Γιανναρᾶς ΗΠΑ

Ἀφοῦ ἀπέτυχε στὶς προβλέψεις του γιὰ τὸν Ἐρντογὰν ὁ Γιανναρᾶς, ὅπως καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ζητοῦσαν νὰ ἐπανενταχθοῦμε σὲ ἕνα νεο-ὀθωμανικὸ κρατικὸ σχῆμα ὡς ἡ διανοούμενη τάξη-ἔθνος του, καὶ οἱ Τοῦρκοι νὰ μὰς σέβονται ὡς ἴσους, ἔκανε κάτι ἁπλό: Ἀντικατέστησε τὴν Τουρκία μὲ τὶς ΗΠΑ, ὅπου τάχα ἁκμάζει ἡ Ὀρθοδοξία καὶ μιλλιούνια Ἀμερικανῶν βαπτίζονται Ὀρθόδοξοι (κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ «ἄπειροι Μουσουλμάνοι γίνονται Χριστιανοί!»). Προφανῶς, ἡ εἴσοδος μιᾶς θρησκείας στὴν ἀμερικανικὴ πραγματικότητα δὲν σημαίνει τὴν «ἅλωση» τῆς δεύτερης ἀπὸ τὴν πρώτη. Ἂν αὐτὸ ἴσχυε γιὰ τὶς ΗΠΑ, τί νὰ λέγαμε γιὰ τὸ Ἰσλὰμ καὶ τοὺς προσήλυτούς του στὴ Δύση;

Ἐπειδὴ μικρὸς εἶναι ὁ κόσμος, πέρα ἀπὸ διάφορα μεμονωμένα ἄτομα ποὺ πραγματικὰ κάνουν τεράστιο ἔργο, εἶναι γνωστὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα (ὁ Χ. Γ. δὲν τὰ ἀναφέρει) τῆς Ἐκκλησίας στὶς ΗΠΑ. Εἶναι γνωστὸ ἐπίσης ὅτι οἱ ντόπιοι Ἀμερικάνοι ἐκχριστιανιζόμενοι ἐπιβάλλουν «εἰρηνικὰ» (π.χ. ὡς ἱερεῖς) στὶς κατὰ τόπους ἐνορίες τὸ προτεσταντικό τους πολιτισμικὸ ἦθος λ.χ. ἀντικαθιστώντας τοὺς βυζαντινοὺς ὕμνους (ποὺ ἐνέχουν ἕνα συγκεκριμένο θρησκευτικὸ ἦθος -δὲν μιλῶ ἁπλῶς μὲ βάση κάποια «ἐθνικιστικὴ ὑπερηφάνεια» γιὰ τὴν ἀρχαιότητα ἢ καλλιτεχνικὴ ἀξία τῶν ὕμνων) μὲ τραγουδάκια τῆς δικῆς τους παράδοσης (WASP ἢ ἐξωτικῆς, καὶ τὰμ-τάμ, καὶ γὰβ-γάβ [μέταλ]). Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ μὲ ἄλλους, οἱ νέοι Ὀρθόδοξοι, οἱ γηγενεῖς Ἀμερικανοί,  μετατρέπουν τὶς ἑλληνορθόδοξες ἐκκλησίες σὲ μαῦρες τρύπες στὶς ὁποῖες οἱ γνήσια Ὀρθόδοξοι Ελληνοαμερικάνοι πρέπει εἴτε α) νὰ πέσουν μέσα τους καὶ στὸ ἑξῆς νὰ ψέλνουν χοροπηδᾶν – τραγουδᾶν χαχαχούχα ΧΑλελούγιαΤζίζους, εἴτε β) νὰ φύγουν ἀπὸ τὸ ἴδιο τους τὸ σπίτι λ.χ. πηγαίνοντας σὲ ρώσικες ἐνορίες, ὡς ζητιάνοι τῶν Ρώσων κολλεκτιβιστῶν – μεσσιανιστῶν – ὀπτασιαστῶν. Τὰ ἑλληνικὰ τῆς θείας λειτουργίας, βεβαίως, τὰ εἶχαν ἐξωβελίσει οἱ ἴδιοι οἱ ἙλληνοἈμερικάνοι, ὥστε νὰ ἐκμηδενιστεῖ ἡ πιθανότητα οἱ γηγενεῖς Ἀμερικάνοι νὰ στραφοῦν, μέσῳ τῆς ἐκμάθησης τῶν ἑλληνικῶν τῆς λειτουργίας (προσοχὴ στὴ λεπτομέρεια, μὲ πλάγια), στὴν σὲ στέρεες βάσεις μελέτη τῆς πρωτοχριστιανικῆς γραμματείας. Βεβαίως μιλᾶμε γιὰ ἙλληνοἈμερικάνους ποὺ κάνουν μεικτοὺς γάμους καὶ δὲν δίνουν δεκάρα γιὰ τίποτε. Κατὰ τὸν Γιανναρᾶ, ὅλοι αὐτοί, ἙλληνοἈμερικάνοι καὶ Ἀμερικάνοι μὲ «γνήσιο ἐνδιαφέρον» γιὰ τὴν φιλοσοφικὴ-ὑπαρξιακὴ ὀρθόδοξη κοσμοαντίληψη, θὰ προκόψουν.

