολιορκία

Ἂς ποῦμε ὅτι εἶσαι ἕνας βυζαντινὸς στρατηγὸς καὶ πολιορκεῖς μιὰ ξένη πόλη. Τί πρέπει νὰ προσέξεις;

1. Φτειάχνεις πρῶτα-πρῶτα ἕνα καλὸ στρατόπεδο, μὲ τάφρο, περιφραγμένο, γιὰ νὰ ἀποφύγεις τὴν αἰφνίδια ἐπίθεση τῶν πολιορκημένων. Κοντὰ στὶς πύλες τῆς πόλης ἐγκαθιστᾶς στρατιῶτες ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσουν τέτοιες ἐπιθέσεις.

2. Θὰ ἐπιχειρεῖς νυχτερινὲς ἐφόδους, ὥστε νὰ μένουν ἄγρυπνοι οἱ πολιορκημένοι, ἀκόμη καὶ μὲ 1-2 στρατιῶτες σου, ποὺ θὰ ἐπιχειροῦν κάθε βράδυ νὰ σκαρφαλώσουν τὰ κάστρα. Μέσα στὴ σκοτεινὴ νύχτα, οἱ ἐχθροὶ θὰ νομίζουν ὅτι τοὺς ἐπιτίθεται ὅλος ὁ στρατός σου καὶ θὰ καταπτοηθοῦν. Θὰ καταπονεῖς τοὺς πολιορκημένους κάνοντας θόρυβο μέρα-νύχτα.

3. Θὰ συμμετέχεις κι ἐσὺ στὶς ἐπιχειρήσεις, ὥστε οἱ στρατιῶτες σου νὰ αἰσθάνονται ὅτι δὲν εἶναι ἐνεργούμενά σου, ἀλλὰ ὅτι ἀγωνίζονται μαζί σου ὅπως μὲ ἕναν φίλο. Ἡ αἴσθηση τῆς ἰσότητας ὁδηγεῖ σὲ μεγαλύτερη προθυμία.

4. Κόβεις τὸν ἐφοδιασμὸ τῆς πόλης μὲ νερὸ καὶ τροφές.

5. Παρατάσσεις τοὺς καλύτερους καὶ πιὸ ἄρτια ἐξοπλισμένους στρατιῶτες κοντὰ στὰ τείχη, ἐνῶ τοὺς κατώτερης ἀξίας πιὸ μακριά. Οἱ ἐχθροὶ θὰ νομίσουν ὅτι ὅλοι σοῦ οἱ στρατιῶτες εἶναι σὰν τοὺς πιὸ κοντινούς τους.

6. Προκειμένου νὰ διχάσεις τὸν ἐχθρό, στὴν ἀρχὴ τοῦ ζητᾶς κάποια πράγματα ποὺ εὔκολα δίνονται (π.χ. ἄλογα ἢ ἅρματα). Ἔτσι, μερικοὶ πολιορκημένοι θὰ πιστεύουν ὅτι δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ὑποστοῦν πολιορκία τὴ στιγμὴ ποὺ γιὰ ψιλοπράγματα μποροῦν νὰ τὴν ἀποφύγουν παραδιδόμενοι. Ποτὲ δὲν θὰ προτείνεις καταρχὰς βαρεῖς ὅρους, γιατὶ οἱ πολιορκημένοι ὁμονοοῦν καὶ τοὺς ἀπορρίπτουν.

7. Χωρίζεις τὸ στρατό σου σὲ τμήματα. Ποτὲ δὲν πολεμοῦν ὅλοι μαζὺ τὴν ἡμέρα. Διάφοροι μόνο τὴ νύχτα κ.ο.κ. Ἔτσι, πολιορκεῖς τὴν πόλη ὅλο τὸ μερόνυχτο, καὶ οἱ ἐχθροὶ καταπονοῦνται. Ὡστόσο, θὰ ἦταν πολὺ καλὸ ἂν πολιορκήσεις μιὰ πόλη ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, με μηχανήματα κ.ἄ.