Εἶναι τὸ ἴδιο πρόβλημα τὸ ὁποῖο προσπαθεῖ (πιστὴ στὰ δόγματα τοῦ μαρξιστικοῦ διεθνισμοῦ) νὰ κάνει ὅτι δὲν ὑπάρχει, καὶ ἡ Ἀριστερὴ Νεορθοδοξία, παρ’ ὅλο ποὺ τὸ ἀναγνωρίζει ὡς ὑπαρκτό: Οἱ Τριτοκοσμικοὶ μὴ «ἙλληνοΡωμαῖοι», ὡς ἄσχετοι (ἱστορικά) μὲ τὴν Παιδεία, δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τὶς αἰτίες καὶ τὰ πορίσματα τῶν κλασσικῶν πρωτοχριστιανικῶν καὶ βυζαντινῶν ὀρθόδοξων δογμάτων. Τὰ ἐκλαμβάνουν ὡς ἰμπεριαλισμὸ ἢ σχετικιστικά, καὶ τὰ ἀποδομοῦν.

Μὲ ἄλλα λόγια, εἶναι ἀδύνατο γιὰ τὸν Γιανναρᾶ, τὸν Θ. Παπαθανασίου καὶ ὅλους, νὰ ἀποφύγουν τὸ ζήτημα τῶν Ἑλλήνων. Καὶ τῆς Ἑλλάδας, ὡς ἄθεης-ἐγκοσμιοκρατικῆς (καὶ -κρατούμενης), ἀφελληνισμένης, ἐκδυτικισμένης, ροκ-σκυλαδοποιημένης, καὶ οἰκονομικὰ-κρατικὰ ἀδύναμης. Εἶναι ἀδύνατον νὰ ὀνειρευτοῦν ὑπαρξιακὲς ὀρθόδοξες καταστάσεις ἐρήμην τῶν Ἑλλήνων. Συνέχεια θὰ σκοντάφτουν ἐκεῖ. Δὲν μπορεῖ ὁ μαθητὴς νὰ ξεπεράσει ἢ νὰ ἀντικαταστήσει τὸ δάσκαλο ὅταν ἀρνεῖται ἤδη, αὖθις ἐξαρχῆς, τὰ πορίσματα τοῦ δασκάλου του.

Συμφωνῶ ὅτι στὴ συλλογιστική μου κρύβεται ὁ κουκουέδικος κι ἀριστερίστικος κίνδυνος «ἅμα γίνουμε πολλοί, πῶς θὰ ἀποτρέψουμε τοὺς νεοεισερχόμενους ἀπὸ τὸ νὰ τὰ ἀλλάξουν ὅλα;». Καὶ πάλι, τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ Ἑλλάδα, οἱ Ἕλληνες. Κι ἐντέλει, κρύβεται τὸ πρόβλημα τῆς ἐνσάρκωσης αἰώνιων καταστάσεων. Σὲ κάθε περίπτωση: Δεῖξτε μας ἐσεῖς ἕναν ἄλλο λαὸ ποὺ ἔχει πάρει τὴ σκυτάλη ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ὀρθοδοξία (ὄχι βέβαια τοὺς Ρώσους τοῦ 6%, ἥμαρτον πιά), γιὰ νὰ ποῦμε ἐμεῖς: Εἴχατε δίκαιο. Εἰδάλλως, μὴν τριγυρνᾶτε ἀπελπισμένοι σὰν φαντάσματα, πότε στὴν Τουρκιά, πότε στὶς ΗΠΑ, πότε στοὺς Σλάβους, πότε στοὺς Τριτοκοσμικούς.

This entry was posted in Δύση, Ρωσία, Τούρκοι, θρησκεία and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s