8 Θὰ ἐπιλέξεις νὰ ἐπιτεθεῖς στὰ ὑποτιθέμενα ἀπόρθητα τμήματα τοῦ τείχους, μὲ τολμηροὺς ἄνδρες στοὺς ὁποίους θὰ ὑποσχεθεῖς τιμὲς καὶ χρήματα. Ἐπίσης, πρέπει νὰ βρεῖς καὶ νὰ καταλάβεις κάποιο ὕψωμα δίπλα ἢ μέσα στὴν πόλη, ὥστε ἀπὸ ἐκεῖ νὰ ἐπιτίθεσαι πιὸ ξεκούραστα.

9. Χρησιμοποιεῖς τοὺς προδότες στὶς τάξεις τοῦ ἐχθροῦ. Θὰ τηρεῖς τὶς ὑποσχέσεις σου πρὸς αὐτοὺς προκειμένου νὰ προσελκύσεις κι ἄλλους προδότες.

10. Γιὰ νὰ προκαλέσεις διχόνοια, θὰ διακηρύξεις στοὺς κατοίκους τῆς πόλης, στὴ γλώσσα τους, ὅτι ὅποιος πολιορκημένος βρεθεῖ νὰ μὴν κρατᾶ ὅπλα θὰ γλιτώσει τὴ ζωή του καὶ δὲν θὰ σφαγεῖ. Ἔτσι, καθένας τους θὰ σκεφτεῖ νὰ γλιτώσει ὁ ἴδιος, κι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀμυνόμενων θὰ μειωθεῖ.

11. Προκειμένου νὰ μειωθοῦν οἱ ποσότητες τῶν τροφίμων στὴν πόλη, ὅταν αἰχμαλωτίζεις γέρους, γυναῖκες καὶ παιδιὰ ἢ ἀσθενεῖς ποὺ ἔχουν βγεῖ ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη, δὲν θὰ τοὺς φονεύεις ἀλλὰ θὰ τοὺς στέλνεις πάλι μέσα στὴν πόλη τους. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, θὰ φανεῖς καὶ φιλάνθρωπος καὶ θὰ προκαλέσεις συνειδησιακὸ διχασμὸ στὸν πληθυσμό.

12. Οἱ ἐπιθέσεις ποὺ θὰ διατάζεις δὲν θὰ εἶναι ἄσκοπες κι ἐπιπόλαιες. Γιατὶ ἔτσι μπορεῖ νὰ ἀποτύχουν, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ στρατιῶτες σου νὰ δειλιάσουν καὶ οἱ πολιορκημένοι νὰ ἀναθαρρήσουν, ἂν λ.χ. μιὰ γυναίκα τῆς πόλης σκοτώσει ἕναν στρατιώτη σου μὲ ἕνα κεραμίδι.

13. Ἂν μπορεῖς, μὲ βέλη καὶ ἄλλα ὅπλα θὰ κάψεις τὰ κτήρια ποὺ βρίσκονται δίπλα στὰ τείχη τῆς πόλης.

14. Τέλος, ἂν καταλάβεις τὴν πόλη, φέρσου μὲ πραότητα καὶ εὐμένεια. Προκειμένου νὰ δώσεις στὶς ἄλλες ἐχθρικὲς πόλεις τὸ μήνυμα ὅτι ἂν παραδοθοῦν δὲν θὰ πάθουν κάτι, μὴν ἐπιβάλεις βαρεῖς φόρους στοὺς κατεκτημένους. Γιατὶ ὁ σκοπός σου δὲν εἶναι τὸ κέρδος καὶ τὸ πλιάτσικο, ἀλλὰ ἡ δόξα, ἡ τιμὴ καθὼς καὶ ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ σωτηρία τῶν Ρωμαίων.

Ἕνα βυζαντινὸ μάνατζμεντ τοῦ πολέμου, ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Λέοντα Στ’ τὸν Σοφό.

Advertisement
This entry was posted in Ρωμανία and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to μιὰ σωστὴ βυζαντινὴ πολιορκία

  1. Ο/Η Herr K. λέει:

    Θυμίζει εγχειρίδιο του ΟΟΣΑ για το πώς να εφαρμόζεις μέτρα λιτότητας !

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s